lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Lēmuma Nr. Paredzētā darbība (pēc iesniedzēja) Lēmums Reģionālā vides pārvalde
Riga Bulk Terminal SIA
Rīgas Brīvostas teritorija, Kundziņsala, Uriekstes iela 28
453 Izmaiņas darbībā „beramkravu termināla izveide Kundziņsalā”, paredzot darbības 1.kārtu 28.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Laivu iela 25A
452 Dzīvojamās mājas būvniecība 27.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums „Idzāni”
451 Ēkas sēņu audzētavas ierīkošanai jaunbūve 27.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Nīcas novads, Nīcas pagasts, Nīcas meža iecirkņa 228.–230., 246.–248., 264., 265.kvartāls, nekustamā īpašuma „Nīcas Lielais mežs” (kadastra numurs 6478 011 0110) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 6478 021 0080 un kadastra apzīmējumu 6478 017 0145
450 Meža ceļa „Vaivariņu ceļš” būvniecība 27.12.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Nīcas novads, Nīcas pagasts, Nīcas meža iecirkņa 273.– 276.kvartāls, nekustamais īpašums „Nīcas Lielais mežs”
449 Meža ceļa „Krāģu ceļa atzars” būvniecība 27.12.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Nīcas novads, Nīcas pagasts, Nīcas meža iecirkņa 211., 236. – 238.kvartāls, nekustamā īpašuma „Nīcas Lielais mežs” (kadastra numurs 6478 011 0110) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6478 021 0080
448 Meža ceļa „Galēju nobrauktuve” būvniecība 27.12.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
SANARE – KRC JAUNĶEMERI SIA
Jūrmala, Jaunķemeri, nekustamais īpašums Kolkas iela 20
447 Dzīvojamā korpusa nr.001 rekonstrukcija, nepalielinot neatbilstību apbūves noteikumiem 27.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Jaunsils, nekustamais īpašums Rosmes iela 6
446 Dzīvojamās mājas un palīgēkas būvniecība 27.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Brocēnu novads, Cieceres pagasts, nekustamais īpašums „Silalīči”, nekustamais īpašums „Jaunziemeļi” un nekustamais īpašums „Ziemeļi”
445 Piebraucamā ceļa būvniecība 27.12.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
444 Meža ceļa „Mālvalku ceļa atzars” būvniecība 27.12.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Ernesta Birznieka – Upīša iela 7
443 Garāžas un lapenes jaunbūve 27.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Ausmas iela 7
442 Dzīvojamās mājas un pirts projekta izstrādāšana un būvniecība 20.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Diānas Zalānes projektu birojs SIA
Rīga, nekustamais īpašums Krasta iela 36
440 Tirdzniecības un pakalpojumu objekta (veikals – noliktava „DEPO”) ar transportlīdzekļu novietni būvniecība 17.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Zeltozola iela 20
438 Dzīvojamās mājas būvniecība 14.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Katlakalns, nekustamais īpašums Zeltozola iela 15
437 Dzīvojamās mājas būvniecība 14.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Apvienotais Baltijas Fonds SIA
Rīgas pilsētas daļa – Rīnūži, Rīgas brīvostas teritorija, nekustamie īpašumi ar sekojošiem kadastra numuriem: 0100 111 0935, 0100 111 0949, 0100 111 0948, 0100 111 0945, 0100 111 0946, 0100 111 2047
436 Piestātnes ZO–18 rekonstrukcija 13.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Brocēnu novads, Cieceres pagasts, nekustamais īpašums „Serdes”
435 Piebraucamā ceļa būvniecība 09.12.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
DMSOLUTIONS SIA
Kuldīgas novads, Rendas pagasts, nekustamais īpašums „Mazliepnieki”
434 Derīgā izrakteņa – smilts ieguve virs gruntsūdens līmeņa 05.12.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Tīklu iela 2b
433 Dzīvojamās mājas nr.001 un saimniecības ēkas nr.002 rekonstrukcija 04.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Dzelzceļš VAS
Jūrmala, dzelzceļa stacija Dzintari, Olaines pagasts, dzelzceļa stacija Olaine
432 Dzelzceļa staciju Dzintari un Olaine modernizācija 03.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas gaisma SIA
Jūrmala, Strēlnieku prospekts
431 Ielas apgaismojuma līnijas rekonstrukcija 03.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valmieras metāls SIA
Valmiera, Mūrmuižas iela 9
430 Metāllūžņu savākšanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas laukuma ierīkošana 03.12.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Ķiršlejas”
429 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve 03.12.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
DO Studio SIA
Jūrmala, Bulduri, Vienības prospekts 1A
428 Viesu nama jaunbūve 02.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Vienības prospekts 34, Bulduri, Jūrmala
427 Daudzfunkcionālas ēkas – viesu nama ar dzīvokļiem jaunbūve 02.12.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ķilupe SIA
Ogres novads, Ogresgala pagasts, nekustamais īpašums „SIA Ķilupe”
426 Notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide 29.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Limbažu novads; Limbažu, Skultes un Vidrižu pagasti
424 Valsts nozīmes ūdensnotekas „Tora” , ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 5344, pik.00/00 – 154/24 rekonstrukcija 28.11.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Druvas iela 6
423 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 28.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ozolzeme EB SIA
Madonas novads, Praulienas pagasts, nekustamie īpašumi „Vidus”, „Ābelītes”, „Sabīnes”, „Berķi” un nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7086 016 0194
422 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija un jaunbūve 28.11.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Rīgas metāllūžņi SIA
Daugavgrīvas šoseja 6A, Rīga
421 Metāllūžņu savākšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas laukuma ierīkošana 28.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Baltic Wood SIA
Jūrmala, Ventspils šoseja 41
420 Vieglās ražošanas (guļbūvju ražotnes) uzņēmuma jaunbūve 28.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Citrus Solutions SIA
Jūrmala, Kandavas iela
419 Sakaru kabeļu sadalošā tīkla izbūve 28.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Katlakalns, nekustamais īpašums „Kaļķu fabrika 5”
418 Dzīvokļu Nr.3 un Nr.4 rekonstrukcija 28.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LATECTUS SIA
Krišjāņa Barona iela 27, Bulduri, Jūrmala
417 Dzīvojamo māju – savrupmāju nr.001; 005 rekonstrukcija par divdzīvokļu dzīvojamām mājām un divu divdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūve 28.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krūzes iela 5, Bulduri, Jūrmala
416 Dzīvojamo māju 001, 003 (k–1) rekonstrukcija par dzīvojamām mājām – savrupmājām un saimniecības ēkas 002 rekonstrukcija 28.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”
Jelgava, Bauskas iela 18
415 Meža kapsētas paplašināšana 28.11.2013 Zemgales reģionālā vides pārvalde
EKO Kurzeme SIA
"Ķīvītes", Grobiņas pagasts, Grobiņas novads
414 Atkritumu šķirošanas centra izveide 27.11.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Olaines ūdens un siltums AS
Celtnieku ielā 3, Olaine, Olaines novads
413 Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija un dalīto atkritumu savākšanas punkta (laukuma) rekonstrukcija un izbūve 27.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latgales Alus D SIA
Daugavpils, Dzirnavu iela 22
412 iesala ceha ēkas (kadastra apzīmējums 05000021504007), iesala kaltētavas ēkas rekonstrukcija un iesala fermentācijas ēkas būvniecība 27.11.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Dacorogna Real Estate SIA
Pārgaujas novads, Straupes pagasts, nekustamais īpašums „Lielgaujmaļi”
411 Angāra dzeramā ūdens fasēšanas iekārtas izvietošanai jaunbūve 27.11.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Vides pakalpojumu grupa SIA
Stopiņu novads, Rumbula, Kaudzīšu iela 57, CSA poligons „Getliņi”
410 Cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas sagatavošanas rūpnīcas būvniecība 25.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Getliņi EKO SIA
Stopiņu novads, Rumbula, Kaudzīšu iela 57, nekustamais īpašums „Getliņi”
409 No komersantiem savākto atkritumu šķirošanas līnijas un kompostēšanas laukuma jaunbūve 25.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Siguldas novads, Siguldas pagasts, nekustamais īpašums „Gobas – 1”
408 Lauksaimniecības ražošanas ēkas būvniecība 25.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Rāmava, nekustamais īpašums Upespūķu iela 2
407 Savrupmājas būvniecība 19.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
B-PEAT SIA
Ciblas novads, Blontu pagasts, nekustamais īpašums „Tēraudi”
406 Derīgā izrakteņa – kūdras ieguve 19.11.2013 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Green Energy LV SIA
Dundagas novads, Dundagas pagasts, nekustamais īpašums „Vecvagari”
405 Vienas vēja elektrostacijas būvniecība 19.11.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
LATRAPS LPKS
Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, nekustamais īpašums „Valmju iesalnīca”
404 Alus ražotnes izveidošana 19.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Bērzciems, nekustamais īpašums „Virsaiši”
403 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija 15.11.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Līvānu novads, Rudzātu pagasts
402 Valsts nozīmes ūdensnotekas „Melnupīte”, ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 432252, pik.00/00 – 50/00 rekonstrukcija 14.11.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dzintari, Trikātas iela 3816, Brīvības prospekts 3728, uz objektu Brīvības prospektā 26
401 Sadalošā gāzes vada izbūve 14.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Amatas novads, Drabešu pagasts, nekustamais īpašums „Foreles”
400 Piebraucamā ceļa būvniecība 14.11.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Wonderfull SIA
Salaspils novads, Salaspils, nekustamais īpašums „Ceru iela 1”
399 Atpūtas kompleksa pārprojektēšana par skolu ar peldbaseinu 14.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kamenca, ZS
Aglonas novads, Aglonas pagasts, Jaunaglona, nekustamais īpašums „Kameņecas Dzirnavu HES”
398 Kameņecas dzirnavu hidroelektrostacijas (HES) rekonstrukcija 14.11.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
TRAFIC SIA
Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, nekustamais īpašums „Silaunieki K”
397 Derīgo izrakteņu (smilts – grants un smilts) ieguve 14.11.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
LUKoil Baltija R SIA
Olaines novads, Olaines pagasts, nekustamais īpašums „Naftas bāze”
396 Sašķidrinātās naftas gāzes termināļa rekonstrukcija 13.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
MISTAL SIA
Liepu iela 9, Robežnieki, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads
395 Pigmenta – titāna dioksīda - ražošana 12.11.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
AB LOGISTICS SIA
Liepu iela 9, Robežnieki, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads
394 Katalizatoru – alumīnija oksīda koncentrāta - ražotne 12.11.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lauris Restaurant Service SIA
Jūrmala, Buļļuciems, nekustamais īpašums Bulduru prospekts 2806 un nekustamais īpašums 36.Līnija 1202, dabas parka „Ragakāpa” teritorija
393 Sadalošā vidējā spiediena gāzesvada un gāzesvada pievada būvniecība 07.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Māras ielā 57
392 Dzīvojamās mājas būvniecība 06.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Jaundubulti, Ventas iela 1a
391 Kafejnīcas ēkas Nr.001 rekonstrukcija par atpūtas un ārstniecības iestādi 05.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kuivižu zvejnieku apvienība Biedrība
Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Pērnavas iela 55, Kuivižu zvejas ostas teritorija
390 Zvejas aprīkojuma uzglabāšanas angāra jaunbūve 05.11.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ventspils, Dzintaru iela 51B un Dzintaru iela 51/3
389 Ventspils brīvostas piestātņu Nr.2 un Nr.3 renovācija 05.11.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds SIA
Apiņu iela 5, Ogre, Ogres novads; nekustamais īpašums „Ogres meži”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
388 Kanalizācijas sūkņu stacijas un kanalizācijas spiedvada būvniecība 05.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Tukuma novada Degoles un Slampes pag., Dobeles meža iecirkņa valsts meža 430., 431. 432., 424., 415., 417., 418., 409., 410., 412., 413., 414., 415.kv.
387 Meža ceļa „Kungu ceļš” būvniecība 05.11.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Vīgriezes”
386 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un 2 dzīvojamo māju un 2 saimniecības ēku jaunbūve 04.11.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
385 Smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana, izstrāde un rekultivācija 04.11.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Klapkalnciems, nekustamais īpašums „Saullēkti”
384 Dzīvojamās mājas būvniecība 04.11.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kaugurciema iela 22A, Kaugurciems, Jūrmala
383 Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve 04.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Priekules novads, Bunkas pagasts, Krīvukalna meža iecirkņa 21. un 24.kvartāls, nekustamais īpašums „Krotes meži”
382 Meža autoceļa „Stirnu ceļš” būvniecība 04.11.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Moss&Moss SIA
Rīga, Tekstilnieku iela 23a
381 Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide 01.11.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Mērsraga novada pašvaldība
Mērsraga novads, Mērsraga pagasts, nekustamā īpašuma Bākas iela 56b 1.zemes gabalā
380 Labiekārtojuma projekts ar auto stāvlaukumu 01.11.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Mērsraga novada pašvaldība
Mērsraga novads, Mērsraga pagasts, nekustamā īpašuma Bākas iela 56b 2.zemes gabalā
379 Skatu torņa būvniecība 01.11.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale AS
Viļānu novads, Viļānu pagasts, Radopoles ciems, nekustamais īpašums „LIS „Latgale 9”” un nekustamais īpašums „Tomāti”
378 Liellopu kompleksa „Druvas” rekonstrukcija un jaunas fermas būvniecība 29.10.2013 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Saules iela 12E
377 Dzīvojamās mājas būvniecība 28.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums „Unģēni”
376 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve 28.10.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Prīmulu iela 2, Kaugurciems, Jūrmala
375 Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve 28.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrasti, Kāpu iela 16
374 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 28.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums „Ausekļi – 1”
373 Pirts ēkas būvniecība 28.10.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alojas novads, Staiceles pagasts, Salacgrīvas meža iecirkņa 30.kv., 31.kv., 32.kv., 33.kv., 41.kv., 42.kv., 43.kv., 44.kv.
372 Meža autoceļa „Zaparstiga” jaunbūve 28.10.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, nekustamais īpašums „Pilskalna mežs”
371 Liepupes mežniecības dīķa rekonstrukcija ar paplašināšanu 28.10.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Limbažu novads, Limbažu pagasts, nekustamais īpašums „Laimītes”
370 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 22.10.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra PA
Nekustamais īpašums „Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts
369 Slēpošanas starta laukuma ierīkošana 22.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ērgļu novads, Jumurdas pagasts, nekustamā īpašuma „Skanskalni” 2.zemes vienība
368 Dzīvojamās mājas jaunbūve 22.10.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Remifa SIA
Jūrmala, Kuldīgas un Jasmīnu ielas uz objektu Rēzeknes pulka ielā 9
367 Sadales gāzes vada un SGRP izbūve 22.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Bērzciems, nekustamais īpašums „Bites”
366 Lauku pirts būvniecība 22.10.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
MAXIMA Latvija SIA
Ķekavas novads, Baloži, Baložu iela 5, Baložu iela 7, Uzvaras prospekts 2a, Doles iela 3
365 Veikala būvniecība un maģistrālā elektroapgādes pieslēguma izbūve 22.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
AIZPUTES CEĻINIEKS SIA
Aizputes novads, Kazdangas pagasts, nekustamā īpašuma „Dimas” (kadastra Nr.6468 012 0088) 2.zemes vienība ar kadastra Nr.6468 012 0050
364 Derīgo izrakteņu (smilts–grants un smilts) ieguve 22.10.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Baraviku iela 3a
363 Dzīvojamās mājas būvniecība 21.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Termowoodex SIA
Raiņa iela 13, Sloka, Jūrmala
362 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība 21.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LUKoil Baltija R SIA
Olaines novads, Olaines pagasts, nekustamais īpašums „Naftas bāze”
361 Projekts „Pazemes cauruļvadu veco rezervuāru parka piepildīšanas maiņa uz jauniem virszemes cauruļvadiem. Rezervuāru Nr.31 un Nr.32 pārslēgums uz autocisternas ieliešanas estakādi” 21.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BGS SIA
Teritorija Daugavas kreisajā pusē Rīgas ostas akvatorijā iepretim Voleriem un lidostai „Spilve”
360 Kuģu pieejas ceļa padziļināšana peldlīdzekļu flotes pienākšanai 18.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Engures pagasta pārvalde
Engure, Jūras iela 23
359 Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar filtrācijas lauku izbūve 16.10.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Abi 4 SIA
Kapteiņa Zolta iela 113, Kaugurciems, Jūrmala
358 Divģimeņu dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve, paredzot nojaukt esošās ēkas 16.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
Grobiņas novads, Bārtas pagasts, nekustamais īpašums „Vārtājas augša” un nekustamais īpašums „Stiebri”
357 Derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguve 15.10.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
A Vide SIA
Salaspils novads, Salaspils pagasts, nekustamais īpašums „Daugavas muzejs”
356 Skatu torņa būvniecība 15.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Aktīvās atpūtas komplekss Lapsu kalns, biedrība
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, nekustamais īpašums „Stobriņi” un nekustamais īpašums „Karjeras”
355 Sporta un aktīvās atpūtas kompleksa ierīkošana 14.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Valkas novads, Valkas pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 22122, Ērģemes meža iecirkņa 416.kv. 8.,10.,11.nog. un 418.kv.1.,1-1.,2.nog.
354 Meža autoceļa „Nobrauktuve 416.kv.” būvniecība 11.10.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Cālīšpurva iela 15A, Baloži, Ķekavas novads
353 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība 11.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Urbāna iela 3, Baloži, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
352 Savrupmājas būvniecība 11.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Lieleicēnu – Viduskampas ZS
Cēsu novads, Vaives pagasts, nekustamais īpašums „Lieleicēni – Viduskampas”
351 Viena vēja ģeneratora ar maksimālo augstumu 65m un maksimālo jaudu 600kW jaunbūve 10.10.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Ugāles un Usmas pagasti, Grīņu meža iecirkņa 306./315., 307./316., 308., 317., 309., 310.kv.
350 Meža autoceļa „Torņstiga” būvniecība 10.10.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Puzes pagasts, Grīņu meža iecirkņa 28.,32.,40./41.,46./47.kv.
349 Meža autoceļa „Raibroga karjers” būvniecība 10.10.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Puzes pagasts, Grīņu meža iecirkņa 287./272., 290./291., 101./298., 102./304., 90., 311.kv.
348 Meža autoceļa „Bebru dambis” būvniecība 10.10.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Pļaviņu novads, Klintaines pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības teritorija, Kokneses meža iecirkņa 333.-336., 369.-373.kvartāli
347 Meža meliorācijas sistēmas „Dziļatvari” rekonstrukcija un meža autoceļa „Aizelkšņu ceļš” būvniecība 09.10.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Lejasciema meža iecirkņa 402.kv. 4.-8.nog., 403.kv. 1.nog., 407.kv. 2.nog., 408.kv. 1.nog., Rankas pagasts, Gulbenes novads
346 Smilts-grants un smilts ieguve 09.10.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Biolīnija SIA
Limbažu novads, Limbaži, Tīrumu iela 7
345 Biogāzes koģenerācijas stacijas jaunbūve 09.10.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Lielupes iela 26
344 Garāžu boksu rekonstrukcija 08.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Smiltenes novada Grundzāles pagasts un Valkas novada Zvārtavas pagasts, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļa, 22124.Sikšņu meža iecirkņa 27. – 47., 54. – 55., 59. un 60.kvartāls
343 Meža meliorācijas sistēmas „Lejzemnieki” rekonstrukcija 08.10.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Priežu iela 7D
342 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pagraba un lapenes būvniecība 07.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kuldīgas novads, Rendas pagasts, Rendas meža iecirkņa 255.,256.,257.kv., nekustamā īpašuma „Valsts mežs Ezeri” zemes gabalā ar kadastra Nr.6280 002 0017
341 Meža autoceļa „Strazdiņu ceļš” būvniecība 07.10.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kuldīgas novads, Rendas pagasts, Rendas meža iecirkņa 95.,165.,166.,167.,211.,212.kv., nekustamā īpašuma „Valsts mežs Ezeri” zemes gabalā ar kadastra Nr.6280 002 0017
340 Meža autoceļa „Gaisatilta ceļš” būvniecība 07.10.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Nams SIA
Jūrmala, Ernesta Birznieka-Upīša iela 3
339 Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.001, Nr.003 rekonstrukcija un saimniecības ēkas un baseina ēkas jaunbūve 07.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Strēlnieku prospekts 32, Jaundubulti, Jūrmala
338 Administratīvās ēkas nr.001 restaurācija/rekonstrukcija par viesnīcu un viesnīcas jaunbūve 04.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Vogelberg SIA
Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts, nekustamais īpašums „Meža Vecgala Kušļi” un nekustamais īpašums „Vecgala Kušļi” , atradnes „Skolaskalns” 2012.gada izpētes iecirknis
337 Derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguve 04.10.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Garkalnes novada dome
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8060 004 0618
336 Pieslēguma ielas Vidzemes šosejai projekta izstrāde un būvniecība 03.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Ragaciems, nekustamais īpašums Bākas iela 26
335 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas jaunbūve un dzīvojamās mājas rekonstrukcija par saimniecības ēku 02.10.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Ferrolat SIA
Liepāja, Kapsēdes iela 3a
334 Neapstrādātu izdedžu smalcināšana 02.10.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums „Pekauši”
333 Palīgēkas būvniecība 02.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures nov., Lapmežciema pag., Ragaciems, nekustamais īpašums "Ūbelītes" un "Štālmaņi"
332 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve 02.10.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
DNK Metals SIA
Kleistu iela 24A, Rīga
331 Metālu un to atgriezumu, lūžņu iepirkšanas, uzglabāšanas un realizācijas vietas izveidošana 01.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Green Plastics SIA
Rīga, Radžu iela 14
330 Otrreizējo polimēru pārstrādes līnijas ierīkošana 01.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Krustpils novads, Krustpils pagasts
329 Valsts nozīmes ūdensnotekas „Lukstupe” , ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 42112, pik.00/00–74/70 rekonstrukcija 01.10.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, īpašums "Pelēči"
328 Sadales gāzes vada būvniecība 01.10.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Salaspils siltums SIA
Salaspils novads, Salaspils, Miera iela 31A
327 Katlu mājas rekonstrukcija 27.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
KK Arhitekts SIA
Jasmīnu iela 20, Bulduri, Jūrmala
326 Dzīvojamās mājas – savrupmājas nr.001 rekonstrukcija 27.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SI LAKE SIA
Aglonas novads, Kastuļinas pagasts, ezers „Sausais Priedainis” un nekustamais īpašums „Bangas”
325 Sapropeļa ieguve ezerā „Sausais Priedainis”, ar to saistītā piebraucamā ceļa izbūve un sapropeļa atūdeņošanas laukuma ierīkošana nekustamajā īpašumā „Bangas” 27.09.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Tallina nekustamie īpašumi SIA
Rīga, Tallinas iela 5/7
324 Dzīvojamo un biroja ēku kompleksa būvniecība 27.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Makstenieki, Ogu iela 15
323 Dzīvojamās mājas būvniecība 25.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Līvsoni”
322 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība 20.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jakubenoku muiža SIA
Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, nekustamais īpašums „Jakubenoki”
321 Dzīvojamās mājas un piebraucamā ceļa būvniecība 20.09.2013 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Ķekavas novada dome
Ķekava, nekustamais īpašums „Jaunā Ķekava” un Gaismas iela 25 („Ieviņa”)
320 Ķekavas upes krasta stiprināšana, bērnu drošības barjeras ierīkošana, lietus kanalizācijas izvadu ierīkošana 20.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Burtnieku novads, Burtnieku pagasts
319 Valsts nozīmes ūdensnotekas "Silzemnieku M-1" rekonstrukcija (pik.01/42-23/97) 18.09.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Limbažu novada Vidrižu pagasts, Krimuldas novada Lēdurgas pagasts
318 Valsts nozīmes ūdensnotekas "Aģe" rekonstrukcija (pik.287/00-385/00) 18.09.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Jelgavas novada Glūdas pagasts un Tērvetes novada Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagasti
317 Valsts nozīmes ūdensnotekas "Tērvete" rekonstrukcija (pik.00/00-45/00; pik.452/00-562/00) 18.09.2013 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas kapsētu pārvalde"
Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 37, Ģenerāļa Baloža iela 37A, Ģenerāļa Baloža iela 37B
316 Kapsētas rekonstrukcija un paplašināšana 18.09.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
M & S GRUPA SIA
Rīga, Jūrmalas gatve 16
315 Metāllūžņu un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu pieņemšana, īslaicīga uzglabāšana un apstrāde; autoservisa pakalpojumi 17.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
D.L.D. SIA
Olaines novads, Olaines pagasts, nekustamais īpašums "Ispaš-Kalēji 2"
314 Smilts ieguve 17.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Bulduri, Rēzeknes pulka iela 12
313 Dzīvojamās mājas - savrupmājas nr.001 rekonstrukcija 16.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rucavas novada dome
Rucavas pagasts, nekustamais īpašums "Bākas stāvlaukums"
312 Papes bākas stāvlaukuma labiekārtojuma rekonstrukcija 16.09.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas josla
311 Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu ierīkošana Valsts robežsardzes vajadzībām 16.09.2013 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
ARCHdesign SIA
Jūrmala, Turaidas iela 52A
310 Dzīvojamās mājas 001 rekonstrukcija 16.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Garkalnes ciems, nekustamais īpašums "Petriķi"
309 Dzīvojamās mājas, garāžas un pirts būvniecība 13.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekava, nekustamais īpašums "Laimes muiža"
308 Savrupmājas ar palīgēkām būvniecība 13.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Light House Deluxe SIA
Jūrmala, Melluži, Magoņu iela 2
307 Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ārējo sadalošo tīklu izbūve 13.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Katlakalns, Staru iela 21
306 Palīgēkas (pirts) jaunbūve 13.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Lapskalna iela 18, Jelgava
305 Mīļdzīvnieku krematorijas izveide 13.09.2013 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas Dzelzceļš VAS
Liepāja, Liepājas dzelzceļa stacijas teritorija
304 Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija un sliežu ceļu rekonstrukcija 12.09.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Amatas novads, Drabešu pagasts, nekustamais īpašums "Niedolas"
303 Dzīvojamās mājas būvniecība 10.09.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Skrundas novads, Skrundas pag., nekustamais īpašums "Lauķu purvs"
302 Derīgā izrakteņa - kūdras ieguve 06.09.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Daugavpils pilsētas dome
Daugavpils, Kandavas-Daugavas ielu un Kandavas-Stacijas-Smilšu ielu posmi
301 Kandavas-Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas-Stacijas-Smilšu ielu pārvada būvniecība 06.09.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
B-PEAT SIA
Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, nekustamais īpašums "Eģinieku purvs"
300 Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve 06.09.2013 Centrālās struktūrvienības
Fiziska persona
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 59
299 Savrupmājas - divu dzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība 06.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
KSER SIA
Jūrmala, Bažciems, Meistaru iela 7
298 Koksnes biomasas koģenerācijas stacijas būvniecība 05.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
A.A.Mežmalas SIA
Pļaviņu novads, Klintaines pagasts, NĪ "Trijkājis"
297 Ūdenstūrisma atpūtas vietas ierīkošana 04.09.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Rīgas Brīvostas Pārvalde
Rīga, Sarkandaugavas atteka posmā no dzelzceļa tilta līdz Kundziņsalas 6.šķērslīnijai
296 Sarkandaugavas attekas krasta nostiprinājuma (straumi regulējošas būves) būvniecība un grunts piebēruma veidošana jaunas sauszemes teritorijas izveidei 04.09.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, NĪ "Jaunarkādijas"
295 Divu mazēku - makšķernieku namiņu - un lauku tualetes būvniecība 30.08.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, NĪ "Asari"
294 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts jaunbūve 30.08.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Ozolzeme EB SIA
Madonas novads, Praulienas pagasts, NĪ "Zaķurozes" un "Švānagals"
293 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 29.08.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Aidana SIA
Daugavpils, Vaļņu iela 48
292 Ražošanas ceha, darbnīcas un noliktavas rekonstrukcija 29.08.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Ozolu iela 22 un Ozolu iela 24
291 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un dzīvojamo māju jaunbūves 29.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Iecavas un Ozolnieku novadi
290 Valsts nozīmes ūdensnotekas "Baložu kanāls" (ŪSIK kods 384412) pik.00/00-85/00 rekonstrukcija 28.08.2013 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Grupa 93 SIA
Rucavas novads, Rucavas pagasts, NĪ "Grauduži" un "Ozolkrogs"
289 Tilta pār Sventājas upi atjaunošana un autoceļa "Palaide-Latvijas Republikas robeža" rekonstrukcija 26.08.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Asari, Kāpu iela 139
288 Dzīvojamās mājas - savrupmājas nr.001 (arhitektūras pieminekļa) restaurācija/rekonstrukcija par viesu namu, dzīvojamās mājas nr.001 rekonstrukcija (saglabājot funkciju), dzīvojamās mājas - savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūve 26.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dzintari, Brīvības prospekts 22
287 Dzīvojamās mājas - savrupmājas būvniecība 26.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rīgas Stradiņa universitāte
Vecpiebalgas novads, Taurenes pagasts, NĪ "RSU sporta bāze"
286 Rīgas Stradiņa universitātes sporta bāzes rekonstrukcija 26.08.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Priežu iela 12C
285 Ģimenes mājas būvniecība 22.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Anetes iela 12
284 Dzīvojamās mājas projekta izstrāde un būvniecība 22.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas pag., nekustamais īpašums "Kraujiņas"
283 Dzīvojamās mājas ar istabām viesu uzņemšanai, garāžas un pirts būvniecība, teritorijas labiekārtošana 20.08.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Lapenieki, Austrumu iela 2A
282 Savrupmājas būvniecība 19.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engure, nekustamais īpašums "Ziedaines"
281 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 19.08.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Baltia Oil SIA
Rīga, Krustpils iela 155
280 Izstrādāto industriālo eļļu attīrīšana ietverot filtrēšanas un nostādināšanas procesus 15.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Pilsētas ganības SIA
Rīga, P.Brieža iela 28
279 Daudzfunkcionāla ēku kompleksa "City link Riga" būvniecība 15.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krustpils nov., Kūku pag.,nekustamā īpašuma "Caunas" 1.zemes vienība
278 Smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana un izstrāde 15.08.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ventspils, K.Valdemāra iela 6
277 Ventspils brīvostas piestātņu Nr.25 un Nr.25A renovācija 15.08.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
HND Grupa SIA
Ķekavas pag., Rāmava, nekustamie īpašumi "Nārvili", "Dukāti" un "Pēteri"
276 Loģistikas centra būvniecība 15.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Rūpniecības iela 9
275 Dzīvojamās mājas Nr.001 rekonstrukcija 15.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala, Amatas iela 0106
274 Labiekārtojums - vides objekts piemiņas vietai "Raiņa priedes" 14.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dzintaru prospekts 19
273 Ēkas Nr.001 - kinostudijas rekonstrukcija par viesnīcu bez apjoma palielināšanas 14.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Dzintaru 33 SIA
Jūrmala, Dzintaru prospekts 33
272 Viesnīcas (viesu nama) jaunbūve 14.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures pagasts, Engures ciems, nekustamais īpašums "Ciānas"
271 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 14.08.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas pag., Rāmava, Rudzāju iela 13
270 Savrupmājas ar palīgēkām būvniecība 13.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
EcoFuture SIA
Ezernieku pag., nekustamais īpašums "Kates"
269 Gazifikācijas stacijas ar koģenerācijas bloku būvniecība 13.08.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes nov., Baltezers, Māras iela 34
268 Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas būvniecība 12.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Geo Consultants SIA
Daugavpils pilsēta (pilsētas daļa - Grīva), Grīvas kapu pieguļošā teritorija
267 Inženieraizsardzības būves (dambja) izbūve 12.08.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ugāles pag., nekustamais īpašums "Irškalni"
266 Smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana, izstrāde un rekultivācija 12.08.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Eco Rabbit SIA
Jumpravas pag., nekustamais īpašums "Cepļi"
265 Trušu audzēšanas un trušu mēslu pārstrādes kompleksa izveide 09.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes nov., Baltezers, Diānas iela 2
264 Dzīvojamās mājas būvniecība 09.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BOATPARK PĀVILOSTA SIA
Pāvilosta, Ostmalas iela 12 (12a)
262 Jahtu būves un servisa parka, piestātnes un rampas būvniecība 08.08.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS SIA
Ķekavas pag., Rāmava, Rāmavas iela 9
261 Celiņa un laukuma izbūve, labiekārtojuma ierīkošana 08.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas pag., Loreķu ciems, nekustamais īpašums "Ataugas"
260 Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas būvniecība 08.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Bioenerģija-08 SIA
Sarkaņu pag., nekustamais īpašums "Priežkalni"
259 Digestāta lagūnas jaunbūve 07.08.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Gāze AS
Engures nov., Lapmežciems, Kalnu un Krastmalu ielu rajons un piegulošās teritorijas
258 Tehniskā projekta "Vidēja spiediena sadales gāzesvadi un pievadi Kalnu un Krastmalas ielās, Lapmežciemā, Engures novadā" izstrāde 07.08.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Juniks SIA
Aknīste, Zaļā iela 3b
257 Metāllūžņu un lietoto svina akumulatoru savākšanas laukuma ierīkošana 06.08.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Energoceltnieks SIA
no Jūrmalas gatves/Anniņmuižas bulvāra - Rīgas robeža līdz Lielupes tiltam, kā arī posmos no Lielupes tilta - Lielupe 23, Jūrmala - Kolkas iela ("Dzintarkrasts") - Jūrmalas pilsētas robeža
256 Maģistrālo optikas kabeļu ierīkošana un izbūve 05.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Unikems SIA
Rīga, Gaujas iela 20
255 Koksnes aizsardzības līdzekļa ražošanas jaudas palielināšana un ķīmisko vielu vairumtirdzniecība 02.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas pag., nekustamais īpašums "Krāčupes"
254 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 01.08.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas pag., Lapenieki, Everesta iela 3
253 Savrupmājas būvniecība 01.08.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LGK Atrakcijas SIA
Sigulda, Jāņa Poruka iela 14
251 Gaisa trošu ceļa stacijas "Sigulda" rekonstrukcija 31.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Saules iela 12
250 Dzīvojamās mājas (vasarnīcas) 001 rekonstrukcija 31.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Rāmava, Klinšu iela 1
249 Savrupmājas ar palīgēku būvniecība 30.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LATVIJAS FINIERIS AS
Engures pag., Abragciems, nekustamais īpašums "Kempings Abragciems"
248 Piecu mazēku būvniecība 30.07.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Līvānu nov., Rožupes un Rudzātu pagasti
247 Valsts nozīmes ūdensnotekas Oša (ŪSIK kods 4322, pik.89/30-235/00) rekonstrukcija 30.07.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kāpu iela 139, Kāpu iela 0114, Gaidas iela 3, Gaidas iela 0043
246 Elektroapgādes ārējā sadalošā tīkla izbūve 30.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Citrus Solutions SIA
Jūrmala, Druvas iela 19, Slokas iela un Ražas iela
245 Ārtelpu optiskā skapja uzstādīšana, esošo VST kabeļu pārslēgšana un elektroapgādes pieslēguma izveide 29.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas gaisma SIA
Jūrmala, Slokas ielas posms no nama Slokas ielā 75 līdz Dārza ielai
244 Ielas apgaismojuma izbūve 26.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jonika SIA
Salacgrīvas pag., nekustamais īpašums "Meleki"
243 Klēts rekonstrukcija 26.07.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Līvbērzes pagasta pārvalde
Līvbērzes pag., zemes vienība "Skujas"
242 Kapsētas paplašināšana 25.07.2013 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Višķi, Pašvaldības aģentūra
Višķu pag., Višķu tehnikuma ciems, zemes gabali ar kadastra Nr.4498 005 0221, 4498 005 0503, 4498 005 0659, 4498 005 0659
241 Remonta un tehniskās apkopes telpu grupu rekonstrukcija par katlu māju un siltumtrases pieslēguma izbūve 25.07.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Dabas aizsardzības pārvalde
Rucavas pag., nekustamais īpašums "Papes ezers"
240 Papes kanāla aizsprosta (pārgāznes) projektēšana un būvniecība 25.07.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas pag., Katlakalns, Olektes iela 20
239 Savrupmājas un palīgēkas būvniecība 22.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Grāvju iela 2a
238 Ilūkstes kultūras un atpūtas parka ierīkošana 22.07.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Eriņi ZS
Neretas pag., nekustamie īpašumi "Ozolnieki", "Blūmi", "Vec-Liešķinieki", "Samāni", "Upmaļi", "Irši"
237 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 19.07.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Limbažu nov., Skultes pag., nekustamais īpašums "Bezdelīgas"
236 Piebraucamā ceļa būvniecība 19.07.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Nīcas novada dome
Nīcas pag., Jūrmalciems, nekustamie īpašumi ar sekojošiem kadastra Nr.6478 019 0010, 6478 019 0172, 6478 019 0175, 6478 019 0296, 6478 019 0301
235 Autoceļa "Zivju kūpinātava - Mols" rekonstrukcija ar jauna ceļa posma izbūvi un autostāvvietas izbūvi 19.07.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
BARKA 2 SIA
Rīgas brīvostas terotorija, Rīga, Meldru iela 1 un Meldru iela b/n
234 Piestātnes (peldoša veida) ierīkošana 19.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Virāža SIA
Raunas pagasts, nekustamais īpašums "Mežkalni", smilts-grants un smilts atradne "Pāvuli"
233 Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguves lauka paplašināšana 19.07.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Eko Alternatīva SIA
Nekustamais īpašums "Lielčuibas", Kaibala, Lielvārdes pagasts
231 Nolietoto riepu pārstrāde 16.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Dunikas pag., Nīcas meža iecirkņa 174.-176., 182.-189., 193.-197.kv.
