lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Lēmuma Nr. Paredzētā darbība (pēc iesniedzēja) Lēmums Reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Apes novads, Trapenes pagasts, Sikšņu meža iecirkņa 27. – 29., 34. – 36., 85. – 96., 99. – 104., 107. – 108., 114. – 115.kvartāls
312 Meža meliorācijas sistēmas „Būdas kalns” pārbūve 29.12.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
BB studija SIA
Jūrmala, Dzintaru prospekts un Āraišu iela, uz objektu nekustamajā īpašumā Dzintaru prospektā 47
311 Kanalizācijas pieslēguma un gāzes vada izbūve 29.12.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
TILIA – A SIA
Aizkraukles novads, Aizkraukle, Bitēnu iela 10
310 Bīstamo un nebīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšanas laukums 23.12.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Grobiņas novads, Bārtas pagasts, Grobiņas meža iecirkņa 387., 388., 424. – 426.kvartāls
309 Meža ceļa „Kalves ceļš” būvniecība 21.12.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Auces novads, Vītiņu pagasts, nekustamais īpašums „Meža pētīšanas stacija”
308 Meža ceļa „Meža ceļš 70-84 22B06-2” pārbūve 18.12.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
ZS Invest SIA
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, nekustamie īpašumi „Ronīši” , „Aļņi” , „Roņi” , „Nēģi” , „Vaļi”
307 Servitūta ceļa ierīkošana/būvniecība 15.12.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Madonas novads, Sarkaņu pagasts, nekustamais īpašums „Rāvijas”
306 Meža autoceļa „Spriķu ceļš” būvniecība 14.12.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils novads, Salaspils pagasts, nekustamais īpašums „Doleskrasti”
305 Pirts būvniecība, laivu piestātnes – peldošu pontonu izbūve, laivu nolaišanas platformas ierīkošana un krasta labiekārtošana ar laukakmeņu vai dolomītu rindām 10.12.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
RD Kūdra SIA
Līvānu novads, Jersikas pagasts, nekustamais īpašums „Valsts mežs” , kūdras atradne „Pētermuižas purvs (Kūdras fonda Nr.3665)”
304 Kūdras ieguve 10.12.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
I.K. – I.K. SIA
Alūksnes novads, Alsviķu pagasts, Alsviķi, nekustamais īpašums „Jaunzīdeni” , derīgo izrakteņu atradne „Zīdeni”
303 Derīgo izrakteņu ieguve 09.12.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
BRKS SIA
Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, nekustamais īpašums “Grantskalni” , derīgo izrakteņu atradne “Grantskalni 3”
302 Smilts – grants ieguve 04.12.2015 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Selva Būve SIA
Jaunjelgavas novads, Seces pagasts, nekustamais īpašums „Jaunkampāni” , derīgo izrakteņu atradne „Jaunkampāni”
301 Smilts – grants un smilts ieguve 04.12.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Cēsu novads, Vaives pagasts, nekustamais īpašums „Avoksnes”
300 Saimniecības ēkas, dzīvojamās mājas un piebraucamā ceļa būvniecība un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa 01.12.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Projekts - MA SIA
Babītes novads, Babītes pagasts, Piņķi, nekustamais īpašums “Valsts Bulduru dārzkopība”
299 Ēkas ar golfa kluba, SPA un viesnīcas funkcijām būvniecība 01.12.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Karjers serviss SIA
Tukuma novads, Slampes pagasts, nekustamais īpašums „Kažoki”, derīgo izrakteņu atradne „Kažoki”
298 Smilts – grants un smilts ieguve zem gruntsūdens līmeņa 30.11.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Agro Lestene SIA
Tukuma novads, Lestenes pagasts, nekustamais īpašums „Agro Lestene”
297 Biogāzes koģenerācijas stacijas izejvielu sortimenta diversifikācija 30.11.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Liepas parks SIA
Liepas pagasts, Priekuļu novads, nekustamie īpašumi „Liepas”, „Liepas muiža”, „Liepiņas”, „Kastaņi”, „Puķītes”, „Ziedi”
295 Mākslas terapijas kompleksa izveide projekta „Art terapijas kūrorts” ietvaros 25.11.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
AKM BALTIA SIA
Rīga, Krustpils iela 6
294 Metāllūžņu savākšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izveide 23.11.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Auto starts tirdzniecība SIA
Aizkraukles novads, Aizkraukle, Jaunceltnes iela 9a
293 Nolietoto akumulatoru un autoriepu savākšanas punkta ierīkošana 23.11.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
MORENA SIA
Rīga, Kandavas iela 41A
291 Dezinfektanta ražošana 20.11.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ceļu satiksmes drošības direkcija VAS
Rīga, nekustamie īpašumi ar kadastra numuriem 0100 092 2135 un 0100 122 0320
290 Biķernieku kompleksās sporta bāzes trases posma būvniecība 17.11.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jēkabpils novads, Rubenes un Zasas pagasts, Aknīstes meža iecirkņa 233. – 235., 247. – 248., 261. – 263., 265. – 267.kvartāls
289 Meža meliorācijas sistēmas „Debesnieki” pārbūve 17.11.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Vecumnieku novads, Valles pagasts un Kurmenes pagasts, Skaistkalnes meža iecirkņa 2. – 4., 13. – 21., 34. – 41.kvartāls
288 Meža meliorācijas sistēmas „Apšukakts” pārbūve 17.11.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Meliorprojekts VSIA
Garkalnes novads, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8060 001 0494
287 Līņezera gultnes tīrīšana un krasta labiekārtošana 13.11.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ķekavas novads, Daugmales pagasts, nekustamais īpašums “Pikstu mežs”, derīgo izrakteņu atradne “Ezeri–2”
286 Smilts – grants un smilts ieguve 13.11.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Limbažu novads, Umurgas pagasts
285 Valsts nozīmes ūdensnotekas Iesala (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 5228) posma pik.88/00–172/20 atjaunošana 13.11.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Talsu novads, Laucienes pagasts un Mērsraga novads, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Mērsraga meža iecirkņa 130., 163., 195., 196. - 204., 165. - 171.kvartāls
284 Meža ceļa „Liepiņu dambis” pārbūve 13.11.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Limbažu novads, Skultes pagasts, Rīgas reģionālā virsmežniecība VMD, Ādažu nodaļa, Piejūras meža iecirkņa 403., 404., 406. un 407.kvartāls
283 Meža ceļa „Kliķu ceļš” būvniecība 13.11.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Palast Architekts AS
Jūrmala, Dzimtenes iela 1
282 Ēkas mansardstāva pārbūve 12.11.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
A Vide SIA
Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, nekustamais īpašums “Dubkalna ezera meži”
281 Ceļa “Dubkalna ezera meži” posma pārbūve par gājēju un velosipēdistu ceļu 12.11.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
MADARA Cosmetics SIA
Mārupe, Zeltiņu iela 131
280 Kosmētikas līdzekļu ražošana 12.11.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Green Energy Service SIA
Krustpils iela 157c, Rīga, LV-1063
279 Patēriņam nederīgo pārtikas produktu apstrādes (smalcināšanas un šķirošanas) līnijas ierīkošana 10.11.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novads, Rojas pagasts, Kaltenes ciems, nekustamais īpašums „Kalnmalas”
278 Savrupmājas un saimniecības ēkas pārbūve 10.11.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Madonas Ceļu būves SIA SIA
Madonas novads, Lazdonas pagasts, nekustamais īpašums „Druķi”, derīgo izrakteņu atradne „Druķi”
277 Smilts – grants un smilts ieguve 10.11.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
ADR Loģistika SIA
Ventspils novads, Popes pagasts, nekustamais īpašums „Airītes”, derīgo izrakteņu atradne „Airītes”
276 Smilts – grants un smilts ieguve 06.11.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Valkas novads, Ērģemes pagasts, derīgo izrakteņu atradne „Omuļi – 2”
275 Smilts – grants un smilts ieguve 05.11.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Kārlis SIA
Jūrmala, 23.līnija b/n
274 0,4kV kabeļlīnijas pārbūve un lietotāja kabeļa izbūve ārpus apbūves teritorijām 05.11.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Balvu novads, Balvu un Kubulu pagasts, Rugāju novada Rugāju pagasts, .Balvu iecirkņa 57. – 66., 75. – 86., 94. – 105., 114. – 118., 127. – 130. un 303.kvartāls
273 Meža meliorācijas sistēmas „Lāčugabalu masīvs” pārbūve 05.11.2015 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, nekustamais īpašums „Kļaviņas”
272 Dzīvojamās mājas pārbūve 05.11.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Ogres novads, Ogresgala pagasts un Ogres pilsēta
271 Valsts nozīmes ūdensnotekas „Urga” (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 41511:01) posma pik.00/00 – 62/10 atjaunošana 03.11.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kauno Komprojektas UAB
Rucavas novads, Rucavas pagasts, nekustamais īpašums „Nidas skola”
270 Ēkas atjaunošana 03.11.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Iecavas novads un Olaines novads
269 Valsts nozīmes ūdensnotekas Jāņupe (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 38442:01) posma pik.00/00–192/50 atjaunošana 03.11.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Augstsprieguma tīkls AS
Babītes novada Salas pagasta un Jūrmalas pilsētas teritorija
268 Augstsprieguma elektrolīniju ievadu uz apakšstacijām „Dzintari”, „Ķemeri” un „Sloka” pārbūve 30.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
VIVA ENERGIA SIA
“Anrī”,Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133
267 Akmeņogļu brikešu ražotnes ierīkošana 28.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
REALKOM J SIA
Jūrmala, Kaugurciema iela 3
266 Savrupmājas pārbūve, divu palīgēku demontāža un inženiertīklu izbūve 28.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Artmere Īpašumi SIA
Jūrmala, Tālivalža iela 0115, Kāpu iela 0114 un Kāpu iela 131
265 Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo sadalošo tīklu izbūve un Tālivalža ielas posma pārbūve 28.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BB studija SIA
Jūrmala, Dzintaru prospekts 47
264 Esošas dzīvojamās ēkas pārbūve un dzīvojamās mājas jaunbūve, elektroapgādes tīklu un gāzes vada izbūve, Āraišu ielas posma seguma maiņa 28.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BALTINK SIA
Ķekavas novads, Daugmales pagasts, nekustamais īpašums „Dienvidi”
263 Laku ražotnes izveide 23.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
RECK SIA
Salaspils novads, Salaspils pagasts, Dole
262 Esošās 20kV gaisvadu līnijas pārbūve 23.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jēkabpils novads, Dunavas un Zasas pagasts, Aknīstes meža iecirkņa 219. – 232., 239. – 246., 257. – 260., 274.kvartāls
261 Meža meliorācijas sistēmas „Suņupurvs” pārbūve 21.10.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Ozolnieku novada Cenu un Salgales pagasts, Olaines novada Olaines pagasts
260 Valsts nozīmes ūdensnotekas Ežupe (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 3844122:01) posma pik.00/00–93/00 pārbūve 21.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Aggregare SIA
Sējas novads, nekustamais īpašums „Remonthalle”
259 Papīra, kartona un plastmasas iepakojuma iepirkšana, šķirošana, presēšana, īslaicīga uzglabāšana un koka iepakojuma, koka un meža šķeldas apsaimniekošana (pārstrāde), to šķeldojot 20.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
A Holding AS
Rīga, Beķergrāvja iela 3, Voleru ostas piestātne Nr.KR22
258 Kuģa griešana un izjaukšana 19.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rīgas BioEnerģija SIA
257 Katlu mājas būvniecība 16.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ķeguma novads, Rembates pagasts, Ogres meža iecirkņa 305., 307. un 308.kvartāls
256 Meža ceļa „Ziedukrastu ceļš” būvniecība 15.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums „Ķīvītes”
255 Dzīvojamās mājas, pirts un saimniecības ēkas būvniecība, dīķa ierīkošana un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa 15.10.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Martegs SIA
Ventspils novads, Ugāles pagasts, nekustamais īpašums “Brūklenes”, derīgo izrakteņu atradne “Brūklenes”
254 Smilts – grants un smilts ieguve 14.10.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienība „LVM Nekustamie īpašumi”
Tukuma novads, Slampes pagasts, nekustamais īpašums „Valsts mežs Slampe”, derīgo izrakteņu atradne „„Praviņas II” D iecirknis”
253 Smilts – grants un smilts ieguve 14.10.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nīcas novads, Nīcas pagasts, Jūrmalciems, nekustamais īpašums „Burenieki”
251 Dzīvojamās ēkas un palīgēku būvniecība 12.10.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Ciesnieki Z/S
Saldus novads, Šķēdes pagasts, nekustamais īpašums “Ķingutu Karjers”, derīgo izrakteņu atradne “Ķinguti”
249 Esošas smilts – grants un smilts ieguves vietas paplašināšana 12.10.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Iecavas novads, Bauskas un Vecumnieku meža iecirkņu 366. –371., 380. –386., 388. – 390., 464. un 498.kvartāls
248 Meža meliorācijas sistēmas „Skujnieki” pārbūve 09.10.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Grobiņas novads, Gaviezes pagasts, Grobiņas meža iecirkņa 27.apgabals, 193. – 198., 225. – 229., 253. – 258.kvartāls
247 Meža meliorācijas sistēmas „Kociņi 1” pārbūve 08.10.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ķeguma novads, Birzgales pagasts, Skaistkalnes meža iecirkņa 274. – 279., 281. – 297., 308., 310. – 320., 322. – 324. un 363.kvartāls
246 Meža meliorācijas sistēmas „Jaunā muiža” pārbūve 08.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ropažu novads, nekustamie īpašumi “Viļņi” un “Viļņukalns”, derīgo izrakteņu atradne “Viļņi”
245 Smilts – grants, smilts un dolomīta ieguve 07.10.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Iecavas novads, Bauskas meža iecirkņa 6., 11. – 14., 19. – 22., 27. – 30., 39. – 45., 56. – 60.kvartāls
244 Meža meliorācijas sistēmas „Jāņupe” pārbūve 06.10.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, nekustamais īpašums „Jaunpodragi”
243 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība 06.10.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Zaļenieki K/S
Jelgavas novads, Zaļenieku pagasts, nekustamais īpašums “Pūteļu karjers”, derīgo izrakteņu atradnes “Pūteļi” 2014.gada papildizpētes iecirkņa I laukums
242 Esošas smilts ieguves vietas paplašināšana 05.10.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Talsu novads, Lībagu pagasts, nekustamais īpašums „Meža pētīšanas stacija”
241 Meža ceļa „Meža ceļš 41-42 23B11” pārbūve 05.10.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Auces novada pašvaldība
Auces novads, Bēnes pagasts, nekustamais īpašums „Garais kalns”
240 Kapsētas „Gailīšu kapi” paplašināšana 02.10.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Limbažu novads, Skultes pagasts, Vārzas ciems, nekustamais īpašums „Jaupriedes”
239 Viesu mājas būvniecība 02.10.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
s
238 Uzturā neizmantojamu pārtikas produktu biomasas izmantošana esošajā biogāzes ražotnē ar koģenerācijas staciju 02.10.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
FIRMA MADARA 89 SIA
Saulkrastu novads, Saulkrasti, Rīgas iela 51
237 Mazumtirdzniecības veikala būvniecība 25.09.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Ernesta Birznieka – Upīša iela 19
236 Vienģimenes dzīvojamās mājas pārbūve 25.09.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems, nekustamais īpašums “Adiņi”
235 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve 23.09.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kuldīgas novads, Rendas pagasts, Rendas meža iecirkņa 434. un 435.kvartāls
233 Meža ceļa „Zaparožeca stiga” būvniecība 22.09.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Ventspils, Bangu iela 63
232 Novērošanas un prožektoru ēkas virszemes daļas nojaukšana 22.09.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Jaunolis SIA
Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, nekustamais īpašums “Karjers Kauperkalns”, derīgo izrakteņu atradne “Kauperkalns”
231 Smilts – grants un smilts ieguves turpināšana 18.09.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Mērsraga novads, Upesgrīva, nekustamais īpašums “Mārupes”
230 Pirts būvniecība 18.09.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Venta CL SIA
Talsu novada Lībagu pagasts, nekustamais īpašums „Vēveri” vai Talsu novada Ģibuļu pagasts, nekustamais īpašums „Līču šķūnis”
229 Zivju pārstrādes ražotnes izveide nepārtikas zivju pārstrādei zivju miltos un zivju eļļā 16.09.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
OINPA "TSAK "Zilie kalni" AA"
Ikšķiles novada Tīnūžu pagasts, nekustamie īpašumi “Dubkalna ezera meži” un “Rīgas pilsētas mežu fondi”, Ogres novada Ogres pilsēta, nekustamais īpašums “Ogres Zilie kalni”
228 Tūrisma, sporta un atpūtas aktivitāšu infrastruktūras izveide 15.09.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rīgas BioEnerģija SIA
Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073
227 Katlu mājas būvniecība 15.09.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Kandavas novads, Kandavas pagasts, nekustamais īpašums „Griezes”
226 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas un dīķa būvniecība 11.09.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Madvila SIA
Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, nekustamais īpašums „Lielgūžas”
225 Nolietotu transporta līdzekļu apstrāde un uzglabāšana, metāllūžņu uzglabāšana, papīra un kartona presēšana, būvgružu uzglabāšana un drupināšana 09.09.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
MC Renaissance SIA
Siguldas novads, Siguldas pagasts, nekustamais īpašums „Līcīši”
224 Dīķa būvniecība 04.09.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ramuma SIA un Fiziska persona
Nīcas novads, Nīcas pagasts, Jūrmalciems, nekustamais īpašums „Rietumieši”
223 Servitūta ceļa būvniecība 03.09.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Iecavas iela, uz nekustamo īpašumu Iecavas ielā 4
222 Sadales gāzes vada būvniecība 03.09.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
TALCE SIA
Kuldīgas novads, Rendas pagasts, nekustamais īpašums „Vecklintis”, derīgo izrakteņu atradne „Vecklintis”
221 Smilts – grants ieguve līdz 5,56ha platībā 02.09.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Carnikavas novada pašvaldības aģentūra Carnikavas komunālserviss
Carnikavas novads un Ādažu novads
220 Laveru poldera ūdensnoteku pārbūve 02.09.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Naftimpeks SIA
Rīga, Rīgas brīvostas Rīnūžu ostas teritorija, Laivinieku iela 11
219 Izmaiņas naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļa darbībā – naftas produktu pārkraušanas apjoma palielināšana no 3,6 milj.t uz 4,2 milj.t gadā 31.08.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rīgas brīvostas pārvalde
Rīga, nekustamie īpašumi Krievu salā un Eksportostā
218 Izmaiņas paredzētajā darbībā „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai” 31.08.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BALTICFLOC SIA
Ata Kronvalda iela 40/05, Cēsis, LV - 4101
216 Celulozes mulčas ražošanas līnijas (papīra/kartona atkritumu pārstrāde līdz 3000t/gadā) ierīkošana 28.08.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Balvu novads, Krišjāņu pagasts, nekustamais īpašums “Valsts mežs”, derīgo izrakteņu atradne "Deviņziedi"
215 Smilts – grants un smilts ieguve 28.08.2015 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
EURO LOM SIA
„Grietēni”, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
214 Metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveide 26.08.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kuldīgas novads, Ēdoles pagasts, Alsungas meža iecirkņa 19 – 21., 45 – 48., 59 – 61., 66 – 67.kvartāls
213 Meža meliorācijas sistēmas „Puiļupe” pārbūve 21.08.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rucavas novads, Rucavas pagasts, nekustamais īpašums “Atvari”
212 Viesu mājas, dzīvojamās mājas, pirts un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana 21.08.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lepekškalns SIA
Amatas novads, Amatas pagasts, nekustamie īpašumi “Rudzīši” un “Lepekškalns”, derīgo izrakteņu atradne “Lepekši I”
211 Smilts – grants un smilts ieguve 20.08.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Seagull Investments SIA
Jūrmala, Ērgļu iela 2
210 Ēkas pārbūve par viesu namu 20.08.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nīcas novads, Nīcas pagasts, nekustamais īpašums „Vālītes”
209 Saimniecības ēkas būvniecība uz esošiem pamatiem 17.08.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
SPRŪŽEVA M SIA
Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, nekustamais īpašums „SIA „SPRŪŽEVA M” 2”
208 Slaucamo govju kūts, mēslu krātuves, skābbarības bedru un siena šķūņa būvniecība 13.08.2015 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, Grobiņas novads, Medzes pagasts
207 Meža meliorācijas sistēmas „Saraiķi” pārbūve 13.08.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Durbes novads, Dunalkas pagasts, Aizputes novads, Cīravas pagasts
206 Meža meliorācijas sistēmas „Pauzers” pārbūve 13.08.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Klagati SIA
Saldus novads, Rubas pagasts, nekustamais īpašums „Lakši”
205 Meliorācijas sistēmas pārbūve 12.08.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kāpu iela 47B
204 Rūpnieciski izgatavotas palīgēkas uzstādīšana 12.08.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts, nekustamais īpašums “Valsts mežs 36560070035”, derīgo izrakteņu atradne “Vilkukakts”
203 Smilts – grants un smilts ieguve 12.08.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
VNT SIA
Jūrmala, Jaundubulti, Ventas iela uz objektu Ventas ielā 1a
202 Inženiertīklu būvniecība 12.08.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts un Baloži
201 Valsts nozīmes ūdensnotekas Titurga posma pik.00/00–51/50 atjaunošana 10.08.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Armatūra SIA
Rīga, Flotes iela 9
200 Stiklaplasta izstrādājumu ražotnes ierīkošana 10.08.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Aknīstes novads, Gārsenes pagasts, nekustamais īpašums “Valsts mežs”, derīgo izrakteņu atradne “Pāvulāni”
199 Esošās smilts – grants un smilts ieguves vietas paplašināšana 05.08.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Iecavas novads, Iecava, Edvarta Virzas iela 48A
198 Divu dzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība 05.08.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, Alberta iela 4
197 Brīvdienu mājas būvniecība 05.08.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas gāze AS
Jūrmala, Tālivalža iela 0115, Kāpu iela 0114, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1300 016 0202
196 Vidējā spiediena (P<4bar) un zemā spiediena (P<25mbar) sadales gāzes vadu pārbūve 05.08.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Elko SIA
Ogres novads, Madlienas pagasts
195 Gaisvadu elektrolīnijas 0,4kV EPL Z-6804-2,3,4 pārbūve par kabeļu un piekarkabeļu līniju 05.08.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
E Būvvadība SIA
Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, nekustamais īpašums „Gaujas NP Līgatnes pagasts” un Siguldas novads, Mores pagasts, nekustamais īpašums „Gaujas NP More”
194 Sudas – Zviedru purva hidroloģiskā režīma stabilizēšana 05.08.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Energoceltnieks SIA
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Ragaciems, nekustamais īpašums „Celmi”
193 Publiskās elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas „Ragaciems” būvniecība 05.08.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jelgavas novads, Valgundes pagasts, nekustamais īpašums “Brūveri Bleķi”
192 Piecu dārza mājiņu un divu šķūnīšu – palīgēku būvniecība 28.07.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Pārgaujas novads, Straupes pagasts, nekustamais īpašums “Sapņi”
191 Pirts būvniecība un dīķa tīrīšana un paplašināšana 28.07.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
BT Projekts SIA
Siguldas novads, Sigulda
190 Gaujas tilta (valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums 10,70km) pārbūve 21.07.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rubber products SIA
Rīga, Aizputes iela 2
189 Gumijas smelknes un devulkanizācijas reaģenta–modofikatora ražošana 21.07.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SIM SIA
Ērgļu novads, Sausnējas pagasts, nekustamais īpašums „Vīdoti”, derīgo izrakteņu atradnes „Vīdoti” teritorija
187 Smilts – grants un smilts ieguve 17.07.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Naukšēnu novads, Naukšēnu pagasts, Rūjienas meža iecirkņa 195. – 196., 201. – 203. kvartāls
186 Meža ceļa „Vārnu sils – Ratnieki” būvniecība 16.07.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils novads, Salaspils pagasts, nekustamais īpašums “Ziediņi”
185 Dzīvojamās mājas būvniecība un teritorijas labiekārtošana 16.07.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Siguldas novads, Allažu pagasts, Vēru meža iecirkņa 157., 158., 163., 164.kvartāls
184 Meža ceļa „Endzeliņi – Pludiņi” būvniecība 16.07.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Popes pagasts, Mētru meža iecirkņa 412., 95., 105., 106. kvartāls
183 Meža ceļa „Agu dambis” būvniecība 16.07.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Žīguru meža iecirkņa 404., 405., 443., 444. un 469.kvartāls
182 Meža ceļa „Ašusila ceļš” būvniecība 16.07.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Durbes novads, Dunalkas pagasts, Akmensraga meža iecirkņa 203.kv.apg., 331., 332., 335., 336.kvartāls
181 Meža ceļa „Atupes ceļš” būvniecība un atvadgrāvju Nr.805, 806, 807, 1810 un grāvja bez numura pārbūve 15.07.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
D-Imperio SIA
Saldus novads, Saldus, Apvedceļš 6, nekustamais īpašums “Apvedceļš 6”
180 Metāla atkritumu un nolietotu akumulatoru pieņemšanas punkta ierīkošana 10.07.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Ragaciems, nekustamais īpašums „Atvari”
179 Garāžas jaunbūve 10.07.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
E Būvvadība SIA
Dundagas novads, Kolkas pagasts, nekustamais īpašums „Slīteres nacionālais parks”
177 Bažu purva hidroloģiskā režīma stabilizēšana projekta LIFE13 NAT/LV/000578 „Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” ietvaros 10.07.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
MB Betons AS
Grobiņas novads, Bārtas pagasts, nekustamais īpašums „Kārpnieki”, derīgo izrakteņu atradnes „Kārpnieki” teritorija
176 Smilts – grants un smilts ieguve 09.07.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Lauču akmens SIA
Limbažu novads, Skultes pagasts, Vārzas, nekustamā īpašuma „Lauči” 1.zemes vienība
175 Vasaras mājiņas pārbūve un palīgēku būvniecība 08.07.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Good.K.M. SIA
Rīga, Krustabaznīcas iela 9A
174 Metāllūžņu apsaimniekošanas (pieņemšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas) vietas izveide 08.07.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Agro Iecava SIA
Iecavas novads, Iecavas pagasts, nekustamais īpašums „Latvall – Jaunlūči”
173 Izmaiņas biogāzes ražotnes darbībā, paredzot notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu dūņu izmantošanu 03.07.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Apes novads, Trapenes pagasts, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gaujienas VMD nodaļa, Austrumvidzemes mežsaimniecības Sikšņu meža iecirkņa 46., 48.–50., 52.–53.kvartāls
172 Meža ceļa „Tautiņu ceļš” būvniecība 01.07.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Limbažu novads, Umurgas pagasts, Ziemeļvidzemes virsmežniecība, Limbažu VMD nodaļa, Rietumvidzemes mežsaimniecības 22423.Piejūras meža iecirkņa 278. – 281. un 389.kvartāls
171 Meža ceļa „Čužu ceļš” būvniecība 01.07.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Balvu novads, Kubulu pagasts, 4.Balvu meža iecirkņa 62. – 66. un 83. – 86.kvartāls
170 Meža ceļa „Mēķu ceļš” būvniecība 01.07.2015 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Amatas novads, Zaubes pagasts, Centrālvidzemes virsmežniecība, Amatas VMD nodaļa, Vēru meža iecirkņa 366., 370., 372., un 375.kvartāls
169 Meža ceļa „Kliģenes ceļš” būvniecība 01.07.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
FCG Metal SIA
Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Kalkūni, nekustamais īpašums Ķieģeļu ielā 1A
168 Metāllūžņu savākšanas, īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas vietas ierīkošana 01.07.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ventspils ostas teritorija, Ventas upe (posms no Ventas upes apgriešanās baseina līdz Ventas tiltam)
166 Ventspils ostas kuģošanas kanāla kapitālā padziļināšana 27.06.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Daina EL SIA
Carnikavas novads, teritorija posmā Garupe – Carnikava
165 20kV gaisvadu līnijas A–59 rekonstrukcija (pārbūve) posmā no balsta Nr.225 līdz A/st. 121 25.06.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
AS "Latvijas valsts meži" struktūrvienība "LVM Nekustamie īpašumi"
Līvānu novads, Turku pagasts, derīgo izrakteņu atradnes “Vārpsala” 2014.gada papildizpētes 1. un 2.bloks
164 Esošās smilts – grants un smilts ieguves vietas paplašināšana 25.06.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Dagdas novada pašvaldība
Dagdas pilsēta, nekustamais īpašums Pasta ielā 63
163 Dagdas pilsētas kapsētas paplašināšana 25.06.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
ENERCOM PLUS SIA
Ventspils novads, Popes pagasts, nekustamais īpašums "Lipstiņi".
162 Vienas vēja elektrostacijas būvniecība 18.06.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
SAPATA SIA
Burtnieku novads, Vecates pagasts, nekustamais īpašums „Sapatas purvs” , derīgo izrakteņu atradne „Sapatas purvs”
161 Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana 17.06.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Rugāju novads, Rugāju pagasts, Balvu meža iecirkņa 97., 98., 116., 117., 129., 130.kvartāls
159 Meža ceļa „Sita – Strazdi 2.posms” pārbūve 16.06.2015 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
DRUVIŅI ZS
Krāslavas novads, Skaistas pagasts, nekustamie īpašumi „Druviņi” un „Skaistmalas”
158 Slaucamo govju kompleksa un skābbarības bedres būvniecība 15.06.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Limbažu novads, Limbažu pagasts, nekustamais īpašums “Līvas 1”
157 Šķūņa un piebraucamā ceļa būvniecība 15.06.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
BM Būvprojekts Pilnsabiedrība
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums „Ziemeļu kapi”
156 Kapu teritorijas paplašināšana un labiekārtošana 16.06.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alojas novads, Staiceles pagasts, Salacgrīvas meža iecirkņa 237., 238., 244., 245., 250. – 252., 306. – 308.kvartāls
154 Meža ceļa „Ūciema ceļš” būvniecība 10.06.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Sinoles Elektrība SIA
Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, nekustamais īpašums “Rainis”
153 Biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecība 10.06.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
VLAMET SIA
Jēkabpils, Andreja Pormaļa iela 102
152 Melno un krāsaino metāllūžņu, kā arī svina akumulatoru iepirkšanas punkta ierīkošana 10.06.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Rīgas pilsētbūvnieks SIA
Rīga, Maskavas iela 430A
151 Kempinga un kemperu stāvvietas izveide 09.06.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Gulbenes novads, Litenes pagasts, nekustamais īpašums “Valsts mežs 5068 008 0022” , derīgo izrakteņu atradne “Ramuksti”
150 Smilts ieguve 09.06.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
JMI BIROJS SIA
Rīgas pilsētas daļa - Rīnūži, Rīgas brīvostas teritorija
149 Rīgas brīvostas piestātņu ZO – 1 un ZO – 2 pārbūve 09.06.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saldus novads, Novadnieku pagasts, nekustamais īpašums „Murdi”
145 Piebraucamā ceļa būvniecība 05.06.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Amatas novads, Drabešu pagasts, nekustamais īpašums „Pakavi”
144 Dzīvojamās mājas un pievedceļa būvniecība 05.06.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Otīlijas iela 7
143 Dzīvojamās mājas – savrupmājas nr.001 pārbūve un jaunas dzīvojamās mājas – savrupmājas būvniecība 05.06.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Pļaviņu novads, Aiviekstes pagasts, nekustamais īpašums „Dāmenmeži”
142 Smilts – grants un smilts ieguve 02.06.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Madonas novads, Ļaudonas pagasts, Madonas meža iecirkņa 292. – 322. kvartāls
141 Meža meliorācijas sistēmas „Beļavas masīvs” pārbūve 02.06.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems, nekustamais īpašums „Jaunrikšas”
140 Dzīvojamās mājas pārbūve 02.06.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems, nekustamais īpašums „Rikšas”
139 Dzīvojamās mājas būvniecība 02.06.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, nekustamais īpašums „Tērvetes sils”
138 Dabas parka „Tērvete” iekšējā ceļa „Anneles tēva kalna ceļš” un elektropieslēguma trases būvniecība 01.06.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums “Zaļkrasti”
137 Dzīvojamās mājas pārbūve 01.06.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ozolnieku novads, Cenu pagasts, Klīves meža iecirkņa 99. – 100., 126. – 130., 148. – 151., 170. – 175. kvartāls
136 Meža meliorācijas sistēmas „Teteles mežs” pārbūve 29.05.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Rēzeknes meža iecirkņa 292., 307., 308., 309., 310.kvartāls
135 Meža ceļa „Akminīšu ceļš” pārbūve 29.05.2015 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Elektriķis SIA
Ventspils, Staldzenes iela 61, Jaunpils iela un Jaunpils iela 2
134 Transformatora apakšstacijas TP5307 „Lašupīte” pārbūve un 4kV un 20kV kabeļlīniju izbūve 28.05.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde
Ventspils, nekustamais īpašums „Dienvidu mols 5”
133 Olimpiskās uguns piemiņas akmens pārcelšana kāpas virsotnē pie Dienvidu mola 26.05.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
VAREL SIA
Rīga, nekustamais īpašums Krustpils ielā 72
132 Metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveide 22.05.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rīgas rajona Ādažu pagasta Draudzības ielas 48 J.Gierkena zemnieka saimniecība Z/S
Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts, nekustamais īpašums "Vārpas - 1"
131 Liellopu kūts būvniecība 21.05.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Premium oil SIA
Rīga, Tvaika iela 35
130 Naftas ķīmisko produktu un eļļas ražošana 21.05.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Siguldas novads, Siguldas pagasts, nekustamais īpašums „Ozollīči”
128 Saimniecības ēkas jaunbūve 20.05.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
S.O.S. projekti SIA
Jūrmala, Valtera un Mellužu prospekti, Dzelzceļa, Kāpu, Marijas, Priežu un Vārpu ielas
127 0,4kV gaisvadu līniju pārbūve par kabeļu līnijām 20.05.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jēkabpils Industriālais parks SIA
Jēkabpils, Zīlānu iela 66F
126 Kokskaidu granulu ražotnes „JIP granulu rūpnīca” izveide 19.05.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Strazdiņi Z/S
Mazsalacas novads, Ramatas pagasts, nekustamais īpašums “Strazdiņi 1”, derīgo izrakteņu atradne “Strazdiņi 1”
125 Smilts ieguve 19.05.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Siguldas novads, Siguldas pagasts, nekustamais īpašums „Līcīši”
124 Savrupmājas pārbūve 19.05.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Vecumnieku novads, Kurmenes pagasts, Sēlijas virsmežniecības Jaunjelgavas mežniecība, Vidusdaugavas mežsaimniecības Skaistkalnes meža iecirkņa 68., 84., 86. – 90., 107. un 108.kvartāls
123 Meža ceļa „Smārdes ceļš” būvniecība 18.05.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, nekustamais īpašums “Ozoliņi”
122 Dzīvojamās mājas pārbūve un garāžas būvniecība 18.05.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, Vidusdaugavas mežsaimniecības Vecumnieku meža iecirkņa 170., 188. – 190.kvartāls
121 Meža ceļa „Ķūderu ceļš” būvniecība 18.05.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jēkabpils novads, Dunavas, Rubenes un Zasas pagasti, Aknīstes meža iecirkņa 236. – 242., 249. – 259., 166. – 168.kvartāls
120 Meža meliorācijas sistēmas „Gandri” pārbūve 12.05.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
PATA AB SIA
Riebiņu novada Galēnu pagasts un Silajāņu pagasts, nekustamais īpašums „Papardes” un nekustamais īpašums „Sīļi viens”, kūdras atradnes „Leščinskas purvs (Kūdras fonda Nr.4271)” teritorija
119 Kūdras ieguve 11.05.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kuldīgas novads, Vārmes pagasts, Ventas meža iecirkņa 201., 202., 207. un 208.kvartāls
118 Meža ceļa „Kūlupes ceļš” būvniecība 30.04.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Skrundas novads, Skrundas pagasts un Saldus novads, Zirņu pagasts, Dienvidkurzemes virsmežniecības Saldus nodaļa, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Ventas DK meža iecirkņa 412., 414., 416. – 419.kvartāls
117 Meža ceļa „Ugunstorņa ceļš” būvniecība 30.04.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Dienvidkurzemes virsmežniecības Aizputes nodaļa, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Akmensraga meža iecirkņa 118. – 120. un 126.kvartāls
116 Meža ceļa „Liepu dambis” būvniecība 30.04.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts, Zemgales mežsaimniecības Līvbērzes meža iecirkņa 33. – 35.kvartāls
115 Meža ceļa „Tigatu ceļš” būvniecība 30.04.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Zaubes pag., Vēru meža iecirkņa 341. – 343., 348. – 349.kvartāls
113 Meža ceļa „Šēmeles ceļš” būvniecība 29.04.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Zemgales enerģijas parks SIA
Rūpniecības iela 2D, Bēne, Bēnes pagasts, Auces novads, LV-3711
112 Izmaiņas biogāzes ražotnes darbībā, paredzot papildus jaunu izejvielu izmantošanu 28.04.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Līvbērzes pag., Līvbērzes meža iecirkņa 221., 224., 220. un 218.kvartāls
111 Meža ceļa „Pienotavas ceļš” būvniecība 23.04.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jaunalūksnes pag., Mālupes meža iecirkņa 164.-167.kvartāls
110 Meža ceļa „Krustasila ceļš” būvniecība 23.04.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Zalves pag., Seces meža iecirkņa 15.-19., 40., 317.-318.kvartāls
109 Meža ceļa „Saukas purva ceļš” būvniecība 23.04.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Olaines pag., Misas meža iecirkņa 263. – 273., 277. – 285.; 290. – 295., 297. – 298., 305., 306. un 308.kvartāls
108 Meža meliorācijas sistēmas „Jāņupes mežs” pārbūve 21.04.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Sakas un Cīravas pag., Akmensraga meža iecirkņa 187. – 191., 204., 205. un 220.kvartāls
107 Meža ceļa „Tumšais dambis” būvniecība 21.04.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Līvbērzes un Glūdas pag., Līvbērzes meža iecirkņa 238. un 239., 241. – 257., 260. – 266. kvartāls
106 Meža meliorācijas sistēmas „Dorupes mežs” pārbūve 21.04.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Engures novada dome
Lapmežciems, nekustamais īpašums „Amolegles”, Ragaciems, nekustamais īpašums „Senču mantojums” , Klapkalnciems, nekustamais īpašums „Jūras piekrastes josla”, Ķesterciems, nekustamie īpašumi „Pionieru iela” un „Jūras piekrastes josla”
105 Koka laipu būvniecība projekta „Piekrastes un jūras plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un Latvijas piekrastes pašvaldībās” ietvaros 21.04.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Ferrometal SIA
Jelgava, Rubeņu ceļš 2
104 Melno un krāsaino metāllūžņu šķirošanas un uzglabāšanas laukuma ierīkošana 20.04.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
FERO M SIA
Aviācijas iela 18N, Jelgava, LV-3004, Latvija
103 Sašķiroto atkritumu pieņemšanas un uzglabāšanas laukuma ar izlietoto katalizatoru apstrādi smalcinātājā izveide 20.04.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Īvandes pag., Alsungas meža iecirkņa 202. – 205.kvartāls
102 Meža ceļa „Pakava ceļš” būvniecība 20.04.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Nīcas pag., nekustamais īpašums “Valsts mežs Piejūras” un Rucavas pag., nekustamais īpašums “Piejūras mežs”
101 Meža ceļa „Mietraga ceļš” pārbūve 20.04.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde
Ventspils, Ventspils Piedzīvojuma parka teritorija, nekustamie īpašumi Saules ielā 143, Saules ielā 145, Ganību ielā 156, Ganību ielā 158, Ganību ielā 160 un Ganību ielā 160A
100 Slēpošanas kalna būvniecība 17.04.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums “Zāģeri”
99 Auto stāvlaukuma 6 automašīnām, administrācijas ēkas, 4 vasaras mājiņu būvniecība, tualetes pārbūve, takas izveidošana uz Ūzas iezi un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa 14.04.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
BU NAMS SIA
Jūrmala, Bulduri, nekustamais īpašums 18.līnija
98 18.līnijas pārbūve 14.04.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
VALTI Z/S
Skrundas novads, Skrundas pagasts, nekustamais īpašums „Valti”
97 Mazās hidroelektrostacijas „Valtu HES uz Bērzenes upes” būvniecība 14.04.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Svariņu pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības Krāslavas meža iecirkņa 70., 71., 75., 76.kvartāls
96 Meža ceļa „Nākotnes ceļš” būvniecība 10.04.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Sventes pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes meža iecirkņa 40. – 42., 50. – 52.kvartāls
95 Meža ceļa „Purvmaļu ceļš” būvniecība 10.04.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Demenes pag., Dienvidlatgales mežsaimniecības Sventes meža iecirkņa 24., 25., 30. – 34.kvartāls
94 Meža ceļa „Janovkas ceļš” būvniecība 10.04.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Valsts aģentūra Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, Turaida, nekustamais īpašums „Turaidas muzejrezervāts”
93 Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa „Turaidas muzejrezervāts” vēsturisko dīķu kaskādes atjaunošana un meža atmežošana 10.04.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Čiekuri – Shishki SIA
Madonas novads, Bērzaunes un Vestienas pagasts, nekustamais īpašums “Kalnamuiža”
92 Briežu dārza izveide 09.04.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
PET Baltija AS
Jelgavas novads, Jelgavas pilsēta, Aviācijas iela 18
91 Plastmasas atkritumu pārstrādes rūpnīcas ražošanas jaudas palielināšana 08.04.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ropažu, Siguldas un Inčukalna novads, VMD Rīgas reģionālā virsmežniecība, Ropažu nodaļas 139., 140., 151. – 158., 198. un 199.kvartāls
90 Meža ceļa „Endzeliņi – Dukas” būvniecība 08.04.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Talsu novads, Abavas pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Rendas meža iecirkņa 202.kv.apg., 497., 498., 499., 500., 526., 527.kvartāls
89 Meža ceļa „Kaimiņu ceļš” būvniecība 08.04.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alūksnes novads, Veclaicenes pagasts, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Alūksnes VMD nodaļa, Austrumvidzemes mežsaimniecības Melnupes meža iecirkņa 5., 7. – 12.kvartāls
88 Meža ceļu „Rulles ceļš” būvniecība un „Raipala ceļš” pārbūve 07.04.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Gulbenes novads, Litenes pagasts, Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gulbenes VMD nodaļa, Austrumvidzemes mežsaimniecības Mālupes meža iecirkņa 454., 455., 457. – 459.kvartāls
87 Meža ceļa „Zāģernieku ceļš” būvniecība 07.04.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Daudzeses pag. un Zalves pag., Seces meža iecirkņa 261., 267. – 273., 275. – 278., 287. – 292.kvartāls
86 Meža ceļu „Šoseja – Jaunā trase” un „Egļu ceļš” būvniecība 30.03.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Kalna Dambrāni Z/S
Viesītes novads, Viesītes pagasts, nekustamais īpašums „Kalna Dambrāni”
85 Liellopu novietnes (kūts), lagūnas tipa šķidrmēslu krātuves un divu nojumju siena uzglabāšanai būvniecība 30.03.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Daudzeses pag., Seces meža iecirkņa 114., 135. – 139.kvartāls
84 Meža ceļa „Salu ceļš” būvniecība 30.03.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Bunkas pag. un Priekules pag., Krīvukalna meža iecirkņa 32., 33., 43. – 48.kvartāls
83 Meža ceļa „Muciņu ceļš” būvniecība 30.03.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Daudzeses pag. un Seses pag., Seces meža iecirkņa 31., 32., 48., 49., 71., 72., 95. un 96.kvartāls
82 Meža ceļa „Kalves – Mežmaļi” būvniecība 30.03.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Rīgas rajona Ādažu pagasta Draudzības ielas 48 J.Gierkena zemnieka saimniecība Z/S
Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts, nekustamais īpašums „Kauliņi”
81 Liellopu kūts būvniecība 27.03.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Lutriņu pag. un Zirņu pag., Remtes meža iecirkņa 247.-249. meža kvartāls
80 Meža ceļa „Salnas ceļš” būvniecība 26.03.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Lizuma pag., Lejasciema meža iecirkņa 314.-315., 329., 341.-342. un 348. meža kvartāli
79 Meža ceļa „Uriekstes ceļš” būvniecība 26.03.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Lutriņu pag., Remtes meža iecirkņa 307.-309. meža kvartāls
78 Meža ceļa „Annas ceļš” būvniecība 26.03.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Zalves pag., Seces meža iecirkņa 61., 63 – 65., 93. – 96.kvartāls
77 Meža ceļa „Šoseja – Mežmuižas ceļš” būvniecība 26.03.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kaives pag., Kokneses meža iecirkņa 23., 24., 47., 49., 50. un 51.kvartāls
76 Meža ceļa „Alainītes ceļš” būvniecība 26.03.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kalvenes pag., Apriķu meža iecirkņa 204.kv.apg., 333., 334., 336.-338.kvartāls
75 Meža ceļa „Priedulāju jaunais ceļš” būvniecība 26.03.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Baldones pag. un Ķekavas pag., VMD Rīgas reģionālā virsmežniecība, Ropažu nodaļa, 248., 249., 250.kvartāls
74 Meža ceļa „Lipši - Ātomkalns” būvniecība 26.03.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
EKO STEEL SIA
Rīga, nekustamais īpašums Atlasa ielā 4
73 Nolietoto transportlīdzekļu savākšana, pārstrāde un īslaicīga uzglabāšana, kā arī dažāda veida atsevišķu atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana 25.03.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Līgatnes novads, Līgatnes pagasts, nekustamais īpašums „Kraujas”, Gaujas nacionālā parka teritorija
72 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un dzīvojamās mājas būvniecība 25.03.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
NCC Spilve Development SIA
Rīga, Dzirciema iela b/n
71 Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība un Dzirciema ielas posma pārbūve 25.03.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas gaisma SIA
Jūrmala
70 Apgaismojuma līnijas būvniecība 24.03.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
PAGANELS SIA
Mārupes novads, nekustamais īpašums „Kabiles” un nekustamais īpašums „Lielezeri”, kūdras atradnes „Bieriņu purvs” teritorija
69 Kūdras ieguve 23.03.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ogres novada pašvaldība
Ogres novads, Suntažu pagasts, Suntažu ciems
66 Vietējas nozīmes pašvaldības ceļa „Suntaži – Kaltiņi – Kreiļi” posma un Abzes upes aizsprosta ar slūžām pārbūve – plūdu avārijas seku likvidēšana 19.03.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ventspils, nekustamā īpašuma „Dienvidu mols 5” teritorija
64 Kafejnīcas ierīkošana esošā ēkā 13.03.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Limbažu novads, Skultes pagasts, Vārzas, nekustamais īpašums „Ainavas”
63 Viesu mājas būvniecība 10.03.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Baltijas pērle SIA
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums „Tīkli”
62 Viesu mājas kompleksa būvniecība 10.03.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Arhitekta Ābola birojs SIA
Dundagas novads, Kolkas pagasts, nekustamais īpašums „Brīzes”
61 Projekta „Tūrisma infrastruktūras objekts, starmešu bāzes ēkas pārbūve” realizācija 10.03.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
RZS Energo SIA
Jelgavas novads, Sesavas pagasts
60 Izmaiņas biogāzes ražotnes darbībā, paredzot notekūdeņu dūņu izmantošanu 06.03.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
ĢEO Resursi SIA
Talsu novads, Ārlavas pagasts, nekustamais īpašums „Krastkalni” un nekustamais īpašums „Purvāji”, derīgo izrakteņu atradnes „Sārāju (Pūņu) purvs” teritorija
59 Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana 05.03.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Kļavas V SIA
Daugavpils novads, Līksnas pagasts, nekustamie īpašumi „Puikas” , „Vasaraudži 1” un „Smilškalni”
58 Jaunlopu kūts, cietmēslu (pakaišu kūtsmēslu) krātuves, skābbarības novietnes būvniecība un kombinētās barības sagatavošanas līnijas izvietošana 04.03.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Vienotas vides metāla darbnīca SIA
Jelgava, Dzelzceļnieku iela 21
57 Melno, krāsaino metāllūžņu un metālu atgriezumu pagaidu laukuma izveide 03.03.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Dubultu krasts SIA
Jūrmala, Dubulti, Slokas iela 51
56 Sešu daudzstāvu dzīvojamo māju jaunbūve 03.03.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Carnikavas novada dome
Carnikavas novads, Garciems
55 Eimuru meliorācijas kanāla erozijas seku mazināšana 27.02.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
OŠUKALNS SIA
Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts, nekustamie īpašumi „Augšas zemgaļi” , „Cekules” , „Ošukalni”, „Drabiņas”, „Lakricas” un „Grandi”
54 Smilts – grants, smilts un mālsmilts ieguve 26.02.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra” SIA
Talsu novads, Laidzes pagasts, nekustamais īpašums „Janvāri”
52 Kompleksa atkritumu sagatavošanas apglabāšanai un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība 26.02.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Valsts vides dienests
Rīga, Sarkandaugava, Tvaika iela 33
51 Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā, projektēšanas un attīrīšanas darbi SIA „OVI Rīga” teritorijā 26.02.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kuldīgas novada Rendas pagasts un Talsu novada Ģibuļu pagasts
50 Meža ceļa "Dobu ceļš" būvniecība 24.02.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Nīcas novads, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes virsmežniecības Liepājas nodaļa, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Nīcas meža iecirkņa 36. – 39., 47., 48.kvartāls
49 Meža ceļa „Sumbru ceļš” būvniecība 24.02.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
x
Dobele, nekustamais īpašums Liepājas šosejā 19A
48 Metāla atkritumu (atkritumu klases kods 200140) šķirošanas, pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas laukuma izveide 24.02.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Pārgaujas novada pašvaldība
Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, nekustamā īpašuma „Ungurkapi” teritorija
47 Ungura kapu teritorijas labiekārtošanas projekts 24.02.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
EKO VILLAGE SIA
Nīcas novads, Nīcas pagasts, Jūrmalciems, nekustamais īpašums „Rietumi”
46 Esošo ēku nojaukšana un atpūtas kompleksa būvniecība 24.02.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Mālpils novads, Rīgas reģionālās virsmežniecības Madlienas VMD, Vēru meža iecirkņa 146. – 151., 154., 157. – 160.kvartāls
44 Meža ceļa „Sīlīšu ceļš” būvniecība/pārbūve 20.02.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
TALCE SIA
Kuldīgas novads, Rendas pagasts, nekustamais īpašums „Jaunklintis”, derīgo izrakteņu atradne „Jaunklintis”
43 Smilts – grants ieguve 20.02.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Grobiņas novads, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes virsmežniecības Liepājas nodaļa, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Grobiņas meža iecirkņa 388., 389., 425., 426.kvartāls
42 Meža ceļa „Kalves ceļš” būvniecība 18.02.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, nekustamais īpašums „Kalna Indrāni”
41 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un dzīvojamās mājas būvniecība 18.02.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Amatas novads, Drabešu pagasts, nekustamais īpašums „Jaunkrīvi”
40 Dīķa būvniecība 18.02.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Gabriēla SIA
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Talsu šoseja 8km”
39 Meža zemes atmežošana un veikala būvniecība 10.02.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Dumbrāji Z/S
Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, nekustamais īpašums „Kārļi”
38 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, lauksaimniecības tehnikas novietņu, garāžas, piebraucamā ceļa, laukuma un žoga būvniecība 10.02.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Cēsu pilsētas SIA Vinda
Cēsis, Gaujaslīču iela 21
37 Projekta „Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārta” īstenošana – jaunas pazemes ūdeņu atradnes izveide 10.02.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
LSEZ SIA GI Termināls
Liepāja, nekustamais īpašums Ziemeļu ielā 19C
35 Jauna rezervuāra uzstādīšana minerāleļļas uzglabāšanai un autocisternu noliešanas/uzpildes laukuma izbūve 06.02.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Auces novads, Ukru pagasts
34 Valsts nozīmes ūdensnotekas Tērvete, ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 3826:01, posma pik.589/70–693/50 rekonstrukcija 06.02.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
JŪRAS PĒRLES SIA
Jūrmala, Bulduri, nekustamais īpašums Vienības prospektā 2
33 Darījuma iestādes – viesnīcas un sporta/atpūtas kompleksa jaunbūve 05.02.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, nekustamais īpašums „Priedes”
32 Smilts ieguve 05.02.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
BAO AS
Dobeles novads, Auru pagasts, nekustamā īpašuma „Gardenes bīstamo atkritumu novietne”
31 Piesārņotas grunts attīrīšanas tehnoloģijas uzlabošana, smalcinātu bīstamo un nebīstamo atkritumu attīrīšana un šķirošana 05.02.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Popes pagasts, Ziemeļkurzemes virsmežniecības Ventspils nodaļas Mētru meža iecirkņa 106., 107., 115. – 117.kvartāls
29 Meža ceļa „Jaunmednieku dambis” būvniecība 04.02.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, Dienvidkurzemes virsmežniecības Vaiņodes nodaļa, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Krīvukalna meža iecirkņa 332. – 336., 338., 339.kvartāls
28 Meža ceļa „Dūšenes ceļš” būvniecība 04.02.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
26 Meža ceļa „Raga ceļš” būvniecība 29.01.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
25 Meža meliorācijas sistēmas „Graudiņu” rekonstrukcija 29.01.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
C12 TECH Latvia SIA
Cēsis, Austrumu iela 5
24 Nolietotu autoriepu pārstrāde ar katalītisko zemas temperatūras pirolīzes metodi 29.01.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Līčezers AT SIA
Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, nekustamie īpašumi „Urdziņas” un „Aigutas”
23 Ražošanas kompleksa izveide 28.01.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SIA ražošanas komercfirma VEGA P
Krāslavas novads, Krāslava, nekustamais īpašums Rīgas ielā 165
22 Degvielas un autogāzes uzpildes stacijas būvniecība 26.01.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Baltic Multi Metals SIA
Rīga, Ganību dambis 21K
21 Melno un krāsaino metāllūžņu pārkraušanas un īslaicīgas uzglabāšanas laukuma izveide 26.01.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Tukuma novads, Pūres pagasts, nekustamais īpašums „Mežkrīvi”, derīgo izrakteņu atradne „Mežkrīvi”
20 Smilts – grants un smilts ieguve 26.01.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Dagdas novads, Andzeļu pagasts, nekustamais īpašums „Ļoļāni”
19 Dzīvojamās mājas, viesu mājas, saimniecības ēkas, garāžas būvniecība un nobrauktuves no esošā ceļa ierīkošana 26.01.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Veiksmes grupa SIA
Rīga, Rītausmas iela 4
18 Metāllūžņu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas laukuma izveide 26.01.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
17 Meža ceļa „Lienes sila ceļš” būvniecība 26.01.2015 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
Salas novads, Sēlpils pagasts, nekustamais īpašums „Ošāni”, derīgo izrakteņu atradnes „Ošāni” teritorija
16 Smilts – grants un smilts ieguve 23.01.2015 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
LSEZ AS PIEMARE
Liepāja, nekustamais īpašums Atslēdznieku ielā 37, Liepājas ostas teritorija
15 Zivju miltu pārkraušanas, glabāšanas un apstrādes centra izveide 23.01.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Agrofirma Tērvete AS
Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, nekustamais īpašums „Tērces”
14 Esošo liellopu novietņu „Tērces – 1” un „Tērces – 2” pārbūve un trīs jaunu liellopu novietņu „Tērces – 3”, „Tērces – 4” un „Tērces – 5” izbūve 22.01.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Agrofirma Tērvete AS
Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, nekustamais īpašums „Jātnieki”
13 Esošā liellopu kompleksa lielferma „Tērces” paplašināšana, paredzot jaunas cietstāvošo govju kūts piebūvi 22.01.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Mamas D SIA
Daugavpils novads, Sventes pagasts, nekustamais īpašums „Valpēteri”
12 Vasaras mājas pārbūve par viesu namu, autostāvvietas 10 automašīnām, laivu eliņa, pludmales ar muliņu un bērnu spēļu laukuma būvniecība 22.01.2015 Zemgales reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, nekustamais īpašums „Miemenes – 3”
11 Smilts, kūdras un dolomīta ieguve 21.01.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Ogres novads, Ogresgala pagasts
9 Valsts nozīmes ūdensnotekas Ķilupe posma pik.10/00 – 20/00 rekonstrukcija un aizsargdambja būvniecība 20.01.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DMLV SIA
Saulkrastu novads, Saulkrasti, Smilšu iela 10A
8 Viesnīcas būvniecība 20.01.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Easton Development Limited
Jūrmala, Dzintaru prospekts 17
5 Dzīvojamās mājas – savrupmājas nr.001 pārbūve bez apjoma palielināšanas 08.01.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Braslas iela 2E
4 Savrupmājas pārbūve 08.01.2015 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Saldus novads, Pampāļu pagasts, Dienvidkurzemes mežsaimniecības Pampāļu meža iecirkņa 53. – 54., 64. – 65. un 67. kvartāls
3 Meža ceļa „Lāču strauta ceļš” būvniecība 08.01.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Ragaciems, nekustamais īpašums „Ciguži”
2 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība 08.01.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Ugāles pagasts, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Mētru meža iecirkņa 71., 72., 73., 74., 87., 88., 89. un 90.kvartāls
1 Meža ceļu „Egļu ceļš” un „Nēģu ceļš” būvniecība 08.01.2015 Kurzemes reģionālā vides pārvalde