lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Lēmuma Nr. Paredzētā darbība (pēc iesniedzēja) Lēmums Reģionālā vides pārvalde
Pārgaujas novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība
Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts un Cēsis, Cēsu novads
325 Dabas takas atjaunošana un laukuma labiekārtošana 29.12.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Rūķis AG SIA
Olaines novads, Olaines pagasts, Klīves meža iecirkņa 161., 169. un 170.kvartāls
324 Meža ceļa „Spulles ceļa atzars” būvniecība 21.12.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Forevers SIA
Rīga, Granīta iela 9A
323 Ražotnes jaunbūve un esošās ražošanas ēkas pārbūve 21.12.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
CEĻU KOMFORTS SIA
Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, nekustamais īpašums “Trases ceļš”
322 Būvprojekta “Trases ceļa būve” izstrāde 21.12.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
HAVI Logistics SIA
Rīga, Augusta Deglava iela 161
321 Atkritumu plūsmas uzņēmuma iekšienē sakārtošana, optimizēšana, nodošana otrreizējai pārstrādei un apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšana 20.12.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
MSCO SIA
Ogres novads, Madlienas pagasts, nekustamie īpašumi “Korleni”, “Dzērves”, “Siliņi” un “Vecogres”
320 Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana 20.12.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts, nekustamais īpašums „Medņi”, derīgo izrakteņu atradne „Medņi”
319 Smilts ieguve 20.12.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Airu iela 3A
318 Dzīvojamās mājas būvniecība 16.12.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Aggregare SIA
Sējas novads, nekustamais īpašums „Remonthalle”
317 Koka iepakojuma pārstrādes apjoma palielināšana un stikla iepakojuma savākšana un drupināšana 16.12.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Durbes novads, Tadaiķu pagasts, Grobiņas meža iecirkņa 3. – 4. un 6.kvartāls
316 Meža ceļa „Aisteres ceļš” būvniecība 15.12.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums “Lejasķesteri”
315 Saimniecības ēkas būvniecība un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa 14.12.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Līgatnes papīrs SIA
Rīga, nekustamais īpašums “Tēraudlietuves iela 9”
314 Atkritumu (papīrs un kartons, papīra un kartona iepakojums) savākšana, šķirošana un nodošana otrreizējai pārstrādei 14.12.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DO Studio SIA
Jūrmala, Kāpu iela 139
313 Dzīvojamās mājas un palīgēkas (pazemes autostāvvietas) būvniecība un vairāku ēku nojaukšana 13.12.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Varpa SIA
Krāslavas novads, Kaplavas pagasts, nekustamais īpašums „Priedkalnes 1”
312 Esošās granulu ražošanas ceha ēkas paplašināšana un ražošanas jaudas palielināšana uzstādot otru granulu ražošanas līniju 12.12.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Cēsu novada pašvaldība
Cēsis, Cēsu novads, nekustamais īpašums„Cīrulīšu iela 68A” un „Mūrlejas iela 1”
311 Dabas taku izveide gar Zvanu un Spoguļu klintīm 12.12.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Lejnieku projektēšanas birojs SIA
Jūrmala, Vēju iela 3
310 Saimniecības ēku pārbūve 07.12.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Pelleteries SIA
Kuldīgas novads, Kuldīga, Krauļu iela 4 un 4B
309 Skaidu pārstrādes ceha, apaļkoka pārstrādes ceha un jaunas katlu mājas ar jaudu 1,5MW izbūve un trīs betonētu laukumu ierīkošana 05.12.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezera ciems, nekustamais īpašums Diānas ielā 6
308 Dzīvojamās mājas būvniecība 05.12.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Ragaciems, nekustamais īpašums „Štāļi”
307 Esošas dzīvojamās mājas demontāža, jaunas dzīvojamās mājas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība 05.12.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, Plikpūrmaļi, nekustamais īpašums „Vītolkalns” un „Azarkolni”
306 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un piebraucamā ceļa būvniecība, kā arī esošās ēkas nojaukšana un teritorijas labiekārtošana 30.11.2016 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Mārsilu iela 26
305 Dzīvojamās mājas būvniecība 29.11.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Light House Deluxe SIA
Jūrmala, Melluži, nekustamais īpašums Magoņu ielā 2, nekustamie īpašumi ar kadastra apzīmējumiem 1300 014 0513 un 1300 014 0606
304 Sadalošā gāzes vada būvniecība 28.11.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Firma L4 SIA
Mārupes novads, Mārupes, Tīraines, Vētras un Jaunmārupes ciemi
303 Būvprojekta „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Mārupē, 4.kārta” realizācija 28.11.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Merks SIA
Rīga, Krasta iela 99a
302 Biroja ēku kompleksa būvniecība 28.11.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Preiļu novada dome
Preiļu novads, Preiļu pagasts un Preiļu pilsēta
301 Projekta “Rietumu ielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai, Preiļos” realizācija 25.11.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Daugavpils satiksme AS
Daugavpils, posms 18.novembra iela – Veselības iela – Stropu ciems
300 Jaunas tramvaja līnijas būvniecība 25.11.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Port Milgrāvis SIA
Rīga, Rīgas brīvostas teritorija, nekustamie īpašumi ar kadastra numuriem 0100 111 0194 un 0100 068 2028
299 Rīgas brīvostas piestātnes VM–3 pārbūve 24.11.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas ūdens SIA
Jūrmalas pilsētas teritorija
298 Būvprojekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” izstrāde 24.11.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
O Yachts SIA
Engures novads, Engures pagasts, Engures ciems, nekustamais īpašums „Jūras iela 62B”
297 Angāra tipa noliktavas jaunbūve 23.11.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
BM-projekts SIA
Ādažu novads, Kadagas pagasts, nekustamais īpašums „Ādažu nacionālais mācību centrs”
296 Autostāvlaukuma un brauktuvju izbūve, un teritorijas labiekārtošana 23.11.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA" SIA
Tukuma novads, Tukums, Dienvidu iela 1
294 Būvgružu un lielgabarīta atkritumu šķirošana un pārstrāde 15.11.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Amatas novads, Drabešu pagasts, nekustamais īpašums “Lejas Rauduvītes”
293 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošana meža zemē 15.11.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Madonas novads, Dzelzavas pagasts, Lubānas meža iecirkņa 802.kvartāla apgabala 5., 6., 11., 12., 17. un 18.kvartāls
292 Meža ceļa „Edgara ceļš” būvniecība 10.11.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Madonas novads, Dzelzavas pagasts, Lubānas meža iecirkņa 802.kvartāla apgabala 40.-44., 48.-54., 59.-69., 71.-81., 84.-94. un 101.-109.kvartāls
291 Meža meliorācijas sistēmas “Karavīru masīvs” pārbūve 10.11.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmalas pilsēta, nekustamais īpašums Otīlijas ielā 3
290 Dzīvojamās mājas - savrupmājas pārbūve 10.11.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Seasky SIA
Jūrmalas pilsēta, nekustamais īpašums Dzintaru prospektā 11 un un nekustamais īpašums Dzintaru prospektā 9
289 Esošās sanatorijas ēkas pārbūve par atpūtas iestādi un divu atsevišķu atpūtas ēku izbūve 10.11.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, nekustamais īpašums Aspazijas ielā 4
288 Dzīvojamās mājas – savrupmājas pārbūve 09.11.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (SEZ)
Liepājas ostas teritorija pie Karostas kanāla ieejas daļas ziemeļu krasta, nekustamais īpašums Katedrāles ielā 8/18
287 Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšana un gultnes padziļināšana 08.11.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
LATUZVIS SIA
Jūrmalas pilsēta, nekustamais īpašums Sporta ielā 1/3
286 Atpūtas un brīvdienu pavadīšanas ēku kompleksa būvniecība 08.11.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Dzintaru 25 SIA
Jūrmala, Dzintaru prospekts 21
284 Daudzfunkcionālas ēkas būvniecība 01.11.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Nīcas novada dome
Nīcas novads, Nīcas pagasts, Bernāti, nekustamais īpašums “Bernātu Parks”
283 Dabas taku tīkla izveidošana, teritorijas labiekārtojuma un vides objektu uzstādīšana 01.11.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Priekules novads, Virgas pagasts, Grobiņas meža iecirkņa 141. – 143.kvartāls
282 Meža autoceļa „Vecā meža ceļa atzars” būvniecība 01.11.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Priekules novads, Priekules pagasts, Krīvukalna meža iecirkņa 40., 41. un 42.kvartāls
281 Meža ceļa „Zeidaku ceļš” būvniecība 27.10.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Augstsprieguma tīkls AS
Salaspils novads, Salaspils pagasts
280 330kV elektropārvades līnijas izbūve 26.10.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Priekules novads, Priekules pagasts, Krīvukalna meža iecirkņa 59., 60. un 61.kvartāls
279 Meža ceļa „Pureņu ceļa atzars” būvniecība 25.10.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Kuivižu zvejnieku apvienība, biedrība
Salacgrīvas novads, Salacgrīva, nekustamais īpašums „Kuivižu osta”
278 Zvejas aprīkojuma uzglabāšanas angāra būvniecība 24.10.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
AIZPUTES CEĻINIEKS SIA
Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, nekustamais īpašums “Smiltēni”
277 Smilts – grants un smilts ieguve 24.10.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Durbes novads, Vecpils pagasts, Apriķu meža iecirkņa 289. un 290.kvartāls
276 Meža ceļa „Padambju ceļš” būvniecība 24.10.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Handel Industry SIA
Rīga, Šampētera iela 36
275 Automašīnu eļļu ražošana 20.10.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
City Sand SIA
Salaspils novads, Salaspils pagasts, nekustamais īpašums „Brīvnieki 1”
274 Smilts un kūdras ieguve 20.10.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Bal – kom SIA
Salaspils novads, Salaspils pagasts, nekustamais īpašums „Lejasbrīvnieki”
273 Smilts un kūdras ieguve 20.10.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Sofijas iela 1
272 Dzīvojamās mājas būvniecība 19.10.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Tallinas iela 12
271 Dzīvojamās mājas būvniecība 19.10.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils novads, Salaspils pagasts, nekustamais īpašums “Jaunās Viktorijas”
270 Dzīvojamās mājas un pirts būvniecība 18.10.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Amatas novads, Drabešu pagasts, Meijermuiža, nekustamais īpašums “Vecoškalni”
269 Atpūtas bāzes izveide 18.10.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Preiļu novads, Pelēču pagasts, Preiļu meža iecirkņa 306.kvartālapgabala 249., 252. ,255.kvartāls
268 Meža ceļa „Pelēču ceļš” būvniecība 18.10.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rucavas novads, Rucavas pagasts, Pape, nekustamais īpašums „Vecmārtiņi”
267 Dzīvojamo māju/būvju un saimniecības ēku pārbūve, nelegālo būvju nojaukšana, drupu likvidācija un piebraucamo ceļu pārbūve 18.10.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Rīgas dome
Rīga, Mežaparks, nekustamā īpašuma Ostas prospektā 11
266 Mežaparka teritorijas pārbūve 18.10.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Akva Systems SIA
Krāslavas novads, Kalniešu pagasts, nekustamais īpašums “Amina-2”
265 Esošās zivju audzētavas modernizācija 17.10.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Metaproms Group SIA
264 Uzņēmuma ražošanas procesa optimizācija 06.10.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ventspils, nekustamais īpašums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”
263 Rūpnieciskās teritorijas ierīkošana 05.10.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Krāslavas novada dome
Krāslavas novads, Piedrujas pagasts, nekustamais īpašums „Napoleoni”
262 Inženiertehniskās infrastruktūras attīstība, autostāvvietu un viesnīcas būvniecība, radot priekšnoteikumus robežšķērsošanas procesa uzlabošanai un loģistikas parka attīstībai Krāslavas novadā 04.10.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Ventbunkers AS
260 Sašķidrinātas dabas gāzes apgādes sistēmas izveide 03.10.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
BS 01 SIA
Garkalnes novads, Mašēnu ezers un tam piegulošā teritorija
258 Mašēnu ezera tīrīšana un padziļināšana, krasta labiekārtošana 03.10.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DG Termināls LSEZ SIA
Liepāja, Pulvera iela 33
257 Divu vertikālo virszemes rezervuāru uzstādīšana minerāleļļu pārkraušanai 26.09.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Līvānu novads, Jersikas pagasts, Vārkavas novads, Rožkalnu pagasts un Daugavpils novads, Nīcgales pagasts
256 Meža koplietošanas meliorācijas sistēmas „Sergunta” pārbūve 22.09.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Alfa Energy SIA
Daugavpils, 18.novembra iela 2
255 Melases īslaicīgas uzglabāšanas vietas ierīkošana un melases uzglabāšana PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāles Nr.1 (SC-1) teritorijā 16.09.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Viļakas novads, Vecumnieku pagasts
254 Valsts nozīmes ūdensnotekas „Niedrupīte” (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 68222:01) posma pik.0/00–105/00 atjaunošana 16.09.2016 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Ezerkrasti ZS
Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, Tilīši, nekustamais īpašums “Ezerkrasti”
253 Kempinga koplietošanas telpu ēkas izbūve, teritorijā esošo ceļu atjaunošana un jaunu ceļu ierīkošana 14.09.2016 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Māras iela 32
252 Dzīvojamās mājas būvniecība 14.09.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Eko Energy SIA
Rīga, Daugavgrīvas šoseja 4E
251 Koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtas izvietošana 13.09.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Preiļu novads, Pelēču pagasts, Preiļu meža iecirkņa 306.kvartālapgabala 249., 252. ,255.kvartāls
250 Meža ceļa „Ventas aļņu ceļa pagarinājums” būvniecība 09.09.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Priekules novads, Priekules pagasts, Krīvukalna meža iecirkņa 37.-39., 51., 57.kvartāls
249 Meža ceļa „Vārtājas ceļš” būvniecība 09.09.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Kaugurciems, Glūdas iela, Kaugurciema iela, uz objektu Kaugurciema ielā 43
248 Sadalošā gāzes vada būvniecība 09.09.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jūrmalas pilsētas dome
Jūrmala, Līgatnes iela, peldvieta “Pumpuri”, Rožu iela, peldvieta “Melluži”, Vēju iela, peldvieta “Vaivari”, Kapteiņa Zolta iela, peldvieta “Kauguri”, Brīzes iela, peldvieta “Jaunķemeri”
247 Autonomu apgaismojuma laternu uzstādīšana, pasākumu veikšana ekspansīvo, invazīvo sugu izplatīšanās ierobežošanai un krasta kāpu nostiprināšana izejās uz pludmali 09.09.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Sadales tīkls AS
Ķeguma novads, Rembates pagasts, nekustamie īpašumi "Stārķēni", "Ogreskalni", "Pašvaldība" un "Glāznieki"
246 Elektrolīnijas 0,4kV būvniecība 09.09.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezers, Mārsilu iela 15
245 Dzīvojamās mājas būvniecība 06.09.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Aizputes novads, Cīravas pagasts, nekustamais īpašums „Valsts mežs Cīrava”, derīgo izrakteņu atradne „Cīravas mežniecība, 1.laukums”
244 Smilts – grants un smilts ieguve 06.09.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Ciblas novads, Blontu pagasts un Kārsavas novads, Goliševas pagasts
243 Valsts nozīmes ūdensnotekas Ludza (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 6842:01) posma pik.00/00–278/69 atjaunošana 06.09.2016 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Līvānu novads, Rudzātu pagasts
242 Valsts nozīmes ūdensnotekas „Melnupīte” (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 432252:01) posma (pik.50/00-153/50) atjaunošana 02.09.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Dundagas novads, Kolkas pagasts, Vaide, nekustamais īpašums „Dziļumi”
241 Savrupmājas būvniecība 31.08.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Vaiņodes novads, Embūtes pagasts, nekustamais īpašums „Valsts mežs Embūte”, derīgo izrakteņu atradne „Mālkalni”
240 Smilts ieguve 31.08.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums „Kraujas – 2”
239 Pirts ēkas atjaunošana un lietošanas veida maiņa par dzīvojamo ēku 31.08.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Sadales tīkls AS
Jūrmala un Babītes novada Salas pagasts
238 Esošās 20/10kV apakšstacijas „Dubulti” pārbūve par 110/10kV apakšstaciju un 110kV elektrolīniju izbūve no perspektīvās 110/10kV apakšstacijas Dubultos līdz esošai divķēžu 110kV gaisvadu līnijai 31.08.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Siguldas novads, Mores pagasts, nekustamais īpašums „Valsts mežs 4266” , nekustamais īpašums „Jaunausekļi” ;Mālpils novads, nekustamais īpašums „Medņukalna mežs” un nekustamais īpašums „Elektrolīniju mežs”
236 Meža meliorācijas sistēmas „Medņukalna purvs” pārbūve 24.08.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LATGRAN SIA
Krustpils novads, Kūku pagasts, nekustamais īpašums „Ābeles”
235 Esošās koksnes granulu ražotnes jaudas palielināšana 23.08.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Seagull Investments SIA
Jūrmala, Ērgļu iela 1307
234 Ērgļu ielas posma pārbūve un inženiertīklu izbūve 22.08.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvian Amusement agency SIA
Lielvārdes novads, Lēdmanes pagasts, nekustamais īpašums „Vēsmiņas” un „Sila mala”
233 Atpūtas parka izveide 22.08.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Firma L4 SIA
Siguldas novads, Siguldas pilsētas teritorija
232 Būvprojekta „Siguldas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūves I kārta” izstrāde 19.08.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Līvānu novads, Jersikas pagasts, zemes vienības ar kadastra numuriem 7652 005 0526, 7652 006 0002, 7652 006 0006, 7652 006 0007, Nīcgales meža iecirkņa 18., 19., 27.-29., 36.-47.kvartāls
231 Meža meliorācijas sistēmas „Jersika” pārbūve 19.08.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
CAM DEVELOPMENT SIA
Jūrmalas pilsēta, nekustamais īpašums Dzintaru prospektā 19A
230 Viesnīcas ēkas būvniecība 19.08.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Agrofirma Tērvete AS
Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, nekustamais īpašums „Jātnieki” un nekustamais īpašums „Maz – Šķindeļi”
229 Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izstrādāto, atūdeņoto dūņu izmantošana biogāzes ražošanā, digestāta kaltes uzstādīšana un divu jaunu uzglabāšanas tvertņu izbūve 16.08.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Ragaciems, nekustamais īpašums „Galandera gatve 4”
228 Dzīvojamās mājas būvniecība 15.08.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
ARHIS ARHITEKTI SIA
Rīga, nekustamais īpašums Balasta dambī 1k-2
227 Daudzstāvu dzīvojamās ēkas ar biroja telpām būvniecība 09.08.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Agrofirma Turība SIA
Riebiņu novads, Riebiņu pagasts, nekustamais īpašums „Šļamovka”
226 Piena liellopu novietnes paplašināšana un modernizācija 09.08.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Mežcaunas”
225 Fortifikāciju būvju daļas demontāža, dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, pirts, laivu mājas būvniecība 05.08.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Projekts 8 SIA
Talsu novads, Abavas pagasts, nekustamais īpašums „Laiņi”
224 Smilts – grants un smilts ieguve 05.08.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Nīcas novads, Otaņķu pagasts, Nīcas meža iecirkņa 296., 297., 332., 333., 360., 379.kvartāls
223 Meža ceļa „Tīreļa vārtu ceļš” būvniecība 04.08.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
KARJERS VECVĒGAS SIA
Kuldīgas novads, Padures pagasts, nekustamais īpašums „Vecvēgas”, derīgo izrakteņu atradne „Umuļi – Vecvēgas”
222 Smilts – grants un smilts ieguve 03.08.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
AUDA A SIA un Gamma-A SIA
Rīga, Audupes iela 15-17
221 Peldošo piestātņu uzstādīšana jahtu un kuteru īslaicīgai stāvēšanai 29.07.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Sadales tīkls AS
Ogres novads, Ogresgala pagasts un Ķeguma novads, Rembates pagasts
220 Elektrolīnijas 0,4kV EPL Z-2203-2 pārbūve 29.07.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krāslava, Aglonas iela 9
219 Krāsaino metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izveide 28.07.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Rojas novads, Kaltenes ciems, nekustamais īpašums „Dālijas”
218 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa 100m2 lielā platībā, dzīvojamās mājas jaunbūve, rūpnieciski ražotas pirts (mucveidīga mazēka ar iebūvētu pirti) uzstādīšana 28.07.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
HGF Rīga SIA
Rīga, Patversmes iela 19
217 Metāla izstrādājumu krāsotava un pārstrādātas gumijas izstrādājumu (gumijas disku un paklājiņu) ražošana 28.07.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rīgas Satiksme Rīgas pašvaldības SIA
Rīga, Rīgas vēsturiskā centra rajons un Skanstes apkaime
215 Jaunas tramvaja līnijas būvniecība un esošo tramvaju līniju posmu pārbūve 26.07.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Mērsraga novads, Mērsraga pagasts, Upesgrīvas ciems, nekustamais īpašums „Purviņi”
214 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaunbūve 26.07.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kuldīgas novads, Rendas pagasts, nekustamais īpašums „Valsts mežs Ezeri”, derīgo izrakteņu atradne „Renda – 1989.g.”
213 Smilts – grants ieguve 25.07.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Kļaviņi”
212 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un dzīvojamās mājas būvniecība 21.07.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums „Meleki”
211 Palīgēkas - malkas šķūņa būvniecība 20.07.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
TALCE SIA
Kuldīgas novads, Rendas pagasts, nekustamais īpašums „Vecklintis”, derīgo izrakteņu atradne „Vecklintis”
210 Izmaiņas iepriekš vērtētā darbībā, kas saistītas ar smilts – grants ieguvi 20.07.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Rojas ostas attīstības parks SIA
Rojas novads, Rojas ciems, Selgas iela 1
209 Rojas ostas infrastruktūras sagatavošana un nolietoto kuģošanas līdzekļu demontāžas zonas (rūpnīcas) izveidošana 20.07.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
JELGAVAS ŪDENS SIA
Jelgavas pilsētas teritorija
208 Būvprojekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā” 5.kārtas izstrāde 19.07.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Robežu iela 8
206 Dzīvojamās mājas pārbūve 14.07.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, Ozolu iela 11
205 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa, dzīvojamās mājas un pirts būvniecība 14.07.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezera ciems, Tallinas iela 7
204 Dzīvojamās mājas un nojumes būvniecība 13.07.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Ogres novads, Krapes pagasts, nekustamais īpašums „Spārniņi”
203 Pirts/viesu nama un ceļa būvniecība un dīķa izveide 13.07.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Komunālā pārvalde
Ventspils, nekustamais īpašums „Vasarnīcu iela 58”
202 Projekta „Publiskās infrastruktūras izveide dienvidrietumu rajonā, Ventspilī” realizācija 13.07.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Rīgas universālais termināls SIA
Rīga, Birztalu iela 6A, 6B, 6C, 9 un 9B
201 Noliktavu un ar noliktavām saistīto tehnoloģisko iekārtu, laukumu un pievadceļu būvniecība esošā kravu pārkraušanas un uzglabāšanas terminālī un kravu apgrozījuma palielinājums 11.07.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
PRO VIA SIA
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamie īpašumi „Zābaki” un „Kakari”
200 Jauno ceļu posmu un stāvlaukuma izbūve 08.07.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
PRO VIA SIA
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums „Brīduļi”, „Zābaki” un „Almucas-Zābaki-Estrāde-Plūdoņi”
199 Servitūta ceļa pārvietošana un stādu pieaudzēšanas laukuma izbūve 08.07.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Mālpils novads, nekustamais īpašums „Ošiņu mežs”, kūdras atradne „Kardes purvs”
197 Kūdras ieguve 05.07.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Daugavpils novads, Tabores pagasts, Krāslavas meža iecirkņa 236., 237., 238., 241., 242., 243., 244., 245.kvartāls
196 Meža ceļa „Tabores ceļš” būvniecība 04.07.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Dundagas novads, Dundagas pagasts, Raķupes meža iecirkņa 117., 118., 125., 132., 133.-137., 134.-138., 139.-138.kvartāls
195 Meža ceļa „Sumbru ceļš” pārbūve un būvniecība 04.07.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, Alberta iela 1
194 Dzīvojamās mājas būvniecība 04.07.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
"Ventspils nafta" termināls SIA
Ventspils, Dzintaru iela 82 un Talsu iela 75
193 Tvaiku pārstrādes/savākšanas sistēmas uzstādīšana un izmaiņas pārkraujamo produktu sortimentā un apjomā 01.07.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Firma L4 SIA
Ikšķiles novads, Ikšķiles pilsētas teritorija
191 Būvprojekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” izstrāde 30.06.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Līvānu novada dome
Līvānu novads, Rožupes pagasts, nekustamie īpašumi „Silakalns” un „Gercāni”
190 Slēpošanas kalna būvniecība 29.06.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ciblas novads, Līdumnieku pagasts, Ludzas meža iecirkņa 209.-210. un 211.kvartāls
189 Meža ceļa „Vindražu atzars” būvniecība 29.06.2016 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Tiegažu Vārpas 1 Z/S
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums „Jūras piekrastes josla”
188 Auto stāvlaukuma teritorijas labiekārtošana – vieglas konstrukcijas mazēkas (kioska) uzstādīšana, tualešu novietošana, laipas līdz pludmalei ierīkošana, galdiņu, soliņu un atkritumu urnu novietošana 29.06.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Zvejniekciems, nekustamais īpašums „Riņķi”
186 Dzīvojamās mājas būvniecība, saimniecības ēkas (šķūņa) pārbūve par viesu namu un pirts ēkas pārbūve 27.06.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
LEGRO LATVIA SIA
Kūdras substrāta ražošanas un iepakošanas stacija, SIA “LEGRO LATVIA”
185 Kūdras substrāta ražošanas un iepakošanas stacijas būvniecība 21.06.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
V&Tlom SIA
Daugavpils, Dunduru iela 5E
184 Metāllūžņu savākšanas, šķirošanas, pārkraušanas un uzglabāšanas vietas izveide 21.06.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ventspils, Talsu iela 200
183 Rūpnieciskās teritorijas ierīkošana 21.06.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, Alberta iela 6
182 Brīvdienu mājas būvniecība 17.06.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Aizputes novads, Lažas pagasts, Akmensraga meža iecirkņa 66.,67.,73., 85-89., 94., 95. un 106.-108.kvartāls
181 Meža meliorācijas sistēmas „Sarkanvalks” pārbūve 17.06.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Talsu spriegums SIA
Ģibuļu pagasts, Talsu novads un Rendas pagasts, Kuldīgas novads, zemes gabali ar kadastra numuriem – 8854 190 0068, 8854 019 0028, 8854 019 0029, 6280 007 0300, 6280 007 0056, 6280 007 0143, 6280 007 0008
180 Būvprojekts „TP–9908 „Kalešu ceplis”” 17.06.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Pāvilostas novada pašvaldība
Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 1, Dzintaru iela 1A , Dzintaru iela 2C,Tirgus iela 18, Dzintaru iela 1C
179 Pretplūdu aizsargbūves – promenādes izbūve un Pāvilostas novadpētniecības muzeja apkārtnes labiekārtošana 17.06.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Riebiņu novads, Stabulnieku un Sīļukalna pagasts
178 Valsts nozīmes ūdensnotekas Lecija (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 43228:01) posma pik.00/00–110/13 atjaunošana 17.06.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Tomus SIA
Jūrmala, nekustamais īpašums „Bulduri 1115”
177 Projekta „Veloceliņš ar autostāvvietām un labiekārtojumu no 3. līdz 5.līnijai Jūrmalā” realizācija 17.06.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Carnikavas novada dome
Carnikavas novads, nekustamie īpašumi ar kadastra apzīmējumiem: 8052 008 1331, 8052 008 1385, 8052 008 1447, 8052 008 1384, 8052 008 1476, 8052 008 0565, 8052 008 1208
176 Projekta „„Karlsona parka” sporta, atpūtas un stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija” un projekta „„Karlsona parka” saimnieciskās zonas būvprojekta izstrāde” realizēšana 16.06.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salaspils novads, Salaspils pagasts, nekustamais īpašums Roves - Gaismas”
175 Dzīvojamās mājas būvniecība un vasaras mājas pārbūve 15.06.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmalas pilsēta, nekustamais īpašums Iecavas ielā 2
174 Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība 15.06.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
SZK un Partneri SIA
Jūrmala, Majori, nekustamais īpašums Ērgļu iela 4
173 Ārējā gāzesvada pievada izbūve 14.06.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
CCDU Jūrmala SIA
Jūrmala, Kauguru iela 3
172 Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa un autostāvvietu vairāk kā 700 automašīnām būvniecība 13.06.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Siguldas novads, Siguldas pilsēta, nekustamais īpašums „Mednieku māja”
171 Teritorijas pārbūve 09.06.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Amatas novads, Drabešu pagasts, nekustamais īpašums „Krauju Eži”
169 Dzīvojamās mājas būvniecība un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa 07.06.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Preiļu novads, Pelēču pagasts, Preiļu meža iecirkņa 306.kvartālapgabala 249., 252. ,255.kvartāls
168 Meža ceļa „Siliņa ceļš” būvniecība 07.06.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu pilsēta, nekustamais īpašums Kalna ielā 11
167 Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība 07.06.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Garkalnes novads, Baltezera ciems, nekustamais īpašums „Alderu iela 5”
166 Dzīvojamās mājas būvniecība 07.06.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
MIKOR SIA
Viesītes novads, Rites pagasts, nekustamais īpašums „Salāte”
165 Smilts ieguve 03.06.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Riekstu kalns SIA
Baldones novads, Baldones pagasts, nekustamie īpašumi „Bārtas” un „Mežkalni - A”
164 Slēpošanas trašu izbūve 30.05.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ciblas novads, Līdumnieku pagasts, Ludzas meža iecirkņa 163., 164., 165.kvartāls
163 Meža ceļa „Britiku ceļa 2.posms” būvniecība 30.05.2016 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ludzas novads, Briģu pagasts, Ludzas meža iecirkņa 69.,74.,75.kvartāls
162 Meža ceļa „Senčatu ceļš” būvniecība 30.05.2016 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Baltijas Pērle SIA
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamais īpašums „Klintis”
161 Trīs mazēku (ar tualetes un dušas telpām) un šķūņa būvniecība 30.05.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions” VSIA
Rīga, nekustamie īpašumi Augšielā 1 un Augšielā 3
159 Daugavas stadiona teritorijas pārbūve 26.05.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Krustpils novads, Krustpils pagasts, Dienvidlatgales mežsaimniecības Ābeļu meža iecirkņa 16., 17., 18., 21., 22., 318.kvartāls, kūdras atradne „Kaķīšu purvs”
158 Kūdras ieguve 26.05.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
EU PANTRADE SIA
Rīga, nekustamais īpašums Flotes ielā 9C
156 Akmeņogļu brikešu ražotnes ierīkošana 23.05.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Bigauņciems, nekustamais īpašums “Jaunmūrnieki”
155 Dzīvojamās mājas būvniecība 18.05.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Madonas novads, Liezēres pagasts, Piebalgas meža iecirkņa 397., 398. un 406.kvartāls
154 Meža ceļa „Ogriņu ceļš” būvniecība 18.05.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Engure, Jūras iela 36
153 Dzīvojamās mājas pārbūve 16.05.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ziedleju stāsti SIA
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums „Ziedlejas – Gaujmaļi”
152 Dzīvojamās mājas un pievadceļa būvniecība un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa 16.05.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
JGD Investments SIA
Saulkrastu pilsēta, nekustamais īpašums „Zemes gabals Nr.224F”
151 Individuālās dzīvojamās mājas būvniecība 16.05.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Exitus SIA
Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts, nekustamais īpašums „Dzegas”
150 Metālapstrādes ražotnes būvniecība 13.05.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Eco Baltia Vide SIA
Tukuma pilsēta, nekustamais īpašums „Pēkšēni”
149 Būvgružu šķirošanas un pārstrādes laukuma izveide un būvgružu šķirošana un pārstrāde 11.05.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Madonas novads, Liezēres pagasts, Piebalgas meža iecirkņa 404., 408.- 410.kvartāls
148 Meža ceļa „Bunkuru ceļš” būvniecība 11.05.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Rīteru dolomīts SIA
Jaunjelgavas novads, Seces pagasts, nekustamais īpašums „Caunes”
147 Smilts – grants ieguve 11.05.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kuldīgas novads, Kabiles pagasts, Ventas (DK) meža iecirkņa 552., 574., 575.kvartāls
146 Meža ceļa „Valgales ceļš” būvniecība 11.05.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
VENTPLAC SIA
Ventspils, Rūpniecības iela 25, 9 un 11
145 Esošo pārkraujamo kravu nomenklatūru papildināšana ar atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumiem, granītu, graudiem un smilti, smalkas frakcijas dolomītu un kaļķakmeni 10.05.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
MGH SIA
Ogre, nekustamais īpašums „Ogres Zilie kalni”
144 Gaisa virvju taku uzstādīšana 06.05.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Saldus novads, Kursīšu pagasts, Zvārdes meža iecirkņa 226.-228.kvartāls
143 Meža ceļa „Tiltiņu ceļš” būvniecība 06.05.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Tukums novads, Jaunsātu pagasts, Kandavas meža iecirkņa 138.-145., 139.-146, 140.-147.kvartāls
142 Meža ceļa „Ķeģeļu ceļš” būvniecība 06.05.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Kandavas novads, Kandavas pagasts, Kandavas meža iecirkņa 116.,117., 118.kvartāls
141 Meža ceļa „Māliņu kroga ceļš” būvniecība 06.05.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība”
Jelgava, nekustamais īpašums Bauskas ielā 12c
140 Kapsētas „Meža kapi” paplašināšana 02.05.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, Remtes meža iecirkņa 343., 357.kvartāls
139 Meža ceļa „Zvirbuļu ceļš” būvniecība 29.04.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Brocēnu novads, Gaiķu pagasts, Remtes meža iecirkņa 310., 311.kvartāls
138 Meža ceļa „Buļļupītes ceļš” būvniecība 29.04.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
ECO GREEN LINE SIA
Jelgava, Rūpniecības iela 39
137 Polimēru atkritumu otrreizējās pārstrādes rūpnīcas ierīkošana 29.04.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Agro Cemeri SIA
Gulbenes novads, Litenes pagasts, nekustamais īpašums „Cemeri”
136 Biogāzes koģenerācijas stacijas jaudas palielināšana un izejvielu sortimenta paplašināšana 28.04.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Nordic Recycling SIA
Stopiņu novads, Ulbroka, Acones iela 9B; nekustamais īpašums „Mežkungi”
135 Atkritumu apsaimniekošana 28.04.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Baltic PlastService SIA
Olaine, Rīgas iela 6 - 17b
134 Plastmasas atkritumu pārkraušana, uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde, kā arī papīra un kartona atkritumu pārkraušana, šķirošana un uzglabāšana 28.04.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Ventspils novads, Tārgales pagasts, Ovīšu ciems, nekustamais īpašums „Virsseržanti”
133 Būvprojekta izstrāde objektam Mazvērtīgo ēku, būvju un dažādu būvelementu nojaukšana nekustamajā īpašumā „Virsseržanti” 27.04.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Imanta Retail Park SIA
Rīga, nekustamais īpašums Kurzemes prospektā 3
132 Tirdzniecības centra pārbūve ar jaunu autostāvvietu izbūvi 27.04.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ogres novada pašvaldība
Ogres upe un Rīgas HES ūdenskrātuve, kā arī Ogres upei piegulošās teritorijas
131 Pretplūdu (straumvirzes) aizsargmola (jaunbūves) būvniecība, sanešu un derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve, dambja pārbūve pie Brīvības ielas 60 – 80 un Dzirnavu dambja pārbūve 26.04.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
130 Meža meliorācijas sistēmas „Kaņepa masīvs” pārbūve 25.04.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alojas novads, Staiceles pagasts, Rietumvidzemes mežsaimniecības 22421.Salacgrīvas meža iecirkņa 17.-18., 30.-33., 41.-45., 85.-86.kvartāls
129 Meža meliorācijas sistēmas „Painītes” pārbūve 22.04.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Pāvilostas ostas pārvalde
Pāvilostas novads, Pāvilosta, Dzintaru iela 1A un Ostmalas iela 4A
128 Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pārbūve 22.04.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas meža iecirkņa 263.-268., 293.-299., 328.-330.kvartāls
127 Meža meliorācijas sistēmas „Mednieki 1” pārbūve 21.04.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Misas meža iecirkņa 213., 214., 215., 227., 228., 229.kvartāls
126 Meža ceļa „Medaines ceļš” būvniecība 20.04.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Lubānas novada pašvaldība
Lubānas novads, Indrānu pagasts, nekustamais īpašums „Lubānas meža kapi”
125 Lubānas Jauno kapu teritorijas paplašināšana un labiekārtošana 20.04.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu novads, Saulkrastu pagasts, Zvejniekciems, nekustamais īpašums “Timmāji”
124 Ceļu infrastruktūras būvniecība 20.04.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BL Monolīts SIA
Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, nekustamais īpašums „Jaunliekmaņi”
123 Smilts – grants un smilts ieguve 15.04.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alūksnes novads, Alsviķu pagasts, Melnupes meža iecirkņa 298., 299., 313., 314., 315., 316., 317., 333., 334.kvartāls
122 Meža ceļa „Audriņu ceļš” būvniecība 15.04.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Kurzemes Zvejniecības Ražotāju Organizācija Biedrība
„Jaunlatvieši”, Ārlavas pagasts, Talsu novads, LV-3260
121 Zivju pārstrādes ražotnes izveide nepārtikas zivju pārstrādei zivju miltos un zivju eļļā 14.04.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
TALCE SIA
Talsu novads, Laidzes pagasts, nekustamais īpašums „Tiltiņi”
120 Smilts – grants un smilts ieguve 14.04.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ķeguma novads, Tomes pagasts, Baldones novads, Baldones pagasts, Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku meža iecirkņa 24., 25., 42.-44., 128.-130., 147.kvartāls
119 Meža ceļa „Ņinas ceļš” būvniecība 13.04.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alūksnes novads, Alsviķu pagasts, Melnupes meža iecirkņa 353., 356. - 361., 365.kvartāls
118 Meža ceļa „Ulda ceļš” būvniecība 11.04.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alūksnes novads, Liepnas pagasts, Žīguru meža iecirkņa 307.-311. un 329.-333.kvartāls
117 Meža ceļa „Pērdejas ceļš” būvniecība 11.04.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, 33.līnija 3
116 Saimniecības ēkas pārbūve un savrupmājas jaunbūve 11.04.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Līvānu novads, Jersikas pagasts, Nīcgales meža iecirkņa 28., 40. un 45.kvartāls
115 Meža ceļa „Ezera ceļš” būvniecība 11.04.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ropažu novads, Ropažu meža iecirkņa 543. , 545.kvartāls
114 Meža ceļa „Pakšmalu ceļš” būvniecība 11.04.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alojas novads, Braslavas pagasts un Brīvzemnieku pagasts, Limbažu meža iecirkņa 189. – 191. un 193. – 205.kvartāls
113 Meža ceļa „Tēvgāršas ceļa turpinājums” būvniecība 11.04.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Amatas novads, Nītaures pagasts, Vēru meža iecirkņa 75. un 76.kvartāls
112 Meža ceļa „Aizkalnes ceļš” būvniecība 11.04.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
ALL4BUILD SIA
Cēsu novads, Vaives pagasts, nekustamais īpašums „Krīvu kalns”
111 Atmežošana un lauksaimniecības zemes ierīkošana 08.04.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alojas novads, Braslavas pagasts un Brīvzemnieku pagasts, Limbažu meža iecirkņa 189. – 191. un 193. – 205.kvartāls
110 Meža meliorācijas sistēmas „Tēvgāršas masīvs” pārbūve 08.04.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu pilsēta, nekustamais īpašums Ainažu ielā 19B
109 Ziedu veikala pārbūve un ēkas demontāža 08.04.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Eirobūvmetāls SIA
Inčukalna novads, Vangaži, Gaujas iela 24
108 Būvgružu pārstrāde, nolietotu transportlīdzekļu apstrāde; papīra, kartona, plastmasas iepakojuma iepirkšana, īslaicīga uzglabāšana, šķirošana un presēšana; stikla iepakojuma iepirkšana; koka iepakojuma un meža šķeldas apsaimniekošana 08.04.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jelgavas novads, Valgundes pagasts, Līvbērzes meža iecirkņa 15., 16., 17.kvartāls
107 Meža ceļa „Līkais ceļš” būvniecība 08.04.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts,Līvbērzes meža iecirkņa 175., 178., 182. – 183., 187., 190., 194. – 196., 199. – 204., 207. – 212.kvartāls
106 Meža meliorācijas sistēmas „Smirdas masīvs” pārbūve 08.04.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Līčezers AT SIA
Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, nekustamais īpašums „Aigutas”
105 Biodegvielas ražotnes izveide 06.04.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu pilsēta, nekustamais īpašums Ainažu ielā 5A
104 Vasarnīcas un saimniecības ēku būvniecība 05.04.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Daugavpils siltumtīkli PAS
Daugavpils, Mendeļejeva iela 13a
103 Siltumcentrāles Nr.3 pārbūve 04.04.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
International Investments SIA
Līvānu novads, Turku pagasts, nekustamais īpašums „Gandrs”
102 Cukura ražošanas atkrituma – melases, patēriņam nederīgu pārtikas produktu, kuriem nav nepieciešama termiska apstrāde, pārtikas tauku, eļļu un citu bioloģiski noārdāmo organisko produktu izmantošana biogāzes ražošanā 01.04.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts, Līvbērzes meža iecirkņa 139. – 144., 148. – 151., 156. – 158., 163. – 165., 185. – 187., 191. – 204., 207. – 212.kvartāls
101 Meža meliorācijas sistēmas „Ejupes masīvs” pārbūve 01.04.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Pārgaujas novads, Straupes pagasts, Rietumvidzemes mežsaimniecības 22425. Valmieras meža iecirkņa 517. – 521.kvartāls
100 Meža ceļa „Eiķenu karjers” būvniecība 01.04.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Saulkrastu pilsēta, nekustamais īpašums Rīgas ielā 55
99 Dzīvojamās mājas un palīgēku būvniecība 31.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts, Līvbērzes meža iecirkņa 26, 27, 41. un 42.kvartāls, nekustamā īpašuma „Tumšais sils” (kadastra numurs 4668 002 0066) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4668 002 0066
98 Meža ceļa „Tumšsila ceļš” būvniecība 29.03.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts, nekustamais īpašums „Valsts mežs 36560130033” , nekustamais īpašums „Mežvidi 3”, Pededzes pagasts, nekustamais īpašums „Valsts mežs 36800060047”
97 Meža meliorācijas sistēmas „Lāču dārzs” pārbūve 29.03.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, nekustamā īpašuma „Valsts mežs 5064 001 0049” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5064 001 0049 un nekustamā īpašuma „Valsts mežs 5064 004 0061” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5064 004 0061
96 Meža meliorācijas sistēmas „Krieviņi” pārbūve 29.03.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Rūjienas novads, Lodes pagasts, nekustamā īpašuma „Akmeņgravas mežs” (kadastra numurs 9668 001 0075) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9668 001 0075, Rūjienas meža iecirkņa 20. – 24.kvartāls
95 Meža ceļa „Akmeņgravas ceļš” būvniecība 29.03.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts, nekustamā īpašuma „Līvbērzes mežs” (kadastra numurs 5462 004 0018) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5462 002 0032, Līvbērzes meža iecirkņa 104., 113., 114., 119., 120.kvartāls
94 Meža autoceļa „Panku ceļš” būvniecība 29.03.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Aknīstes meža iecirkņa 175. - 177., 191. - 194., 206. - 209.kvartāls
93 Meža ceļa „Riteniškas ceļš” būvniecība 23.03.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jelgavas novads, Glūdas pagasts, Līvbērzes meža iecirkņa 247., 258. un 259.kvartāls
92 Meža ceļa „Nākotnes ceļš” būvniecība 23.03.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Līvānu novads, Jersikas pagasts, Nīcgales meža iecirkņa 27., 39. – 41., 45., 46.kvartāls
91 Meža autoceļa „Augstkalnu ceļš” būvniecība 23.03.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ogres novads, Ogresgala pagasts, Ogres meža iecirkņa 161. – 162., 170. – 172., 181. – 184., 192. – 197., 209. – 212., 221. un 208., 216. – 220., 226. – 230., 236. – 239.kvartāls
90 Meža meliorācijas sistēmu „Jaunzāģeri 1” un „Jaunzāģeri 2” pārbūve 23.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ķeguma novads, Birzgales pagasts, Skaistkalnes meža iecirkņa 6., 13., 375., 383., 389.kvartāls
89 Meža autoceļa „Degļupītes ceļš” būvniecība 23.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Vecumnieku novads, Valles pagasts un Kurmenes pagasts, Skaistkalnes meža iecirkņa 47. – 49., 52. – 53., 69. – 71.kvartāls
88 Meža autoceļa „Mežvidu ceļš” būvniecība 23.03.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Liepājas Tarzāns SIA
Liepāja, Lībiešu iela 2/6 un Lībiešu iela 8
87 Piedzīvojumu parka „Liepājas Tarzāns” izveidošana 23.03.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Saulkalne S SIA
Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, nekustamais īpašums „Kranciema karjers”, derīgo izrakteņu atradne „Kranciems”
86 Esošas dolomīta ieguves vietas paplašināšana 22.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Iecavas novads, Iecavas pagasts, Vecumnieku meža iecirkņa 328., 331., 332., 354. – 357.kvartāls
85 Meža autoceļa „Vērģupes ceļš” būvniecība 22.03.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Vecumnieku novads, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku meža iecirkņa 368., 369., 370., 384.kvartāls
84 Meža autoceļa „Veģu ceļš” būvniecība 18.03.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Nīcas novads, Nīcas pagasts, Jūrmalciems, nekustamais īpašums „Ragāres”
83 Vēsturiskās zvejnieku dzīvojamās mājas restaurācija pārbūvei par pirti un esošas dzīvojamās mājas jaunbūves pārbūve 17.03.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Dagdas novads, Konstantinovas pagasts, 6.Kārsavas meža iecirkņa 178., 179., 180., 181. un 182.kvartāls
82 Meža autoceļa „Vecās muižas ceļš” būvniecība 17.03.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
OŠUKALNS SIA
Preiļu novads, Preiļu pagasts, nekustamais īpašums „Lielie Gavari”, derīgo izrakteņu atradne „Lielie Gavari”
81 Smilts – grants un smilts ieguve 17.03.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Rubate SIA
Gulbenes novads, Rankas pagasts, nekustamais īpašums „Tīrumplūkši” , derīgo izrakteņu atradnes „Plukši” 1991.gada izpētes iecirknis
80 Smilts – grants un smilts ieguve 16.03.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
RUBRIG SIA
Ādažu novads, Ādaži, Rīgas gatve 8
79 Gumijas izstrādājumu ražošana 16.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
VASARACOM SIA
Jūrmala, Bārtas iela 6/6A
78 Dzīvojamās ēkas pārbūve un savrupmājas jaunbūve 14.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Smiltenes novads, Grundzāles pagasts, Sikšņu meža iecirkņa 46., 54., 55. un 59.kvartāls
77 Meža ceļa „Stirnu purva ceļš” būvniecība 14.03.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jēkabpils novads, Ābeļu pagasts, nekustamais īpašums „Valsts mežs”
76 Meža autoceļa „Šmita ceļš” būvniecība 11.03.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Ķekavas novads, Daugmales un Ķekavas pagasts un Baldones novads, Baldones pagasts
75 Valsts nozīmes ūdensnotekas Bērzene (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 41328:01) posma pik.00/00–125/60 atjaunošana 11.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BARKENTINA SIA
Rīga, Zilā iela 5A
74 Otrreizēji izmantojama asfalta maisījuma ražošana, izmantojot reciklētu asfaltu 11.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ANSTERS SIA
Ogres novads, Ogresgala pagasts, Ciemupe, nekustamais īpašums „Bezdelīgas”
73 Dažāda veida nolietoto transportlīdzekļu pieņemšana, apstrāde un uzglabāšana 10.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
72 Meža ceļa „Vanadziņi - Gobiņas” būvniecība 10.03.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
ECU Ķegums SIA
Lielvārdes novads, Lēdmanes pagasts un Ogres novads, Madlienas pagasts
71 Gaisvadu elektrolīniju 0,4kV pārbūve par 1kV un 0,4kV kabeļlīnijām 10.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
70 Meža ceļa „Silavnieku ceļš” būvniecība 10.03.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
69 Meža ceļa „Kažuksila ceļš” būvniecība 10.03.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
68 Meža ceļa „Varicāņu ceļš” būvniecība 09.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
67 Smilts – grants un smilts ieguve 09.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
ASG 1 SIA
Krustpils novads, Krustpils pagasts, nekustamie īpašumi „Lidlauks” un „Studentu lidlauks”
66 Koksnes plātņu ražotnes izveide 09.03.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
65 Meža ceļa „Cirstu ceļš” būvniecība 09.03.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
64 Meža ceļa „Kalnsilēnu ceļš” būvniecība 09.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
xx
Rīga, Silikātu iela 5C
63 Apsaimniekojamo atkritumu apjoma un veidu palielināšana 09.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Riga Bulk Terminal SIA
Rīga, Uriekstes iela 28
62 Pārkraujamo kravu sortimenta maiņa 07.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Vienības Metāls SIA
Rīga, Kurzemes prospekts 3E
61 Metāllūžņu pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas vietas izveide 07.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
EM Tehnika SIA
Tukuma novads, Slampes pagasts, nekustamais īpašums „Jauncērpji”
60 Smilts – grants un smilts ieguve 07.03.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
59 Meža ceļa „Zilā meža ceļš” būvniecība 03.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
57 Meža ceļa „Apšragu ceļš” būvniecība 03.03.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
56 Meža ceļa „Ezeru ceļš” būvniecība 03.03.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
55 Radiolokācijas stacijas nojaukšana 03.03.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
54 Meža ceļa „Spīdolas ceļš” būvniecība 03.03.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
53 Meža ceļa „Roberta ceļš” būvniecība 03.03.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts ceļi VAS
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, Turaida un Siguldas novads, Sigulda
52 Valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums posma km 8,3 – 12,5 pārbūve 02.03.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Limbažu novads, Limbažu pagasts, nekustamie īpašumi „Slauņi”, „Līvi” un „Jaunkarnas”
51 Servitūta ceļa būvniecība 02.03.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes pilsētas dome
Rēzeknes pilsēta, Kovšu ezers un tam piegulošā teritorija
49 Projekta „Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas” realizēšana 26.02.2016 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Jaunie meži SIA
Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, nekustamie īpašumi “Kunci” un “Erlati”, derīgo izrakteņu atradnes “Erlāti” I un II iecirknis
48 Esošas smilts – grants un smilts ieguves vietas paplašināšana 24.02.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Neretas novads, Pilskalnes pagasts, nekustamais īpašums „Pilskalnes meži” un Zalves pagasts, nekustamais īpašums „Susējas meži” ; Ērberģes meža iecirkņa 218. – 222., 226., 227., 231. – 237., 240. – 253., 301., 302., 309., 311.kvartāls
47 Meža meliorācijas sistēmas „Baraviķi” pārbūve 23.02.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Smiltenes novads, Palsmanes pagasts, 22123.Silvas meža iecirkņa 297. un 300.-307.kvartāls, nekustamais īpašums „Valsts mežs 94740040316” , nekustamais īpašums „Strautmaļi”
46 Meža ceļa „Kangarkalna ceļš” būvniecība 22.02.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Lielzeltiņi SIA
Rīga, Krustpils iela 83C
45 Putnu gaļas pārstrādes apjoma palielināšana 19.02.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Tenisa klubs SIA
Dagdas novads, Ezernieku pagasts, nekustamais īpašums „Kaspars”
44 Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu 50m3/diennaktī būvniecība 19.02.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
UNIMODUS SIA
Mārupes novads, Mārupes pagasts, nekustamais īpašums „Cildas – 1”
43 Publiskas autostāvvietas ierīkošana 18.02.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Vangažu nafta SIA
Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, nekustamais īpašums „Meža miers”
42 Naftas produktu attīrīšana no piemaisījumiem 18.02.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Birzes iela 4
41 Dzīvojamās mājas – savrupmājas būvniecība 18.02.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas meža iecirkņa 271., 272., 305. un 306.kvartāls, nekustamā īpašuma „Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672”
40 Meža ceļa „Lotkina ceļš” būvniecība 18.02.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
WOLTEC SIA
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, nekustamie īpašumi „Akmeņkrasti” , „Bērziņi” , „Jaunligzdas” , „Jaunskujiņas”, „Jaunstauģi” , „Jūriņas” , „Klintis” , „Lielurgas-Oltūži” , „Ligzdas” , „Ligzdas-Straujupītes” , „Mantiņi” , „Mazstauģi” , „Paisumi” ,
39 Gaisvadu elektrolīniju 0,4kV pārbūve par kabeļlīnijām un jaunas 20kV kabeļlīnijas ar transformatora apakšstaciju izbūve 18.02.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Vidusdaugavas SPAAO SIA
Krustpils novads, Mežāres pagasts, nekustamā īpašuma “Dziļā Vāda” (kad.Nr.5676 008 0016) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5676 008 0243
38 Azbestu saturošu būvmateriālu apglabāšanas nodalījuma ierīkošana Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā Vāda” 12.02.2016 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
AVMB SIA
Amatas novads, Drabešu pagasts, nekustamā īpašuma „Jaunrēzes” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4246 002 0420
37 Smilts – grants un smilts ieguve 10.02.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas gāze AS
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Ragaciems, Mazā gatve un Krastmalas ielas posms no Krastmalas ielas 16 līdz nekustamajam īpašumam „Mežcaunas”
36 Vidējā spiediena (P<4) sadales gāzesvada būvniecība 10.02.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Salacgrīvas novads, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas meža iecirkņa 247., 248., 259. un 260.kvartāls, nekustamais īpašums „Salacgrīvas valsts mežs Nr.6672”
35 Meža ceļa „Mednieku trases pievadceļš” būvniecība 10.02.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Lapmežciema pagasts, Lapmežciems, nekustamais īpašums „Alises”
34 Dzīvojamās mājas būvniecība un palīgēku demontāža/atjaunošana 10.02.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts, nekustamais īpašums „Ezerlīči”
33 Atpūtas kompleksa, atpūtas mājas un pirts būvniecība 09.02.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
VERĢI SIA
Ventspils, Sarkanmuižas dambis 29, piestātnes 13B platforma
32 Svaigu zivju šķirošanas – pirmapstrādes ceha būvniecība 04.02.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ventspils brīvostas pārvalde
Ventspils ostas teritorija, nekustamais īpašums „Piestātne Nr.12”, piestātnei piegulošā ostas akvatorija (Ventas upe) posmā no Ventas upes apgriešanās baseina līdz Ventas tiltam
31 Celtņu sliežu izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.12, t.sk. ostas akvatorijas gultnes padziļināšana līdz –14,5m dziļuma atzīmei un piestātnes gultnes nostiprināšana 02.02.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
KVL BALTIC SIA
Mārupes novads, nekustamais īpašums “Lielstraumes”, derīgo izrakteņu atradne “Lielstraumes”
30 Smilts ieguve 29.01.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
EURO MINING GROUP SIA
Mārupes novads, nekustamais īpašums “Misiņi – 1”, derīgo izrakteņu atradne “Misiņi – 1”
29 Smilts ieguve 29.01.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, nekustamais īpašums „Ošāres”
28 Savrupmājas būvniecība un teritorijas labiekārtošana 29.01.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Biedrība „Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija”
Ventspils novads, Puzes pagasts, nekustamais īpašums „Dīriņi”
27 Zivju proteīna un eļļas ražošanas rūpnīcas būvniecība 28.01.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Limbažu novads, Umurgas pagasts
26 Valsts nozīmes ūdensnotekas „Urpele” (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 52282) posma pik.32/00–94/30 atjaunošana 27.01.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ventspils novads, Tārgales pagasts, nekustamais īpašums „Elkšķenes meži”, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības Mētru meža iecirkņa 5. – 9., 14., 22. – 26., 32. – 34.kvartāls
25 Meža meliorācijas sistēmas „Uguņu” pārbūve 26.01.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi VSIA
Alūksnes novads, Mālupes pagasts
24 Valsts nozīmes ūdensnotekas „Liepkalnu strauts” (ūdenssaimnieciskā iecirkņa kods 42476:01) posma pik.74/00–116/04 atjaunošana 26.01.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Ropažu novads, nekustamais īpašums „Kalnslieču mežs”, Ropažu meža iecirkņa 524. – 531., 546. – 550., 556. – 558., 561. – 570., 572. – 574.kvartāls
23 Meža meliorācijas sistēmas „Tumšupe” pārbūve 26.01.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Lembuži, nekustamais īpašums “Priedkalni”
22 Vasaras mājas pārbūve 26.01.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Saulkrastu novada dome
Saulkrastu novads, Saulkrasti, nekustamais īpašums Rīgas ielā 9A
21 Dabas dizaina parka izveide projekta LIFE13 ENV/LV/000839 „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” ietvaros 25.01.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Braslas iela 2E
20 Ārējā sadalošā gāzesvada izbūve 25.01.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Tukuma novads, Džūkstes pagasts, nekustamais īpašums „Samtenes”, derīgo izrakteņu atradne „Samtenes”
19 Smilts – grants un smilts ieguve 21.01.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde
Liepājas pilsētas pašvaldība
Liepāja, Klaipēdas iela 138 un Liepājas pludmales teritorija no Roņu ielas līdz Dienvidu molam
18 Kempinga izveide un pludmales teritorijas labiekārtošana 20.01.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Inerto materiālu serviss SIA
Priekules novads, Gramzdas pagasts, nekustamais īpašums „Oliņas”, derīgo izrakteņu atradne „Gramzda – 1979.g.”
17 Smilts – grants un smilts ieguve 20.01.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jaunjelgavas novads, Daudzeses pagasts, Seces meža iecirkņa 279. un 280.kvartāls un Neretas novads, Zalves pagasts, Seces meža iecirkņa 297. un 298.kvartāls
16 Meža ceļa „Tupika ceļš” būvniecība 19.01.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Engures novads, Engures pagasts, Engure, Jūras iela 46
15 Dzīvojamās mājas būvniecība, esošo ēku demontāža un jūras krasta nostiprināšana 19.01.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Salacgrīvas novads, Ainažu pagasts, nekustamais īpašums „Slāvieši”
14 Vasaras mājas būvniecība 15.01.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Siguldas novads, Siguldas pagasts, nekustamais īpašums „Kalna Žubītes”
13 Dzīvojamās mājas būvniecība 14.01.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Jaunjelgavas novads, Daudzeses pagasts, Seces meža iecirkņa 315. un 319.kvartāls, Neretas novads, Mazzalves pagasts, Ērberģes meža iecirkņa 247. un 253.kvartāls
12 Meža ceļa „Līkuma ceļš” būvniecība 14.01.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Neretas novads, Mazzalves pagasts, Ērberģes meža iecirkņa 254.-258. un 263.kvartāls
11 Meža ceļa „Jaunznotiņu ceļš” būvniecība 14.01.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Fiziska persona
Jūrmala, Ernesta Birznieka – Upīša iela 5
10 Baseina būvniecība 14.01.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Bauskas novads, Mežotnes pagasts, 508.kvartāla apgabala 11. – 15., 17. – 19., 22. – 24., 27. – 30., 32. – 43.kvartāls
9 Meža meliorācijas sistēmas „Čapuļu masīvs” pārbūve 14.01.2016 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts, Piebalgas meža iecirkņa 358., 366., 373.-375.kvartāls
8 Meža ceļa „Krievsalas ceļš” būvniecība 13.01.2016 Valmieras reģionālā vides pārvalde
Anšķini – A SIA
Rucavas novads, Dunikas pagasts, nekustamais īpašums “Anšķini”, derīgo izrakteņu atradnes “Priežkalni” II laukums
7 Esošas smilts – grants un smilts ieguves vietas paplašināšana 13.01.2016 Liepājas reģionālā vides pārvalde
Najādes SIA
Babītes novads, Salas pagasts, nekustamie īpašumi „Ārendas” un "Jaunkrasti", „Odiņu – Pavasara poldera” aizsargdambis
6 Dzīvojamās apbūves teritorijas attīstība un aizsargdambja atjaunošana 13.01.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
FLAMMAX SIA
5 Atkritumu sadedzināšanas iekārtas (1.kategorijas blakusproduktu (lolojumdzīvnieku) sadedzināšana) uzstādīšana 13.01.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Ādažu novads, nekustamais īpašums „Ādažu nacionālais mācību centrs”
4 Atmežošana un teritorijas attīrīšana no apauguma 08.01.2016 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas autoceļu uzturētājs VAS
Kokneses novads, Bebru pagasts, nekustamais īpašums “Brencēnu karjers” , derīgo izrakteņu atradne "Brencēni"
3 Smilts ieguves turpināšana 08.01.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas valsts meži AS
Neretas novads, Mazzalves pagasts, Ērberģes meža iecirkņa 234.-236., 276. un 281. kvartāls
2 Meža autoceļa „Ozoliņu ceļš” būvniecība 07.01.2016 Madonas reģionālā vides pārvalde
Zvejnieku saimniecība IRBE SIA
Selgas iela 1L, Roja, Rojas novads, LV-3264
1 Zivju kūpināšanas ceha un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība 07.01.2016 Ventspils reģionālā vides pārvalde