lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Lēmuma Nr. Paredzētā darbība (pēc iesniedzēja) Lēmums Reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Dundagas novads, Kolkas pagasts, Vaide, nekustamais īpašums „Gangas”
538 Vasaras mājas un šķūņa būvniecība 30.12.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
BioLoka SIA
Siguldas novads, Siguldas pagasts, nekustamais īpašums „Kļaviņas”
537 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un atpūtas bāzes izveide 30.12.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Peldu iela
536 Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ārējo sadalošo tīklu izbūve 30.12.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Silāres SIA
535 Mazās alus darītavas izveide 22.12.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts un Ropažu novads, Ropažu pagasts
533 Valsts nozīmes ūdensnotekas Muižēnu strauts, ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 412345452:01, posma pik.00/00–68/80 rekonstrukcija 12.12.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Bērzciems, nekustamā īpašuma „Saulstari” teritorija
532 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve/jaunbūve 12.12.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Lielvārdes novads, Jumpravas pagasts
531 Valsts nozīmes ūdensnotekas Rites strauts, ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 41532:01, posmu pik.05/00–24/00 un pik.69/80–117/50 rekonstrukcija 12.12.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Smuģi SIA
Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, nekustamā īpašuma „Voldemārkrasti” teritorija, derīgo izrakteņu atradne „Jaunsmuģi I”
530 Smilts ieguve 11.12.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, 20.līnija 2
529 Vienas dzīvojamās mājas būvniecība un vienas dzīvojamās mājas pārbūve 09.12.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Daugavpils pilsētas dome
Daugavpils, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0500 007 1802
528 Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu uzglabāšanas un pārstrādes laukuma būvniecība 05.12.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums „Rubenīši”
527 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas, pirts, saimniecības ēkas, malkas šķūņa būvniecība un teritorijas labiekārtošana 04.12.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Kesto SIA
Vaiņodes novads, Embūtes pagasts
526 20kV gaisvadu elektrolīnijas N3227 pārbūve 04.12.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fishtail SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, nekustamais īpašums „Kalna Stēguļi”
525 Zivju fermas būvniecība 04.12.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
RUVITE SIA
Jūrmala, Pils iela 5
524 Dzīvojamo māju Nr.001; 003 un šķūņu Nr.008; 009 (daļas) pārbūve par viesu namu 04.12.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
JSA PRODUCTION SIA
Rīga, Ganību dambis 21 un 21A
522 Metāllūžņu savākšana, šķirošana un īslaicīga uzglabāšana 03.12.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SANAT SIA
Naukšēnu novads, Ķoņu pagasts, nekustamais īpašums „Ķuži”, derīgo izrakteņu atradnes „Ķoņi” iecirknis „Ķuži”
521 Smilts un smilts – grants ieguve 03.12.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Peldu iela 4
520 Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.003 pārbūve, saglabājot funkciju, saimniecības ēkas Nr.002; 006 pārbūve par SPA kompleksu un saimniecības ēkas Nr.005 pārbūve, saglabājot funkciju 03.12.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Saldus novada pašvaldības Zaņas pagasta pārvalde
Saldus novads, Zaņas pagasts
519 Tilta pār Zaņas upi uz autoceļa „Kraujas – Vaboles” nojaukšana un jauna tilta būvniecība 28.11.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
SAKTAS z/s
Tukuma novads, Slampes pagasts, nekustamais īpašums „Ziedaines” un nekustamais īpašums „Noras”
518 Derīgo izrakteņu ieguve un piebraucamā ceļa būvniecība 28.11.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
COMPAQPEAT SIA
Siguldas novads, Siguldas pagasts, nekustamais īpašums „Valsts mežs 8094” un nekustamais īpašums „Sāri”, Airīšu (Senmāču) purva teritorija
517 Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana 28.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Priekuļu novads, Liepas pagasts, Centrālvidzemes mežsaimniecība, Valmieras meža iecirkņa 8.kvartāls; nekustamie īpašumi „Rekšņu mežs”, „Zeme pie Bērzkalniem” un „Priedes”
516 Meža ceļa „Skangaļu ceļš” būvniecība 25.11.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
EV Serviss SIA
Sējas novads, nekustamie īpašumi „Lejnieki”, „Vecsilmači”, „Zeltpuriņi”, „Lamšas” un „Eipuru, Pēterupes purvs”
514 Kūdras ieguves teritorijas paplašināšana 22.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Finieris AS
Rīga, Finiera iela 6
513 Jauna impregnēšanas ceha būvniecība un saražotās produkcijas apjoma palielināšana, paredzot uzstādīt jaunu papīra impregnēšanas iekārtu 20.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Aggregare SIA
Sējas novads, nekustamais īpašums „Remonthalle–2”
512 Koka iepakojuma apsaimniekošana (pārstrāde), to šķeldojot 20.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Rūjienas novads, Ipiķu pagasts un Mazsalacas novads, Ramatas pagasts
511 Valsts nozīmes ūdensnotekas Ramata, ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 5432, pik.191/00–279/56 posma renovācija 20.11.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Sadales tīkls AS
Jūrmala, Dubultu prospekts, Amulas un Ventas ielas
510 Z-149-03 un Z-149-06 gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 20.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA" SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums Ventspils šosejā 61
509 Atkritumu pārkraušanas – šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma pārbūve 20.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Luvala strāva SIA
Jūrmala, Dzintaru prospekts, Mālpils, Turaidas un Emīlijas ielas, uz objektiem Dzintaru prospektā 26 un 28
508 Elektroapgādes ārējā sadalošā tīkla un KTA izbūve 14.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jenots LV SIA
Ogres novads, Mazozolu pagasts, Mazozoli, nekustamais īpašums „Mušķi”
507 Alus darītavas izveide 14.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
,
Ropažu novads, Zaķumuiža, nekustamais īpašums „Vecozoli”
506 Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izveide un piesārņojošās darbības jaudas palielināšana 14.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latfood SIA
Ādažu novads, Ādaži, nekustamais īpašums „Jaunkūlas – 2”
505 Cieto kartupeļu čipsu ražošanas uzsākšana, ražošanas jaudu palielināšana, katlu mājas pārbūve, papildus 1,8MW katla uzstādīšana un palīgtelpu izbūve 13.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BEINITS SIA
Stopiņu novads, Dreiliņi, nekustamais īpašums „Būmaņi”
504 Loģistikas centra būvniecība 10.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rīteru dolomīts SIA
Pļaviņu novads, Klintaines pagasts, nekustamie īpašumi „Jaunlūki” un „Lapsas 2”
502 Smilts – grants, smilts un dolomīta ieguve 10.11.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Inču iela 6
501 Palīgēkas būvniecība 07.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
S.O.S.projekti SIA
Jūrmala, Dubultu prospekts, Braslas un Amatas ielas
500 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu elektrolīniju 07.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Pīlādzīši”
499 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas, šķūņa un žoga būvniecība 07.11.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
ZIEMEĻU TEHNOLOĢIJAS SIA
Rīga, Ganību dambis 21C
498 Metāllūžņu savākšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izveide 07.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DELPRO SIA
Jūrmala, Slokas, Amatas, Friča Brīvzemnieka un Abavas ielas, Strēlnieku un Dubultu prospekti, uz objektiem Strēlnieku prospektā 72 un 74
497 Elektroapgādes ārējo sadalošo tīklu izbūve 06.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Vidzemes iela 7
496 Dzīvojamās mājās – savrupmājas Nr.001 pārbūve un palīgēku – pirts, šķūņa un siltumnīcas būvniecība 06.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LEJAS PALSĀNI ZS
Viesītes novads, Saukas pagasts, nekustamais īpašums „Lejas Palsāni” un nekustamais īpašums „Meža Lazdas”
495 Esošās slaucamo govju kūts pārbūve un skābbarības glabātavas būvniecība 06.11.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kandavas novads, Kandavas pagasts, nekustamais īpašums „Smiltiņi”
494 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas ar malkas šķūni un pirts būvniecība 04.11.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
B.L.B. Baltijas termināls SIA
Rīga, Rīgas brīvostas teritorija pie Mīlgrāvja, Sprīdīša iela 1
492 Piestātnes JM–27 pārbūve un krasta nogāzes nostiprināšana 03.11.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DSG Karjeri SIA
Iecavas novads, nekustamais īpašums „Jaunbemberi”
491 Dolomīta ieguve 03.11.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Liepājas pilsētas pašvaldība
Liepāja, Zirgu sala
490 Projekta „Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā” izstrāde 30.10.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Rīgas universālais termināls SIA
Rīga, Atlantijas iela 27, 27C, 27E, 27H
489 Uzņēmumu SIA „Rīgas universālais termināls” un SIA „Alpha Express” infrastruktūras attīstība un kravu apgrozījuma palielināšana laika periodā no 2015. – 2018.gadam 29.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Plesko Real Estate SIA
Līvānu novads, Līvāni, Rīgas iela 89
488 Veikala/tirdzniecības centra būvniecība 29.10.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
IMG Trading SIA
Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, nekustamais īpašums „Alojas”
486 Derīgo izrakteņu (smilts – grants un smilts) ieguve 27.10.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kaugurciema iela 6B
485 Dzīvojamās mājas atjaunošana 27.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Viestura iela 53
484 Divdzīvokļu savrupmājas un saimniecības ēkas pārbūve par vienu divdzīvokļu savrupmāju 27.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
EkoDem SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Siļķes”
483 Atkritumu – metāllūžņu un būvgružu apsaimniekošana 27.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kocēnu novads, Dikļu un Zilākalna pagasti, Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valmieras meža iecirkņa 273. – 276.kvartāls
482 Meža ceļa „Zažēnu purva ceļš” būvniecība 27.10.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Green Plastics SIA
Ata Kronvalda iela 40/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
481 Otrreizējo polimēru pārstrādes līnijas ierīkošana 27.10.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas siltums SIA
Jūrmala, Nometņu iela 21A un Nometņu iela 21
480 Pievadceļa izbūve teritorijai, kurā paredzēts īstenot projektu „Centralizētā Kauguru rajona katlu mājas ar biomasas kurināmo jaunbūve” 24.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Dabas aizsardzības pārvalde
Engures novads, Smārdes pagasts
479 Meliorācijas sistēmas pārbūve 21.10.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Aglonas iela 5
478 Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.003 pārbūve 21.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Saldus novada pašvaldība
Saldus novads, Novadnieku pagasts, Sātiņi
475 Slēpošanas kalna un piebraucamā ceļa izveide 17.10.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Smart Design And Architecture SIA
Babītes novads, Babītes pagasts, Piņķi, Jūrmalas iela 13C
474 Tehniskais būvprojekts „Teritorijas labiekārtošana, betonēta laukuma izveide tehnikas mazgāšanai ar ūdeni, pieslēgums Priedaines ielai” 17.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Metal Recycling SIA
Ķekavas novads, Daugmales pagasts, Daugmale, nekustamais īpašums „Ziediņi”
473 Metāllūžņu un bīstamo atkritumu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izveide 17.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ventspils, Ostas iela
472 Ventspils brīvostas piestātnes Nr.23 atjaunošana 17.10.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems, nekustamais īpašums „Sēles”
471 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas atjaunošana par saimniecības ēku, dzīvojamās mājas būvniecība 17.10.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Lapenieki, Everesta iela 5
470 Dzīvojamās mājas būvniecība 14.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, Oļu iela 6
469 Savrupmājas būvniecība 14.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, Meža iela 35
468 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 14.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, Čamaņu iela 1
