lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi A kategorijas piesārņojošām darbībām

Enerģētika (1.1.– 1.4.) [15]
Metālu ražošana un apstrāde (2.1.– 2.6.) [6]
Minerālu izstrādājumu ražošana (3.1.-3.5.) [4]
Ķīmiskā rūpniecība (4.1.-4.6.) [5]
Atkritumu saimniecība (5.1.-5.6.) [30]
Citas nozares (6.1.-6.11.) [43]

Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām

Enerģētika (1.1. - 1.7.) [599]
Metālu ražošana un apstrāde (2.1. - 2.11.) [154]
Minerālu izstrādājumu ražošana (3.1. - 3.6.) [37]
Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem (4.1.-4.22.) [277]
Atkritumu apsaimniekošana (5.1.-5.8. un 5.10.-5.16.) [322]
Nolietotais transports un kuģu vraki (5.9.) [85]
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde (6.1.-6.6.) [51]
Pārtikas rūpniecība (7.1.-7.5.) [150]
Citas nozares (8.1.-8.9.) [999]