lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Lēmuma Nr. Paredzētā darbība (pēc iesniedzēja) Lēmums Reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Varavīksnes iela 2
575 Dzīvojamās mājas būvniecība 28.12.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ARKANA SIA
Engures novada Engures pagasta Apšuciema nekustamais īpašums „Airītes”
574 Saimniecības ēkas rekonstrukcija/piebūve 28.12.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Gulbenes novads, Tirzas, Rankas pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 22127.Lejasciema meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības, Gulbenes biroja Gulbenes nodaļas mežniecības 398.-400., 402.-404., 454. kvartāls
573 Meža autoceļa „Dārtiņas ceļš” būvniecība. 27.12.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrasti, Kalna iela 6A
572 Divu ģimeņu dzīvojamās mājas būvniecība 20.12.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
NS ESTATE SIA
Nīcas novada, Nīcas pagasts, nekustamais īpašums „Avoti”
571 Zivju pārstrādes ražotnes rekonstrukcija un noliktavas būvniecība 20.12.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Saldus novada Nīgrandes pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Pampāļu meža iecirkņa 252.-254. un 256.kvartāls
570 Meža ceļa „Apšu ceļš” būvniecība 20.12.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Art Metal Group SIA
Jēkabpils, Nameja iela 64
569 Krāsaino un melno metāllūžņu savākšanas laukuma ierīkošana 20.12.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Dundagas novads, Kolkas pagasts, Vaides ciems, nekustamais īpašums „Bāka Saunags”
568 Zvejas rīku noliktavas ar atpūtas telpu rekonstrukcija. 20.12.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala, Strēlnieku prospekts 30
567 Dubultu kultūras un izglītības centra (ēku 002, 003, 009 rekonstrukcija, mūzikas skolas jaunbūve, teritorijas labiekārtojums) būvprojekts 18.12.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
CORVUS COMPANY SIA
Rīga, Guberņciema iela 7F
566 Atstrādāto eļļu un naftas produktus saturošo atkritumu reģenerācijas kompleksa izveide 17.12.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Baltijas Pērle SIA
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums „Klintis”
565 Tūrisma informācijas centra, tenisa laukuma, tualetes un divu autostāvvietu būvniecība. 14.12.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Puķu ielā 2
564 Dzīvojamās mājas jaunbūve 14.12.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Purvu ielā 6/6A
563 Dzīvojamās ēkas Lit.004 rekonstrukcija ar apjoma palielināšanu 14.12.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ogres novads, Mazozolu pagasts, nekustamais īpašums „Apsoni”
562 Pirts būvniecība 13.12.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
IP birojs SIA
Jūrmala, Rīgas iela 49, 51.
561 Ūdensapgādes, sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas ārējo sadalošo tīklu izbūve 07.12.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils nov., Zlēku pag., Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Usmas meža iecirkņa 252.-254.kv.
560 Meža autoceļa "Mazgabala ceļš" būvniecība 05.12.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ventspils, Plosta iela 7
558 Ventspils brīvostas piestātnes Nr.18 renovācija 05.12.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Salacgrīvas ostas pārvalde
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, nekustamais īpašums "Ostas teritorija"
557 Krasta nostiprinājums 03.12.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Zemgales mežniecības Dobeles meža iecirkņa 48., 49.kv.
556 Meža autoceļa "Zagļu ceļš" būvniecība 03.12.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu nov., Alderi, Pavasara iela 10
555 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 03.12.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., īpašums "Timmāji"
554 Zemes gabala meliorācija, divu dzīvojamo māju, četru palīgēku un vienas VES būvniecība 03.12.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Dienvidkurzemes mežsaimniecības Apriķu meža iecirkņa 83.-86.kvartāls, Kuldīgas novada Laidu pagasts
552 Meža ceļa „Vangas ceļš” būvniecība. 21.11.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Dienvidkurzemes mežsaimniecības Grobiņas meža iecirkņa 107.kvartāls, Grobiņas novada Grobiņas pagasts
551 Meža ceļa „Sloku ceļš” būvniecība 16.11.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Dienvidkurzemes mežsaimniecības Apriķu meža iecirkņa 87.kvartāls, Kuldīgas novada Laidu pagasts
550 Meža ceļa „Vēju ceļš” būvniecība 16.11.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems, nekustamais īpašums „Betrumi”
549 Saimniecības ēkas jaunbūve. 15.11.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Tukuma novads, Pūres pagasts, Zemgales mežsaimniecības Kandavas meža iecirkņa 23.,24.,25.,26.,27.,29.,30.,31.kvartāls
548 Meža ceļa „Pūrenieki - Silenieki” rekonstrukcija 15.11.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
EKO ISO SIA
547 Siltumu izolējošā materiāla ražotnes ierīkošana 15.11.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils nov., Salaspils pag., nekustamais īpašums "Krustkalni"
546 Viesu mājas būvniecība 14.11.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Green Plastics SIA
Salaspils nov., Acone, Granīta iela 32
545 Plastmasas atkritumu pārstrādes ražotnes ierīkošana 13.11.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Indras iela 1
544 Dzīvojamās mājas-savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūve 12.11.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Cēsu nov., Vaives pag., nekustamais īpašums "Mazās Piekūnas"
543 Dzīvojamās mājas jaunbūve 12.11.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Lagan+ SIA
Ogres nov., Madlienas pag., nekustamais īpašums "Mehāniskās darbnīcas"
542 Melno un krāsaino metāllūžņu savākšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas laukuma ierīkošana 12.11.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
AB projects SIA
Jūrmala, Kr.Valdemāra iela 16
541 Viesu nama būvniecība 12.11.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Livland SIA
Babītes nov., Babītes pag., nekustamais īpašums "Kapi"
540 Kapsētas paplašināšana un teritorijas labiekārtošana 12.11.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Cēsu novads, Vaives pagasts, nekustamā īpašuma „Kastes Ģūģeri”
538 Dzīvojamās mājas un divu saimniecības ēku būvniecība 08.11.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums „Vinkleri”
537 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija. 08.11.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
PK serviss SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Krustkalni, nekustamais īpašums „Džutas”
536 Tirdzniecības centra A7 būvprojekta izstrāde un būvniecība. 07.11.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Bīstamo atkritumu serviss SIA
Daugavpils novads, Demenes pagasts, īpašums „Šakališķi”
535 Sadzīves atkritumu šķirošanas iecirkņa izveide, uzbūvējot angāru un labiekārtojot teritoriju 02.11.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Ineši-1”
534 Savrupmājas un palīgēkas būvniecība 30.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Veczemju Tūrists biedrība
Jūras akvatorija perpendikulāri krasta līnijai īpašumam „Klintis”
533 Peldošo pontonu piestātnes novietošana 30.10.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
DIOFERR SIA
Ilūkstes novads, Ilūkste, Jelgavas iela 21A
532 Metāllūžņu savākšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas laukuma ierīkošana 30.10.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Roņu iela 23
531 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 29.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BIOCOMPOST ALFA SIA
Viesītes nov., Viesītes pag., īpašums "Priednieku ferma"
530 Kompostēšanas laukuma ierīkošana bioloģiski sadalošos atkritumu pārstrādei 26.10.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ventspils, Dzintaru iela 78
529 Ventspils brīvostas piestātnes Nr.34 renovācija 25.10.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums AS
Daugavpils, Dunduru iela 13 un 13a
528 Sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas (ar jaudu 30000t/gadā) būvniecība 25.10.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Consolidated Mazozoli SIA
Ogres nov., Mazozolu pag., īpašumi "Puķītes", "Lejas Bīsnes", "Veccepļi", "Lejas Tētēni", "Denisi", "Jaunlaši"
527 Meža meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 23.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts ceļi VAS
Saldus nov., Zirņu un Novadnieku pag., V1180 autoceļa 7,70-17,55km
526 V1180 Saldus-Pampāļi ceļa posma no 7,70-17,55km rekonstrukcija 23.10.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures nov., Lapmežciema pag., Ragaciems, īpašums "Kārkliņi"
525 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve 23.10.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Derīgo izrakteņu atradne „Lejupe”, nekustamais īpašums „Valsts mežs 36740050129” (zemes vienības kadastra Nr.3674 005 0129), Mālupes pagasts, Alūksnes novads
524 Derīgo izrakteņu - smilts ieguve 19.10.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baložu pilsēta, Baltā iela 6
523 Savrupmājas būvniecība 19.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums „Vilnīši”
522 Mazēkas uzstādīšana 19.10.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Engures novads, Engures pagasta Zemgales mežsaimniecības teritorija, Engures meža iecirkņa 286.-288., 293.-295., 299.-301., 303.-306.kv.
520 Meža meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 400ha platībā 17.10.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latgales Alus D SIA
Daugavpils, Dzirnavu iela 22
519 Alus ražošanas ceha būvniecība 17.10.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ogres novads, Ogresgala pagasts, nekustamais īpašums „Vilciņi”
518 Derīgo izrakteņu – dolomīta ieguve ar tai sekojošo dīķu izveidi 17.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rakši SIA
Amatas nov., drabešu pag., īpašums "Jaunkrīvi"
516 Divu palīgēku un skatu torņa būvniecība 16.10.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Dobeles nov., Naudītes pag., Zemgales mežsaimniecības Dobeles meža iecirkņa 363.-365.kv.
515 Meža autoceļa "Strēlnieku ceļš" būvniecība 16.10.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes nov., Baltezers, Annas iela 15
514 Saimniecības ēkas projekta izstrāde 16.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Lapenieki, "Jasmīni"
513 Savrupmājas un palīgēkas būvniecība 16.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu nov., Saulkrasti, Kalnu iela 13
512 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un pirts būvniecība 16.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krāslavas nov., Ūdrīšu pag., "Kurmīši"
511 Vaska izstrādājumu, ēterisko eļļu un botānisko farmācijas produktu ražotnes būvniecība 16.10.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Euronor SIA
Baldones novads, Baldones pagasts, nekustamais īpašums „Zeltmariņi-1”
509 Zivju pārstrādes uzņēmuma ierīkošana. 10.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novada Saulkrasti, Rīgas iela 41A
508 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 10.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Sporta iela 24
507 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 10.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Lauku iela 7
505 Privātmājas būvniecība 08.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dzirksteles iela 15
504 Dzīvojamās mājas 001 rekonstrukcija ar apjoma palielināšanu 08.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ECU Ķegums SIA
Ikšķiles un Ogres novados, dabas parka „Ogres zilie kalni” teritorija
503 Elektropārvades līnijas rekonstrukcija 08.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
S.I.Partneri Dagda SIA
Dagdas novads, Ezernieku pagasts, nekustamais īpašums „Dūjas”
501 Vēja elektrostacijas (VES) būvniecība. 08.10.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
S.I.Partneri Dagda SIA
Dagdas novads, Ezernieku pagasts, nekustamais īpašums „Jaunceriņi”
500 Vēja elektrostacijas (VES) būvniecība 08.10.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Talsu novads, Laidzes pagasts, nekustamais īpašums „Dūjas”
499 Lauksaimniecības zemes lietošanas kategorijas maiņa lauku viensētas būvniecībai 08.10.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Nākotnes iela 15A
498 Savrupmājas un palīgēku būvniecība 08.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
AD Biogāzes stacija SIA
Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, nekustamais īpašums „Skaista”
497 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu izmantošana biogāzes ražotnē un piebraucamā ceļa ar cieto segumu būvniecība 350m garumā un 3,5m platumā 08.10.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
S.I.Partneri SIA
Aglonas novads, Aglonas pagasts, nekustamais īpašums „Bradiņi”
496 Divu vēja elektrostaciju (VES) būvniecība 08.10.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Skrundas novada Skrundas pagasta un Saldus novada Zirņu pagasta Dienvidkurzemes mežsaimniecības Ventas meža iecirkņa 423.,425.-433., 440., 441.kvartālā
495 Meža ceļa „Gaidupes ceļš” būvniecība 05.10.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Ances pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Rindas meža iecirkņa 257., 244., 245.kv.
494 Meža autoceļa „Bandinieku ceļš” būvniecība 05.10.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novada Popes pagasta Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Rindas meža iecirkņa 289/303.,290/304., 291., 292., 306/307.kvartālā
493 Meža ceļa „Vilkvalku ceļš” būvniecība 05.10.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums „Kaugurciema iela 36”
492 Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve 04.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Vidzemes šoseja 1F
491 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 04.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Ances pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Rindas meža iecirkņa 235., 236.kv.
