lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
TALSU ŪDENS SIA Dzelzceļa iela, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201) 8.9.
Atļauja, 17.01.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 03.05.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 25.10.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ūdas SIA Parka ielā 33, Ērgļi, Ērgļu novads, LV-4840 (Juridiskā adrese: Parka iela 33, Ērgļi, Ērgļu novads, LV-4840) 8.9., 5.8.
Atļauja, 15.01.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 09.06.2016, Madonas reģionālā vides pārvalde
Engures novada dome „Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV – 3129 (Juridiskā adrese: Engures novada dome, „Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV – 3129) 8.9.
Atļauja, 09.01.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Lēmums, 25.10.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Alpha Osta SIA Birztalu iela 26, 28, 34, 38, Rīga, LV - 1015 (Juridiskā adrese: Birztalu iela 26, Rīga, LV - 1015) 8.5., 4.2.
Atļauja, 05.01.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 09.04.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 12.02.2020, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valkas novada dome Lugažu ciema komunālo NAI, "Kalte", Valkas pag., Valkas nov. (Juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka,Valkas nov., LV-4701) 8.9.
Atļauja, 04.01.2018, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Valkas novada dome Ciema Sēļi "NAI Sēļi", Valkas pag., Valkas novads, LV-4701 (Juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka,Valkas nov., LV-4701) 8.9.
Atļauja, 12.11.2010, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Atļauja, 02.01.2018, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 08.12.2010, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.01.2018, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Daugavpils ūdens SIA Daugavas iela 32, Daugavpils, LV-5401 (Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5403) 8.9.
Atļauja, 29.12.2017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 28.02.2011, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 23.05.2016, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Aglonas novada Šķeltovas PP Šķeltovas c.NAI ar ŪSS, c. Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas nov. (Juridiskā adrese: Daugavpils iela 7, Aglona, Aglonas nov., LV-5304) 8.9.
Atļauja, 27.12.2017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība SIA Līvānu pilsētas NAI & ŪSS, Turku pagasts, Līvānu novads (Juridiskā adrese: Rīgas iela 2b. Līvāni, LV-5316) 8.9., 5.8.
Atļauja, 20.12.2017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 11.05.2016, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
TALSU ŪDENS SIA Cīruļu ciema NAI, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV- 3253 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201) 8.9.
Atļauja, 20.12.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Kaplavas c.NAI ar ŪSS, Kaplavas PP, Krāslavas NP Kaplava, Kaplavas pagasts, Krāslavas novads (Juridiskā adrese: Kaplava, Kaplavas pagasts, Krāslavas novads LV-5668) 8.9.
Atļauja, 20.12.2017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas pagastu apvienība” c. Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4623 (Juridiskā adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4630) 8.9.
Atļauja, 18.12.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 27.02.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Strenču novadu dome Plāņu c. NAI, "Kaijas -2", Plāņu pag., Strenču nov., LV-4730 (Juridiskā adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730) 8.9.
Atļauja, 18.12.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 24.05.2012, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Nautrēnu pagastu apvienība” c. Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV4652) 8.9., 5.8.
Atļauja, 15.12.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 20.02.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Gulbenes nami SIA Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405 (Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) 8.9.
Atļauja, 12.12.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 08.09.2016, Madonas reģionālā vides pārvalde
Jaunpils KS Pašvaldības SIA Saule, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads (Juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145) 8.9.
Atļauja, 08.12.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Jaunpils KS Pašvaldības SIA Leveste, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 (Juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145) 8.9.
Atļauja, 08.12.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Jaunpils KS Pašvaldības SIA Jaunpils, Jaunpils novads, LV-3145 (Juridiskā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145) 8.9.
Atļauja, 08.12.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 14.08.2013, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Tērvetes ND, Augstkalnes PP „Virsaiši”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov., „Virsaiši”, LV-3730 (Juridiskā adrese: "Zemgaļi", Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730) 8.9., 5.8.
Atļauja, 08.12.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 04.03.2015, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Gailīšu pagasta pārvalde "Attīrīšanas būves 1", Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931) 8.9., 5.8.
Atļauja, 07.12.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde