lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Nolietotu autoriepu pārstrāde ar katalītisko zemas temperatūras pirolīzes metodi Garkalnes novadā (SIA „C12 TECH Latvia”)

IVN statuss: Pārtraukts


Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra prātraukta

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir nolietotu autoriepu pārstrāde ar katalītisko zemas temperatūras pirolīzes metodi.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Garkalnes novads, Garkalne, Lielā Zaļā iela 9 (kadastra numurs 8060 004 1284).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros plānota nolietotu autotransporta riepu pārstrāde ar jaudu līdz 2800t riepu/sasmalcinātu riepu gadā. Paredzētā darbība paredz riepu termisku pārstrādi ūdens tvaiku vidē bez skābekļa piekļuves katalizatora klātbūtnē. Pārstrādājamo produktu (līdz 800t gumijas riepas; līdz 2000t jau sasmalcinātas gumijas riepas gadā) un pārstrādes produktu (šķidrās un cietās frakcijas) uzglabāšana paredzēta Īpašuma teritorijā esošajā angārā. Riepu smalcināšana uz vietas nav plānota, sasmalcinātas gumijas riepas (gumijas granulas) paredzēts piegādāt jau sagatavotas no citiem atkritumu pārstrādes uzņēmumiem.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 2) un 4)punkts, 11.panta 1)punkta a), b), e)apakšpunkts, 2)punkta a), c), e)apakšpunkts, 21)punkts, 3.punkta a), c)apakšpunkts, 2.pielikuma 11.2.apakšpunkts, 1.pielikuma 16.punkts, 8.-14.pants.*

C12 TECH Latvia SIA, Lauvu iela 21, Berģi, Garkalnes novads, LV-1024
08.09.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
02.09.2014
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492

*Vides pārraudzības valsts birojs 2014.gada 8.septembrī saņēmis SIA „C12 TECH Latvia” 2014.gada 2014.gada 8.septembra vēstuli Nr.LZ-9-3,  saskaņā ar kuru  SIA „C12 TECH Latvia” uz laiku lūdz pārtraukt  ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, kas piemērota ar 2014.gada 2.septembrī ar Biroja lēmumu Nr.410 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”.