490 Meža autoceļa „Asiķu ceļa turpinājums” būvniecība 04.10.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Ķimeņu iela 4
489 Dzīvojamās mājas būvniecība 03.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Ķimeņu iela 2
488 Dzīvojamās mājas būvniecība 03.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Vecgaņģi”
487 Saimniecības ēkas būvniecība 03.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas siltums SIA
Jūrmala, zemes gabals Kauguri 0512
486 Katlu mājas būvniecība un siltumtīklu izbūve 03.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SK Veikals SIA
Rucavas nov., Rucavas pag., īpašums 'Priediengals"
485 19 degvielas cisternu izrakšana no augsnes un aizvešana 02.10.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Kuivižu zvejnieku apvienība, biedrība
Salacgrīvas nov., Salacgrīva, Pērnavas iela 55
484 Asfaltēta automašīnu stāvlaukuma izbūve 02.10.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Ražošanas tehnoloģijas SIA
Olaines nov., Olaine, Celtnieku iela 5
483 Administratīvās ēkas un organisko mēslošanas līdzekļu ražošanas ēkas rekonstrukcija 02.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Meliorprojekts VSIA
Garkalnes nov., Baltezers, Veckauču iela Nr.7, 8, 10, 12
481 Veckauču ielas posma būvniecība 01.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Krellīšu iela 4
480 Savrupmājas būvniecība 01.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures nov., Engures pag., Abragciems, īpašums "Krastiņi"
479 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve 01.10.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Braslas iela 2c
478 Dzīvojamās mājas-savrupmājas Nr.001 rekonstrukcija 01.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu nov., Alderi, Vasaras iela 4
477 Dzīvojamās mājas būvniecība 01.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes nov., Garkalne, Sēņu iela 22
476 Dzīvojamās mājas būvniecība 01.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Baloži, Cālīšpurva iela 1A
475 Palīgēkas būvniecība 01.10.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, īpašums „Jaunplatkājas”
473 Dzīvojamās mājas būvniecība. 26.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Solution expert SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Lapenieki, Lapenieku iela īpašumos „Zvirbuļi” un „Zvirbuļi-1”
472 Lapenieku ielas rekonstrukcija. 25.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zaļais Spēks SIA
Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, nekustamais īpašums „Muižarāji”
471 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība. 25.09.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Natural Resources SIA
Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, nekustamais īpašums „Muižarāji”
471 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība. 25.09.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Iesim Zaļi SIA
Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, nekustamais īpašums „Muižarāji”
471 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība 25.09.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
BIO EKO SIA
Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, nekustamais īpašums „Muižarāji”
471 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība. 25.09.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Refonda SIA
Rīga, Krustpils iela 6
470 Atkritumu apsaimniekošanas kompleksa izveide 25.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SPD E SIA
Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, nekustamais īpašums „Rieģe”
469 Sešu vēja elektrostaciju (VES) būvniecība 24.09.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
ZIVE SIA
Viesatas upe, Tukuma novada Irlavas pagasts, nekustamais īpašums „Pērles”
467 „Atspulgu” ūdenskrātuves slūžu rekonstrukcija un mazās hidroelektrostacijas būvniecība. 24.09.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
I.Projekts SIA
Ogres novads, Ogre, Mālkalnes prospekts 3A
466 Tirdzniecības centra rekonstrukcija (3.kārtas būvniecības darbu realizācija). 21.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, nekustamais īpašums „Krūmiņi”
465 Esošās dzīvojamās mājas nojaukšana un jaunas dzīvojamās mājas un pirts būvniecība 21.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems, nekustamais īpašums „Rando”
464 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve 21.09.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
S.O.S. projekti SIA
Jūrmala, Slokas iela 0122
463 Transformatora apakšstacijas TP-120 rekonstrukcija 19.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
S.O.S. projekti SIA
Jūrmala, Kurzemes un Putnu ielas, skarot zemes īpašumus: Raiņa iela 100A, Mazpulka iela 100A, Putnu iela 0058, Kurzemes iela 0036, Raiņa iela 5116
462 Elektroapgādes tīklu rekonstrukcija 19.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
S.O.S. projekti SIA
Jūrmala, Dzintari, skarot zemes īpašumus: Kalnciema iela 7721, Pētera iela 5506, Varavīksnes iela 5212, Staru iela 4811, Turaidas iela 7329
461 Elektroapgādes tīkla rekonstrukcija. 19.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ogres novads, Suntažu pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Ogres iecirkņa 139., 140. un 142.kvartāls
460 Meža ceļa „Rankas ceļš” būvniecība. 19.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums „Kalndūjas”
459 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve un teritorijas labiekārtošana. 19.09.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Tūjaskrasts biedrība
Jūras akvatorija perpendikulāri krasta līnijai īpašumam „Krimalnieki”
458 Peldošo pontonu piestātnes novietošana. 19.09.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Betānijas ielā 7
457 Dzīvojamās mājas projektēšana un būvniecība 19.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Amatas novads, Drabešu pagasts, nekustamais īpašums „Dzīpari”
456 Dzīvojamās mājas būvniecība. 17.09.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Merķeļa iela 8
455 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība 17.09.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes nov., Garkalne, Ciņu iela 1
454 Dzīvojamās mājas projekta izstrādāšana un būvniecība 17.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Nīcas nov., Nīcas pag., Dienvidkurzemes mežsaimniecības, Nīcas meža iecirkņa 85., 86., 90., 91., 103., 104., 123., 140., 141.kv.
453 Meža autoceļa "Nīcas meža ceļš" būvniecība 17.09.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Spāriņu iela 9
452 Dzīvojamās mājas būvniecība 17.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures nov., Lapmežciema pag., Ragaciems, īpašums "Gaujas"
451 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija un dārza mājas, pirts un lapenes jaunbūve 17.09.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes nov., Baltezers, Anetes iela 27
450 Dzīvojamās mājas būvniecība 17.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes nov., Baltezers, Anetes iela 14
449 Dzīvojamās mājas būvniecība 17.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Smiltenes nov., Launkalnes pag., Smiltenes mežniecības Silvas meža iecirkņa 187.kv.
448 Meža autoceļa "Nobrauktuve 187" būvniecība 17.09.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Grobiņas nov., Grobiņas un Gaviezes pag., Dienvidkurzemes mežsaimniecības Grobiņas meža iecirkņa 147., 152., 166., 167.kv.
447 Meža autoceļa "Mežmaļu līnija" būvniecība 17.09.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
DAUGAVPILS SPECIALIZĒTAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒMUMS AS
Daugavpils nov., Demenes pag., īpašums "Zeltkalni-1"
446 Sadzīves atkritumu šķirošanas līnijas (ar jaudu 30000t/gadā) būvniecība un teritorijas labiekārtošana 17.09.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
445 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve 14.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21
445 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve 14.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Meliorprojekts VSIA
Ādažu novads, Baltezers, nekustamais īpašums „Spīdolas”
444 Laivu piestātņu būvniecības projekts. 14.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Līču ielā 13
443 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve. 14.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Tērbatas iela 4
442 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas projekts 14.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Nīcas ielā 1A
441 Dzīvojamās mājas – savrupmājas būvniecība 14.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Projekts 3 SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, autoceļa „V6 (Ķekava) – putnu fabrika”, posms no Sporta skolas līdz putnu fabrikai „Ķekava” (Ziemeļu ielai).
440 Autoceļa „V6 (Ķekava) – putnu fabrika” rekonstrukcijas 2.kārta. 14.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grīnberga fonds SIA
Iecavas novads, Iecavas pagasts, nekustamais īpašums „Vīlidži”
439 Alus darītavas ar veikalu un degustāciju zāli būvniecība 14.09.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Lielmežotne SIA
Bauskas novads, Mežotnes pagasts, nekustamais īpašums „Mežotnes Selekcija” , govju kompleksa „Lielmežotnes ferma” teritorija
438 Izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu. 13.09.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Varavīksnes iela 10
437 Divu dzīvojamo māju – dvīņu māju būvniecība 12.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Cēsu novads, Vaives pagasts, īpašumi „Spundes” un „Kastaņi”
436 Servitūta ceļa būvniecība 10.09.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems, nekustamais īpašums "Lielirbes".
435 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija. 10.09.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala, Bažciems, nekustamais īpašums "Bažciems 0131", kā arī ceļa posms no zemes gabala "Kauguri 1602" līdz zemes gabalam "Bažciems 0135".
434 Vecslocenes upes tilta un ceļa posma rekonstrukcija. 10.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
PharmIdea SIA
Olaines novads, Olaine, Rūpnīcu iela 4.
433 Farmaceitisko preparātu izstrādes un neregulāru eksperimentālo sēriju ražošanas projekts. 10.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Spāriņu ielā 3.
432 Savrupmājas būvniecība. 10.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Skultes kokosta SIA
Saulkrastu novads, Zvejniekciems, Skultes osta
431 Skultes ostas Dienvidu piestātnes Nr.1 rekonstrukcija. 10.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Mērsraga novads, Upesgrīva, nekustamais īpašums „Upesgrīvas Krastiņi”
430 Lapenes-nojumes jaunbūve un garāžas rekonstrukcija. 10.09.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Valkas novada Zvārtas pagasta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Sikšņu meža iecirkņa 14., 15., 18.,, 23., 25., 26.kv., īpašumi „Jaunzemi” un „Lazdukalni” .
429 Meža autoceļa „Lībiešu ceļš” būvniecība. 10.09.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, Ziemeļvidzemes VVM Salacgrīvas valsts meža 269.-272., 300.-306., 333.-339. un 341.-348.kvartāli
428 Meža meliorācijas sistēmas „Zonepes masīvs” rekonstrukcija. 07.09.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums ”Jumiķi”
427 Dzīvojamās mājas Nr.001 rekonstrukcija un kūts Nr.003 rekonstrukcija par saimniecības ēku. 06.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Anetes ielā 20
425 Dzīvojamās mājas būvniecība 04.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Serviss Dole SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums Rīgas iela 105
424 Mehāniskās darbnīcas rekonstrukcija 04.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Thermal SIA
Saulkrastu novads, Zvejniekciems, Bērzu aleja 3A un Bērzu aleja 3D.
423 Katlu mājas, sūkņu mājas, noliktavas, mazuta sūkņu mājas, pagraba – bunkura rekonstrukcija 04.09.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums „Kāpu iela 145”
421 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 31.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Āņi, nekustamais īpašums Jaungožu ielā 3
420 Dzīvojamās mājas būvniecība 31.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Skrundas novada Rudbāržu pagasta Dienvidkurzemes mežsaimniecības Apriķu meža iecirkņa 302.-304.kvartāls
419 Meža ceļa „Valdeķu ceļš” būvniecība 31.08.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Skrundas novada Rudbāržu pagasta Dienvidkurzemes mežsaimniecības Apriķu meža iecirkņa 316. un 317.kvartāls
418 Meža ceļa „Elektrolīnijas ceļš” būvniecība 31.08.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Energoapgādes tīkli 3 SIA
Celtnieku iela 3, Olaine, LV-2114
417 3 koģenerācijas staciju būvniecība 30.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Edinburgas prospekts 65
416 Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve un esošās dzīvojamās mājas – savrupmājas nr.002 rekonstrukcija par saimniecības ēku 29.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, Meža iela 10
415 Savrupmājas būvniecība. 28.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Gaileņu ielā 23
414 Dzīvojamās mājas būvniecība. 28.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Krauzers SIA
Talsu novads, Lībagu pagasts, nekustamais īpašums „Mežabētas” , smilts – grants, smilts atradne „Mežabētas”
413 Derīgo izrakteņu (smilts – grants, smilts) ieguve. 28.08.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Citrus Solutions SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, Rāmavas, Kalna, Jupitera, Debesu, Zvaigžņu, Miltenāju, Veczariņu, Papeļu, Mākoņu u.c. ielas Mākoņkalna ielu rajonā.
412 GPON optisko kabeļu tīkla izbūve un rekonstrukcija 27.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Viktorijas iela 74
411 Dzīvojamās mājas lit.001 rekonstrukcija. 27.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DELPRO SIA
Jūrmala, Jūras iela 61.
410 Elektroapgādes ierīkošana. 27.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DELPRO SIA
Jūrmala, Rīgas iela 49 un Rīgas iela 51
409 Elektroapgādes ierīkošana. 27.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Naudītes ielā 11
408 Dzīvojamās ēkas un palīgēku būvniecība. 27.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LīvMet SIA
„Līvānu ķieģelis”, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads
406 Metāllūžņu savākšana, šķirošana un uzglabāšana 23.08.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
RVA BALTIC SIA
Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, nekustamais īpašums „Kempings” , smilts atradne „Kempings”
405 Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve 23.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Arco Development SIA
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamie īpašumi Māras ielā 14 un Annas ielā 2A.
404 Ielu un inženiertīklu būvniecības projekts 23.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Rāmava, nekustamais īpašums Dūņu iela 11
403 Dzīvojamās mājas būvniecība. 23.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Turaidas iela 80A
402 Šķūņa un nojumes rekonstrukcija 23.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ceram Optec SIA
Domes iela 1a, Līvāni.
401 Gaismas vadu sagatavju ar plazmas pārklājuma metodi ražošana. 21.08.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Rapsoil SIA
Teritorija Liepājas pilsētas Z daļā.
400 Izmaiņas iecerē "Vēja elektrostaciju parka ierīkošana Liepājas pilsētas teritorijā" 17.08.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Saules iela 11
398 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un šķūņu renovācija. 16.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Ineši-2”
397 Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība. 16.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kaiju iela 1
396 Savrupmājas rekonstrukcija 16.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Jurģu iela
395 Sadalošā vidēja spiediena gāzesvada būvniecība 15.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
PIls M SIA
Jūrmala, Oškalna iela 1
394 Tirdzniecības un pakalpojumu ēkas būvniecība 15.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala, Raiņa iela 55
393 Daudzfunkcionālas sporta halles būvniecība 15.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Vecozolu iela 7
392 Dzīvojamās mājas būvniecība 14.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Pliederu iela 25
391 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 14.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ekofonds EF SIA
Rēzeknes nov., Mākoņkalna pag., Zeļonku ciems, īpašums "Ilmārs 1"
390 Dzīvojamās-viesu mājas, pirts, 4 kempinga mājiņu, piebraucamā ceļa un auto stāvlaukuma būvniecība, ezera piekrastes labiekārtošana un laipas ierīkošana 14.08.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes nov., Baltezers, īpašums "Zvaigznīši"
389 Piesārņotas teritorijas rekultivācija un ielas izbūve 13.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Projekts 3 SIA
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Pļavniekkalna iela
388 Gājēju ietves un luksofora būvniecība 13.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
UrbanPlast SIA
Daugavpils, Spaļu iela 1G
387 Kompozītmateriālu ražotnes ierīkošana 10.08.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Viktorijas iela 59
386 Dzīvojamās mājas, garāžas un šķūņa rekonstrukcija 10.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DEPO projekts SIA
Mārupes nov., teritorija starp K.Ulmaņa gatvi, Lielo ielu un Daibes ielu
385 Biroja ēkas, daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, pirmsskolas izglītības iestādes, vienlīmeņa virszemes autostāvvietas un daudzstāvu virszemes autostāvvietas izbūve 10.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kuldīgas nov., Kabiles pag., Dienvidkurzemes mežsaimniecības Ventas meža iecirkņa 594.-596., 601., 602., 605.-612., 615.-617.kv.
384 Meža autoceļa "Galdiņu ceļš" būvniecība 10.08.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Valkas nov., Kārķu pag., Austrumvidzemes mežniecības Ērģemes meža ieciķņa 91.kv.
383 Meža autoceļa "Šēlupju ceļa 1.posms" būvniecība 09.08.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Baloži, Lāču iela 10, Lāču iela 12, Lāču iela 14, Lāču iela 18
382 Savrupmāju un palīgēku būvniecība 09.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Sandija SIA
Jūrmala, Jasmīnu iela 10
381 Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība. 09.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Ragaciems, nekustamais īpašums „Starpiņi”
380 Dzīvojamās mājas, garāžas jaunbūve un saimniecības ēkas rekonstrukcija. 08.08.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Rojas novada pašvaldība
Rojas novada Rojas pagasta nekustamais īpašums „Liedaga dambis”
379 Pievadceļa „Liedaga dambis” rekonstrukcija. 08.08.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
ELEONOTRA SIA
Aglonas novads, Aglonas pagasts, zemes vienība „Terehovas ezers” un zemes vienībā „Jaunciems”
378 Sapropeļa ieguve un sapropeļa pārstrādes ražotnes izbūve. 07.08.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Saujiņa SIA
Daugavpils, Mendeļejeva iela 8B
377 Bīstamo atkritumu šķirošanas vietas ierīkošana. 07.08.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
INTRA-J SIA
Jūrmala, Pētera iela 31 un Pētera iela 5823
376 Sadalošā zemā spiediena gāzesvada būvniecība. 07.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Daugavpils novads, Sventes pagasts, Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes meža iecirkņa 64., 70., 74.kv.
375 Atklāta derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguve virs un zem gruntsūdens līmeņa. 07.08.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jelgava, Kalnciema ceļš 31
374 Daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecība. 06.08.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Eigers būve SIA
Ādažu novads, nekustamais īpašums „Lantveiduļi”
373 Liellopu fermas rekonstrukcija par lauksaimniecības tehnikas noliktavas telpām. 06.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DANAMEŽS SIA
Alojas novads, Staiceles pagasts, nekustamais īpašums „Jaunkabi”
372 Meža zemes meliorācijas sistēmu rekonstrukcija. 06.08.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Gāze AS
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Strautu, Slokas, Mārtiņa un Melnezera ielu rajons un piegulošās teritorijas.
371 Vidēja spiediena sadalošā gāzesvada un pievadu būvniecība. 03.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Blaumaņa 15 SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums Ceriņu ielā 3
370 Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.001 restaurācija/rekonstrukcija par atpūtas namu un atpūtas nama jaunbūve. 03.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
K2 projekts SIA
Jūrmala, Emīlijas ielā 14A.
369 110/20/10kV apakšstacijas nr.134 „Dzintari” 16MVA transformatoru TNr.1 un TNr.2 nomaiņas tehniskā projekta izstrāde. 03.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Selko īpašumi SIA
Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts, nekustamais īpašums „Gārdiņi”
368 Ceļu infrastruktūras izbūve. 02.08.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Pļavniekkalna ielā 78
367 Saimniecības ēkas rekonstrukcija. 02.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LATMETĀLS SIA
Siguldas novads, Siguldas pagasts, nekustamais īpašums „Siljēkas-2”
366 Laukuma izveidošana nolietoto transporta līdzekļu apsaimniekošanai. 02.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kārlis SIA
Jūrmala, Dzintari, Emīlijas ielā 14A
365 110/20/10kV apakšstacijas Nr.134 „Dzintari” un 20kV un 10kV sadales tīkla rekonstrukcija. 01.08.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Daugavas loki SIA
Daugavpils nov., Tabores pag., īpašums "Ati"
364 Liellopu novietnes 495 govīm būvniecība 30.07.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Siguldas nov., Siguldas pag., īpašums "Mežakas 1"
363 Dīķa ierīkošana 30.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures nov., Engures pag., Plieņciems, īpašums "Zīvartiņš" un VAS "Latvijas valsts meži" Zemgales mežsaimniecības Engures iecirkņa 380.kv. 7-12., 53.nog.
362 Atpūtas vietas "Zīvartiņš" rekonstrukcija un piegulošās nomas teritorijas labiekārtošana 30.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Projekts 3 SIA
Garkalnes nov., Garkalne, dzelzceļa stacija "Garkalne"
361 Gājēju pārejas pār dzelzceļa sliedēm būvniecība 30.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, Ozolkalna iela 4
360 Vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecība. 27.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ziedu Piens SIA
Dobeles novads, Dobeles pagasta, nekustamais īpašums „Ziedu piens”
359 Piena pārstrādes rūpnīcas būvniecība. 27.07.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Agro VS SIA
Viesītes novads, Viesītes pagasts, nekustamais īpašums „Slikšāni”
358 Biogāzes ražotnes „Slikšāni” būvniecība. 27.07.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alojas novada Alojas pagasta, Limbažu meža iecirkņa, valsts meža 9.kvartāla 5.,15.,16.nogabali; 10.kv. 3.,4.,13.,17.,18.,23.,24.nogabali, 11.kv. 10.-15., 20.-23.nog.; 12.kv. 12.,15.,23.nogabali (zemes vienības kadastra Nr.6627 003 0125 un 6627 003 0306).
357 Meža ceļa „Mīlēnu ceļš” būvniecība. 27.07.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Austrumvidzemes mežsaimniecības 22122. Strenču meža iecirkņa, valsts meža 392.kvartāla 20.,26.nogabali, 393.kvartāla 7.,8.,13.,14.nogabali,Strenču novada Jērcēnu pagasts
356 Meža autoceļa „Nobrauktuve 392./393.kv.” būvniecība. 27.07.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamie īpašumi: Edinburgas prospekts 25, Dzintari 2405, Dzintari 2407, Meža prospekts 0111
355 Sadalošā vidēja spiediena gāzesvada būvniecība. 27.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts ceļi VAS
Madonas nov. Mētraines pag. un Jēkabpils nov. Atašienes pag. autoceļa P62 posms 104,2-113,4km
354 Autoceļa P62 poama no 104,2-113,4km rekonstrukcija 26.07.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Akmenskalnu karjers SIA
Talsu nov., Laucienes pag., īpašums "Akmenskalni", atradne "Akmenskalni"
353 Smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana 26.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Dzīparu iela 2
352 Savrupmājas rekonstrukcija 26.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kuldīgas nov., Kuldīga
351 Kultūrvēsturiska objekta "Senlatviešu pils" būvniecība 25.07.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Valkas nov., Vijciema pag., Austrumvidzemes mežsaimniecības Strenču meža iecirkņa 245., 246., 238.kv.
350 Meža autoceļa "Nobrauktuve 245.kv." būvniecība 24.07.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Strenču nov., Jercēnu pag., Austrumvidzemes mežsaimniecības Strenču meža iecirkņa 393.kv.
349 Meža autoceļa "Nobrauktuve 393.kv." būvniecība 24.07.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Krellīšu iela 2
348 Savrupmājas būvniecība 24.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Sporta iela 4
347 Savrupmājas un palīgēkas būvniecība 24.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, īpašums "Pelēči"
346 Dzīvojamās mājas būvniecība 24.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Smiltenes nov., Variņu pag., Smiltenes mežniecības Silvas meža iecirkņa 273.kv.
345 Meža autoceļa "Nobrauktuve 273kv" būvniecība 23.07.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Smiltenes nov., Laukalnes pag., Ziemeļvidzemes virsmežniecības Smiltenes mežniecības Silvas meža iecirkņa 123.-127., 130.kv.
344 Meža autoceļa "Torņa ceļš" būvniecība 23.07.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Turaidas iela 61/lit.1
343 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 23.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kalnupaugas SIA
Talsu nov., Laucienes pag., īpašums "Egļukalni", atradne "Egļukalni"
342 Derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve 20.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Smiltenes nov., Palsmanes pag., Sikšņu meža iecirkņa 358., 364., 165., 370., 371.kv.
341 Meža autoceļa "Cepļukalna ceļš" būvniecība 19.07.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Smiltenes nov., Smiltenes pag., Smiltenes mežniečības 22123 Silvas meža iecirkņa 45., 47.kv. un Strenču nov., Plāņu pag. zemes īpašumā
340 Meža autoceļa "Nobrauktuve 47kv." būvniecība 19.07.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Smiltenes nov., Grundzāles pag., Sikšņu meža iecirkņa 324., 325., 329.-331., 344., 345.kv.
339 Meža autoceļa "Aļņu ceļš" būvniecība 19.07.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Smiltenes mežniecība, 22123. Silvas meža iecirknis, valsts meža 263.kvartāla 20.,21.,26.,27.nogabals
338 Meža ceļa „Nobrauktuve 263 kv.” būvniecība. 19.07.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ilūkstes novads, Šederes pagasts, Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes meža iecirkņa 43., 87., 89. un 90.kvartāls
337 Meža autoceļa „Viļķinišķu ceļš” rekonstrukcija. 19.07.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Vaiņodes novads, Embūtes pagasts, nekustamais īpašums „Ezerleja” (zemes kadastra Nr.6454 003 0004), atradnes „Sproģi” 1.iecirknis.