230 Meža meliorācijas sistēmas "Ozolmeži" rekonstrukcija 16.07.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Demenes un Skrudalienas pag., Dienvidlatgales virsmežniecības Sventes meža iecirkņa 1.-21.kv
229 Meža autoceļa "Konovališķu ceļš" būvniecība un meža meliorācijas sistēmas "Konovališķi" rekonstrukcija 16.07.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
LATGRAN SIA
Nekustamais īpašums "Alkšņi", Daukstu pagasts
227 Dzelzceļa pievedceļa projektēšana un būvniecība granulu ražošanas rūpnīcas darbības nodrošināšanai 15.07.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nekustamais īpašums "Vārzas", Skultes pagasts
226 Ražošanas ēkas telpu rekonstrukcija 15.07.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
C projekti SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Ziedonis" teritorija
225 Lietus ūdens kanalizācijas ārējo tīklu izbūve 15.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ĒNAVAS SIA
Kūdras atradnes "Piltenes purvs" teritorija, Dundagas pagasts
223 Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauka paplašināšana 11.07.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Medņu iela 3A, Tūja, Liepupes pagasts
221 Saimniecības ēkas rekonstrukcija 09.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Purmaļu iela 14, Rāmava, Ķekavas pagasts
220 Savrupmājas būvniecība 09.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Pētera iela 19A, Jūrmala
219 Dzīvojamās mājas-savrupmājas jaunbūve un esošas dzīvojamās mājas 001 rekonstrukcija par saimniecības ēku 09.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Dārzu iela 1, Baloži, Ķekavas pagasts
218 Savrupmājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija 09.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Nekustamais īpašums "Valsts mežs", Ziemeļlatgales mežsaimniecības Ludzas meža iecirkņa 294.kv. 7., 8.nog., Šķaunes pag., Dagdas nov., atradne "Bički"
217 Derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve 05.07.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Graudiņu iela 16, Garkalne
216 Dzīvojamās mājas projekta izstrādāšana un būvniecība 04.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Atmodas iela 12, Ķekava
215 Dzīvojamās ēkas un palīgēkas būvniecība 02.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DELPRO SIA
Jūrmala, Bažciems, nekustamie īpašumi "Bažciems 0109", "Bažciems 0110", "Bažciems 0111", "Bažciems 0112"
214 Elektroapgādes ārējā sadalošā tīkla izbūve 02.07.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nīcas novads, Nīcas pagasts, Jūrmalciems, NĪ "Jūrasšelfs"
212 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un divu palīgēku būvniecība 27.06.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Iecavas iela 1, Iecavas iela 1111, Dubultu prospekts 1715
211 Sakaru kabeļa kanalizācijas izbūve 27.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Daugavpils pilsētas dome
Daugavpils
210 Ziemeļu industriālās zonas infrastruktūras rekonstrukcija 27.06.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Citrus Solutions SIA
Garkalnes novads, Baltezers, Senču prospekts, Sūnu iela, Dzilnas iela, Dzelmes iela, Zvirgdu iela, Druvas iela, Kursas iela, Līču iela, Pludmales iela un Plostiņu iela
209 Telekomunikāciju kabeļu kanalizācijas un kabeļu ieguldīšana gruntī izbūve 27.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Metalija SIA
Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts, NĪ "Vita"
208 Melno un krāsaino metāllūžņu, svina akumulatoru uzglabāšanas laukuma ierīkošana 27.06.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Green Ol SIA
Ludzas novads, Isnaudas pagasts, Būrušķi, NĪ "Strauti"
207 Koksnes granulu rūpnīcas un koģenerācijas stacijas būvniecība 25.06.2013 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Agro Zemgaļi SIA
Jelgavas novads, Vircavas pagasts, NĪ "Vidusnārzbūti"
206 Ģeotermālas enerģijas izpētes urbuma ierīkošana 25.06.2013 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Rīgas ūdens SIA
Garkalnes novads, sūkņu stacija "Baltezers-1"
205 Sūkņu stacijas rekonstrukcija 21.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Skolas 34, Jūrmala Biedrība
Jūrmala, Skolas iela 34
204 Katlu mājas būvniecība 21.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Zeltozolu iela 35
203 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 21.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, Ķimeņu iela 1,3,5,6
202 Savrupmāju būvniecība 21.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Zigfrīda Meierovica prospekts 3
201 Dzīvojamās mājas - savrupmājas nr.001 rekonstrukcija 21.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, Stiebru iela 6
200 Savrupmājas ar palīgēkām būvniecība 21.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra PA
Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, dabas parka "Ogres Zilie kalni" teritorija
199 Skatu torņa un kāpņu būvniecība 20.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Asinine Pro SIA
Engures novads, Smārdes pagasts, NĪ "Graviņas"
198 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un atpūtas kompleksa būvniecība 19.06.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
LB Agro SIA
Madonas novads, Vestienas pagasts, NĪ "Kalna Dzīšļi", "Kaķīši"
197 Siltumnīcu jaunbūve un katlu mājas būvniecība, staļļa, manēžas un noliktavas jaunbūve, inventāra nomas ēkas un inženierkomunikāciju rekonstrukcija 14.06.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Daugavmalas Rapsis SIA
Jēkabpils novads, Dunavas pagasts, NĪ "Lejas-Jērāni"
196 Nedzīvojamo ēku rekonstrukcija eļļas spiestuves ierīkošanai 14.06.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 46
195 Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas 001 rekonstrukcija par viesu namu 14.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Aknīstes novads, Asares pagasts, Aknīstes meža iecirkņa 129.kv., atradne "Kokneši"
194 Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve 12.06.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Green Flow SIA
Krustpils novads, Variešu pagasts, NĪ "Ierniņu Ošiņi"
193 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība 12.06.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Smiltenes novads, Bilskas pagasts, Silvas meža iecirkņa 102.kv. 15.,19.,20.nog.
192 Meža autoceļa "Nobrauktuve 102.kv." būvniecība 12.06.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Smiltenes novads, Palsmanes pagasts. Silvas meža iecirkņa 192.kv. 2.,9.nog.
191 Meža autoceļa "Nobrauktuve 192.kv." būvniecība 12.06.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krāslavas novads, Skaistas pagasts, NĪ "Strautiņi"
190 Pirts un piebraucamā ceļa būvniecība 11.06.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Pļavniekkalna iela 41
189 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 11.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, NĪ "Grotiņi"
188 Viensētas būvniecība 10.06.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ropažu novads, Ropažu pagasts, Ropažu meža iecirkņa 525.-529.,546.-549.,557.-558.,561.,566.kv.
