lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota 23.09.2014.)

Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi A kategorijas piesārņojošām darbībām

Enerģētika (1.1.– 1.4.) [17]
Metālu ražošana un apstrāde (2.1.– 2.6.) [4]
Minerālu izstrādājumu ražošana (3.1.-3.5.) [5]
Ķīmiskā rūpniecība (4.1.-4.6.) [4]
Atkritumu saimniecība (5.1.-5.5.) [16]
Citas nozares (6.1.-6.8.) [44]

Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām

Enerģētika (1.1. - 1.7.) [487]
Metālu ražošana un apstrāde (2.1. - 2.11.) [126]
Minerālu izstrādājumu ražošana (3.1. - 3.6.) [34]
Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem (4.1.-4.22.) [203]
Atkritumu apsaimniekošana (5.1.-5.8. un 5.10.-5.14.) [196]
Nolietotais transports un kuģu vraki (5.9.) [179]
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde (6.1.-6.6.) [41]
Pārtikas rūpniecība (7.1.-7.5.) [154]
Citas nozares (8.1.-8.9.) [931]