336 Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve. 19.07.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Smiltenes novada Launkalnes pagasta Ziemeļvidzemes virsmežniecības Smiltenes mežniecības Silvas meža iecirkņa 186.kv. 17., 27., 30., 31.nog.
335 Meža autoceļa „Nobrauktuve 186.kv” būvniecība. 19.07.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, „Vecamatnieki”
334 Divģimeņu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. 17.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Vecumnieku novads, Valles un Kurmenes pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Ērberģes meža iecirkņa 43., 44., 59., 60., 183., 184., 209., 210. un 211.kvartāls
333 Meža autoceļa „Ģirupes trase” būvniecība. 17.07.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Akas iela 3
332 Dzīvojamās mājas – savrupmājas nr.001 un saimniecības ēkas nr.002 rekonstrukcija. 17.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Ragaciems, nekustamais īpašums „Bangas”
331 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve. 17.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Avotu ielā 7
330 Dzīvojamās mājas 001 rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve. 16.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums „Puķītes”
329 Savrupmājas un saimniecības ēku rekonstrukcija. 16.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, nekustamais īpašums „Kalnozoli”
328 Divu dzīvojamo māju un saimniecības ēkas būvniecība. 16.07.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ventspils, Dzintaru iela 70
327 Ventspils brīvostas piestātnes Nr.36 renovācija. 16.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ventspils, Dzintaru iela 51C
326 Ventspils brīvostas piestātnes Nr.26C renovācija. 16.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kuldīgas novads, Padures pagasts, nekustamais īpašums „Jaunvēgas” (zemes kadastra Nr.6272 010 0041), smilts – grants, smilts atradne „Jaunvēgas”.
325 Derīgo izrakteņu (smilts – grants, smilts) ieguve. 16.07.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Dundagas novads, Kolkas pagasts, Vaides ciems, nekustamais īpašums „Paegļi”
324 Dzīvojamās mājas būvniecība. 16.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Lauku iela 8
322 Vienas ģimenes dzīvojamās mājas rekonstrukcija 12.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas gaisma SIA
Jūrmala, Skolas ielas un Kauņas ielas krustojums
321 Luksoforu objektu/gājēju pāreju ierīkošana 12.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas gaisma SIA
Jūrmala, Lielupes ielas krustojums ar Dubultu prospektu un strēlnieku prospektu
320 Luksoforu objektu/gājēju pāreju ierīkošana 12.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
EKO STEEL SIA
Rīga, Atlasa iela4
319 Otrreizējo izejmateriālu uzglabāšanas un šķirošanas laukuma ierīkošana 12.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Ernesta Birznieka-Upīša iela 17
318 Dzīvojamās mājas-savrupmājas nr.006 rekonstrukcija 12.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Inženieru birojs BŪVE UN FORMA SIA
Jūrmala, Majori, Ērgļu iela 6
317 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve un sanatorijas guļamkorpusa rekonstrukcija 11.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
INTRA-J SIA
Jūrmala, Raiņa iela 104
316 Sadalošā zemā spiediena gāzesvada būvniecība 10.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Pāvilostas novada pašvaldība
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzinatu iela 1
315 SERF kluba būvniecība 10.07.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Dabas aizsardzības pārvalde
Tukuma nov., Slampes pag., īpašums "Tīreļi"
314 LIZ lietošanas kategorijas maiņa un auto stāvlaukuma būvniecība 09.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ventspils, Kr.Valdemāra iela 8
313 Ventspils brīvostas piestātņu Nr.19 un Nr.20 renovācija 09.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Karjers Saulkalni SIA
Limbažu nov., Katvaru pag., īpašumi "Saulkalni" un "Vaivari"
312 Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve 09.07.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alūksnes nov., Alsviķu un Zeltiņu pag., īpašumi "Valsts mežs"
311 Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve 09.07.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, īpašums "Jaunsudrabiņi"
310 LIZ lietošanas kategorijas maiņa un dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts un pagraba būvniecība 09.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ventspils nov., Zlēku pag., īpašums "Dižķīri"
309 Lauku viensētas atjaunošana 09.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Alternum SIA
Daugavpils, Višķu iela 21K
308 Sadzīves NAI dūņu pārstrādes ražotnes ierīkošana 09.07.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Salas iela 16
307 Savrupmājas būvniecība 05.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ventspils, Dzintaru iela 15B, 15C, 13A, 13B
306 Ventspils brīvostas piestātņu Nr.6, 7, 8 un 9 renovācija 04.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Viesītes nov., Saukas pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības Viesītes meža 194.-198., 204.-209., 215.-225.kv.
305 Meža meliorācijas sistēmas "Sūneklis" rekonstrukcija 04.07.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes nov., Makstenieki, Aveņu iela 33
304 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 04.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
3D Projekts SIA
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Nākotnes iela 36A
303 Autostāvvietas būvniecība 04.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Viktorijas iela 80
302 Dzīvojamās mājas (lit.3) un palīgēku (lit.2 un lit.7) rekonstrukcija 04.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., īpašums "Podziņas"
301 Savrupmājas būvniecība 04.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Upes iela 1
300 Divdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība 04.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ķeguma nov., Birzgales pag., Rīgas reģionālās virsmežniecības Ogres mežniecības 203., 204., 233., 234., 245., 246.kv.
299 Meža autoceļa "Grības ceļš" būvniecība 04.07.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Engures nov., Smārdes pag., Zemgales mežsaimniecības Engures meža iecirkņa 509.-511., 531., 532., 542.-544.kv.
298 Meža ceļa "Mežaiņu ceļš" būvniecība 04.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Tin fish SIA
Ventspils, Kustes dambis 2
297 Zivju konservu ražotnes būvniecība 02.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Kuusakoski SIA
Ventspils, Fabrikas iela 6
296 Melno un krāsaino metāllūžņu un otrreizējo izejmateriālu savākšanas un īslaicīgas uzglabāšanas laukuma ierīkošana 02.07.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Riepu bloki SIA
Rīga, Starta iela 7, Starta iela 8
295 Nolietoto riepu pārstrādes vietas izveide 29.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvu biedrība
Saulkrastu novads, Zvejniekciems, Bērzu aleja 1
294 Veikala rekonstrukcija. 28.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Nordenpaint Baltic SIA
Mārupes novads, Mārupe, K.Ulmaņa gatve 101
293 Krāsu sajaukšanas, pildīšanas un tirdzniecības veikala/noliktavas ierīkošana. 28.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nīcas novads, Nīcas pagasts, nekustamais īpašums „Vīksnas”
292 Grants ceļa būvniecība. 28.06.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamā īpašuma „Jaunpurmašas”
291 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana. 26.06.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Katrīnas ielā 12
290 Dzīvojamās mājas projekta izstrāde un būvniecība. 25.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Pļavniekkalna ielā 55
289 Savrupmājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija. 25.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Druvciems, Slokas iela 81A
288 Atpūtas un sporta centra būvniecība. 25.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Bērzciems, nekustamais īpašums „Lauri”
287 Saimniecības ēkas rekonstrukcija. 22.06.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Olimps SIA
Krimuldas novada, Krimuldas pagasta nekustamie īpašumi, Siguldas novada, Siguldas pagasta īpašumi.
286 Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna pazemes gāzes krātuve (Inčukalna PGK) zemūdens pāreju pāri Gaujas upei kapitālais remonts. 22.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BioMerkurs, SIA
Liepāja, Turaidas iela 26/28
285 Divu beramkravu noliktavu būvniecība 19.06.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes nov., Pleskavas šosejas 14.km., "Ielas māja"
284 Automazgātuves kompleksa būvniecība 19.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Smillas, SIA
Raunas nov., Raunas pag., īpašums "Smillas"
283 Vēja elektrostaciju būvniecība 19.06.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Madonas nov., Liezāres pag., Ziemeļlatgales mežsaimniecības Madonas meža 50.-53.kv.
282 Meža autoceļa "Ūbera ceļš" būvniecība 19.06.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Ziemupe WP, SIA
Pāvilostas nov., Vērgales pag., īpašums "Ģirti"
281 Triju VES būvniecība 19.06.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
EcoCorner, SIA
Madona, Saules iela 61e
280 Nolietoto transporta līdzekļu riepu pārstrāde un gumijas paklāju ražošana 18.06.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Saules iela 13
279 Dzīvojamās mājas 001 rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve 18.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Brocēnu novada Remtes pagasta Dienvidkurzemes mežsaimniecības Remtes meža iecirkņa 101., 102., 108., 109., 114.-116.kvartāls un Jaunpils novada Jaunpils pagasta Zemgales mežsaimniecības Dobeles meža iecirkņa 23.kvartāls
278 Meža ceļa „Mindera ceļš” būvniecība. 15.06.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Pāvilostas novada Sakas pagasta Dienvidkurzemes mežsaimniecības Akmensraga meža iecirkņa 80.kvartāls, nekustamais īpašums „Lāsītes” , nekustamais īpašums „Saulītes” , nekustamais īpašums „Lejaskalni” .
277 Meža ceļa „Stacijas ceļš” būvniecība. 15.06.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dienvidkurzemes mežsaimniecības Krīvkalna meža iecirkņa 372., 374.-377., 385.kvartāls, nekustamais īpašums „Sudmalnieki” un nekustamais īpašums „Graviņas”
276 Meža ceļa „Bocijas ceļš” būvniecība. 15.06.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
SZK-Z SIA
Rīga, Daugavgrīvas iela 93
275 Tērauda vēja ģeneratoru mastu ražotnes izveide. 15.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
KRONOSPAN Riga SIA
Rīga, Guberņciems 7
274 Divu kurtuvju uzstādīšana OSB plātņu ražotnes skaidu žāvēšanas iecirknī. 15.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas pilsētas dome
Autoceļa P128 ceļa posms no Ventspils šosejas līdz Jūrmalas pilsētas robežai.
273 Tranzītielas P128 (Talsu šosejas/Kolkas ielas) rekonstrukcija. 15.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Viesītes novads, Viesītes pagasts, Viesītes meža iecirknis 104.-109. un 123.-128.kvartāli
272 Meža meliorācijas sistēmas „Brūklenāji” rekonstrukcija. 15.06.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Karjers.EU SIA
Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, nekustamā īpašuma „Aizvējš” , nekustamais īpašums „Aizvējš 1” , smilts – grants, smilts atradne „Aizvējš”.
271 Derīgo izrakteņu (smilts – grants, smilts) ieguve. 15.06.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dundagas novads, Dundagas pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Zilokalnu meža iecirkņa 247./269., 247./268.kvartāls
270 Meža ceļa „Jurģa dambja atzars” būvniecība. 15.06.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderu ciems, nekustamais īpašums „Pavasara iela 9”
269 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība. 15.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rojas novada pašvaldība
Rojas novads, Rojas pagasts, Kaltenes ciems, nekustamais īpašums „Kaltenes klubs”
268 Kaltenes kluba ēkas rekonstrukcija. 15.06.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Skrundas novada Skrundas pagasta Dienvidkurzemes mežsaimniecības Ventas meža iecirkņa 372.-375.kvartāls
267 Meža ceļa „Kušaiņu ceļš” būvniecība. 15.06.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dagdas novada Asūnes pagasta Krāslavas meža iecirkņa (22326) 191., 192., 194.-198.kvartāls
266 Meža autoceļa „Bogdonu ceļš” būvniecība. 15.06.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Bioenerģija J SIA
Jelgava, Lapskalna iela 22
265 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība. 15.06.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Raunas novada Drustu pagasts, Centrālvidzemes virsmežniecības Cēsu nodaļas Piebalgas meža iecirknis, valsts meža 123.-125.kvartāls un nekustamais īpašums „Ezerkalns”
264 Meža ceļa „Jaundrustu ceļš” būvniecība. 15.06.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Madonas novads, Barkavas pagasts, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 1.Madonas meža iecirknis, valsts meža 206. un 209.kvartāls
263 Meža autoceļa „Škobru ceļš” būvniecība. 15.06.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Ropažu ielā 2
262 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija. 12.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Viesītes novads, Viesītes pagasts, Viesītes meža iecirknis 26.-29., 44.-49., 50., 51., 52., 68., 69., 70.-76., 92.-95.kvartālos
261 Meža meliorācijas sistēmas „Līdumnieki” rekonstrukcija. 12.06.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alojas un Salacgrīvas novads, Staiceles un Ainažu pagasts, Salacgrīvas meža iecirkņa valsts meža 206., 209., 210., 237., 238. un 250.-252.kvartāls
260 Meža autoceļa „Zābaku purva ceļš” būvniecība. 12.06.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Ogres novada pašvaldība
Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, nekustamie īpašumi „Smiltāji” , „Smiltaines” un „Mācību poligons”
259 Kapsētas ierīkošana. 11.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
REF Minerals SIA
Inčukalna novads, Vangaži, nekustamais īpašums Gaujas iela 24/20
258 Otrreizēji izmantojamo bīstamo atkritumu attīrīšana no piemaisījumiem. 11.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Vecumnieku nov., Valles pag., Vidusdaugavas mežsaimniecības Skaistkalnes meža iecirkņa 197.-200.kv.
257 Meža autoceļa "Mežmuižas ceļš" būvniecība 08.06.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Viesītes nov., Viesītes pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības 1.Viesītes meža iecirkņa 117., 119., 137.--139., 155.-157. 163.-166., 191., 192.kv.
256 Meža meliorācijas sistēmas "Veckalni" rekonstrukcija. 08.06.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Gulbenes nov., Lizuma pag., īpašums "Valsts mežs", atradne "Zvejnieki-Kupiņi"
255 Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve 08.06.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Viļānu novads, Dekšāres pagasts, 1.Madonas meža iecirkņa 187. – 190., 193., 196. – 255.kvartāls
254 Meža meliorācijas sistēmas „Mežabrāļu masīvs” rekonstrukcija. 06.06.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Naujenes pakalpojumu serviss SIA
Vecstropu ciems, Naujenes pag., Daugavpils nov.
253 Katlumājas rekonstrukcija un siltumtrases inženiertīklu būvniecība. 06.06.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Seaside development SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums Kāpu ielā 111/113
252 Dzīvojamās mājas būvniecība. 06.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Balvu novads, Bērzkalnes pagasts, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 4.Balvu meža iecirkņa 266.,267. un 268.kvartālā
251 Meža ceļa „Kārnītes ceļš” būvniecība. 06.06.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dobeles novads, Zebrenes pagasts, Zemgales mežsaimniecības Īles meža iecirknis valsts meža 5., 6.kvartāli
250 Meža autoceļa „Baznīcas ceļš” būvniecība. 06.06.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderi, Rudens iela 7
249 Vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecība. 06.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
RIO SIA
Ķekavas novads, Baloži, nekustamais īpašums Baložu iela 6
248 Sakaru kabeļu kanalizācijas būvniecība. 06.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alojas novada Staiceles pagasts, Salacgrīvas meža iecirkņa valsts meža 200.-204.kvartāls
247 Meža autoceļa „Brūkleņu ceļš” būvniecība. 06.06.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasts, Ziemeļvidzemes mežsaimniecības Rūjienas meža iecirkņa valsts meža 243., 251., 256., 265., 271. un 276.kvartāls un nekustamais īpašums „Sūnēni”
246 Meža ceļa „Demokrātu ceļš” būvniecība. 06.06.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Misas kūdra AS
Iecavas novada Iecavas pagasts, kūdras atradnes „Lamzenes purvs” teritorija
245 Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve. 01.06.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderi, Pavasara iela 52
244 Dzīvojamās mājas būvniecība. 01.06.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Priekules novada Priekules pagasta Dienvidkurzemes mežsaimniecības Grobiņas meža iecirkņa 154.-156.kvartāls un nekustamais īpašums „Jaunenieki”
243 Meža ceļa „Purmaļu ceļš” būvniecība. 01.06.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Raunas novada Drustu pagasts, Centrālvidzemes virsmežniecības valsts meža 117. Un 118.kvartāli un īpašums „Dūnijas”
242 Meža ceļa „Palsas ceļš” būvniecība. 31.05.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Saldus novada Vadakstes pagasta Zemgales mežsaimniecības Īles meža iecirkņa 314., 315., 324.-326.kvartāls
241 Meža ceļa „Garā stiga” būvniecība. 31.05.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, Zemgales mežsaimniecības Līvbērzes meža iecirknis, valsts meža 209.-212., 200.-203., 195. un 196.kvartāls
240 Meža ceļa „Bebru ceļš” būvniecība. 31.05.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Nākotnes iela 13
239 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas projekta izstrāde un būvniecība. 31.05.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LODE SIA
Nekustamais īpašums „Mežezers” (kadastra Nr.54440050477), Cenu pagasts, Ozolnieku novads, atradne „Spartaks III”.
238 Derīgo izrakteņu (māla) ieguve. 31.05.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ilūkstes novada Dvietes pagasta 4.Aknīstes meža iecirkņa (308) 70., 76., 77. un 83.kvartāls un nekustamais īpašums „Kuģīši”
237 Meža autoceļa „Skujišķu ceļš” būvniecība. 31.05.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Ķekavas novada dome
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Nākotnes iela 1C
235 Ķekavas sākumskolas būvniecība. 30.05.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Courland Venison SIA
„Ezernieki”, Almāles ciems, Alsungas novads
234 Medījumu pārstrāde 30.05.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Compaqpeat SIA
Balvu novads, Briežuciema pagasts, nekustamais īpašums „Lutinānu purvs” (zemes kadastra Nr.3852 003 0124), kūdras atradne „Lutinānu purvs”.
233 Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve. 29.05.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Dabas aizsardzības pārvalde
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000)
232 Projekts „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta”. 29.05.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
111 METRI SIA
Saulkrastu novads, Saulkrasti, zemes gabali Ainažu ielā 23, Ainažu ielā 25 un Ainažu ielā 13B
229 26 siltumsūkņu kolektoru urbumu ierīkošana. 23.05.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Neretas novads, Zalves pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības 12525.Seces meža iecirknis, Sēlijas virsmežniecības, Neretas mežniecības valsts meža 12.-15.,33.,317.kvartāli
228 Meža autoceļa „Daudzevas robežceļš” būvniecība. 23.05.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Bērzciems, nekustamais īpašums „Polukši”
227 Saimniecības ēkas būvniecība. 23.05.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Engures pagasta pārvalde
Engures novads, Engures pagasts, teritorija starp Plieņciemu un Ķesterciemu.
226 Meliorācijas grāvja rekonstrukcija un Drivupītes padziļināšana. 22.05.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Salas novads, Salas pagasts, Dienvidlatgales mežsaimniecība, Viesītes meža iecirkņa 145.-154., 173.-182., 184., 185., 189.kv.
225 Meža meliorācijas sistēmas „Rūgumkalns” rekonstrukcija. 21.05.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Rīgas ielā 57
224 Divu divdzīvokļu māju būvniecība. 21.05.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jēkabpils novads, Dunavas pagasts, Aknīstes meža iecirkņa 170.-173., 182.-185., 197., 198.kv.
223 Meža meliorācijas sistēmas „Krūmiņi” rekonstrukcija. 21.05.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
ASOND SIA
Līvānu novads, Jersikas pagasts, nekustamais īpašums „Dumpīši”
222 Kokskaidu plākšņu ražošanas korpusa rekonstrukcija par koksa ražotni. 21.05.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kauņas iela 12
221 Dzīvojamās mājas-savrupmājas jaunbūve. 21.05.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas attīstības projekti PSIA
Jūrmala, Sloka, nekustamais īpašums Dīķu ielā 30.
219 Šķeldas katlu mājas būvniecība 17.05.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Rīgas iela 63a
218 Dzīvojamās mājas-savrupmājas jaunbūve 14.05.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Neretas nov., Zalves pag., Vidusdaugavas mežsaimniecības Secessmeža iecirkņa 40., 41., 70., 98.-101.kv.
217 Meža autoceļa "Apaļais ceļš" būvniecība 14.05.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jaunjelgavas nov., Seces un Sūnaukstes pag., Vidusdaugavas mežsaimniecības Seces meža iecirkņa 62., 63., 86., 97., 105.-108.kv.
216 Meža autoceļa "Tīrais purvs-Stacija" būvniecība 14.05.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alojas nov., Braslas un Brīvzemnieku pag., Rīgas reģionālās virsmežniecības Alojas mežniecības valsts meža 200.-204.kv.
215 Meža autoceļa "Tēvgāršas ceļš" būvniecība 14.05.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas nov., Liepupes pag., Tūja, īpašums "Ziemeļu sektors 52"
214 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 11.05.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Garkalne, nekustamais īpašums „Segliņi”
213 Piena pārstrādes ēkas rekonstrukcija. 11.05.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alojas novada Staiceles pagasts, Ziemeļvidzemes reģionālās virsmežniecības, Salacgrīvas meža iecirkņa valsts meža 172.,173.kvartāls
212 Meža ceļa „Sauleskalna ceļš” rekonstrukcija. 11.05.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novada Liepupes pagastā, nekustamā īpašuma „Ziemeļu sektors Nr.43”, Liedaga iela 51, Tūjā
211 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija. 11.05.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Rīteru dolomīts SIA
Smilts atradne „Jaunbārzdaiņi 1.iecirknis”, nekustamais īpašums „Depšas” (zemes vienības kadastra Nr.3258 004 0007), Klintaines pagasts, Pļaviņu novads.
210 Derīgo izrakteņu - smilts ieguve. 10.05.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saldus novads, Šķēdes pagasts, nekustamais īpašums „Juku dzirnavas”
208 HES būvniecība. 03.05.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alojas novada Brīvzemnieku pagasts, Rīgas reģionālās virsmežniecības, Alojas mežniecības, Limbažu meža iecirkņa 194. un 196.kvartāls
207 Meža ceļa „Riekstu trases pievadceļš” būvniecība. 02.05.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jaunjelgavas novads, Seces un Sunākstes pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības 22525. Seces meža iecirknis, Sēlijas virsmežniecības, Jaunjelgavas mežniecības valsts meža 41.-43., 64., 65., 331., 332.kvartāli
206 Meža autoceļa „Dīķu ceļš” būvniecība. 02.05.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Airu iela 1
205 Dzīvojamās mājas projekta izstrāde un būvniecība. 02.05.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasts, Rietumvidzemes mežsaimniecības Salacgrīvas meža iecirkņa valsts meža 267., 268., 298. un 299.kvartāls
204 Meža ceļa „Saulīšu trases turpinājums” būvniecība. 02.05.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
PIls M SIA
Saulkrastu novada Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, nekustamais īpašums „Bučas”
203 Dzīvojamās mājas būvniecība un saimniecības ēkas rekonstrukcija. 02.05.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alojas novada Braslavas pagasts, Rīgas reģionālās virsmežniecības, Alojas mežniecības, Limbažu meža iecirkņa 15.-19. un 21.kvartāli
202 Meža ceļa „Liniņa ceļš” būvniecība. 28.04.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jaunjelgavas novads, Seces pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības 22525. Seces meža iecirknis, Sēlijas virsmežniecības, Jaunjelgavas mežniecības valsts meža 53.-54., 77.-80.kvartāli
201 Meža autoceļa „Taisnais ceļš” būvniecība. 28.04.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Nīcas novada Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Nīcas meža iecirkņa 378., 360., 359., 334., 333., 332. kvartāli
200 Meža ceļa „Tīreļu vārtu ceļš” būvniecība. 28.04.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Ilūkstes iela 2
199 Dzīvojamo māju nr.001;004 rekonstrukcijas par viesu namu un dzīvojamo māju nr.002;003 rekonstrukcijas, saglabājot funkciju. 25.04.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Skrundas novada Skrundas pagasta Dienvidkurzemes mežsaimniecības Ventas meža iecirkņa 357.-359.kvartāls
198 Meža ceļa „Pelēkais ceļš” būvniecība 25.04.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dienvidkurzemes mežsaimniecības Krīvukalna meža iecirkņa 205.kvartāla apgabals 344.kvartāla 1., 10., 12., 51.nogabals un 345.kvartāla 2., 3., 4., 16., 17., 51.nogabals.
197 Derīgo izrakteņu (smilts, smilts – grants) ieguve. 25.04.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils novads, Salaspils pagasts, Dole, nekustamais īpašums „Liepkalni 1”
196 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un garāžas jaunbūve. 25.04.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes pilsētas dome
Rēzeknes pilsētas administratīvā teritorija
195 Krasta ielas rekonstrukcija, jaunas ielas izbūve posmā no 18.Novembra ielas līdz Kr.Valdemāra ielai, tiltiņu pāri Rēzeknes upei rekonstrukcija, hidrotehnisko būvju rekonstrukcija, Rēzeknes upes gultnes tīrīšana un krasta labiekārtošana. 24.04.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Rāmava, nekustamais īpašums Debess iela 8
194 Dzīvojamās mājas būvniecība. 23.04.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Iecavas iela 5
193 Divu ģimeņu dzīvojamās mājas jaunbūve. 23.04.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jaunjelgavas novads, Daudzeses pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības 22524.Jaunjelgavas meža iecirknis, Sēlijas virsmežniecības Jaunjelgavas mežniecības 139., 140. un 141.kvartāls
192 Meža autoceļa „Paderīša ceļš” būvniecība. 23.04.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
LATRAPS LPKS
Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, nekustamais īpašums „Jaunvalmji”
191 Iesala ražotnes izveidošana. 20.04.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nīcas novads, Nīcas pagasts, nekustamais īpašums „Jēkabi”
190 Saimniecības ēku rekonstrukcija par dzīvojamo māju. 20.04.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Tukuma novads, Lestenes pagasts, Zemgales mežsaimniecības Dobeles meža iecirkņa 64., 65., 66. un 67.kvartāls
189 Meža ceļa „Krauču – Smalces ceļš” būvniecība. 20.04.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Viesītes novada Viesītes pagasta Dienvidlatgales mežsaimniecības 1.Viesītes meža iecirkņa 63., 64., 87., 88., 107. un 108.kvartāls
188 Meža autoceļa „Medņu riesta ceļš” būvniecība. 20.04.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Varakļānu novads Murmastienes pagasts, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 1.Madonas meža iecirkņa 306.kvartāla 17.,13.,14.nog. līdz 304./ 305./306.kvartālstigu krustpunktam
187 Meža ceļa „Sūklas ceļš” būvniecība. 20.04.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ludzas novada Rundēnu pagastā, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 7.Ludzas meža iecirkņa 147.-149.kvartālā
186 Meža ceļa „Zirgu ceļš” būvniecība. 20.04.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ciblas novads Ciblas pagasts, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 7.Ludzas meža iecirknis 130.-133., 138.-141.kvartāls
185 Meža ceļa „Asinovkas ceļš” būvniecība. 20.04.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Diānas Zalānes projektu birojs SIA
Rucavas novada Rucavas pagasta Rucavas ciema nekustamajā īpašumā „Gaigali”
184 Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija, šķūņa – kūts rekonstrukcija par pirti, kūts ēkas nojaukšana un saimniecības ēkas būvniecība. 17.04.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, nekustamais īpašums Uzvaras prospekts 2B
183 Dzīvojamās mājas būvniecība. 17.04.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts, Zemgales mežsaimniecības Līvbērzes meža iecirkņa valsts meža 19.,20.,29.,30.kvartāls
181 Meža ceļa „Sievu ceļa atzars” būvniecība. 13.04.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts, Zemgales mežsaimniecības Līvbērzes meža iecirkņa valsts meža 92.,93.kvartāls
180 Meža ceļa „Dzelzceļmalas ceļš” būvniecība. 13.04.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ķeguma novads, Birzgales pagasts, Rīgas reģionālās virsmežniecības Ogres mežniecības 203., 204., 233., 234., 245., 246. kvartāls un Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, Zemgales virsmežniecības Vecumnieku mežniecības 201., 203. kvartāls
179 Meža autoceļa „Grības ceļš” būvniecība. 13.04.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Wtex SIA
Stopiņu nov., Scones iela 3b, īpašums "Galdniecības cehs"
178 Elektrisko un elektronisko atkritumu uzglabāšanas, šķirošanas un apstrādes vietas ierīkošana 12.04.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Biedrība Sociālās aprūpes centrs Allaži
Siguldas nov., Sigulda, īpašums "Laurenči"
177 Sporta un aktīvās atpūtas centra un slēpošanas/skrituļošanas trases jaunbūve 12.04.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dobeles nov., Bikstu pag., Zemgales mežsaimniecības Dobeles meža iecirkņa 198., 199., 209., 210., 214., 215.kv.
176 Meža autoceļa "Kundziņu ceļš" būvniecība 11.04.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dobeles nov., Dobeles pag., Zemgales mežsaimniecības Dobeles meža iecirkņa 302., 307.kv.
175 Meža autoceļa "Dobeles mežniecības ceļš" būvniecība 11.04.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas nov., Salacgrīvas pag., Vitrupe, īpašums "Smiltnieki"
174 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukcija 11.04.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dobeles nov., Naudītes pag., Zemgales mežsaimniecības Dobeles meža iecirkņa 391.-395.kv.
173 Meža autoceļa "Antona ceļš" būvniecība 11.04.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vidusdaugavas mežsaimniecības Vecumnieku meža iecirkņa 136., 173., 199., 200.kv.
172 Meža autoceļa "Berķa ceļš" būvniecība 11.04.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vidusdaugavas mežsaimniecības Vecumnieku meža iecirkņa 481., 324., 311., 325.kv.
171 Meža autoceļa "Berķa ceļš" būvniecība 11.04.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Miera iela 18
170 Dzīvojamās mājas būvniecība 05.04.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes nov., Baltezers, Māras iela 47
169 Dzīvojamās mājas būvniecība 05.04.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures nov., Abragciems, īpašumi "Līvi", "Miķelīši", "Krastiņi" u.c.
168 Elektroapgādes objekta rekonstrukcija 05.04.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Baložu vissvētākās dievmātes „Bogoļubskas” ikonas pareizticīgo draudze
Ķekavas novads, Baložu pilsēta, Purva iela 2/4
167 Baznīcas un mācītāja mājas būvniecība. 04.04.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderi, Pavasara iela 60
166 Ģimenes dzīvojamās mājas būvniecība. 04.04.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums „Kaugurciema iela 16”
165 Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve. 04.04.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ludzas novada Rundēnu pagastā, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 7.Ludzas meža iecirkņa 151.,152.kvartāls un nekustamie īpašumi.
164 Meža ceļa „Cigeļņas ceļš” būvniecība. 04.04.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Saldus novada Rubas pagasta Dienvidkurzemes mežsaimniecības Zvārdes meža iecirkņa 304.-306., 318.-320.kv.
163 Meža ceļa „Čakstenes ceļš” būvniecība. 04.04.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kārsavas novads, Malnavas pagasts, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 6.Kārsavas meža iecirkņa 131., 132.,133..kvartālā
162 Meža ceļa „Brīžovkys ceļš” būvniecība. 04.04.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kārsavas novads, Salnavas pagasts, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 6.Kārsavas meža iecirkņa 96./97.,79.kvartālā
161 Meža ceļa „Raikalniņu ceļš” būvniecība. 04.04.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kārsavas novads, Salnavas pagasts, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 6.Kārsavas meža iecirkņa 58. un 59.kvartālā
160 Meža ceļa „Rudzīša ceļš” būvniecība. 04.04.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kārsavas novads, Salnavas pagasts, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 6.Kārsavas meža iecirkņa 43./44., 72./73./86., 74., 87./88.kvartālā
159 Meža ceļa „Annasmuižas ceļš” būvniecība. 04.04.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
REĀLS PIEDZĪVOJUMS biedrība
Stopiņu nov., Ulbroka, īpašums "Ulbrokas ezers"
158 Aktivitāšu un veselības trases izveide 03.04.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Stortenbekera un Hopnera lauksaimniecība SIA
Tukuma nov., Degoles pag., īpašums "Jākas"
157 Divu vēja elektrostaciju būvniecība 02.04.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Sprūževa M SIA
Rēzeknes nov., Grišķānu pag., janapole, īpašums "SIA Sprūževa M"
156 Biogāzes koģenerācijas stacijas iekārtas ar jaudu 500kW būvniecība 30.03.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Riebiņu nov., Stabulnieku pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības 3.Preiļu meža iecirkņa 178.-181., 184.-186.kv.
155 Meža autoceļa "Slūkas ceļš" būvniecība 30.03.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ventspils nov., vārves pag., īpašums "Kalndruvas"
154 Smilts ieguve 30.03.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības 5.Nīcgales meža iecirkņa 11./12. un 15./16.kv
153 Meža autoceļa "Būdas līnija" būvniecība 30.03.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Vārkavas nov., Rožkalnu pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības 5.Nīcgales meža iecirkņa 16./17. un 23./24.kv.
152 Meža autoceļa "Vaivoda līnija" būvniecība 30.03.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils nov., Salaspils pag., Dole, nekustamajā īpašumā „Bērzlapas”
151 Pirts projektēšana. 29.03.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
TALCE SIA
Zemes īpašums „Granti” un zemes īpašuma „Lāčkalni” 1.zemes vienība, Lībagu pagastā, Talsu novadā.
150 Derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguve un pārstrāde. 27.03.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Baložu komunālā saimniecība SIA
Ķekavas novads, Baložu pilsēta.
149 Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, II kārta” realizācija. 27.03.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Dvietes senlejas pagastu apvienība, biedrība
Dvietes upe posmā starp autoceļa Bebrene – Dviete tiltu un Skuķu ezeru, Ilūkstes novada Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts, Pilskalnes pagasts.
148 Dvietes upes meandru loku atjaunošana 2,4km garumā. 26.03.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Polipaks NT SIA
"Mālkalni", Vētras, Mārupes novads
147 PE, PP un biopolimēru iepakojuma ar apdruku ražošanas un noliktavu ēkas ar biroja telpām būvniecība 26.03.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Bauņi Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Burtnieku nov., Matīšu pag., nekustamais īpašums "Silavirši"
145 Lauksaimniecības šķūņa - tehnikas novietnes būvniecība 26.03.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
ilūkstes nov., Dvietes pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 84., 91., 92.kv.
144 Meža autoceļa "Kungu-Butku ceļš" būvniecība 23.03.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ludzas nov., Istras pag., Ziemeļlatgales mežsaimniecības 7.Ludzas meža iecirkņa 221.kv. un īpašuma "Līčupe" 2.zemes vienība
143 Meža ceļa "Annapoles ceļš" būvniecība 23.03.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jaunjelgavas nov., Sērenes pag., Vidusdaugavas mežsaimniecības Jelgavas meža iecirkņa 59.-62., 80., 82.kv.
142 Meža autoceļa "Mentas trases atzars" būvniecība 23.03.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Salaca Salmon Lodge SIA
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., nekustamais īpašums "Āres"
141 Dzīvojamās mājas un pirts rekonstrukcija 23.03.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Krāslavas piens SIA
Izvaltas iela 2, Krāslava
140 Esošas ēkas rekonstrukcija un katlu mājas ierīkošana 23.03.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Econ SIA
Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki, nekustamais īpašums „Vecvaivari”
139 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība 23.03.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Kuusakoski SIA
Aviācijas iela 18, Jelgava
138 Melno, krāsaino metāllūžņu un otrreizējo izejvielu uzglabāšanas laukuma izveide 22.03.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Meliorprojekts VSIA
Ādažu novads, Baltezers, nekustamais īpašums „Čiekurkrasti” (zemes kadastra Nr.8044 010 0203) un tai piegulošā Mazā Baltezera akvatorija
136 Laivu un kuteru piestātnes rekonstrukcija (izbūve). 20.03.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
AIZPUTES CEĻINIEKS SIA
Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, nekustamā īpašuma „Dobeļi” 1.zemes gabals (zemes kadastra Nr.6460 014 0023), smilts, smilts – grants atradne „Dobeļi”.
135 Derīgo izrakteņu (smilts, smilts – grants) ieguve. 19.03.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
DG Termināls LSEZ SIA
Liepāja, Pulvera iela 33, piestātne Nr.25
134 Divu vertikālo virszemes rezervuāru (2000m3) uzstādīšana bituma pārkraušanai. 19.03.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Dobeles novada Bikstu pagasts, Zemgales mežsaimniecības Dobeles meža iecirknis, valsts meža 233., 234., 235., 237., 239. un 240.kvartāls
133 Meža ceļa „Kaķenieku ceļš” būvniecība. 19.03.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jelgavas novada Zaļenieku un Svētes pagasts, Zemgales mežsaimniecības Tērvetes meža iecirknis, valsts meža 135., 136., 138., 139., 140. un 145.kvartāls
132 Meža ceļa „Ceplīšu ceļš” būvniecība. 19.03.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Lantes”
131 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēkas un lapenes jaunbūve. 19.03.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
BRĪZE LV SIA
Viesītes novads, Viesītes pagasts, nekustamais īpašums „Butāni”
130 Vienas vēja elektrostacijas būvniecība. 19.03.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salas novads, Sēlpils pagasts.
129 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju meliorācijas sistēmas "Aizupes" rekonstrukcija. 19.03.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Līvānu nov., Jersikas pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības 5.Nīcgales meža iecirkņa 21./22., 48./30.kv.
128 Meža autoceļa "Čikutelis" būvniecība 16.03.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Līvānu nov., Jersikas pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības 5.Nīcgales meža iecirkņa 27.-29., 39.-41.kv.
127 Meža autoceļa "Ezera ceļš" būvniecība 16.03.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas Ūdens SIA
Jūrmalas pilsēta, Druvciems
126 Meliorācijas sistēmas izveides projekts Druvciemā 16.03.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ķeguma nov., Birzgales pag., Vidusdaugavas mežsaimniecības 22523.Skaistkalnes meža iecirknis
125 Meža ceļu "Silenieku ceļš", "Pumpētavas ceļš" un "Īsiņu ceļš" rekonstrukcija 16.03.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ORVI SIA
Ozolnieku novada Sidrabenes pagasts, Bauskas novada Mežotnes pagasts.
124 Valsts nozīmes ūdensnotekas Garoze, ŪSIK kods 38572, pik.13/80-277/60 rekonstrukcija. 12.03.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Ventspils lidosta SIA
Ventspils, nekustamais īpašums Ganību ielā 103 (kadastra Nr.27000170108) un piegulošās zemes platības
123 Ventspils lidostas attīstības projekta „0 kārta”. 09.03.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Rucavas novads, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Nīcas meža iecirkņa 332. un 335.kvartāls
122 Meža ceļa „Pešu aplis” būvniecība. 09.03.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Krīvkalna meža iecirkņa 367. – 371.kvartāls
121 Meža ceļa „Līkais ceļš” būvniecība. 09.03.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 126.Mālupes meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas mežniecības 422., 423., 439. un 440.kvartāls
120 Meža autoceļa „Polsu ceļš” būvniecība. 09.03.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Bauskas novads, Gailīšu pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Bauskas meža iecirknis, valsts meža 329.,331.kvartāls
119 Meža ceļa „Klunkšķa ceļš” būvniecība. 09.03.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Bauskas novads, Gailīšu pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Bauskas meža iecirkņa valsts meža 337.,339.,340.kvartāls
118 Meža ceļa „Viršu ceļš” būvniecība. 09.03.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Bauskas novada Codes pagastā, Vidusdaugavas mežsaimniecības Bauskas meža iecirkņa valsts meža 46.,47.,48.,49.,50.kvartālā
117 Meža ceļa „Spiģu ceļš” būvniecība. 09.03.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Priekules novada Gramzdas pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības 228.Krīvkalna meža iecirkņa 309.-312.kvartāli
116 Meža ceļa „Skudru līnija” būvniecība. 09.03.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Bauskas novada Gailīšu pagastā, Vidusdaugavas mežsaimniecības Bauskas meža iecirkņa valsts meža 332.,333.,335.kvartālā
115 Meža ceļa „Lindes ceļš” būvniecība. 09.03.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Kāpu ielā 127
114 Dzīvojamās ēkas lit.1 restaurācija un rekonstrukcija (bez apjoma palielināšanas). 09.03.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Vecumnieku novada Valles pagastā, Vidusdaugavas mežsaimniecības Skaistkalnes meža iecirkņa valsts meža 7.,8.,9.,252., 253.,254.,255.,256.kvartālā
113 Meža ceļa „Sudmaļupes ceļš” būvniecība. 08.03.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Rundāles novada Rundāles pagastā, Vidusdaugavas mežsaimniecības Bauskas meža iecirkņa valsts meža 232.,237.,238.,239.kvartālā
112 Meža ceļa „Līdumnieku ceļš” būvniecība. 08.03.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
LATWIND SIA
Neretas novads, Neretas pagasts, nekustamais īpašums „Vēja Audzes”
111 Vienas vēja elektrostacijas būvniecība nekustamajā īpašumā „Vēja Audzes”. 07.03.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Vīdales vējš SIA
Dundagas novads, Dundagas pagasts, nekustamais īpašums „Celmi”
110 Vēja elektrostaciju būvniecība. 07.03.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Šķaunes bekons SIA, cūkkopības komplekss
Dagdas novads, Šķaunes pagasts, nekustamais īpašums „Pūpoli”
109 Esošās cūku fermas rekonstrukcija-pārbūve par govju fermu. 07.03.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 126.Mālupes meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas mežniecības 379., 383., 390., 400., 391., 401., 392 un 402.kvartāls
108 Meža autoceļa „Polšu ceļš” būvniecība. 07.03.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 126.Mālupes meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas mežniecības 293./289., 293./294., 294./299. un 295./300.kvartāls
107 Meža autoceļa „Krustakmens ceļš” būvniecība. 07.03.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 126.Mālupes meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas mežniecības 325.–358.kvartāls
106 Meža autoceļa „Grīvnieku ceļš” būvniecība. 07.03.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alūksnes novads, Jaunannas pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 126.Mālupes meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas mežniecības 310., 328. un 339..kvartāls
105 Meža autoceļa „Greizo tiltu līnija” būvniecība. 07.03.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Skrundas novada Skrundas pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Ventas meža iecirkņa 362.-365., 379.-380.kvartālos
104 Meža ceļa „Muguras ceļš” būvniecība. 07.03.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Gulbenes novads Stradu pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 22128 Pededzes meža iecirkņa, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gulbenes mežniecības valsts meža 392./400., 393./401.,394./402.,395./403.,396./404.,397./405.kvartālos
103 Meža autoceļa „Audiles ceļš” būvniecība. 07.03.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ciblas novads, Līdumnieku pagasts, 7.Ludzas meža iecirkņa 15.,16.kvartāls
102 Meža ceļa „Apšu meža ceļš” būvniecība. 07.03.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Lapenieki, Everesta iela 7
101 Vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecība. 07.03.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Binders SIA
Salacgrīvas novads, Ainažu pagasts, zemes īpašuma „Lejasozoli” (zemes kadastra Nr.6625 001 0024) 1.zemes vienība (kadastra Nr.6625 001 0024) un 2.zemes vienība (kadastra Nr.6625 001 0025)
100 Derīgo izrakteņu - smilts-grants un smilts ieguve 05.03.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Apiņu iela 5A
99 Dzīvojamās mājas (savrupmājas Nr.001) un saimniecības ēkas (Nr.003) rekonstrukcija. 05.03.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, nekustamais īpašums „Vecvidēji”
98 Noliktavas un biroja ēkas būvniecība. 05.03.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BRD projekts SIA
Rīga, Brīvības gatve b/n un Jaunciema gatve b/n (zemes gabala kadastra Nr.0100 128 2081; Nr.0100 127 9003).
97 Stāvparks (daudzstāvu autonovietne un tramvaja galapunkts) ar tirdzniecības vietām. 05.03.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Daina EL SIA
Babītes novads, Beberbeķu ielā posmā no Beberbeķu 9.līnijas līdz Liberu ielai.
96 Vidējā sprieguma elektroapgādes kabeļu tīkla rekonstrukcijas projekts. 01.03.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novada Ugāles pagasta Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Mētru meža iecirkņa 35.-37., 49.-51.kvartālā
94 Meža autoceļa "Partizānu ceļš" būvniecība. 29.02.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes pilsētas dome
Rēzekne, Rēzeknes upe
92 Rēzeknes upes gultnes atjaunošana (atgriešana vecajā gultnē) posmā starp Stacijas ielu un Kr.Valdemāra ielu 28.02.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Aknīstes nov., Asares pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 114.-118.kv.
91 Meža autoceļa "Vilkupes ceļš" būvniecība 24.02.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jēkabpils nov., Rubenes pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības valsts meža Aknīstes 4.meža iecirkņa 158.-160.kv.
90 Meža autoceļa "Dzirnavupītes ceļš" būvniecība 24.02.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Aknīstes nov., Asares pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības Viesītes meža iecirkņa 120.-124.kv.
89 Meža autoceļa "Hercoga ceļš" būvniecība 24.02.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Aknīstes nov., Asares pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 139.-146.kv.
88 Meža autoceļa "Ugunstroņa ceļš" būvniecība 24.02.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
SANEKSS METĀLS SIA
Krāslava, Zvaigžņu iela 20 un Rīgas ielas 171
87 Melno un krāsaino metāllūžņu savākšanas, šķirošanas, griešanas un nolietoto akumulatoru savākšanas un īslaicīgas uzglabāšanas, kā arī nolietoto transportlīdzekļu apstrādes punkta ierīkošana 21.02.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Econ SIA
Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, Zaļenieki, nekustamais īpašums „Vecvaivari”
86 Liellopu kūts korpusa pārbūve par novietni 1900 cūkām 20.02.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils pilsēta, posms no Krustpils saliņas līdz Madonas ielai
85 Aizsargdambja rekonstrukcijas un labiekārtošanas 3.etaps. 20.02.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Katrīnas ielā 8
83 Dzīvojamās mājas būvniecība 17.02.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Māras ielā 45
82 Dzīvojamās mājas būvniecība 17.02.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Smuģi SIA
Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, nekustamie īpašumi „Jaunsmuģi” un „Miķeļkrasti”
81 Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve. 17.02.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, teritorija Grāvju ielā.
80 Brīvdabas estrādes būvniecība 17.02.2012 Centrālās struktūrvienības
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 45
79 Dzīvojamo māju un saimniecības ēku rekonstrukcijas projekts, izbūvējot divas dzīvojamās ēkas esošas apbūves teritorijā. 17.02.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Burtnieku novada Valmieras un Rencēnu pagasti, privātīpašumi „Upītes” , „Birzgaļi” un „Upmaļi-1” , Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valmieras mežniecības, Valmieras meža iecirkņa 309.,299.,298.,297. un 296.kvartāli
78 Meža autoceļa „Mellupes ceļš” būvniecība. 17.02.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
IP birojs SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums Edinburgas prospektā 39
77 Dzīvojamās mājas 002 rekonstrukcija un divu savrupmāju būvniecība. 17.02.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Kronīšu ielā 19
76 Savrupmājas būvniecība 17.02.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
FARADS SIA
Valkas nov., Valkas pag.
75 20kV gaisvadu elektropārvades līnijas LE-31 rekonstrukcija 17.02.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures nov., Engures pag., Engure, Jūras iela 59
74 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 17.02.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Inženieru birojs BŪVE UN FORMA SIA
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, nekustamais īpašums "Krikumiņi"
73 Tirdzniecības centra būvniecība 17.02.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LATGRAN SIA
Krustpils nov., Kūku pag., nekustamais īpašums "Ābeles"
72 DUS un tehnoloģisko iekārtu remontdarbnīcas būvniecība 16.02.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas nov., Rojas pag., nekustamais īpašums "Jaunkrastiņi"
71 Dzīvojamā māja un saimniecības ēka 16.02.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Vecpiebalgas novads, Vecpiebalgas pagasts, nekustamais īpašums „Jaunbeitēni”
70 Individuālās dzīvojamās mājas būvniecība. 13.02.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderu ciems, nekustamais īpašums „Alderi 16”
68 Vienas ģimenes dzīvojamās mājas būvniecība. 08.02.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums „Kaugurciems 6A”
67 Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve. 06.02.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ikšķiles novada pašvaldība
Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, Daugavmala, nekustamais īpašums „Pludmale”
66 Laivu piestātnes, kanāla un piebraucamā ceļa jaunbūve un Daugavas krasta labiekārtošana 06.02.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Siguldas novads, Sigulda, nekustamais īpašums „Turaidas iela 8”
65 Divģimeņu dzīvojamās mājas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana. 06.02.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novada Engures pagasta Apšuciema nekustamais īpašums „Bēčas”
64 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un piebraucamā ceļa būvniecība. 06.02.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krustpils novads, Mežāres pagasts, meliorācijas sistēma "Zemenes".
62 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju meliorācijas sistēmas „Zemenes” rekonstrukcija. 06.02.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salas novads, Sēlpils pagasts, meliorācijas sistēma "Vilcānpurvs".
61 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju meliorācijas sistēmas „Vilcānpurvs” rekonstrukcija. 06.02.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jaunpils novads, Jaunpils pagasts, Zemgales mežsaimniecības Dobeles meža iecirkņa 31., 32., 33. un 34.kvartāls
60 Meža ceļa „Spuru dīķa ceļš” būvniecība. 01.02.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dubulti, nekustamais īpašums Baznīcas ielā 2
59 Ēkas nr.006 rekonstrukcija par pludmales apkalpes objektu. 01.02.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Alberta projekts SIA
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Laivu iela 29
58 Dzīvojamās mājas projekta izstrāde un būvniecība. 01.02.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ventspils novada Popes pagasta Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Rindas meža iecirkņa 323., 324.kvartālā
57 Meža ceļa „Medņauru dambis” novadgrāvja būvniecība. 01.02.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Viļakas novads, Žīguru pagasts, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 3.Žīguru meža iecirkņa 199., 200. – 203., 229. un 230.kvartāls
56 Meža ceļa „Katlešu robežceļš” būvniecība. 30.01.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Viļakas novads, Vecumu pagasts, Ziemeļlatgales mežsaimniecības 3.Žīguru meža iecirkņa 277., 283., 284., 285. un 294.kvartāls
55 Meža ceļa „Kauķa ceļš” būvniecība. 30.01.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Mārupes komunālie pakalpojumi AS
Mārupes novads, Mārupes un Tīraines ciemi.
54 Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpjumu attīstība Mārupē, 2.kārta". 30.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūja, nekustamais īpašums Jūras ielā 20.
53 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija. 30.01.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” SIA
SAP„Janvāri”, Laidzes pag., Talsu nov.
52 SAP gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas ierīkošana. 30.01.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
IP birojs SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums Rīgas ielā 51.
51 Daudzdzīvokļu ēkas būvniecība. 30.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (SEZ)
Liepāja, Karostas kanāls, Cukura iela 23/25, Cukura iela 25A
50 Liepājas ostas Karostas kanāla gultnes attīrīšana 27.01.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
IP birojs SIA (E.Šveta un O.Švecas pilnvarots pāsrtāvis)
Jūrmala, nekustamais īpašums Rīgas ielā 49.
48 Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecība, paredzot ēkas lit.1 nojaukšanu. 26.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Agrofirma Tērvete AS
Tērvetes nov., Tērvetes pag., nekustamais īpašums "Jātnieki"
47 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība 24.01.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Ventas meža iecirkņa 391.,392.,394. un 28.kvartāls.
46 Meža ceļa "Lapsas astes ceļš" būvniecība. 24.01.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Slokas iela 74.
45 Saimniecības ēku Nr.002 un Nr.003 rekonstrukcija. 24.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Augstceltne SIA
Stopiņu novads, Dreliņi, nekustamais īpašums "SIA Augstceltne".
44 Ziepju un citu kosmētikas līdzekļu ražotnes ierīkošana. 20.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ogres novads, Madlienas pagasts, nekustamais īpašums "Miltenes".
43 Saimniecības ēkas būvniecība un malkas sagatavošana. 20.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Kauguri 3121.
42 Fitnesa centra jaunbūve. 20.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Neretas novads, Pilskalnes pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības 12528 Ērberģes meža iecirknis, Sēlijas virsmežniecības Neretas mežniecības 247., 251. kvartāls
41 Meža autoceļa „Baraviķu atzars” būvniecība. 20.01.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, Pāles pagasts, Rīgas reģionālās virsmežniecības Alojas mežniecības valsts meža kvartāli 125.-127., 133., 135.-139., 142.-148., 157.-160., 163.
40 Meža meliorācijas sistēmas „Lācīšu mežs” rekonstrukcija. 20.01.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Gulbenes novads, Galgauskas pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gulbenes mežniecības valsts meža 293., 300., 301. kvartāls
39 Meža autoceļa „Jaunais bāzes ceļš” būvniecība. 20.01.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Gulbenes novads, Tirzas pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 128.Pededzes meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Lejasciema mežniecības valsts meža 501., 509./510., 516./517., 521./522. kvartāls
38 Meža autoceļa „Silagustu ceļš” būvniecība. 20.01.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Neretas novads, Pilskalnes pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības 12528 Ērberģes meža iecirknis, Sēlijas virsmežniecības Neretas mežniecības 265., 266., 272., 273. kvartāls
37 Meža autoceļa "Krievu mājas ceļa atzars" būvniecība. 20.01.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jaunjelgavas nov., Sērenes pag., Vidusdaugavas mežsaimniecības Jaunjelgavas meža iecirkņa 128., 155.-157.kv.
36 Meža autoceļa "Rūķu purva ceļš" būvniecība 20.01.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jaunjelgavas nov., Sērenes pag., Vidusdaugavas mežsaimniecības Jaunjelgavas meža iecirkņa 89., 122.-124.kv.
35 Meža autoceļa "Vabuļupītes ceļš" būvniecība 20.01.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jaunjelgavas nov., Daudzes pag., Vidusdaugavas mežsaimniecības Jaunjelgavas meža iecirkņa 110., 112., 138.kv.
34 Meža autoceļa "Dzelzceļmalas ceļš" posma būvniecība 20.01.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Vecumnieku nov., Valles pag., Vidusdaugavas mežniecības Jaunjelgavas meža iecirkņa 109., 137.kv.
33 Meža autoceļa "Dzelzceļmalas ceļš" posma būvniecība 20.01.2012 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Zemgales mežniecības Dobeles meža iecirkņa 129.-131., 136., 137.kv.
32 Meža autoceļa "Purviņi-Bikstupe" būvniecība 20.01.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ciblas nov., Līdumnieku un Ciblas pag., Ziemeļlatgales mežniecības 7.Ludzas meža iecirkņa 169.-171., 173.-176., 180.-182.kv.
31 Meža autoceļa "Tolstika ceļš" būvniecība 20.01.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Gulbenes nov., Tirzas pag., Austrumvidzemes mežsaimniecības 128.Pededzes meža iecirknis Ziemeļaustrumu viršmežniecības Lejasciema mežniecības valsts meža 503., 497., 493., 494./498., 495./498. kv.
30 Meža autoceļa "Mazais Silagustu ceļš" būvniecība 19.01.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Gulbenes nov., Galgauskas pag., Austrumvidzemes mežsaimniecības Ziemeļaustrumu viršmežniecības Gulbenes mežniecības valsts meža 278., 279., 290., 294., 301.kv.
29 Meža autoceļa "Aizvēja ceļš" būvniecība 19.01.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Gulbenes nov., Lejasciema pag., Austrumvidzemes mežsaimniecības 127.Lejasciema meža iecirknis Ziemeļaustrumu viršmežniecības Lejasciema mežniecības valsts meža 112./113., 128./129., 128./136., 135./136., 136./138., 137./139.kv.
28 Meža autoceļa "Silupu ceļš-2" būvniecība 19.01.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Babītes nov., Babītes pag., nekustamis īpašums "Terases"
27 Kafejnīcas "Terases" renovācija 19.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Krāslavas ūdens SIA
Krāslavas novads, Krāslavas pilsēta
26 Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Krāslavā, III kārta" realizācija 16.01.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures nov., Lapmežciema pag., Lapmežciems, nekustamais īpašums "Santas"
25 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 16.01.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Viļņu iela 7
24 Savrupmājas būvniecība 16.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils, Dolomīta iela 1
23 Kapsētas paplašināšana 16.01.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Bērzciems SIA
Engures nov., Engures pag. Bērzciems, nekustamais īpašums "SIA Bērzciems"
22 Zivju atvēsinātavas būvniecība 16.01.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures nov., Engures pag. Bērzciems, nekustamais īpašums "Bērzciema Vecpriedes"
21 Saimniecības ēkas rekonstrukcija 16.01.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Gulbenes nov., Lejasciema pag., Austrumvidzemes mežsaimniecības 127.Lejasciema meža iecirknis Ziemeļaustrumu viršmežniecības Lejasciema mežniecības valsts meža 142., 143., 145., 59.kv.
20 Meža autoceļa "Silupu ceļš-3" būvniecība 13.01.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ogres nov., Meņģeles pag., Vidusdaugavas mežsaimniecības Kokneses iecirkņa 230., 231., 241., 242.kv.
19 Meža autoceļa "Sūnsalu atzars" būvniecība 13.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ogres nov., Madlienas pag., Vidusdaugavas mežsaimniecības Ogres meža 160., 161., 163. kv.
18 Meža autoceļa "Plāteres ceļš" būvniecība 13.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ķeguma nov., Tomes pag., Vidusdaugavas mežsaimniecības Vecumnieku meža iecirkņa 34., 35., 44., 45., 48.-52., 64.-68.kv.
17 Meža autoceļa "Zarukalni-Sīlīši" būvniecība 13.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Madonas nov., Sarkaņu pag., Ziemeļlatgales mežsaimniecības 2.Lubānas meža iecirkņa, madonas virsmežniecības Cesvaines mežniecības valsts meža 162.-164.kv.
16 Meža autoceļa "Lustupa līkuma ceļš" būvniecība 13.01.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alūksnes nov., Jaunalūksnes un Pededzes pag., Austrumvidzemes mežsaimniecības 126.Mālupes meža iecirknis, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Bejas mežniecības valsts meža 257., 258., 264., 265., 268., 269., 275., 276. kv.
15 Meža autoceļa "Akmenes ceļš" būvniecība 13.01.2012 Madonas reģionālā vides pārvalde
PrintPack Service SIA
Ūnijas iela 16b, Rīga, LV-1084
14 Bīstamo atkritumu pārstrādes un īslaicīgas uzglabāšanas vietas ierīkošana 13.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kr.Barona iela 26A, Jūrmala
13 Divu dzīvojamo māju - dvīņu māju jaunbūve un satiksmes joslas būvniecība 11.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ādažu novada dome
Ādažu nov. teritorija, Gaujas kreisais krasts posmā no Siguļu tilta līdz Kadagas tiltam
12 Plūdu riska novēršanas pasākumi Ādažu novada teritorijā 09.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ciblas nov., Līdumnieku pag., Ziemeļlatgales mežniecības 7.Ludzas meža iecirkņa 9.-13., 318., 321., 322.kv.
11 Meža ceļa "Līpu solys ceļš" būvniecība 09.01.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jurģu iela 1, Jūrmala
10 Dzīvojamās mājas - savrupmājas būvniecība 04.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Alojas nov., Brīvzemnieku pag., Rīgas reģionālās virsmežniecības Alojas mežniecības valsts meža 119., 121., 122., 128.-134., 137., 139.kv.
9 Meža meliorācijas sistēmas "Bānīša masīvs 2" rekonstrukcija 04.01.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Roņu iela 21, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
8 Savrupmājas rekonstrukcija un pirts būvniecība 04.01.2012 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Saldus nov., Kursīšu, Zaņas un Ezeres pag., Dienvidkurzemes mežsaimniecības Zvārdes meža iecirkņa 191.-193., 198., 199., 200.-2004.kv.
7 Meža ceļa "Robežstiga" būvniecība 04.01.2012 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Ciblas nov., Ciblas pag., 7.Ludzas meža iecirkņa 145., 146., 148., 149.kv.
6 Meža autoceļa "Degteru ceļš" būvniecība 04.01.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Jēkabpils nov., Rubenes pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības valsts meža Aknīstes 4.meža iecirkņa 270.-273.kv.
5 Meža autoceļa "Vilciņu ceļš" būvniecība 04.01.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Neretas iela 121, Jēkabpils
4 Aktīvās atpūtas kalna būvniecība 04.01.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krustpils nov., Atašienes pag., zemes īpašums "Meldri" u.c.
3 04.01.2012 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
AVT-B SIA
Atbrīvošanas aleja 123 un Atbrīvošanas aleja 127, Rēzekne
2 Tirdzniecības centra būvniecība 04.01.2012 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts Meži AS
Limbažu nov., Katvaru pag., Rīgas reģionālās virsmežniecības Limbažu mežniecības valsts meža 164., 165., 170., 171.kv.
1 Meža autoceļa "Lodiņupes atzars" būvniecība 03.01.2012 Valmieras reģionālā vides pārvalde