lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
KULDĪGAS ŪDENS SIA Kuldīgas pilsētas NAI, “Jaunlīmeņi”, Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV 3301 (Juridiskā adrese: Ventspils iela15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301) 8.9.
Atļauja, 25.10.2017, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 25.05.2016, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 08.06.2016, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Komunālserviss TILDe SIA Vaski, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137 (Juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tukuma nov., LV-3139) 8.9.
Atļauja, 24.10.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 07.07.2011, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca VSIA Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 (Juridiskā adrese: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005) 8.6.
Atļauja, 24.10.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Gulbenes nami SIA Stāmerienas un Lāčplēšu c. ŪSS, Srāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406 (Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) 8.9., 5.8.
Atļauja, 19.10.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Preiļu saimnieks SIA Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads (katlu māja) (Juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi ,Preiļu nov., LV-5301) 8.9., 5.8.
Atļauja, 16.10.2017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 12.05.2016, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Ventspils NP Tārgales PP, Tārgales ciema NA Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov (Juridiskā adrese: "Dzintarkalni", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621) 8.9.
Atļauja, 10.10.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Kaunatas pagastu apvienība” Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642 (Juridiskā adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV4622) 8.9.
Atļauja, 09.10.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 07.03.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Kokneses internatpamatskola - attīstības centrs Bormaņi,Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113 (Juridiskā adrese: Bormaņi,Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113) 8.9.
Atļauja, 09.10.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 09.05.2014, Madonas reģionālā vides pārvalde
Saldus komunālserviss SIA Kalnu ciems, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898 (Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV-3801) 8.9
Atļauja, 06.10.2017, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.10.2011, Centrālās struktūrvienības
Rēzeknes novada pašvaldība Nautrēnu pagasta pārvalde Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4652 (Juridiskā adrese: Pagastmāja, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652) 8.9.
Atļauja, 03.10.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 19.02.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
PLAST-TECH SIA “Enkuri”, Saldus pagasts, Saldus novads (Juridiskā adrese: “Enkuri”, Saldus pagasts, Saldus novads) 8.1.4.
Atļauja, 02.10.2017, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 02.05.2018, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Komunālserviss TILDe SIA Sāti, Irlavas un Lestenes PP, Tukuma nov. (Juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tukuma nov., LV-3139) 8.9.
Atļauja, 02.10.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 07.07.2011, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Rūpe SIA Pededzes ciemats, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV -4352 (Juridiskā adrese: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301) 8.9.
Atļauja, 02.10.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Tukuma novada domes Jaunsātu un Pūres pagasta pārvalde “Dzintars”, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124 (Juridiskā adrese: „Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124) 8.9.
Atļauja, 29.09.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Lēmums, 25.10.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Tukuma novada domes Jaunsātu un Pūres pagasta pārvalde Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124 (Juridiskā adrese: „Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124) 8.9.
Atļauja, 29.09.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Lēmums, 25.10.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Zilupes LTD SIA Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads, LV – 5732 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751) 8.9.
Atļauja, 29.09.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 23.02.2011, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 22.04.2013, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Kaunatas pagastu apvienība” Baznīcas iela 2, Lipušķi, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626 (Juridiskā adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV4622) 8.9.
Atļauja, 26.09.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 07.03.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Dobeles ūdens SIA Ķirpēnu ciemats, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701 (Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads) 8.9., 5.8.
Atļauja, 26.09.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Tukuma novada domes Jaunsātu un Pūres pagasta pārvalde „Skola”, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124 (Juridiskā adrese: „Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124) 8.9., 1.1.
Atļauja, 20.09.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 12.07.2019, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Lidlauks Spilve Nodibinājums Daugavgrīvas iela 140, Rīga, LV-1007 (Juridiskā adrese: Daugavgrīvas iela 140, Rīga, LV-1007) 8.3.
Atļauja, 15.09.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde