lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (30.10.2014.)

Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi A kategorijas piesārņojošām darbībām

Enerģētika (1.1.– 1.4.) [17]
Metālu ražošana un apstrāde (2.1.– 2.6.) [4]
Minerālu izstrādājumu ražošana (3.1.-3.5.) [5]
Ķīmiskā rūpniecība (4.1.-4.6.) [5]
Atkritumu saimniecība (5.1.-5.6.) [16]
Citas nozares (6.1.-6.11.) [44]

Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām

Enerģētika (1.1. - 1.7.) [489]
Metālu ražošana un apstrāde (2.1. - 2.11.) [127]
Minerālu izstrādājumu ražošana (3.1. - 3.6.) [34]
Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem (4.1.-4.22.) [212]
Atkritumu apsaimniekošana (5.1.-5.8. un 5.10.-5.16.) [207]
Nolietotais transports un kuģu vraki (5.9.) [173]
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde (6.1.-6.6.) [41]
Pārtikas rūpniecība (7.1.-7.5.) [154]
Citas nozares (8.1.-8.9.) [929]