187 Meža ceļa "Reipas-Rīgas robeža" būvniecība 07.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Baloži, Oļu iela 2
186 Savrupmājas būvniecība 05.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
UVZ Baltija AS
Jelgava, Aviācijas iela 2a
185 Vagonbūves rūpnīcas (kravas vagonu komplektēšana un montāža) un dzelzceļa pievedceļu būvniecība rūpnīcas darbības nodrošināšanai 05.06.2013 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kauguri, Kaugurciema iela 16B
184 Dzīvojamās mājas - savrupmājas jaunbūve 04.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Mērsraga novada pašvaldība
Mērsraga nov., Mērsraga pag., NĪ "Piejūras pļavas"
183 Skatu torņa būvniecība 04.06.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
LM Resurss SIA
Rīga, Mellužu iela 1F
182 Melno un krāsaino metāllūžņu savākšanas, šķirošanas, griešanas/metināšanas un nolietoto akumulatoru savākšanas un īslaicīgas uzglabāšanas laukuma ierīkošana 04.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Systems Recycling SIA
Rīga, SIA "Systems Recycling" teritorija Kundziņsalas 8.līnija 3
181 Degvielas uzpildes stacijas būvniecība 03.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grow energy SIA
Limbažu novads, Limbažu pagasts, NĪ "Gravas"
180 Biomasas pārstrādes iekārtas uzstādīšana 31.05.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Kolkas ūdens SIA
Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka, nekustamais īpašums "Tautas nams"
179 Kanalizācijas pašteces trases ierīkošana un kanalizācijas sūknētavas rekonstrukcija 31.05.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Aspectus SIA
Alūksnes novads, Ilzenes pagasts, nekustamais īpašums "Grīvas"
178 Komposta ražotnes būvniecība 31.05.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Jūras avots SIA
Jūrmala, Melluži, Kāpu iela 47A
177 Dzīvojamās mājas - savrupmājas jaunbūve 31.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, nekustamais īpašums "Tilti"
176 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas būvniecība 31.05.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
G.Saknes arhitektu birojs SIA
Jūrmala, Jaundubulti, Poruka prospekts 35
175 Pansionāta ēkas nr.001 un ēdnīcas nr.002 rekonstrukcija par viesu namu/atpūtas iestādi 24.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SIA Vaivarāji
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, nekustamie īpašumi ar zemes vienības kad.nr.8070 008 3130, 8070 008 3132, 8070 008 3134, 8070 007 3131, 8070 008 3135, 8070 008 3136, 8070 008 3137, 8070 008 3140, 8070 008 3138, 8070 008 3139, 8070 008 3132
174 Ielu, ūdens, kanalizācijas un elektrības tīklu izbūve 24.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
PSIA Kauguru veselības centrs
Jūrmala, Raiņa iela 98A
173 Poliklīnikas ēkas nr.001 rekonstrukcija - lifta piebūve 24.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderi, Pavasara iela 11
172 Divģimeņu dzīvojamās mājas būvniecība 24.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dubulti, Amatas iela 2A
171 Dzīvojamās mājas-savrupmājas nr.001 restaurācija/rekonstrukcija 24.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Inerto materiālu serviss SIA
"Bites",Priekules novads, Priekules pagasts,
170 Derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) materiālu ieguves darbu turpināšana un atradnes paplašināšana 22.05.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Aglonas novads, Aglonas pagasts, nekustamais īpašums "Pussala"
169 Viesu mājas ar pirti, saimniecības ēkas, sporta laukuma, bērnu rotaļu laukuma būvniecība, 15 kempinga mājiņu un administrācijas ēkas rekonstrukcija, ezera piekrastes labiekārtošana/pludmales ierīkošana, teileru un telšu vietu ierīkošana 22.05.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jaunpils novads,Jaunpils pagasts, Dobeles meža iecirkņa 133., 134.kvartāls, nekustamais īpašums ar kad.nr.9056 010 0039
168 Meža ceļa "Dīķu ceļš" būvniecība 22.05.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Ričards un Kompānija SIA
Viesītes novads, Viesītes pagasts, nekustamais īpašums "Upesmalas"
167 Smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana 22.05.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderi, nekustamais īpašums "Priedāji"
166 Dvīņu mājas būvniecība 22.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Riveros SIA
Ogres novads, Meņģeles pagasts, nekustamais īpašums "Rāmkalni"
165 Meža un lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmu rekonstrukcija 17.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
International Investments SIA
Līvānu novads, Turku pagasts, nekustamais īpašums "Gandrs"
164 Biogāzes ražotnes ar koģenerācijas staciju būvniecība 17.05.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
VARS SIA
Ventspils, Dzintaru iela 66H
163 Akrilnitrila uzglabāšanas rezervuāru parka rekonstrukcija 15.05.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Pindstrup Latvia SIA
Ķekavas novads, Baloži, Rīgas iela 30
162 Ražošanas ceha būvniecība 13.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Energoceltnieks SIA
Ogre, dabas parka "Ogres Zilie kalni" teritorija
161 Maģistrālā optikas tīkla infrastruktūras posma projektēšana un izbūve 13.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Tele Tower SIA
Garkalnes novads, Garkalnes pagasts, NĪ "Rīgas pilsētas meža fonds"
160 Mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecība 13.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Tesla SIA
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, NĪ "Klintis", "Peltes 2", "Paisumi", "Pašvaldības ceļš"
159 20kV līnijas NK-28-34, T-8025 "Mantiņi" un 0,4kV līniju Z-1 un Z-4 iznešana no objekta "Klintis" 10.05.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Airu iela 3
158 Dzīvojamās mājas būvniecība 10.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Melnezera iela 25
157 Savrupmājas būvniecība 10.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Baloži, Grāvju iela 3 un Zaķu iela 3
156 Dārza māju rekonstrukcija 10.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Arhitektes Dz.Putniņas birojs IK
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Asteru iela 29
155 Dzīvojamās mājas būvniecība 09.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, NĪ "Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672", atradne "Stienūži V"
154 Derīgo izrakteņu (smilts) ieguve 09.05.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Naudulis SIA
Madonas novads, Praulienas pagasts, NĪ "Lināji", "Kalna grīvas", "Branti", "Branti 1"
153 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 09.05.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kāpu iela 149, Vaivari, Jūrmala
152 Dzīvojamās mājas - savrupmājas jaunbūve 08.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Tukuma novads, Degoles pagasts, Dobeles meža iecirkņa 421.,422.,423.,426.,427.kv.
151 Meža ceļa "Bramaņu ceļš" būvniecība 08.05.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Tukuma novads, Lestenes pagasts, Dobeles meža iecirkņa 435.,439.kv
150 Meža ceļa "Unguru ceļš" būvniecība 08.05.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems, NĪ "Jūrkalniņi"
149 Saimniecības ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo māju 08.05.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Ziemas iela 2
148 Dzīvojamās mājas būvniecība 08.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Tomus SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Baloži
147 Rīgas ielas (daļas) rekonstrukcija, gājēju ietves/veloceliņa un lietus ūdens kanalizācijas izbūve, apgaismojuma ierīkošana 08.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
CORVI PLUS SIA
Garkalnes novads, Baltezers, Māras iela 36
146 Dzīvojamās mājas būvniecība 07.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
S.O.S. projekti SIA
Jūrmala, Kauguri, Dzirksteles iela un Gaiziņa iela
144 0,4kV GVL Z-221-06, Z-221-13, Z-348-03 elektroapgādes tīkla rekonstrukcija 02.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 63A, Rīgas iela 57, Mārkalnes iela 3818, Skaistkalnes iela 3725, Trikātas iela 3817
143 Mārkalnes un Skaistkalnes ielu izbūve 02.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
CRD SERVICE SIA
Rīga, Granīta iela 14
142 Metāllūžņu savākšanas, šķirošanas un īslaicīgās uzglabāšanas laukuma ierīkošana 02.05.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kuldīgas novads, Padures pagasts, Alsungas meža iecirkņa 207.,208.kv., NĪ "Vāgmuiža", NĪ "Beltiņi"
141 Meža ceļa "Kazvalku ceļš" būvniecība 02.05.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Smiltenes novads, Bilskas pagasts, Silvas meža iecirkņa 78.kv.11.,12.nog.
139 Meža autoceļa "Nobrauktuve 78kv" jaunbūve 02.05.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latalus SIA
Līvānu novads, Turku pagasts, Jaunsilavas ciems, NĪ "Āboliņi" 1.zemes gabals
137 Ēkas rekonstrukcija alus ražotnes ierīkošanai 30.04.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Kreatbūve SIA
Jūrmala, Niedru iela 4
136 Dzīvojamās mājas - savrupmājas Nr.002 rekonstrukcija 29.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Gulbenes nov., Rankas pag., Silvas meža iecirkņa 154., 185.kvartāls
135 Meža autoceļa "Nobrauktuve 185.kv." būvniecība 29.04.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Sesavas iela 6
134 Dzīvojamās mājas - savrupmājas būvniecība 29.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Carnikavas novada dome
Carnikavas novads, autoceļu Garciema dz.c. pārbrauktuve - Ādažu muiža, Suzes - Lielandži un C007-Tauriņi tuvumā
133 Projekts "Eimuru-Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana Carnikavas novadā". 29.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas nov., Krimuldas pag., īpašums Zemeņkalni
132 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība un teritorijas labiekārtošana 29.04.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
ECO field SIA
Ganību dambis 25h, Rīga
131 Bīstamo atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas vietas ierīkošana 29.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dzintari, Dzintaru prospekts 23
130 Viesu nama jaunbūve un ēkas Nr.001 rekonstrukcija 26.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Jaundubulti, Gaujas iela 2
129 Viesu mājas jaunbūve 26.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Baltic Logistics XXI SIA
Stopiņu novads, Dreiliņi, īpašums Sniedzes
128 Vairumtirdzniecības centra ēku kompleksa būvniecība un Sniedžu, Neilandu un Viršu ielu posma būvniecība 25.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kolkasrags SIA
Dundagas nov., Kolkas pag., īpašums Kolkasrags
127 Četru koka mājiņu-pārvietojamu pagaidu ēku-naktsmīņu bez pamatiem, koka laipu uz esošām takām un kāpņu uz pludmali izvietošana 23.04.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Ventspils pilsētas pašvladības iestāde Komunālā pārvalde
Ventspils, Dzintaru iela 68
126 Ventspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu virszemes daļas demontāža 23.04.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Baltijas Zvejnieks SIA
Saulkrastu novads, Zvejniekciems, Upes iela 56
125 Zivju pārstrādes kompleksa ierīkošana 22.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 4025, Meža prospekts 0111, 1513, Dzintari 2407,3602, Edinburgas prospekts 0073, 0143, Brīvības prospekts 0137, Miera iela 3819
123 Ceļa pārvada pār dzelzceļu rekonstrukcija 19.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kāpu iela 95, Asari, Jūrmala
122 Viesu nama rekonstrukcija bez apjoma palielināšanas un žoga izbūve 19.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dubulti, Rūdolfa Blaumaņa iela 15B
121 Dzīvojamās mājas - savrupmājas Nr.010 rekonstrukcijas 18.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Alūksnes Energoceltnieks SIA
Alūksnes novads, Pededzes pagasts
120 20kV elektrolīnijas VL-26 rekonstrukcijas 18.04.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Zeltozolu iela 11
119 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība 18.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas nov., Krimuldas pag., NĪ "Daudes"
118 Dzīvojamās mājas ar istabām viesu uzņemšanai un palīgēku būvniecība, teritorijas labiekārtošana 18.04.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kalnciema iela 20
117 Dzīvojamās mājas 003 rekonstrukcija 18.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Krants Pašvaldības SIA
Engures novads, Lapmežciema pagasts, NĪ "Aizrags"
116 Projekta "Stāvlaukuma rekonstrukcija" izstrāde 18.04.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
AAC birojs SIA
Ogres novads, Ogre, Upes prospekts 14
115 Tirdzniecības centra būvniecība 16.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
AAC birojs SIA
Ogres novads, Ogre, Rīgas iela 33
114 Tirdzniecības centra būvniecība 16.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Utilizācijas Serviss SIA
Daugavpils, 18.Novembra iela 18B
113 Videi kaitīgo preču atkritumu un metāllūžņu pieņemšanas punkta ierīkošana 16.04.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Ogres novada pašvaldība
Ogres novads, Ogre, Mālkalnes prospekts 43
112 Divstāvu skolas ēkas rekonstrukcija - PII telpu grupas izbūve 16.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Inču iela 9
111 Pirts jaunbūve 16.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Ziemas iela 1
110 Dzīvojamās mājas projekta izstrādāšana un būvniecība 16.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, Krustiņi, Silziedu iela 41
109 Dzīvojamās mājas jaunbūve 16.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Auces novads, Vītiņu pagasts, Īles meža iecirkņa 376.-379.kv., NĪ "Dunduri, "Zaķi", "Ozoliņi"
107 Meža autoceļa "Tēraudu ceļš" būvniecība 12.04.2013 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kāpu iela 99
106 Dzīvojamās mājas - savrupmājas Nr.001 rekonstrukcija un saimniecības ēkas Nr.002 renovācija (bez apjoma palielināšanas) 10.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Inerto materiālu serviss SIA
Priekules nov., Gramzdas pag., NĪ "Vībotnes" 2.zemes gabals, smilts-grants, smilts atradne "Vībotnes"
105 Derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve 10.04.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Engures novads, Engures pagasts, Engures meža iecirkņa 289.,290.,296.kv
104 Meža ceļa "Avotkalnu ceļš" būvniecība 10.04.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Engures novads, Smārdes pagasts, Engures meža iecirknis 562.-563.kv
103 Meža autoceļa "Smārdes ceļš" būvniecība 10.04.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
111 METRI SIA
Valmiera, Voldemāra Baloža iela 13A
102 Sašķidrinātās naftas gāzes (propāns-butāns) krātuves būvniecība 09.04.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas nov., Salacgrīvas pag., NĪ "Bērziņi 1"
101 Inventāra noliktavas-palīgēkas būvniecība 05.04.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, NĪ "Aivas", Rīgas iela 67
100 Dzīvojamās mājas būvniecība 05.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alojas novads, Staiceles pagasts, Salacgrīvas meža iecirknis 132.-135.,137.-138.kv.
