lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Piesārņojums

Integrētā pieeja piesārņojuma novēršanai un kontrolei


Integrētās pieejas piesārņojuma novēršanai un kontrolei mērķis ir samazināt ietekmi uz vidi, kas rodas lielāko rūpniecības uzņēmumu darbības rezultātā, risinot gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma ierobežošanas, atkritumu samazināšanas jautājumus un dabas resursu racionālu izmantošanu. Tā ietver arī dabas resursu enerģijas efektīvu izmantošanu.

Integrētā pieeja piesārņojuma novēršanai un kontrolei (IPNK) prasa Latvijas uzņēmumiem pilnveidot izmantojamās tehnoloģijas un pārkārtot uzņēmuma darbību draudzīgāku videi. IPNK ieviešana veido uzņēmumam jauna veida sadarbību ar Latvijas valsts un pašvaldības institūcijām, jo uzņēmumiem tiek izsniegta viena vienota atļauja, kurā noteikta gan enerģijas izmantošanas efektivitāte un uzņēmuma darbības drošības aspekti, gan piesārņojuma emisijas gaisā, ūdenī un atkritumu apsaimniekošana.

Integrētā pieeja veicina atļauju sagatavošanas, izsniegšanas un atļaujas nosacījuma ievērošanas procesa augstāku efektivitāti.

A kategorijas un B kategorijas piesārņojošās darbības pieteikums ir pieejams sabiedrībai, lai tā varētu iesniegt komentārus ar atļaujas izsniegšanu saistītajos jautājumos, tādējādi padarot šos procesus atklātākus sabiedrībai.

Sabiedrībai ir brīvi pieejami izsniegto A kategorijas un B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju nosacījumi biroja mājas lapā, kā arī informācija par monitoringa un kontroles rezultātiem attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē.

Sabiedrībai ir iespēja apstrīdēt birojā reģionālās vides pārvaldes pieņemto lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atsevišķus atļaujas nosacījumus.

Sabiedrība var iesniegt arī sūdzību par nepietiekamu sabiedrības informēšanu atļaujas izsniegšanas procesā.

Detalizētāku informāciju par konkrētajiem jautājumiem iegūstama mājas lapas atbilstošajās sadaļās.

Vides pārraudzības valsts biroja direktors