lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (14.12.2018.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Komersanti, kuriem izdotas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas atkritumu apsaimniekošanai un kuri nav saņēmuši finanšu nodrošinājumu  

Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi A kategorijas piesārņojošām darbībām

Enerģētika (1.1.– 1.4.) [15]
Metālu ražošana un apstrāde (2.1.– 2.6.) [5]
Minerālu izstrādājumu ražošana (3.1.-3.5.) [4]
Ķīmiskā rūpniecība (4.1.-4.6.) [6]
Atkritumu saimniecība (5.1.-5.6.) [30]
Citas nozares (6.1.-6.11.) [44]

Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām

Enerģētika (1.1. - 1.7.) [568]
Metālu ražošana un apstrāde (2.1. - 2.11.) [145]
Minerālu izstrādājumu ražošana (3.1. - 3.6.) [36]
Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem (4.1.-4.22.) [271]
Atkritumu apsaimniekošana (5.1.-5.8. un 5.10.-5.16.) [325]
Nolietotais transports un kuģu vraki (5.9.) [105]
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde (6.1.-6.6.) [48]
Pārtikas rūpniecība (7.1.-7.5.) [154]
Citas nozares (8.1.-8.9.) [998]