99 Meža ceļa "Indulīša trase" būvniecība 05.04.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Baltezera iela 2
98 Dzīvojamās mājas-savrupmājas Nr.001 rekonstrukcija 05.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Citrus Solutions SIA
Babītes novads, Salas pagasts, Spuņciems, NĪ "Priežvidi","Krēsliņi", "Autoceļš A10", "Kļavu ceļš", "Liedagi"
97 Optiskā kabeļa izbūve 05.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kandavas novads, Zemītes pagasts, Kandavas meža iecirknis 264./265.,273./275.kv.
96 Meža ceļa "Strazdiņu ceļš" būvniecība 03.04.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Māras iela 20
95 Dzīvojamās mājas būvniecība 02.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Avocado SIA
Alūksne, Latgales iela 3a
94 Sojas vaska sveču ražošanas iekārtu uzstādīšana 02.04.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 55
93 Dzīvojamās mājas-savrupmājas būvniecība 02.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ozolnieku nov., Salgales pag., Misas meža iecirkņa 79., 94.-96.kvartāls
92 Meža autoceļa "Caunu ceļš" būvniecība 02.04.2013 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ozolnieku nov., Salgales pag., Misas meža iecirkņa 189., 190., 195., 196.kvartāls
91 Meža autoceļa "Silmaču ceļš" būvniecība 02.04.2013 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Jaundubulti, Gaujas iela 4
90 Viesu mājas jaunbūve 02.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas nov., Rojas pag., Rojas ciems, nekustamais īpašums "Sillīdumi"
89 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija 02.04.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Krišjāņa Valdemāra iela 7
88 Dzīvojamās mājas-savrupmājas Nr.001, saimniecības ēkas Nr.003 un garāžas Nr.004 rekonstrukcija 02.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemnieku saimniecība "Mūrnieki"
Madonas nov., Dzelzavas pag., nekustamais īpašums "Zanderi 1"
87 Piena liellopu novietnes jaunbūve 02.04.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Māras iela 59
86 Dzīvojamās mājas būvniecība 02.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grobiņas novada dome
Grobiņas nov., Medzes pag., nekustamais īpašums "Liedagi"
85 Infrastruktūras izbūves projekts "Pašvaldības autoceļa, automašīnu stāvlaukuma un apgriešanās laukuma būvniecība īpašumā "Liedagi" 02.04.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures nov., Engures pag. Bērzciems, nekustamais īpašums "Bērzciema Vecpriedes"
84 Šķūņa rekonstrukcija 02.04.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Indras iela 3
83 Dzīvojamās mājas 001 rekonstrukcija 02.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Arhitektu birojs "EkoArh"
Jūrmala, Slokas iela 4
82 Dzīvojamās mājas-savrupmājas Nr.006 rekonstrukcija par saimniecības ēku un dzīvojamās mājas - savrupmājas jaunbūve 27.03.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Sun Flow SIA
Salacgrīvas novads, Ainažu pagasts, nekustamais īpašums "Spilveni"
81 Biogāzes koģenerācijas elektrostacijas jaunbūve 27.03.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Dzilnas iela 7
80 Dzīvojamās mājas projekta izstrāde un būvniecība 27.03.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Bio Flow SIA
Burtnieku novads, Vecates pagasts, nekustamais īpašums "Mārtiņi"
79 Biogāzes koģenerācijas stacijas jaunbūve 27.03.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Stirnu iela 6
78 Savrupmājas, saimniecības ēkas un siltumnīcas būvniecība 27.03.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grobiņas novada dome
Grobiņas nov., Grobiņas pag., pašvaldības īpašumi "Ezera pļavas 1", "Pašvaldības palīgsaimniecības", "Pašvaldības zemes"
77 Pašvaldības autoceļa "Liepājas Lidosta-Liepājas ezers" būvniecība un laivu piestātnes izveide 20.03.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Langstiņi, nekustamais īpašums Krievupes ielā 29
76 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība 20.03.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Anetes ielā 22
75 Dzīvojamās mājas būvniecība 20.03.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
C projekti SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Ziedonis" teritorija
74 Ūdensvada ārējo tīklu, kanalizācijas pašteces ārējo tīklu un kanalizācijas spiedvadu un sūkņu staciju būvniecība projekta "Ūdensvada un kanalizācijas ārējie tīkli KDS "Ziedonis", Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov." ietvaros 20.03.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ecco generation SIA
Burtnieku nov., Matīšu pag., nekustamais īpašums "Jasmīni"
73 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība 18.03.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Rucavas nov., Dunikas pag., Dienvidkurzemes mežsaimniecība, Nīcas meža iecirkņa 185.-194.kv.
