lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Jelgavas novada KU SIA NAI “Kalnciema vidusskola”, Valgundes pag., Jelgavas nov. (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9.
Atļauja, 23.11.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.01.2012, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Lauksaimniecības universitāte Bioloģiskās NAI „LLU”, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 (Juridiskā adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001) 8.9.
Atļauja, 23.11.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Kuldīgas novada Snēpeles PP, Snēpeles ciemata NAI Snēpeles ciemats, Snēpeles pag., Kuldīgas nov., LV-3328 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Snēpeles pag., Kuldīgas nov., LV-3328) 8.9.
Atļauja, 21.11.2017, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA NAI "Nākotne", “Nākotne”, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9. ; 5.8.
Atļauja, 17.11.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 15.11.2011, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvalde Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5111 (Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5111) 8.9.
Atļauja, 16.11.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 25.11.2015, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 09.01.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA Latvijas Infektoloģisjas centrs Linezera iela 3, Rīga, LV-1006 (Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038) 8.6.
Atļauja, 16.11.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rīgas universālais termināls SIA Birztalu iela 9, 9B, 10, 12, 15, Rīga, LV-1015 (Juridiskā adrese: Birztalu iela 15, Rīga, LV-1015) 8.5., 8.4., 8.9., 4.2.
Atļauja, 15.11.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 14.07.2015, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 19.01.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.09.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA NAI „Sesava”, Sesavas ciemats, Sesavas pag., Jelgavas nov. (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9., 5.8.
Atļauja, 14.11.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 03.10.2012, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Liepaja Bulk Terminal Ltd LSEZ SIA Liepājas ostas piestātnes Nr.51., 51.a., Brīvostas iela 8, Liepāja (Juridiskā adrese: Brīvības iela 123, Liepāja, LV 3402) 8.5., 4.2.
Atļauja, 06.11.2017, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 14.10.2013, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.10.2015, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 09.11.2018, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Kārsavas NP, Mežvidu PP c. Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, LV-5725 (Juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717) 8.9.
Atļauja, 26.10.2010, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Atļauja, 06.11.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Ventspils Grain Terminal AS Dzintaru iela 13, 15, 15C, 15B, 17 Ventspils, LV-3602 (Juridiskā adrese: Dzintaru iela 15, Ventspils, LV-3602) 8.5.
Atļauja, 02.11.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 12.08.2013, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Daugavpils NP, Līksnas PP, Līksnas c.NAI ar ŪSS Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads (Juridiskā adrese: Daugavas iela 8, c. Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, LV-5456) 8.9.
Atļauja, 31.10.2017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Indras PP, Indras ciemata NAI Pasta iela 2, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads (Juridiskā adrese: Pasta iela 2, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads) 8.9.
Atļauja, 30.10.2017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Pārgaujas NP, Raiskuma PP Raiskuma ciema NAI, "Ezermalas tīrumi", Raiskuma pag., Pārgaujas nov. (Juridiskā adrese: "Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151) 8.9.
Atļauja, 26.10.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.10.2016, Valmieras reģionālā vides pārvalde
KULDĪGAS ŪDENS SIA Kuldīgas pilsētas NAI, “Jaunlīmeņi”, Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV 3301 (Juridiskā adrese: Ventspils iela15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301) 8.9.
Atļauja, 25.10.2017, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 25.05.2016, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 08.06.2016, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Komunālserviss TILDe SIA Vaski, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137 (Juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tukuma nov., LV-3139) 8.9.
Atļauja, 24.10.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 07.07.2011, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca VSIA Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 (Juridiskā adrese: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005) 8.6.
Atļauja, 24.10.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Gulbenes nami SIA Stāmerienas un Lāčplēšu c. ŪSS, Srāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406 (Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) 8.9., 5.8.
Atļauja, 19.10.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Preiļu saimnieks SIA Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads (katlu māja) (Juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi ,Preiļu nov., LV-5301) 8.9., 5.8.
Atļauja, 16.10.2017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 12.05.2016, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Ventspils NP Tārgales PP, Tārgales ciema NA Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov (Juridiskā adrese: "Dzintarkalni", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621) 8.9.
Atļauja, 10.10.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde