lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Lejamkravu (organiskas ķīmiskas vielas) pārkraušana no dzelzceļa vagona cisternām uz mazāka tilpuma tvertnēm (SIA „Systems Recycling”)

IVN statuss: Pārtraukts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  lejamkravu (organiskas ķīmiskas vielas) pārkraušana no dzelzceļa vagona cisternām uz mazāka tilpuma tvertnēm.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rīgā, Kundziņsalas 8.līnijā 3.

Īss paredzētās darbības raksturojums: plānota  lejamo kravu (organisku ķīmisku vielu) pārkraušanu no dzelzceļa cisternām un autocisternām uz mazāka tilpuma tvertnēm. Gadā plānots pārkraut ~ 1800 t α-metilstirola, 3600 t acetona, 3600 t 2-butanona, 2400 t šķidrā parafīna un 3600 t industriālo eļļu. Kopējais pārkraujamo kravu apjoms gadā ~ 15000 t. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 1.daļas 3.punkts, 11.pants; 11.panta 1 b), e), f), 2.punkts, 2.a), c), d), e), 3. c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.pants 


SYSTEMS RECYCLING SIA,
26.04.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
03.06.2013
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
*IVN procedūra pātraukta pamatojoties uz SIA „Systems Recycling” 2013.gada 10.jūnija  Nr.2013/10.06.-1 iesniegumu.