72 Meža autoceļa "Naudupes ceļš" būvniecība 18.03.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures nov., Engures pag., Plieņciems, nekustamais īpašums "Kalējsmēde"
71 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve 15.03.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Projektu birojs Grietēns un Kagainis SIA
Rīga, Maskavas iela 447a, 451, 451b, 455 un Maskavas iela b/n
70 Tirdzniecības lielveikala un traktortehnikas servisa būvniecība 15.03.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Aglonas novada dome
Aglonas nov., Grāveru pag., Grāveru ciemats, zemes vienība ar kadastra Nr.6058 004 0138
69 Pievedceļa būvniecība un apgriešanās laukuma ierīkošana projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, I kārta" ietvaros 15.03.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Dundagas nov., Kolkas pag., Pitraga ciems, nekustamais īpašums "Pitraga Vītoli", "Eglītes" un nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8862 004 0104
68 Novadgrāvja rekonstrukcija 14.03.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Limbažu novads, Skultes pagasts, Vārzas ciems, nekustamais īpašums "Ārņu masīvs Nr.5"
67 Vasarnīcas rekonstrukcija 14.03.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Baltijas Pērle SIA
Krāslavas novads, Robežnieku pag., nekustamais īpašums "Ezermuižas" un "Ezerlauki"
66 Privātmāju kompleksa (6 ēkas), pirts (6 ēkas) un palīgēkas (6 ēkas), piebraucamā ceļa ar automašīnu stāvvietu būvniecība, ūdensapgādes urbuma ierīkošana un teritorijas iežogojuma izbūve 13.03.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kāpu iela 25, Melluži, Jūrmala
65 Atpūtas nama būvniecība 12.03.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Zemes īpašums "Draudzes palīgsaimniecība", Rendas pagasts, Kuldīgas novads
64 Pirts būvniecība 12.03.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Saldus novada pašvaldība
Nekustamais īpašums "Veides mežs" 1.zemes vienība, Saldus pilsēta
63 Kapsētas ierīkošana 11.03.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Inčukalna novads, Inčukalna pagastā, Rietumvidzemes mežsaimniecības Ropažu meža iecirkņa 458., 459., 460., 467. un 468.kvartālā
62 Meža ceļa "Šķībā tiltiņa ceļš" būvniecība 11.03.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rall SIA
Rēzeknes nov., Verēmu pag., Vecborisovas ciems, īpašums "Lejas 1" un īpašums "Austrumi"
61 Atpūtas kompleksa - koplietošanas ēkas, 6 dzīvojamo mājiņu, piebraucamā ceļa un autostāvvietas būvniecība 07.03.2013 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Baltezers, nekustamais īpašums "Uplejas"
60 Divģimeņu dzīvojamās mājas un privātās laivu piestātnes kanāla ar slipu būvniecībai risinājumā, kas neparedz siltumsūkņa ierīkošanu un izbūvi kanālā 06.03.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Tālavas iela 9, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
59 Palīgēkas jaunbūve 06.03.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Tērbatas iela 13, Jūrmala
58 Dzīvojamās ēkas lit.001 rekonstrukcija ar apjoma palielināšanu 06.03.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Wind Energy-1 SIA
Priekules novads, Priekules pagasts, nekustamā īpašuma "Lindas" 1.zemes gabals
55 Trīs vēja elektrostaciju būvniecība 01.03.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Baložu komunālā saimniecība SIA
Ķekavas novads, Baloži, Baložu iela 4 un Titurgas rajons, Baložu pilsētas vecā daļa un teritorija starp tām
54 Katlu mājas būvniecība, uzstādot 8MW šķeldas apkures katlu un 1,5MW dabasgāzes apkures katlu un siltumtīklu rekonstrukcija/jaunu siltumtīklu izbūve 22.02.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ikšķiles NP SIA „Ikšķiles māja”
Ikšķiles novads, Ikšķile, Dainu iela 4a, Skolas iela 7, 11, 13, Meliatoru iela 2, 4, 6, 8 un Pārbrauktuves iela 9a
53 Katlu mājas rekonstrukcija, uzstādot šķeldas apkures katlu un siltumtīklu rekonstrukcija 22.02.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums "Gaujmalas"
52 Savrupmājas būvniecība 22.02.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Talsu nov., Lubes pag., Ziemeļkurzemes mežsaimniecība, Zilokalnu meža iecirkņa 127.., 128.kvartāls
51 Meža autoceļa "Jaunmeža ceļš" būvniecība 22.02.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Tobago MD SIA
Lielā iela 62, Mērsraga ciems, Mērsraga novads
50 Esoša angāra rekonstrukcija un jauna angāra - noliktavas būvniecība 20.02.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
L
49 Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdes novada Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciemā" realizācija 20.02.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
B Port SIA
Traleru iela 2a, LV-1030, Rīga
48 Reciklētā asfalta sajaukšana ar smiltīm, iegūstot otrreizēji izmantojamu ceļu segumu 19.02.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Bulduru Dārzkopības vidusskola VSIA
Viestura iela 6, Jūrmala
47 Esošas ēkas daļas rekonstrukcija un katlu mājas ierīkošana 19.02.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nekustamais īpašums "Lapotnes Kalni", Krimuldas pagasts
46 Dzīvojamās mājas, pirts un šķūņa būvniecība 19.02.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Ardagh Metal Packaging Latvia SIA
Ostas iela 1, Salacgrīva
45 Metāla kārbu ražotnes rekonstrukcija (paplašināšana) un ražošanas līnijas uzstādīšana aerosola kārbu ražošanai 19.02.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Pavasara iela 41, Alderu ciems, Ādažu novads
44 Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība 19.02.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Mežmalas iela 3, Alderi, Ādažu novads
43 Pirts būvniecība 19.02.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra, PA
Nekustamais īpašums "Rīgas pilsētas meža fonds", Tīnūžu pagasts. Dabas parka "Ogres Zilie kalni" teritorijas ZA daļa
42 Apgaismotas slēpošanas trases izveide 19.02.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Nīcas novada dome
Nekustamais īpašums "Jūraskāpas" un "Čakstes", Bernāti, Nīcas pagasts
41 Esoša asfaltēta stāvlaukuma paplašināšana un informācijas stenda ierīkošana īpašumā "Jūraskāpas"; kāpņu izbūve un iežogojuma izveide apkārt piemiņas vietai īpašumā "Čakstes" 19.02.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
S.I.Partneri Dagda SIA
Dagdas novads, Ezernieku pagasts, nekustamais īpašums „Zītari”
39 Vēja elektrostacijas būvniecība 07.02.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Balticovo AS
Iecavas novads, nekustamais īpašums "Mazķepši", AS "Balticovo" pārtikas olu un olu produktu ražotnes teritorija
38 Rapšu sēklu pārstrādes ceha ierīkošana 07.02.2013 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Eco Wind Energo SIA
Durbes novads, Durbes pagasts, nekustamais īpašums "Grietēni"
37 Trīs vēja elektrostaciju būvniecība 06.02.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
ABGS SIA
Daugavpils novads, Salienas pagasts, nekustamais īpašums "Māras"
36 Izmaiņas biogāzes elektrostacijas darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu 04.02.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Kooperatīvs SIA
Raunas novads, Raunas pagasts, Rozes, nekustamais īpašums "Lejas rozes"
35 Alus ražošanas ceha (brūzis) ierīkošana 04.02.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krustpils novads, Kūku pagasts, nekustamā īpašuma "Caunas" 3.zemes vienība, atradne "Caunas"
34 Atklāta derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve virs un zem gruntsūdens līmeņa 30.01.2013 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Zlēku pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecība, Usmas meža iecirkņa 281., 326./327., 328./332., 339./332., 329./330.kvartāls
33 Meža autoceļa "Piesu ceļš" būvniecība 30.01.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Ugāles pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecība, Usmas meža iecirkņa 203., 204., 226., 227., 257. un 258.kvartāls
32 Meža autoceļa "Arāju ceļš" būvniecība 30.01.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Vincents SIA
Jūrmala, Lielupe, nekustamais īpašums Rotas iela 3
31 Viendzīvokļa dzīvojamās mājas-dzīvokļa īpašuma Nr.001 restaurācija/renovācija 30.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Priekules novads, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Krīvukalna meža iecirkņa 27. un 28.kvartāls
30 Meža ceļa "Zuļģu ceļš" būvniecība 30.01.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alsungas novads, Alsungas pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Ventas meža iecirkņa 232., 243. un 250.kvartāls
29 Meža ceļa "Jēļu ceļš" būvniecība 30.01.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Rāmava, nekustamais īpašums Liepu iela 3
28 Savrupmājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija 30.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, nekustamais īpašums Urbāna iela 9
27 Dzīvojamās mājas būvniecība 29.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Lejnieku projektēšanas birojs SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums Dūņu ceļš 2
26 Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcija bez apjoma palielināšanas 29.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rūdolfi SIA
Kandavas nov., Cēres pag., derīgo izrakteņu atradne "Rūdolfi"
23 Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve 24.01.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Green Oil SIA
Kustes dambis 13, Ventspils, LV-3601
22 Tehnisko eļļu pārstrādes vietas ierīkošana 22.01.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
5.iela SIA
Rīga, Vaiņodes iela 1
21 Biroja ēku kompleksa būvniecība 22.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
"Ventspils nafta" termināls SIA
Talsu iela 75, Ventspils
20 Dzelzceļa cisternu noliešanas estakādes Nr.1, sūkņu stacijas Nr.1 un manifolda Nr.1 rekonstrukcija 22.01.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
VVV Recycling SIA
Jaunjelgavas novads, Jaunjelgava, Rīgas iela 9a
19 Nolietoto transporta līdzekļu riepu pārstrāde 21.01.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., Rīgas iela 3
17 Lapenes/laivu mājas būvniecība 16.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ādažu Ūdens SIA
Ādažu nov., Garkalnes ciema administratīvā teritorija
16 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Garkalnes ciemā 14.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Mottra SIA
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, īpašums "Lāmiņas"
15 Melno ikru ražošanas ceha, storu konservu un kūpinājumu ražotnes ierīkošana 14.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Compaqpeat SIA
Siguldas nov., Siguldas pag., īpašuma "Valsts mežs 8094" zemes vienība, "Airīšu (Jūdažu)" purva kūdras atradne
14 Derīgā izrakteņa - kūdras ieguve 14.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes nov., Baltezers, Līču iela 21
13 Dzīvojamās mājas būvniecība 11.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu nov., Saulkrastu pag., Zvejniekciems, īpašums "Strandi"
12 Vasaras mājas būvniecība 11.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, īpašums "Āzeni"
11 Savrupmājas būvniecība 11.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rīga, Kundziņsalas 8.līnija 5
10 Daudzfunkcionāla ģenerālkravu termināla būvniecība 10.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Grobiņas nov., Medzes pag., īpašums "Medņi"
9 Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve 09.01.2013 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rīga, Brīvības gatve 372, Brīvības gatve 382/384
8 Tirdzniecības centra "Alfa" rekonstrukcija/jaunbūve 09.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Āraišu iela 2
7 Dzīvojamās mājas un viesu mājas rekonstrukcija, mainot to funkcijas 09.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala, J.Poruka prospekts posmā no F.Brīvzemnieka ielas krustojuma līdz sporta zālei "Taurenitis"
6 J.Poruka prospekta izbūve 09.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Komunālais Fonds SIA
Garkalnes nov., Baltezers, Dārtas iela 19
5 Dzīvojamās mājas būvniecība 09.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Kaivu iela 12
4 Garāžas būvniecība 09.01.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Zemgales mežniecības, Bauskas nodaļas 200., 210., 211., 227., 243., 244.kv.
3 Meža autoceļa "Karjera ceļš" būvniecība 09.01.2013 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Hydro power SIA
Skrīveru novads, Braslas upe nekustamajā īpašumā "Gravas"
1 Līču HES būvniecība 04.01.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde