lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Minerālmēslu ražotnes izveide Liepājas pilsētā (SIA “NPK Expert”)

IVN statuss: Pārtraukts

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra prātraukta*

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir minerālmēslu ražotnes izveide.

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas: Liepājas pilsētā, Grīzupes ielā 8, zemes vienībās ar kadastra Nr.1700002008 un 17000020013.

Īss paredzētās darbības raksturojums: minerālmēslojuma ražotnes izveide plānota bijušās dzelzsbetona rūpnīcas vietā, kurā jau pašlaik tiek veiktas darbības ar minerālmēsliem. Minerālmēslojuma ražotnē tiek plānota superfosfāta ražošana, granulēšana un fasēšana, gadā saražojot 100000 t vienkāršo un trīskāršo superfosfātu un kompleksā NPK+mikroelementi minerālmēslojuma maisīšana un granulēšana, gadā saražojot 420000t kompleksā minerālmēslojuma. Atbilstoši sniegtajai informācijai vienkāršā un trīskāršā superfosfāta ražošanas procesā gada laikā plānots izmantot 60000 t dabas fosfātu (apatīta vai fosforīta koncentrāta), 40000 t sērskābes, 60000 t fosforskābes, 500 t hipohlorīta, 500 t nātrija karbonāta, 200 t „montaline”, bet granulēšanas procesā 40000 t amonija dihidrogenortofosfāta (monoamonija fosfāta), 40000 t diamonija fosfāta, 50000 t kālija hlorīda, 20000 t kālija sulfāta, 20000 t karbamīda, 50000 t amonija sulfāta, 80000 t mazgātas šķembas, dolomīta, māla, smilts, mikroelementu un 500t pretsalipšanas aģenta (lilamīns, galorīls).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 1), 4) un 5)daļa un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 8.punkts.

NPK Expert SIA, Grīzupes iela 8, Liepāja, LV-3402
11.11.2014
25.11.2014
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
*Vides pārraudzības valsts birojs 2015.gada 2.martā saņēmis SIA „NPK Expert" 2015.gada 27.februāra vēstuli Nr.27.02.2015/E14,  saskaņā ar kuru  SIA „NPK Expert”, kurā informēts par lēmumu atteikties no paredzētās darbības, kurai   ar 2014.gada 25.novembra Biroja lēmumu Nr.515 piemērota  ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.