467 Saimniecības ēkas būvniecība 14.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Eko Reverss SIA
Stopiņu novads, Rumbula, nekustamais īpašums Getliņu ielā 5
465 Otrreizējo izejvielu šķirošanas stacijas izveide 13.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Viestura iela 16
464 Saimniecības ēkas būvniecība 07.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, Rīgas iela 29
463 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēkas un malkas šķūņa būvniecība 07.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Rīgas iela 47
462 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība 07.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Olektes iela 16
461 Savrupmājas būvniecība 07.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, Bišu iela 1
460 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 07.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, Papeļu iela 11
459 Savrupmājas rekonstrukcija 07.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Mērsraga novads, Mērsrags, Bākas iela 52 („Vēji”)
458 Saimniecības ēkas būvniecība 07.10.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Smiltenes novada dome
Smiltenes novads, Smiltene, nekustamie īpašumi „Vecais parks”, „Atpūtas komplekss Teperis” un Dakteru iela 2
457 Vecā parka un tam piegulošo teritoriju rekonstrukcija 07.10.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Miera iela, uz objektu Miera ielā 14A
456 Sadalošā gāzes vada izbūve 07.10.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SALDUS DRUVA SIA
Saldus novads, Saldus pagasts, nekustamais īpašums „Dzintari”
455 Slaucamo govju kūts ar profilaktoriju un piena korpusa būvniecība, kā arī lagūnas, skābbarības bedru, skābbarības noliktavas būvniecība 26.09.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
A.I.D.E. inženieri SIA
Jūrmala, Jūras iela posmā no Smilšu ielas līdz Tirgoņu ielai uz objektu Jūras ielā 32A
454 Elektroapgādes ārējā sadalošā tīkla izbūve 26.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rigaburger SIA
Salaspils novads, Salaspils, Zviedru iela 1F
453 Pašapkalpošanās automazgātavas būvniecība 26.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Poruka prospekts uz objektu Poruka prospektā 35
452 Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ārējo sadalošo tīklu izbūve 25.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
AB ARHO SIA
Ķekavas novads, Baloži, Skolas iela 12, 14, 18A, 18B
451 Jumta terašu izbūve un plānojuma maiņa četrām dzīvojamām mājām 25.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Daugavpils novads, Biķernieku un Ambeļu pagasti
450 Valsts nozīmes ūdensnotekas Līksna, ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 4352, pik.489/00–563/45 renovācija 24.09.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS VAS
Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, nekustamais īpašums „Jaunpriedkalni”, derīgo izrakteņu atradne „Jaunpriedkalni”
449 Smilts ieguve 24.09.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kāpu iela 149
448 Elektroapgādes ārējā sadalošā tīkla izbūve 24.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Raunas novads, Raunas pagasts, valsts nozīmes ūdensnoteka „Klampupe”
447 Valsts nozīmes ūdensnotekas „Klampupe” (ūdens saimnieciskā iecirkņa kods 5238912, pik.07/60 – 33/60 un 37/90 – 71/40) renovācija 23.09.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Baltic Dairy Board SIA
Bauska, Stacijas iela 1, 2, 2a, Bauska LV-3901
446 Piena un piena produktu pārstrādes uzņēmuma ražotnes izveide 22.09.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Columbus Management SIA
Garkalnes novads, Baltezera ciems, nekustamais īpašums Mārsilu iela 22
445 Viendzīvokļa dzīvojamās mājas (savrupmājas) būvniecība 19.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Columbus Management SIA
Garkalnes novads, Baltezera ciems, nekustamais īpašums Mārsilu iela 20
444 Viendzīvokļa dzīvojamās mājas (savrupmājas) būvniecība 19.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
International Investments SIA
Līvānu novads, Turku pagasts, nekustamais īpašums "Gandrs"
443 Konteinertipa biogāzes koģenerācijas iekārtas uzstādīšana un kūtsmēslu ar daudzumu līdz 11155t/gadā, kukurūzas skābbarības līdz 34845t/gadā, skābbarības zāles līdz 5000t/gadā izmantošana esošajā biogāzes ražotnē ar koģenerācijas staciju 19.09.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Upmalas ielā 22
442 Saimniecības ēkas būvniecība 19.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Tārgales pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecība, Mētru meža iecirkņa 147. – 150., 164. – 165.kvartāls; nekustamais īpašums „Elkšķenes meži”
441 Meža ceļa „Grīžgala ceļš” būvniecība 19.09.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
GTS Serviss SIA
Garkalnes novads, Baltezers, Māras iela 18
440 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība 19.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Ugāles pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Mētru meža iecirkņa 126. un 143.kvartāls
439 Meža ceļa „Pasīču dambja turpinājums” būvniecība 19.09.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Siguldas novads, Allažu pagasts, Rīgas reģionālā VVM, Inčukalna VMD, Vēru meža iecirkņa 77. – 81., 83. – 84.kvartāls
438 Meža ceļa „Stīveru ceļš” būvniecība 18.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ZOL28 SIA
Rīga, Anniņmuižas iela 8A
437 Tirdzniecības centra un daudzlīmeņu autostāvvietas ar biroja telpām būvniecība 18.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Vidzemes iela 21 A
436 Savrupmājas būvniecība 18.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari” VSIA
Jūrmala, Asaru prospekts 61
435 Teritorijas labiekārtošana 17.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
8 A.M. SIA
Jūrmala, Vikingu iela 72
434 Dzīvojamās mājas – savrupmājas būvniecība 17.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Miķeļa alus darītava SIA
Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, Ozolnieki, Skolas iela 12
433 Alus darītavas izveide 17.09.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
AGA SIA
Limbažu novads, Skultes pagasts, nekustamais īpašums „Lapotnes”
432 Propāna dzelzceļa termināla būvniecība 17.09.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
PET Baltija SIA
Jelgava, Aviācijas iela 18
431 Plastmasas atkritumu pārstrādes rūpnīcas ražošanas jaudas palielināšana 16.09.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latgales Ceļdaris SIA
Daugavpils, Višķu iela 21d
430 Betona bloku un betona apmaļu un asfalta gabalu, kas rodas no ceļu remontdarbiem, pārstrāde drupināšanas iekārtā (esošās drupināšanas iekārtas jaudas palielināšana) 16.09.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Birzuļu iela 6
429 Savrupmājas būvniecība 11.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SKY GARDEN SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums Vaivari 1109; Alkšņu iela 0022, 1229; Vakara iela 0111; Kauguru iela 0028, 3; Asaru prospekts 0109, 59; Vēju iela 0054, 9.
428 Elektroapgādes ārējā sadalošā tīkla izbūve un kompaktās transformatoru apakšstacijas jaunbūve 11.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums „Kabači”
427 Divu dzīvokļu mājas būvniecība 11.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Valkas novads, Zvārtavas pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 22122 Strenču meža iecirkņa 235., 261. – 264., 283. – 284., 299. – 301., 323., 334. – 335., 364.kvartāls
426 Meža ceļa „Cepurītes ceļš” būvniecība 09.09.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Mežrožu iela 2
425 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība 09.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Puķu iela un Jēkaba iela
424 Ielas apgaismojuma un elektroapgādes tīklu rekonstrukcija 09.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ELEGEMIDE SIA
Rucavas novads, Rucavas pagasts, Nida, nekustamais īpašums „Skrāblas”
423 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, govju kūts rekonstrukcija par brīvdienu māju, klēts rekonstrukcija, kūts – šķūņa rekonstrukcija par pirti, pirts un lopbarības šķūņa rekonstrukcija par šķūņiem, šķūņa nojaukšana 09.09.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Zeiferti SIA
Olaines novads, Olaines pagasts, Stūnīšu ciems, nekustamais īpašums „Gaismu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”
422 „Gaismu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu” rekonstrukcija jaudas palielināšanai 08.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zeiferti SIA
Olaines novads, Olaines pagasts, Stūnīšu ciems
421 Projekts „Stūnīšu ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā” 08.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Tele Tower SIA
Madonas novads, Vestienas pagasts, nekustamais īpašums „Druvas”
420 Mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecība 08.09.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
VHB SIA
Jūrmala, Raiņa iela 112B
419 Tirdzniecības paviljona rekonstrukcija 04.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
TelPro SIA
Cēsu novads, Vaives pagasts, nekustamais īpašums „Dāvida Dzirnavas”
418 Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību bāzes „Dāviddzirnavas” labiekārtošanas darbi 04.09.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Priekules novads, Virgas un Priekules pagasti, Dienvidkurzemes mežsaimniecība, Grobiņas meža iecirkņa 155. – 157.kvartāls
417 Meža autoceļa „Purmaļu ceļš” būvniecība 04.09.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
KEEFA SIA
Vecumnieku novads, Stelpes pagasts, Beitiņi, nekustamais īpašums „Dabīgās pārtikas ražotājs”
416 Dabīgās pārtikas ražotnes izveide 04.09.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
ZAAO Systems SIA
Ogre, Akmeņu iela 51
415 Atkritumu pieņemšanas punkta izveide 04.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Sesava SIA
Jelgavas novads, Sesavas pagasts, nekustamais īpašums „Sieti”
414 Jaunlopu un slaucamo govju novietnes un mēslu krātuvju būvniecība 04.09.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Lielvārdes novads, Jumpravas pagasts, nekustamais īpašums „Tentēni”
413 Smilts ieguve 03.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BALTIK EKO GROUP SIA
412 Bīstamo atkritumu (naftas produktu) reģenerācija 03.09.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Nordic Plast SIA
Olaines novads, Olaines pilsēta, nekustamais īpašums Rūpnīcu iela 4
411 Plastmasas atkritumu pārstrādes rūpnīcas darbības paplašināšana 03.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Asteru iela 6
409 Savrupmājas būvniecība 01.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Lapenieki, Everesta iela 5
408 Mazstāvu dzīvojamās mājas būvniecība 01.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BUILD UP SIA
Ādažu novads, Ādaži, Rīgas gatve 5
407 Tirdzniecības centra „Apelsīns” rekonstrukcija 01.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
AM Progress SIA
Krustpils novads, Mežāres pagasts, nekustamais īpašums „Delles”, derīgo izrakteņu atradne „Delles”
406 Smilts – grants un smilts atradnes ierīkošana un piebraucamā ceļa būvniecība 27.08.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Alberts GS SIA
Riebiņu novads, Sīļukalna pagasts, nekustamais īpašums „Pavasara mājas”, derīgo izrakteņu atradne „Sīļukalns II”
405 Dolomīta atradnes „Sīļukalns II” paplašināšana 27.08.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
BĒRTNE SIA
Krustpils novads, Atašienes pagasts, nekustamais īpašums „Dzērvenes”
403 Kūdras ieguve 21.08.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
PACTA SIA
Dundagas novads, Dundagas pagasts, nekustamais īpašums „Ūpis”
402 Smilts – grants un smilts ieguve 20.08.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Vētras ZS
Valkas novads, Valkas pagasts, nekustamais īpašums „Vētras”
401 Vistu novietnes (līdz 40000 dējējvistām) būvniecība 20.08.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Tukuma novads, Zentenes pagasts, Zemgales mežsaimniecības Engures valsts meža iecirkņa 88. un 100.kvartāls
400 Meža ceļa „88.kvartāla ceļš” būvniecība 19.08.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Maliņi”
399 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas, pirts un saimniecības ēkas jaunbūve 19.08.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Lejnieku projektēšanas birojs SIA
Garkalnes novads, Langstiņi, Sila iela 16c
398 Saimniecības ēkas būvniecība 19.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Žīguru meža iecirkņa 90. – 92., 120. – 121., 170.kvartāls
397 Meža ceļa „Liepnas ceļš” būvniecība 19.08.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
FCG METAL SIA
Rīga, Ganību dambis 24
396 Metāllūžņu savākšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izveide 19.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Baltezera ciems, nekustamais īpašums „Medņi”
395 Dzīvojamās mājas būvniecība 18.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Marsa ielā 6
394 Dzīvojamās mājas būvniecība 18.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Oga Tūrisma klubs
Pāvilostas novads, Sakas pagasts, nekustamais īpašums „Sunkuri”
393 Tūristu atpūtas vietas „Miera osta” izveide 18.08.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Dzintara krasti SIA
Jūrmala, Miera iela 16
392 Divu divdzīvokļu dzīvojamo māju – savrupmāju būvniecība 15.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Salacas iela 3
391 Dzīvojamās mājas – savrupmājas būvniecība 15.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Utex SIA
Olaines novads, Olaines pagasts, Stūnīši, nekustamais īpašums „Jeļena”
390 Nolietoto elektrisko iekārtu savākšanas punkta un noliktavas izveide 14.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, Meža iela 6
389 Vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecība 14.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Pils M SIA
Garkalnes novads, Baltezers, Diānas iela 3
388 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 14.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Vini Curlandia SIA
Kuldīgas novads, Rendas pagasts, nekustamais īpašums „Ogulāji”
387 Divu mazēku rekonstrukcija par augļu – dārzeņu pirmapstrādes un uzglabāšanas ēku 13.08.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
SAMALIN SIA
Rīga, Maskavas iela 322D
386 Motorzāģu ķēžu eļļas ražošana 13.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Bioplus SIA
Aglonas novads, Kastuļinas pagasts, nekustamais īpašums „Pakalni”
385 Izmaiņas biogāzes koģenerācijas stacijas darbībā, paredzot papildus jaunu izejvielu (III kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (atkritumu klase 020299), govju šķidrmēsli, graudi un zāles skābbarība) izmantošanu 13.08.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Ozolu iela 9
384 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve 11.08.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Citrus solutions SIA
Jūrmala, Kāpu, Kanālu, Magoņu, Gundegu, Pumpuru, Draudzes, Stūrmaņu, Celmu, Zaru, Silu, Puķu un Rožu ielas
383 Sakaru kabeļu kanalizācijas būvniecība 11.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Graudiņu iela 44
382 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve 08.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Mārupes novads, Mārupe, Pededzes iela 1
381 Tirdzniecības centra būvniecība 08.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rūķīši Z/S
Burtnieku novads, Matīšu pagasts, nekustamais īpašums „Bauņi”, „Pīlēni”, „Ūtkas”, „Jaunozoli” , „Pīles” un „Unguri”
380 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija un jaunbūve 08.08.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems, nekustamais īpašums „Doņi”
379 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, saimniecības ēku rekonstrukcija un laivu mājas jaunbūve 08.08.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
DELTA EM SIA
Garkalnes novads
378 20kV gaisvadu elektropārvades līnijas A-18 demontāža un jaunas kabeļu elektrolīnijas izbūve no sadales punkta SP1802 līdz A/st.120 08.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Jaunrozes”
377 Savrupmājas būvniecība 06.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Aizputes novads, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Apriņķu meža iecirkņa 179. – 182.kvartāls
376 Meža autoceļa „Dumburpurva ceļš” būvniecība 06.08.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Saldus novads, Kursīšu pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Zvārdes meža iecirkņa 85. – 87., 279., 282., 283. un 285.kvartāls
375 Meža ceļa „Alkšņu ceļš” būvniecība 05.08.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Admirāļu osta SIA
Jūrmala, Vienības prospekts un Tilta iela uz objektu Vienības prospektā 43
374 Elektroapgādes ārējā sadalošā tīkla, transformatora un ielas apgaismojuma izbūve 05.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Lielvārdes novads, Lēdmanes pagasts, Tūjas, nekustamais īpašums „Mežalīči”
373 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 05.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Skrundas novads, Rudbāržu pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Apriķu meža iecirkņa 183. un 184.kvartāls
372 Meža ceļa „Pansionāta ceļš” būvniecība 05.08.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Apšuciems, nekustamais īpašums „Bēčas”
371 Pirts būvniecība 05.08.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Pellija A SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Celtnieku iela 7
370 Nodegušas noliktavas ēkas rekonstrukcija par ēku konditorejas izstrādājumu uzglabāšanai un tirdzniecībai 05.08.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Zeltozola iela 24
369 Savrupmājas būvniecība 05.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Piejūras īpašumi SIA
Jūrmala, Strēlnieku prospekts 42
368 Kluba ēkas Nr.001, guļamkorpusa Nr.002 un saimniecības ēkas Nr.003 rekonstrukcija par viesu namu 05.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Garkalne, Stirnu iela 6
367 Dzīvojamās mājas būvniecība 05.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Pampāļi SIA
Saldus novads, Pampāļu pagasts, nekustamais īpašums „Auniņi”
365 Slaucamo govju kompleksa, lagūnas, skābbarības tranšejas un digestāta žāvētāja būvniecība un slimo govju izolatora un dzemdību bloka izolatora rekonstrukcija 04.08.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
ALARI MOTORS SIA
Rīga, Bukultu iela 1H
364 Nolietoto transportlīdzekļu pieņemšana un apstrāde (izjaukšana) 01.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Madonas novada pašvaldība
Madonas novads, Lazdonas pagasts, nekustamais īpašums „Smecere”
363 Mototrases „Smeceres sils” izbūve 01.08.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Bitītes”
362 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija – renovācija 01.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Piltenes pagasts, Ziemeļkurzemes virsmežniecības Usmas meža iecirkņa 283., 284., 297., 298., 68., 69.kvartāls
361 Meža ceļa „Baltais ceļš” būvniecība 01.08.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
A.R.design SIA
Garkalnes novads, Langstiņi, Mežmalas iela 6c
360 Savrupmājas, saimniecības ēkas (pirts) un šķūņa būvniecība 01.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Apšuciems, nekustamais īpašums „Lielviļņi”
359 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 01.08.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Ragaciems, Doņu iela 11/13
358 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve 01.08.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ilūkstes novads, Dvietes pagasts, Dienvidlatgales mažsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa 19., 20., 30.kvartāls
357 Meža ceļa „Vanaga – Ķiegeļkalna ceļš” būvniecība 01.08.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Rēzeknes pulka iela 14
356 Dzīvojamās mājas – savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība 01.08.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums „Sildzeņi”
355 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 01.08.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde
Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, Puncuļi, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7846 007 0150
354 Ceļa būvniecība, futbola laukuma un autostāvvietas izveide 01.08.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Belss SIA
Kuldīga, Ventspils iela 102
353 Skiču projekta un tehniskā projekta izstrāde NBS ZS 45.Nodrošinājuma bataljona bāzes rekonstrukcijai 01.08.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
BALTIC COAL TERMINAL AS
Ventspils, Dzintaru iela 82B
352 Ostas akvatorijas padziļināšana un krasta nostiprināšana pie Ventspils brīvostas ogļu muliņa (piestātne Nr.29) 31.07.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Baltic Fish Processing SIA
Talsu novads, Talsu pilsēta, nekustamais īpašums Raiņa ielā 90A
351 Zivju pārstrādes uzņēmuma būvniecība 31.07.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Deko Geo Balts SIA
Madonas novads, Kalsnavas pagasts, nekustamais īpašums „Kalna Pauliņi”, derīgo izrakteņu atradne „Pauliņi”
349 Smilts – grants un smilts ieguve 29.07.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Auces novads, Vītiņu pagasts, Zemgales mežsaimniecības Īles meža iecirkņa 237. un 238.kvartāls, nekustamais īpašums „Ziemeļu purvs”, derīgo izrakteņu atradne „Untupji”
348 Smilts atradnes „Untupji” paplašināšana, izstrāde un rekultivācija 29.07.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Pārgaujas novads, Stalbes, Straupes un Raiskuma pagasts
347 Valsts nozīmes ūdensnotekas Līčupe, ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 52234, pik.02/30–38/30 un 54/00-93/30 renovācija 25.07.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
ASK SIA
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, Bērzu aleja 5A
346 Remontu ceha rekonstrukcija, piebūvējot pie ceha papildus telpas 25.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Limbažu ceļi SIA
Pārgaujas novads, Straupes pagasts, nekustamais īpašums „Mazapiņi”
345 Smilts – grants un smilts ieguve 4,983ha platībā, kas pārklājas ar agrākās ieguves vietu 23.07.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novads, Rojas pagasts, Kaltene, nekustamais īpašums „Zemgaļi”
344 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un dzīvojamās mājas būvniecība 23.07.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
ARTEMI SIA
Limbažu novads, Skultes pagasts, Vārzas, nekustamais īpašums „Vēja vārti”
343 Dzīvojamās mājas un pirts rekonstrukcija/būvniecība 23.07.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Ķemeru iela 36
342 Saimniecības ēkas Nr.002 rekonstrukcija 23.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas ūdens SIA
Jūrmala, Sesavas, Svētes un Līgatnes ielas, Dubultu un Strēlnieku prospekti
341 Lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija/izbūve 23.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DO studio SIA
Jūrmala, Kāpu iela 155/157
340 Pansionāta būvniecība 23.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Babītes novads, Salas pagasts, nekustamais īpašums „Maliņas”
339 Pirts būvniecība 23.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Lapenieki, Pils iela 10
338 Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība 23.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Vides pakalpojumu grupa SIA
337 uzglabājamo atkritumu apjomu palielināšana virs 30t dienā un atkritumu šķirošanas laukuma paplašināšana no 1500m2 līdz 3000m2 23.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Adventure vision SIA
Liepāja, nekustamie īpašumi Lībiešu ielā 2/6, Laboratorijas ielā 3 un „Beberliņi”
336 Trošu atrakciju parka „Beberliņi” izveide 22.07.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Naftimpeks SIA
Rīga, Laivinieku iela 11
335 Esošas divpusējās gaišo naftas produktu noliešanas estakādes ar nojumi rekonstrukcija 21.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Krievijas Federācijas Prezidenta lietu pārvalde
Jūrmala, Jaunķemeri, nekustamais īpašums Zvīņu iela 2
334 Sanatorijas objektu rekonstrukcija un lokālās koģenerācijas stacijas jaunbūve 18.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
EKO Sistem Serviss SIA
Krāslavas novads, Kaplavas pagasts, nekustamais īpašums „Jaunindrāni”
333 Otrās paaudzes biosintētiskās degvielas piedevas rūpnīcas būvniecība 17.07.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Beaux-Arts SIA
Jūrmala, Niedru iela 4
331 Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve 15.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Valkas novads, Vijciema un Zvārtavas pagasts, Austrumvidzemes mežsaimniecības 22122 Strenču meža iecirkņa 360. – 364., 387., 414. un 596.kvartāls
330 Meža ceļa „Sviestakroga ceļš” būvniecība 15.07.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas Balzams AS
Jūrmala, nekustamais īpašums Dubulti 0105
329 Krasta kāpu nostiprināšana 15.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Edinburgas prospekts 17
328 Biroja ēkas Nr.001 rekonstrukcija 14.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dzintari, Emīlijas iela 5821 uz objektu Emīlijas ielā 10A
327 Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ārējo sadalošo tīklu izbūve 14.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ādažu novada dome
Ādažu novads, Baltezera un Alderu ciems un Garkalnes novads, Baltezera ciems, Alderu un Kanāla ielas
326 Ielas rekonstrukcija, veloceliņa izbūve, apgaismojuma ierīkošana un lietus ūdens kanalizācijas izbūve 14.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kurzemes iela 10
325 Dzīvojamās mājas Nr.001 un saimniecības ēku rekonstrukcija 14.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Skolotāju iela 9
324 Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.002 rekonstrukcija bez apjoma palielināšanas 14.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ķekavas novada pašvaldība
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, Rāmavas iela
323 Rāmavas ielas rekonstrukcija, gājēju ietves būvniecība un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve 14.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
JTT SIA
Dobeles novada Dobeles pagasts, nekustamie īpašumi „Vēžnieki” un „Feri”
322 Savienojoša ceļa būvniecība 14.07.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Gāzes apkure SIA
Jūrmala, Rīgas un Turaidas ielas, uz objektu Rīgas ielā 46
321 Sadalošā gāzes vada un sadzīves kanalizācijas vada izbūve 14.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Medņu iela 12
320 Savrupmājas, inženierkomunikāciju un piebraucamā ceļa būvniecība 14.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūja, Medņu iela 3B
319 Palīgēkas būvniecība 14.07.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
318 Meža ceļa „Ludonkas ceļš” būvniecība 14.07.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
317 Meža ceļa „Pareizais ceļš” būvniecība 14.07.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
BELMARAN BALTIC OU
Jūrmala, Jūrnieku, Lašu, Tīklu un Vikingu ielas
316 Elektroapgādes ārējā sadalošā tīkla un transformatora izbūve 04.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Marsa ielā 2
315 Saimniecības ēkas būvniecība 04.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
POLIMER DZ SIA
Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Kašatniki, nekustamais īpašums „Kašatniki”
314 Cieto sadzīves un rūpniecisko atkritumu izgāztuves „Križi” atrakšana, atkritumu pāršķirošana un rekultivācija 03.07.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Viļakas novads, Susāju pagasts, 4.Balvu meža iecirkņa 3., 4., 5., 6., 8., 12. un 13.kvartāls
313 Meža autoceļa „Irikovas ceļš” būvniecība 03.07.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Saldus novads, Jaunlutriņu pagasts, nekustamais īpašums „Valsts meži” un Zirņu pagasts, nekustamais īpašums „Valsts meži 1”; Dienvidkurzemes mežsaimniecības Remtes meža iecirkņa 166. – 169., 190., 191., 206. un 209.kvartāls
312 Meža meliorācijas sistēmas „Guldas 1” rekonstrukcija 03.07.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Valkas novads, Vijciema pagasts
311 Valsts nozīmes ūdensnotekas Vārnupīte, ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 5256154*, pik.00/00–45/15 renovācija 03.07.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
S.O.S. projekti SIA
Jūrmala, Jūras, Kaudzīšu, Jomas un Jāņa Pliekšāna ielas
310 10kV kabeļu līnijas izbūve 03.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DELTA EM SIA
Carnikavas novads, nekustamie īpašumi ar kadastra numuriem 8052 008 1289 un 8052 006 0732
309 20kV gaisvadu elektropārvades līnijas A-59-T-5983-b.224-T-5943 demontāža un jaunas kabeļu elektrolīnijas izbūve 03.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BULDURU PROSPEKTS 52 SIA
Jūrmala, Bulduru prospekts 52, 54 un Vidus prospekts 51
308 Elektroapgādes ārējo sadalošo tīklu izbūve 03.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Krēslas ielā 3
307 Dzīvojamās mājas būvniecība 03.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ZKG SIA
Viesītes novads, Viesītes pagasts, nekustamais īpašums „Sarkanūži”, derīgo izrakteņu atradne „Sarkanūži”
306 Derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguve un piebraucamā ceļa rekonstrukcija 03.07.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Marsa ielā 3
305 Savrupmājas būvniecība 01.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SANDLERS SIA
Aizputes novads, Kazdangas pagasts, nekustamais īpašums „Grantnieki”, derīgo izrakteņu atradnes „Aizpute – Grantnieki” iecirknis „Grantnieki”
304 Smilts – grants un smilts ieguve 01.07.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, nekustamais īpašums „Strazdiņi”
303 Dzīvojamās mājas būvniecība 01.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Pumpuri zv/s
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Laivu piestātne”
302 Zvejas rīku noliktavas jaunbūve 01.07.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Rīgas iela, sākot no Rīgas un Viktorijas ielu krustojuma līdz Rīgas un Turaidas ielu krustojumam, tālāk pa Turaidas ielu līdz nekustamajam īpašumam Turaidas ielā 36
301 Sadales gāzes vada izbūve 01.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Lapenieki, Abavas iela 5
300 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas – pirts būvniecība 01.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Aizputes novads, Kalvenes pagasts, Apriķu meža iecirkņa 368. – 369.kvartāls
299 Meža autoceļa „Celmu ceļš” būvniecība 01.07.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
NĀRA SIA
Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, nekustamais īpašums „Gaujas NP Raiskums”; Ziemeļvidzemes virsmežniecības 577. – 586.kvartāls
298 Meliorācijas grāvju rekonstrukcija/hidroloģiskā režīma atjaunošana Gulbjusalas purvā 01.07.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Aqua – Brambis SIA
Rīga, Juglas kanāls (Juglas upe), Mārkalnes iela un Mārkalnes iela 24
297 Juglas kanāla (Juglas upes) grunts padziļināšana 26.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
4 ACES SIA
Rīga, Ilzenes iela 18
296 Metāllūžņu uzglabāšanas, izkraušanas un iekraušanas laukuma izveide 20.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Siguldas novads, Allažu pagasts, Rīgas reģionālās virsmežniecības Inčukalna VMD nodaļa, Vēru meža iecirkņa 123., 137. – 138., 156. – 157.kvartāls
295 Meža ceļa „Kursuļu stiga” būvniecība 18.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas ūdens SIA
Jūrmala, Asari un Melluži
294 Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība. III kārta” 17.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka, nekustamais īpašums „Jaunūši”
293 Piecu divvietīgu koka mājiņu – pārvietojamu pagaidu ēku – naktsmītņu bez pamatiem un koka laipas caur priežu sausieņu mežu sezonāla izvietošana 17.06.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Viktorijas iela 65A
292 Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.001 rekonstrukcija 13.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Baldones novads, Baldones pagasts un Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Vecumnieku meža iecirkņa 107., 108., 122. – 124., 142., 143., 145. un 146. kvartāls
291 Meža ceļa „Ataugu ceļš” būvniecība 13.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Zemgales mežsaimniecības Misas meža iecirkņa 159., 165., 166., 174. un 175.kvartāls
290 Meža meliorācijas sistēmas „Smerdūklis – 1” rekonstrukcija 13.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Baldones novads, Baldones pagasts un Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Zemgales mežsaimniecības Misas meža iecirkņa 23., 25., 63., 64., 80. un 100. – 104.kvartāls
289 Meža ceļu „Polīšu ceļš” un „Riekstukalna ceļš” rekonstrukcija 13.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Tomus SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Nākotnes iela
288 Ielas rekonstrukcija 13.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Daugavpils novads, Sventes pagasts, nekustamais īpašums „Stārķi”
287 Dzīvojamās mājas, zaļbarības tranšejas, saimniecības ēkas, kūts rekonstrukcija un nojumes rekonstrukcija par jaunlopu novietni; teļu mītnes, pakaišu kūtsmēslu krātuves, graudu glabāšanas šķūņa būvniecība 13.06.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
ZAAO SIA
”Stūri”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151
285 Plastmasas atkritumu pārstrāde un dīzeļdegvielas iegūšana izmantojot termālās depolimerizācijas metodi 12.06.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Kalna Tomēni SIA
Smiltenes novads, Smiltenes pagasts, nekustamie īpašumi „Kamalda” un „Kalna Tomēni”
284 Biogāzes ražotnes, slaucamo govju novietnes, mēslu krātuves, skābsiena tranšejas un piebraucamā ceļa būvniecība 12.06.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Egļu sils SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums „Bražciems 0502”
283 Tūristu un atpūtas mītnes – kempinga būvniecība 12.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Baložu ligzda SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums „Bražciems 0501”
282 Tūristu un atpūtas mītnes – kempinga būvniecība 12.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Apšuciems, nekustamais īpašums „Buras”
281 Vasaras viesu mājas/pirts būvniecība 10.06.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Jaunatnes universālais džudo olimpiskais centrs SIA
Jūrmala, Dārzkopības iela 20
280 Atpūtas iestādes – viesu nama būvniecība 09.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Glued Constructions SIA
Jūrmala, Ludzas iela 2
279 Pamatskolas Nr.005 rekonstrukcija par dzīvojamo māju – savrupmāju un dzīvojamās mājas Nr.004 rekonstrukcija par savrupmāju 09.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Spāriņu iela 5
278 Dzīvojamās mājas būvniecība 06.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Zeltozola iela 22
277 Dzīvojamās mājas būvniecība 06.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Poruka prospekts 77
276 Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve 06.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Mālpils novads, Rīgas reģionālās VVM Madlienas VMD Ropažu meža iecirkņa 225. un 237.kvartāls
275 Meža ceļa „Ošiņa ceļa turpinājums” būvniecība 07.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rīgas sanitārā transporta autobāze AS
Jūrmala, Poruka prospekts 71
274 Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.004 rekonstrukcija, saglabājot funkciju 06.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BU19A SIA
Jūrmala, Ernesta Birznieka – Upīša iela 19A
273 Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.003 un šķūņa Nr.004 rekonstrukcija 06.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Engures novads, Engures pagasts, Zemgales mežsaimniecības Engures meža iecirkņa 211., 212., 216. – 218., 221. un 222.kvartāls
272 Meža ceļa „Melnupes ceļš” būvniecība 06.06.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Talsu novads, Valdgales pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Raķupes meža iecirkņa 296. – 298.kvartāls
271 Meža ceļa „Raušu ceļš” būvniecība 06.06.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderi, Kanāla iela 18
270 Dzīvojamās mājas būvniecība 06.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Engure, Jūras iela 44A
269 Dzīvojamās mājas būvniecība 03.06.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Laurēni”
268 Dzīvojamās mājas būvniecība 03.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Līcis – 93 SIA
Rojas novads, Ģipka, nekustamais īpašums „Ģipkas zivju apstrādes cehs”
267 Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve 03.06.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Līcis – 93 SIA
Rojas novads, Ģipka, nekustamais īpašums „Ģipkas zivju apstrādes cehs”
267 Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve 03.06.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Ceru iela 5
266 Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas – savrupmājas būvniecība 03.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Sporta iela 19
265 Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība 03.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Turaidas iela 59A
264 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 03.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Baldones pagasts un Vecumnieku pagasts, Vecumnieku meža iecirkņa 107., 108., 122. - 124., 142., 143., 145., 146.kvartāls
263 Maža autoceļa "Ataugu ceļš" būvniecība 03.06.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Cita versija SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Ziemeļu iela 51
262 Noliktavas būvniecība 03.06.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Sabiedrība IMS SIA
Mērsraga novads, Mērsrags, Lielā iela 62
261 Noliktavas rekonstrukcija 03.06.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Sabiedrība IMS SIA
Mērsraga novads, Mērsrags, Lielā iela 62
260 Katlu mājas būvniecība 03.06.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Putnu fabrika Ķekava AS
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Pļavnieki”
259 Mēslu noliktavas rekonstrukcija 30.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Miera iela 14
258 Privātmājas būvniecība 29.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Māras ielā 61
257 Dzīvojamās mājas projekta izstrāde un būvniecība 29.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kandavas novads, Kandavas pagasts, nekustamais īpašums „Rītiņi”
256 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un dzīvojamās mājas jaunbūve 29.05.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Apes novads, Virešu pagasts, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gaujienas VMD nodaļa, Austrumvidzemes mežsaimniecības Sikšņu meža iecirkņa 208., 210., 228. – 237., 249. – 255., 270. – 274. kvartāls
255 Meža ceļa „Druvkalni – Ilgupe” būvniecība 29.05.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Sēņu ielā 34
254 Dzīvojamās mājas būvniecība 29.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kārsas iela 30
253 Dzīvojamās mājas – savrupmājas būvniecība 29.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SCHMIDT & Co SIA
Jūrmala, Murdu iela 4
252 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija 29.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Brikšķu iela 4
251 Saimniecības ēkas būvniecība 29.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Birzes iela 1
250 Savrupmājas būvniecība 29.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas siltums SIA
Jūrmala, Nometņu ielas posms no Nometņu ielas 21 līdz Nometņu ielai 9a un Skolas ielai 38
249 Siltumtrases izbūve 29.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Smilšu kalns SIA
Ogres novads, Ogresgala pagasts, nekustamā īpašuma „Lejasjaunzemi” 4.zemes vienība, derīgo izrakteņu atradnes „Lejasjaunzemi” teritorija
248 Derīgo izrakteņu ieguve un piebraucamā ceļa būvniecība 27.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Dabas aizsardzības pārvalde
Dundagas novads, Kolkas pagasts, zemes vienība ar kadastra numuru 8862 009 0017
247 Projekts „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. III kārta (Slīteres nacionālais parks)” 26.05.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Muižas iela 26A
246 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 26.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
FAS LAIN SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, nekustamais īpašums „Jaunie Vanagi”
245 Nolietoto transportlīdzekļu pieņemšana un apstrāde (izjaukšana) 23.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ulbroka SIA
Stopiņu novads, Ulbroka, nekustamais īpašums Acones iela 10
244 Cūku intensīvās audzēšanas kompleksa attīstība – cūku skaita palielināšana no 17400 līdz 18840 20.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Asteru iela 10
243 Privātmājas būvniecība 20.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Friča Brīvzemnieka ielā un nekustamais īpašums Strēlnieku prospektā 32
242 Sadales gāzes vada izbūve 20.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Strēlnieku prospekts 30 un 32
241 Siltumtrases posma pārcelšana 20.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Stabu iela 6
240 Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija 20.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
KIANG SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, Pliederu iela, nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8070 008 1310
239 Ietves būvniecība 20.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Pils Arhitekti SIA
Ķekavas novads, Baloži, Lāču iela 16
238 Savrupmājas ar palīgēkām būvniecība 20.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novads, Ģipka, nekustamais īpašums „Čiekurkalni” (kadastra numurs 88820040304))
237 Vienas saimniecības ēkas demontāža, divu saimniecības ēku rekonstrukcija par dzīvojamo māju un šķūņa demontāža 20.05.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Indriķa iela 15
236 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība 20.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Ceru iela 7a
235 Dzīvojamās mājas – savrupmājas būvniecība 20.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SWEETHOME LV SIA
Jūrmala, Varavīksnes iela 3
234 Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība 20.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Nākotnes mežs SIA
Madonas novads, Sarkaņu pagasts, nekustamā īpašuma „Māras” zemes vienība ar kadastra numuru 7090 010 0002
233 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 16.05.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
Uzars SIA
Ozolnieku novada Ozolnieku pagasts, nekustamais īpašums „Lejupes” , Ozolnieku novada Cenas pagasts, nekustamie īpašumi „Pārupes” un „Zivtiņas”
232 Savienojoša ceļa būvniecība 16.05.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ilūkstes novads, Prodes pagasts, Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes meža iecirkņa 140. –143., 147. –153. kvartāls
231 Meža autoceļa „Baltmuižas purva ceļš” būvniecība 16.05.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Gulbenes novads, Rankas pagasts, zemes vienība ar kadastra numuru 5084 012 0012; Austrumvidzemes mežsaimniecības Lejasciema meža iecirkņa 378., 379., 381., 382., 385.–387., 389.–392., 394. un 400. kvartāls
230 Meža autoceļa „Mežsarga māja” būvniecība 16.05.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ogres novads, Mazozolu pagasts, nekustamais īpašums „Elkšņi”
229 Šķūņa celtniecība 16.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Babītes novads, Babītes pagasts, nekustamais īpašums „Bejas” (kadastra numurs 80480070151)
228 Kempinga (7 mājiņas ar palīgēkām) būvniecība 16.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Rundāles novads, Svitenes pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Bauskas meža iecirkņa 254. – 257.kvartāls, zemes vienība ar kadastra numuru 4088 004 0224
227 Meža ceļa „Maizīšu ceļš” būvniecība 16.05.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Bauskas novads, Ceraukstes pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Bauskas meža iecirkņa 151. – 154.kvartāls, zemes vienība ar kadastra numuru 4050 009 0241
226 Meža ceļa „Pumpēnu ceļš” būvniecība 16.05.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Rundāles novads, Rundāles pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Bauskas meža iecirkņa 217. – 219.kvartāls, zemes vienība ar kadastra numuru 4076 004 0054
225 Meža ceļa „Brezina ceļš” būvniecība 16.05.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, Zemgales mežsaimniecības Līvbērzes meža iecirkņa 35., 36., 50., 51., 67., 68., 70., 71.kvartāls, zemes vienības ar kadastra numuriem: 5456 004 0038; 5456 006 0215
224 Meža ceļa „Vangaļu ceļš” būvniecība 16.05.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Ķemeru iela 16C (kadastra numurs 1300 008 0173)
223 Dzīvojamās mājas – savrupmājas būvniecība 16.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novads, Ģipka, nekustamais īpašums „Priediņi” (kadastra numurs 8882 004 0010)
222 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija 16.05.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Līcis – 93 SIA
Dundagas novads, Kolkas pagasts, Kolka, nekustamais īpašums SIA „Līcis’ 93” (kadastra numurs 8862 007 0233)
221 Ražošanas telpu piebūve pie ceha 16.05.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
BRD projekts SIA
Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) (abas brauktuves) posms km 15,40 – 25,50 Garkalnes novadā
220 Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) (abas brauktuves) posma km 15,40 – 25,50 segas rekonstrukcija 16.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Asteru ielā 8 (kadastra numurs 8070 007 1288, kadastra apzīmējums 8070 007 1283)
219 Savrupmājas būvniecība 16.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Sanevi SIA
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Māras ielā 53 (kadastra numurs 8060 004 1273; zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8060 004 1261)
218 Dzīvojamās mājas būvniecība 16.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rāmkalni Nordeco SIA
Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, nekInčukalna novads, Inčukalna pagasts, nekustamais īpašums „Beverīnas” (kadastra numurs 8064 002 0136) un nekustamais īpašums „Priežavoti” (kadastra numurs 8064 002 0604).
217 Pārtikas ceha un austostāvlaukuma būvniecība 15.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Saulkalne S SIA
Mālpils novads, Mālpils pagasts, nekustamā īpašuma „Grīnvaldi” zemes gabals ar kadastra numuru 8074 004 0044, derīgo izrakteņu atradnes „Grīnvaldi I” teritorija
216 Smilts – grants un smilts ieguve 15.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Malnavas un Mežvidu pagasti, Kārsavas novads
214 Valsts nozīmes ūdensnotekas Šņitkas strauts, ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 68472 (posmi: pik.00/00 – 11/50, pik.31/50 – 133/15) rekonstrukcija 13.05.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Malnavas un Goliševas pagasti, Kārsavas novads
213 Valsts nozīmes ūdensnotekas Zeļčevas strauts, ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 68476, pik.00/00–50/33 rekonstrukcija 13.05.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Baltijas Pērle SIA
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamā īpašuma „Klintis” (kadastra numurs 6672 013 0121) 2.zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6672 013 0119
212 Tūrisma informācijas centra rekonstrukcija, tualetes, kases un veikala – kafejnīcas būvniecība 13.05.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Mērsraga novads, Mērsrags, nekustamais īpašums Bākas ielā 48
211 Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar filtrācijas lauku izbūve 12.05.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca VSIA
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002
210 Slimnīcas objekta (A korpuss) būvniecība 12.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Meliorceltnieks SIA
Tukuma novads, Pūres pagasts, nekustamais īpašums „Pūces”, derīgo izrakteņu atradnes „Mežmaļi (Vītoli)” iecirkņa „Pūces” teritorija
209 Smilts – grants un smilts atradnes „Mežmaļi (Vītoli)” iecirkņa „Pūces” paplašināšana, izstrāde un rekultivācija 10.05.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Majori, Ormaņu iela 7
207 Dzīvojamās mājas – savrupmājas nr.001 rekonstrukcija 09.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Tredes SIA
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems, nekustamais īpašums „Trēdes”
206 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas jaunbūve un esošās dzīvojamās mājas rekonstrukcija par saimniecības ēku 09.05.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, 1905.gada iela 36
205 Savrupmājas un garāžas būvniecība 08.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Baldones novads, Baldones pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Vecumnieku meža iecirkņa 115. – 119. un 134. – 136.kvartāls
204 Meža ceļa „Garais sils-Birzes” būvniecība 08.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Aizputes novads, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Apriķu meža iecirkņa 179. – 182.kvartāls
203 Meža meliorācijas sistēmas „Dumburpurvs” rekonstrukcija 08.05.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
DEPO projekts SIA
Rīga, nekustamais īpašums Imantas 15.līnija 7
202 Biroja ēkas ar tirdzniecības centru būvniecība (1.kārta – Tirdzniecības centrs) 08.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Salas novads, Sēlpils pagasts, Dienvidlatgales mežsaimniecības Viesītes meža iecirkņa 27., 28., 29., 241. kvartāls
201 Meža autoceļa „Bērzu ceļš” būvniecība 08.05.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
DOMA – būve SIA
Ādažu novads, Garkalne, Ceriņu iela un Lazdu iela; valsts autoceļš V50 „Baltezers – Āņi – Lapmeži” 4,0 – 5,0km
200 0,4kv EPL Z – 1142 – 1, 5, 6, 8 un Z – 1111 – 2 elektrolīnijas būvniecība/rekonstrukcija 08.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Arhitekta J. Pogas birojs SIA
Zigfrīda Meierovica prospekts 1b, Dubulti, Jūrmala
199 Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība 08.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums „Trimpas”
198 Saimniecības ēkas un pirts jaunbūve 08.05.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Baltezers, nekustamais īpašums „Lagūnas”
197 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 07.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Baldones novads, Baldones pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Vecumnieku meža iecirkņa 121., 137. – 139. un 157. – 160.kvartāls, zemes vienības kadastra Nr.8025 010 0039
196 Meža ceļa „Bēču ceļš” būvniecība 06.05.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Mārsilu ielā 12
195 Dzīvojamās mājas būvniecība 30.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Gāze AS
Jūrmala, nekustamais īpašums Tallinas iela 7 un nekustamais īpašums Tallinas iela 2211
194 Zemā spiediena (P<25mbar) sadales gāzes vada izbūve 30.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Gāze AS
Jūrmala, nekustamais īpašums Draudzības iela 0111 un Kaugurciema iela 1525
193 Vidējā spiediena (P<4bar) un zemā spiediena (P<25mbar) sadales gāzes vadu būvniecība 29.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Olektes ielā 22
192 Savrupmājas būvniecība 29.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Olektes ielā 24
191 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība 29.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Pļavniekkalna ielā 52
190 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 29.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Sējas novads, Rīgas reģionālās virsmežniecības Ropažu meža iecirkņa 290., 297., 302. un 303.kvartāls, zemes vienība ar kadastra numuru 8092 003 0083
189 Meža ceļa „Poligona ceļš 1.posms” būvniecība 29.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrasti, Kalnu iela 7
188 Dzīvojamās mājas būvniecība 29.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Daugavpils novads, Demenes pagasts, Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes meža iecirkņa 22. – 26., 29. – 34.kvartāls, nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.445 005 0046 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 445 005 0046; 445 005 0053
187 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 29.04.2014 Centrālās struktūrvienības
Fiziska persona
Kandavas novads, Kandavas pagasts, nekustamais īpašums „Dižpriedes”
186 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un medību muzeja ēkas jaunbūve 29.04.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
185 Meža autoceļa „Bērzpils ceļš” būvniecība 29.04.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderi, nekustamais īpašums Vasaras ielā 18
184 Dzīvojamās mājas būvniecība 29.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems, nekustamais īpašums „Kamoli”
183 Meža zemes atmežošana un dzīvojamās mājas jaunbūve 25.04.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Autokam SIA
Ventspils novads, Vārves pagasts, nekustamais īpašums „Kalndruvas”
182 Smilts ieguves darbu turpināšana 23.04.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums „Ezerskati” un Ādažu novads, Alderi, nekustamais īpašums „Ezerskati”
181 Vienas ģimenes dzīvojamās mājas ar garāžu, terasēm, automašīnu novietnes un pievedceļa būvniecība 23.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Māras ielā 2
180 Dzīvojamās mājas būvniecība 22.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Māras ielā 24
179 Dzīvojamās mājas projekta izstrāde un būvniecība 22.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums Kuršu ielā 20
178 Saimniecības ēkas būvniecība 22.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Māras ielā 58
177 Dzīvojamās mājas būvniecība 22.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Rāmava, nekustamais īpašums Klinšu iela 4
176 Savrupmājas būvniecība 22.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ķeguma novads, Birzgales pagasts, nekustamais īpašums „Birzgales meži 6” (kadastra apzīmējums 7444 011 0056), Vidusdaugavas mežsaimniecības Jaunjelgavas meža iecirkņa 1.kv. 5.,6.,8.,9.,10. un 17.nog., atradne „Jaunjelgavas 1.meža kvartāls”
175 Smilts-grants un smilts ieguve un meža ceļa būvniecība 17.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, nekustamais īpašums „Dravanti”
174 Atpūtas un tūrisma kompleksa būvniecība 17.04.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Četri krasti Biedrība
Siguldas novads, Mores pagasts, nekustamais īpašums „Gulbīši”
172 Mores pagasta centra ūdenskrātuves sakārtošana un rekonstrukcija 09.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Mārsilu ielā 35
171 Dzīvojamās mājas būvniecība 09.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dzintari, Miera iela 14a
170 Dzīvojamās mājas – savrupmājas būvniecība 08.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ilūkstes novads, Prodes pagasts, Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes meža iecirkņa 156.-163.kvartāls, nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.4435 003 0004 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4435 006 0016
169 Meža autoceļa „Rudenāju ceļš” būvniecība 08.04.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Pūķīši”
168 Dzīvojamās mājas būvniecība 08.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dubulti, nekustamais īpašums Pils iela 5 un Liedaga iela 0045
167 Ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo māju, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ārējo sadalošo tīklu izbūve un siltumtrases posma pārcelšana 08.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valmiera Agro SIA
Burtnieku novads, Rencēnu pagasts, nekustamais īpašums „Lauka Pieduri”
166 Slaucamo govju fermas kompleksa būvniecība 08.04.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Skrundas novada Skrundas pagasts, nekustamā īpašuma „Zaļais mežs” (kadastra numurs 6229 001 0024) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6229 003 0021, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Ventas meža iecirkņa 512., 283., 291. un 292.kvartāls
165 Meža ceļa „Porupes ceļš” būvniecība 07.04.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Pļaviņu novada Klintaines pagasts, nekustamie īpašumi ar kadastra numuriem: 3260 008 0155 un 3258 003 0106, Vidusdaugavas mežsaimniecības Kokneses meža iecirkņa 362., 390., 391., 393.kvartāls
164 Meža ceļa „Siena purva ceļš” būvniecība 07.04.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Lakstīgalu iela 4
163 Dzīvokļa kā palīgizmantošana būvniecība 07.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
AB ARHO SIA
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Lielā Zaļā iela 11A
162 Ūdens fasēšanas ceha rekonstrukcija 07.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Anetes ielā 26
161 Dzīvojamās mājas projekta izstrāde un būvniecība 04.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, Limbažu meža iecirkņa 387.kv. 3.,17.,20.,21.nog., 388.kv. 6.,11.,24.nog., 390.kv. 1.,6.,7.,10.,11.,23.nog., 391.kv. 1.-5.,27.nog. un nekustamie īpašumi „Krastiņi” un „Toberkalni 1”
160 Meža ceļa „Kotlopu ceļš” būvniecība 04.04.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, nekustamais īpašums Lāču iela 3
159 Dzīvojamās mājas un palīgēkas būvniecība 04.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Palast Architekts AS
Jūrmala, Dubulti, Baznīcas iela 7
158 Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve 04.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
AV TRANSTECH SIA
Gulbenes novads, Beļavas pagasts, nekustamais īpašums „Cerības”
156 Kūdras un sapropeļa ieguves karjera izveide 01.04.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nīcas novads, Nīcas pagasts, Jūrmalciems, nekustamais īpašums „Jānīši” un nekustamais īpašums „Apšulejas”
155 Ūdens noteces caurules rekonstrukcija 01.04.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
AB3D SIA
Ādažu novads, Baltezera ciems, nekustamais īpašums „Atpūtas”
154 Savrupmājas būvniecība 01.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
EMPOWER SIA
Rīgas HES teritorija, Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Salaspils novads, Salaspils pagasts
153 Rīgas HES hidrotehnisko būvju automatizētās novērošanas sistēmas izbūve 01.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ričards un kompānija SIA
Siguldas novads, Allažu pagasts, nekustamais īpašums „Vecbomīši”, derīgo izrakteņu atradne „Bomīši-2”
152 Derīgo izrakteņu (smilts-grants un smilts) ieguve 01.04.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
RETRAN SIA
“Ražošanas laukums”, “Vijas”, Platene, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621
151 Smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana, izstrāde un rekultivācija 01.04.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Riga fertilizer terminal SIA
Rīga, Brīvostas teritorija, Kundziņsala, zemesgabali ar kadastra Nr.01000492026, 01000682080, 01000682081 un 01000682089
150 Izmaiņas plānotajā minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa darbībā 31.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
STRABAG AG filiāle Latvijā
Rīga, nekustamais īpašums „Kundziņsala b/n”
149 Divstāvu administrācijas, kravu komplektācijas un noliktavu ēkas un automātiskās augstplauktu kravas palešu novietnes būvniecība 28.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LSEZ SIA „BioMerkurs”
Liepāja, Turaidas iela 26/28
148 Liepājas ostas piestātnes Nr.6 būvniecība 27.03.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Amatnieks SIA
Tukuma novads, Degoles pagasts, nekustamais īpašums „Amatnieki”, derīgo izrakteņu atradnes „Praviņas” teritorija
147 Derīgo izrakteņu ieguve 26.03.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
JMI birojs SIA
Rīgas pilsētas daļa – Rīnūži, Rīgas brīvostas teritorija, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 0100 111 0909
145 Piestātņu ZO–1 un ZO–2 rekonstrukcija 24.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Māras ielā 48
144 Dzīvojamās mājas projekta izstrāde un būvniecība 24.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Talsu novada Ģibuļu pagasts, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8854 002 0027, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Raķupes meža iecirkņa 63., 61./63., 60./63., 60., 59., un 51.kvartāls
143 Meža ceļa „Strumpes ceļš” būvniecība 24.03.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Grobiņas meža iecirkņa 241., 242., 243., 268., 269. un 270.kvartāls, Grobiņas novada Gaviezes pagasts
142 Meža ceļa „Brieža tēva ceļš” būvniecība 24.03.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
141 Meža ceļa „Pūču ceļš” būvniecība 24.03.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Lat Eko Food SIA
Ādažu novads, Ādažu pagasts, nekustamais īpašums „Asniņi”
140 Bioloģiskas bērnu pārtikas ražotnes izveide 24.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmava, nekustamais īpašums Kāpu iela 11
139 Savrupmājas rekonstrukcija 24.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
EHRLE Jūrmala SIA
Jūrmala, Kaugurciems, nekustamais īpašums Talsu šoseja 36
138 Auto apkopes iekārtu tirdzniecības un auto virsbūvju mazgāšanas objekta ierīkošana 21.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LATCOALS SIA
Rojas novads, Rojas pagasts, Žocenes ciems, nekustamā īpašuma „Kāpmalas” 1.zemes gabals
137 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, palīgēkas būvniecība, sporta un bērnu atpūtas zonas rekonstrukcija, esošā sporta laukumā universālā seguma uzklāšana 21.03.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekava, nekustamais īpašums „Jaunā Ķekava” un Nākotnes iela 36A
136 Tilta Nr.1 pār Ķekavas upi rekonstrukcija 21.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas siltums SIA
Jūrmala, Nometņu iela 21
135 Katlu mājas jaunbūve 20.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Asteru iela 4
134 Savrupmājas būvniecība 20.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
133 Meža ceļa „Pedingas-Vanagi” būvniecība 20.03.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Engure, nekustamais īpašums „Mežnoras”
132 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēkas jaunbūve 20.03.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Smiltenes novads, Palsmanes pagasts, Silvas meža iecirkņa 250.kv. 15.-21.nog, 252.kv. 2.-8.,16.,25.nog. un 253.kv. 1.nog., nekustamie īpašumi „Valsts mežs 94740050017” un „Lejaspurvzemnieki”
131 Meža autoceļa „Kļavaišu ceļš” būvniecība 20.03.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas siltums SIA
Jūrmala, Slokas iela 47a
130 Katlu mājas „Dubulti” rekonstrukcija 20.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas siltums SIA
Jūrmala, Majori, Jūras, Jomas, Lienes, Pilsoņu, Majori 3911, Jaunās un Ormaņu ielas teritorijas
129 Siltumtrases izbūve 14.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderi, nekustamais īpašums Rudens iela 2
128 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 14.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zālītes Zemnieku saimniecība
Ilūkstes novads, Šēderes pagasts, nekustamais īpašums „Zālītes”
127 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju meliorācijas sistēmas „Zālītes” rekonstrukcija 14.03.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
HPShop SIA
Jūrmala, Edinburgas prospekts 41A
126 Dzīvojamās mājas – savrupmājas nr.001 rekonstrukcija 13.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, Vidzemes šoseja 19-4 un 19-4A
125 Dzīvojamās mājas būvniecība 13.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Aizputes novads, Lažas pagasts, Apriķu meža iecirkņa 190.-194.kv.
124 Meža autoceļa „Vārzberģu ceļš” būvniecība 13.03.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Dzilnas iela 5
123 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 13.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Baloži, nekustamais īpašums Krišjāņa Barona iela 8
122 Mazstāvu daudzdzīvokļu nama rekonstrukcija 12.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Viļānu novads, Viļānu pagasts
121 Valsts nozīmes ūdensnotekas N-III (329), ŪSIK kods 4282116, pik.00/00 – 58/60 rekonstrukcija 11.03.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Viļānu novads, Viļānu pagasts
120 Valsts nozīmes ūdensnotekas Broku grāvis, ŪSIK kods 42349262, pik.00/00 – 65/50 rekonstrukcija 11.03.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Viļānu novads, Viļānu pagasts
119 Valsts nozīmes ūdensnotekas Līpupeite, ŪSIK kods 4234926, pik.00/00 – 82/60 rekonstrukcija 11.03.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts un Kārsavas novads, Mežvidu pagasts
118 Valsts nozīmes ūdensnotekas Červonka, ŪSIK kods 42696, pik.49/20 – 93/55 rekonstrukcija 11.03.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Zemgaļi JR SIA
Jelgavas novads, Vircavas pagasts, nekustamais īpašums „Bionārzbūti”
117 Izmaiņas biogāzes ražotnes darbībā, paredzot notekūdeņu dūņu izmantošanu 07.03.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Dundagas novads, Kolkas pagasts, Mazirbes ciems, nekustamais īpašums „Steķi”
116 Ģimenes mājas būvniecība 06.03.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Granteks L SIA
Engures novads, Smārdes pagasts, nekustamais īpašums „Zanes”, derīgo izrakteņu atradne „Zanes”
115 Smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana, izstrāde un rekultivācija 05.03.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Bauskas novads, Codes pagasts
114 Valsts nozīmes ūdensnotekas Dole, ŪSIK kods 3845222:01, pik.00/00 – 62/50 renovācija 05.03.2014 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderi, nekustamais īpašums Pavasara iela 18
113 Dzīvojamās mājas būvniecība 04.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novads, Rojas pagasts, Kaltene, nekustamais īpašums „Saullēkti”
112 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un dzīvojamās savrupmājas būvniecība 04.03.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Pumpuri, Sedas iela 2506, Strēlnieku prospekts 2605, Strēlnieku prospekts 2109, uz objektu Strēlnieku prospektā 78, lit.002
111 Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ārējo sadalošo tīklu izbūve 03.03.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes būvprojekts SIA
Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, nekustamais īpašums „Ilgas”
110 Daugavpils Universitātes meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu laboratorijas ēkas rekonstrukcija 28.02.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dzintari, Miera iela 11
109 Dzīvojamās mājas – dvīņu mājas būvniecība 28.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Mārsilu iela 31
108 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un autonojumes būvniecība 28.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ilūkstes novada Eglaines pagasts, nekustamā īpašuma „Riekstiņi” 1., 3., 4. un 5.zemes gabals un Ilūkstes novada Šēderes pagasts, nekustamā īpašuma „Riekstiņi” 1., 2., 3. un 4.zemes gabals
107 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju meliorācijas sistēmas „Riekstiņi” rekonstrukcija 28.02.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
ATK Serviss SIA
Jūrmala, Dzintari, Indras iela 2811
106 Sakaru kabeļu kanalizācijas izbūve 28.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kaugurciems, Cīniju iela 4
105 Dzīvojamās mājas nr.001 rekonstrukcija 28.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Material Treatment SIA
Ogre, Ikšķiles iela 4 – 2
104 Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma izveide 27.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Arhitekta Imanta Timermaņa birojs SIA
Cēsu novads, Vaives pagasts, nekustamais īpašums „Krīvi”
103 Pārtikas produktu pārstrādes ražotnes jaunbūve 25.02.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Edinburgas prospekts 47
102 Vasarnīcas Nr.001 restaurācija/renovācija un rekonstrukcija par dzīvojamo māju – savrupmāju kā funkcijas maiņa 25.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Līgas”
101 Dzīvojamās mājas verandas rekonstrukcija 25.02.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novads, Rojas pagasts, Kaltenes ciems, nekustamais īpašums „Zvejas”
100 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas un palīgēku jaunbūve 25.02.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Jēkabpils ūdens SIA
Jēkabpils pilsētas teritorija, Daugavsalas iela 32
99 Jauna dūņu kompostēšanas lauka ar pārsegumu izbūve un četru jaunu atklātu dūņu uzglabāšanas lauku izbūve 25.02.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
RT Būve SIA
Kārsavas novads, Goliševas pagasts, nekustamais īpašums „Beržovkas purvs”
98 Derīgā izrakteņa – kūdras ieguve 21.02.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Inko Lukss SIA
Mālpils novads, nekustamais īpašums „Mazandricēni”
97 Atpūtas parka ierīkošana 21.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jēkabpils novads, Kalna pagasts, Dienvidlatgales mežsaimniecības Viesītes meža iecirkņa 367. – 370.kvartāls
96 Meža autoceļa „Jaunais ceļš” būvniecība 21.02.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5682 001 0100 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5682 009 0063, 22324. Aknīstes meža iecirkņa 161. – 164.kvartāls
95 Meža autoceļa „Lāčupītes ceļš” būvniecība 21.02.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
SZK un Partneri SIA
Jūrmala, Majori, nekustamais īpašums Ērgļu iela 4
94 Dzīvokļa Nr.101 rekonstrukcija ar pārplānošanu daudzstāvu daudzdzīvokļu mājā – ēkā nr.001, saglabājot funkciju saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu 19.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS SIA
Jūrmala, Dzintari, Saules iela 18A
93 Dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūve 19.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
MERKON BALTIC OU
Jūrmala, Bulduri, nekustamie īpašumi: Vienības prospekts 34, Viestura iela 25, Stendes iela 7611, Vienības prospekts 5014
92 Ūdensvada/kanalizācijas un elektroapgādes ārējo sadalošo tīklu izbūve 18.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Saukas pagasta M.Malcenieka zemnieku saimniecība Ielejas
Viesītes novads, Saukas pagasts, nekustamais īpašums „Saukas arodvidusskolas Saukas krustceles”
91 Liellopu fermas būvniecība 18.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Olaines ūdens un siltums AS
Olaines novads, Olaine, nekustamais īpašums Celtnieku ielā 3
90 Katlu mājas rekonstrukcija 18.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemturi ZS
Madonas novads, Barkavas pagasts, nekustamā īpašuma „Rokuļi” 1.zemes gabals
89 Atpūtas kompleksa būvniecība 18.02.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasts, Rietumvidzemes mežsaimniecības 22421. Salacgrīvas meža iecirkņa 253. un 504.kvartāls
88 Meža ceļa „Munu ceļš” būvniecība 14.02.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Virteļu karjers SIA
Saldus novads, Novadnieku pagasts, nekustamā īpašuma „Kalves” 3.zemes gabals
87 Smilts-grants un smilts atradnes ierīkošana 13.02.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Gulbenes novads, Rankas pagasts, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5084 005 0062, 22127.Lejasciema meža iecirkņa 268. – 270., 277.kvartāls un 278.kvartālam pieguļošā teritorija
86 Meža ceļa „Apiņu ceļš” būvniecība 13.02.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
Happy Dog Baltic SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums „Vecvidēji”
85 Noliktavas ar biroja telpām un veikala būvniecība 13.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Zvejniekciems, Vēju iela 5
84 Dzīvojamās mājas būvniecība 12.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Arhitekte G.Kursīte SIA
Babītes novads, Salas pagasts, Spuņciems, nekustamais īpašums „Vietvalži”
83 Pagastmājas rekonstrukcija par kultūrizglītības centru 12.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Delims SIA
Rīga, Tekstilnieku iela 19a un Tekstilnieku iela 23a
82 Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide 12.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dzintari, Ķemeru iela 52
81 Dzīvojamās mājas – savrupmājas nr.001 rekonstrukcija (pārplānojums un fasādes izmaiņas) 07.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Garkalne, nekustamais īpašums Ropažu iela 20
80 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 07.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, nekustamais īpašums „Ūķi”
79 Ceļa būvniecība 07.02.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Vidzemes Energoceltnieks SIA
Latvijas autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) nodalījuma josla no Rīgas pilsētas robežas ar Garkalnes novadu (Berģiem) līdz Siguldas novada robežai ar Līgatnes novadu
78 Optisko šķiedru sakaru kabeļa izbūve 07.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes pilsētas teritorija, nekustamie īpašumi: „Alūksnes ezers”, „Pilssala” un „Ezera piekraste”
77 Projekta „Pilssalas attīstība” 3.kārtas objekta Tempļakalna ielas gājēju tilta būvniecība 07.02.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Amatas novada Drabešu pagasts, Vēru meža iecirkņa 115. un 116.kvartāls
76 Meža ceļa „Grūbas ceļš” būvniecība 06.02.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Māras ielā 43
75 Dzīvojamās mājas projekta izstrāde un būvniecība 06.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Limbažu novads, Skultes pagasts, Vārzas ciems, nekustamais īpašums „Graviņas”
74 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija 06.02.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Lapotnes iela 34
73 Dzīvojamās mājas – savrupmājas un saimniecības ēkas, pirts, nojumes būvniecība 06.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Grobiņas novada Gaviezes pagasts, Grobiņas meža iecirkņa 175. – 178. un 208.kvartāls
72 Meža autoceļa „Sustas ceļš” būvniecība 06.02.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Ragaciems, nekustamais īpašums „Biezumi”
71 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūve 06.02.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Industriālo tehnoloģiju aģentūra SIA
Salas novads, Salas pagasts, nekustamā īpašuma „Miķelāni” 1.zemes vienība
70 Koģenerācijas stacijas jaunbūve 06.02.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienests
Rīga, Sarkandaugava, Tvaika 68 un Tvaika iela 37a, 39, 39a, un 68b
69 Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā 05.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Buļļuciems, Lašu iela 10a
68 Dzīvojamās mājas nr.001 rekonstrukcija 04.02.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Vīpes pagasta nekustamie īpašumi: Kaupres, Gundegas, Ievulīči, Feldmaņi, Kalnalejas, Lauki, Jasmīni
67 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju meliorācijas sistēmas „Jasmīni” rekonstrukcija 31.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kaugurciems, nekustamais īpašums Kaugurciema iela 3307 un nekustamais īpašums Kaugurciema iela 0202
66 Sadales gāzes vada būvniecība 31.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kauguri, Rūpniecības iela 8
65 Divu dzīvojamo māju – savrupmāju jaunbūves 31.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Sulas”
63 Vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecība 30.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Gāze AS
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Zeltozolu iela un Spāriņu iela un tām pieguļošās teritorijas
62 Tehniskā projekta „Vidējā spiediena (P < 100mbar) sadales gāzes vadi un pievadi Zeltozolu un Spāriņu ielās, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (BO–0081–13) izstrāde 30.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
PRO AKVA SIA
Dundagas novads, Dundagas pagasta ciems – Cirstes, nekustamais īpašums „Kukšupe”
61 Ūdenskrātuves ierīkošana 30.01.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ķekavas nami SIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Rāmavas ciemats
60 Tehniskais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta – papildus komponente ciematā Rāmava – projektēšana” 30.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
59 Meža autoceļa „Skauģu ceļš” būvniecība 30.01.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Pļaviņu novada dome
Odzienas iela, Klintaines pag.; īpašumi: Kriškalni 1, Kriškalni 2, Pie Lāčiem, Pie Ogleniekiem, Āžu purvs, Lāči, Totessala, Austriņi-1, Austriņi-2, Aiviekstes pag.
56 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 29.01.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Sējas novads
55 Valsts nozīmes ūdensnotekas Ežurga posmu pik.00/00 – 24/10 un pik.35/50 – 63/70 rekonstrukcija 27.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
MZ MOTORS SIA
Kuldīgas pilsētas teritorija, nekustamais īpašums Ventspils iela 98
54 Transporta tehniskās apkopes stacijas būvniecība 27.01.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Sidrabu iela 1
53 Pirts un garāžas būvniecība 27.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
AG 21 SIA
Aglonas novads, Šķeltovas pagasts, nekustamais īpašums „Stašķeviču dzirnavas”
52 Stašķeviču dzirnavu hidroelektrostacijas jaudas palielināšana no 165kW līdz 330kW 27.01.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Skonto Būve SIA
Latvijas Valsts mežu Rietumvidzemes mežsaimniecības 6.Ropažu meža iecirkņa terit., Rīgas Reģionālās virsmežniecības Inčukalna 101.kv., 403.kv.
51 Izmaiņas projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšanas un sanācijas darbi” risinājumos 24.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, nekustamais īpašums Olektes iela 30
50 Dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas būvniecība 22.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ATK Serviss SIA
ūrmala, Otīlijas iela 0104, Otīlijas iela 2268, Peldu iela 0103, Peldu iela 0181, Sporta iela 1013, Rasas iela 2266, Skolotāju iela 0054 un Skolotāju iela 0052
49 GPON optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas izbūve 22.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ATK Serviss SIA
Jūrmala, Bārtas iela 1217 (kadastra numurs 1300 012 1217), Bārtas iela 1110 (kadastra numurs 1300 012 1110), Salacas iela 0037 (kadastra numurs 1300 012 0037) un Iecavas iela 1111 (kadastra numurs 1300 012 1111)
48 GPON optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas izbūve 22.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ATK Serviss SIA
Jūrmala, Braslas iela 1520 (kadastra numurs 1300 012 1520)
47 GPON optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas izbūve 22.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ATK Serviss SIA
Jūrmala, Gaujas iela 1304 (kadastra numurs 1300 012 1304)
46 GPON optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas izbūve 22.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ATK Serviss SIA
Jūrmala, Upes iela 0102 (kadastra numurs 1300 014 0102) un Piejūras iela 2267 (kadastra numurs 1300 014 2267)
45 GPON optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas izbūve 22.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ATK Serviss SIA
Jūrmala, Dubultu prospekts 1715 (kadastra numurs 1300 012 1715), Dubultu prospekts 1616 (kadastra numurs 1300 011 1616), Dubultu prospekts 1716 (kadastra numurs 1300 012 1716) un Mellužu prospekts 2260 (kadastra numurs 1300 014 2260)
44 GPON optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas izbūve 22.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Strēlnieku prospekts 72 un Strēlnieku prospekts 74
43 Divu viesu namu jaunbūves 21.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Breņģi SIA
Talsu novads, Lībagu pagasts, nekustamais īpašums „Breņģi”
42 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un pakaišu kūtsmēslu krātuves būvniecība 21.01.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
41 Meža ceļa „Mieriņu ceļš” būvniecība 21.01.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Gulbenes novads, Rankas pagasts, 22127.Lejasciema meža iecirkņa 279.kvartāls
40 Meža ceļa „Cepures ceļš” būvniecība 21.01.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Gulbenes novads, Rankas pagasts, 22127.Lejasciema meža iecirkņa 261., 271. un 272.kvartāls
39 Meža ceļa „Tirānijas ceļš” būvniecība 21.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grobiņa AS
Liepāja, Brīvības iela 119A
37 Kažokzvēru barības ražotne 17.01.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Asari, Kāpu iela 131
36 Dzīvojamās mājas – savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūve 17.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Neoprojekts SIA
Ogres novads, Ogresgala pagasts, nekustamā īpašuma „Ogre” 7.zemes vienība
35 Liellopu fermas rekonstrukcija 17.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ādažu novads, Alderu ciems, nekustamais īpašums Prauliņu iela 6
34 Dzīvojamās mājas būvniecība 17.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zlaukts SIA
Rīga, Aristida Briāna iela 9A – 2
33 Alus ražotnes ierīkošana 17.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ķekavas novada pašvaldība
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums Skolas iela 2
32 Ķekavas jauniešu centra ierīkošana 17.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Glued Construction SIA
Ludzas iela 2, Dzintari, Jūrmala
31 Dzīvojamās mājas nr.003, garāžas nr.008, šķūņa nr.009 rekonstrukcija par dzīvojamo māju – savrupmāju 17.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava, nekustamais īpašums „Mazās Zvaigznes”
30 Savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība 16.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Brekšu iela 2, Kaugurciems, Jūrmala
29 Dzīvojamās mājas – savrupmājas un saimniecības ēkas būvniecība 16.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Neretas novads, Neretas pagasts, nekustamie īpašumi „Kungudruvas” , "Odi", "Āriņas", "Mazās Kungudruvas", "Kungudruvas Zemgalieši", "Saulieši"
27 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija 15.01.2014 Madonas reģionālā vides pārvalde
Nordenpaint Baltic SIA
Rīga, Vienības gatve 20b
26 Krāsu sajaukšanas, pildīšanas un tirdzniecības veikala/noliktavas ierīkošana 15.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Māras ielā 46
25 Dzīvojamās ēkas projekta izstrāde un būvniecība 14.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Anetes ielā 29
24 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un siltumnīcas projekta izstrāde un būvniecība 14.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, nekustamais īpašums Māras ielā 55
23 Dzīvojamās mājas būvniecība 14.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Polyroad SIA
Smiltenes novada Launkalnes pagasts, nekustamais īpašums „Meža pētīšanas stacija”
22 Meža autoceļa „Meža ceļš 102–77 31C080” rekonstrukcija 14.01.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
21 Meža ceļa „Mieriņu ceļš” būvniecība 21.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Dzintari, Promenādes iela 17
21 Saimniecības ēku nr.002, 004 un šķūņa nr.003 rekonstrukcija 14.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, nekustamais īpašums „Kreses”
20 Vienģimenes dzīvojamās mājas un palīgēkas būvniecība 14.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ludzas novads, Nirzas pagasts, nekustamie īpašumi: „Mežlīdeksna”, ,„Ezeriņi”, "Bebrupīte", "Vecbebri", "Jaunbebri", "Bebrēni", "Bebri", "Bebraine", "Bebrīši", "Bebrtaka", "Bebrala"
19 Piebraucamā ceļa būvniecība 14.01.2014 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jēkabpils novads, Kalna pagasts, nekustamais īpašums „Vēji”
18 Dzīvojamās mājas ar saimniecības ēkām un piebraucamā ceļa būvniecība 14.01.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
E&V SIA
Krāslavas novads, Robežnieku pagasts, ezers „Trudiņka” un nekustamais īpašums „Lauki”
17 Sapropeļa ieguve ezerā „Trudiņka” un sapropeļa īslaicīgas uzglabāšanas laukuma ierīkošana nekustamajā īpašumā „Lauki” 14.01.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
Vecpiebalgas novads, Dzērbenes pagasts, nekustamais īpašums „Kalna Grotūži – karjers”
16 Derīgo izrakteņu (smilts – grants un smilts) ieguve 14.01.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Winder SIA
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums „Kalnozoli”
15 Vēja elektrostaciju būvniecība 14.01.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Daugavpils ūdens SIA
14 Projekta „Notekūdeņu dūņu kompostēšanas un pārstrādes laukuma ierīkošana un iekārtu izvietošana” realizācija 07.01.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Talsu spriegums SIA
Rojas novads, Rojas pagasts, Rojas ciema Selgas, Peldu, Ķīšu, Jomas, Sīgu, Lašu un Krasta ielas
12 TP-0570 „Selgas iela” Z-2, Z-3, Z-4 elektroapgādes rekonstrukcija 06.01.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Katlakalns, Spāriņu iela 7
11 Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība 06.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Rāmava, nekustamais īpašums Klinšu iela 19
10 Dzīvojamās mājas būvniecība 06.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kocēnu novada Dikļu pagasts, Rietumvidzemes mežsaimniecības 22425. Valmieras meža iecirkņa 179., 180., 182. – 186.kvartāls
9 Meža ceļa „Kosēnu purva ceļš” būvniecība 06.01.2014 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Bērzciems, nekustamais īpašums „Āķi”
8 Esošās laivu mājas (šķūņa) nojaukšana un jaunas laivu mājas jaunbūve 02.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Lapenieki, Everesta iela 8
7 Dzīvojamās mājas būvniecība 02.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Durbes novads, Vecpils pagasts, Apriķu meža iecirkņa 279., 430.kv. ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 6494 006 0066 un 6494 006 0073, nekustamie īpašumi „Valki”un „Ezeri”
6 Meža autoceļa „Mazilmājas ceļš” būvniecība 02.01.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Upes iela 16
5 Dzīvojamās mājas – savrupmājas Nr.002 rekonstrukcija par divu dzīvokļu dzīvojamo māju 02.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Durbes novads, Vecpils pagasts, Apriķu meža iecirkņa 277.kvartāls ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 6494 004 0099 un nekustamais īpašums „Mazstroķi”
4 Meža autoceļa „Mazstroķu ceļš” būvniecība 02.01.2014 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Nordichem Europe SIA
Mārupes novads, Mārupe, Ozolkalnu iela 11
3 Atdalošo smērvielu ražošana esošās noliktavas telpās 02.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Gāze AS
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Lapenieki, nekustamais īpašums „Kaldupe”
2 Augstā spiediena (P<16bar) sadales gāzesvadu krānu mezgla rekonstrukcija 02.01.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
EKO ISO SIA
1 Izmaiņas siltumu izolējoša materiāla (ekovates) ražotnes darbībā, paredzot daļēju izejvielu nomaiņu 02.01.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde