lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (14.12.2018.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Komersanti, kuriem izdotas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas atkritumu apsaimniekošanai un kuri nav saņēmuši finanšu nodrošinājumu  (atjaunots 24.10.2019)

Informācija par izsniegtajam atļaujām un informācija par komersantiem, kuriem izdotas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas atkritumu apsaimniekošanai un kuri nav saņēmuši finanšu nodrošinājumu, tiek ievietota atbilstoši Valsts vides dienesta iesniegtajai informācijai.

Neskaidrību gadījumā rekomendējam iepazīties ar informāciju, kas pieejama Valsts vides dienesta mājaslapā http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/a-un-b-atlaujas/  vai sazināties ar Valsts vides dienestu.

Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [998]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Ludzas novada pašvaldība Isnaudas pagasta pārvalde Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701 (Juridiskā adrese: Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701) 8.9., 5.8.
Atļauja, 19.05.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Latvijas Dzelzceļš VAS Bolderājas stacijas Bolderāja II parks, Mazā Apakšgrāvja iela 15, Rīga, LV-1067 (Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3. Rīga, LV-1547) 8.4.
Atļauja, 18.05.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 19.02.2019, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums, Pašvaldības SIA Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627 (Juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Rēzeknes nov., LV–4630) 8.9., 5.8.
Atļauja, 15.05.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Līvānu novada Turku pagasta pārvalde Jaunsilavas ciemats, Turku pagasts, Līvānu novads (Juridiskā adrese: ,,Zundāni”, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5312) 8.9.
Atļauja, 12.05.2017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Tukuma slimnīca SIA Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 (Juridiskā adrese: Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) 8.6.
Atļauja, 12.05.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Balvu NP, Vīksnas PP Vīksnas pagasts, Balvu novads (Juridiskā adrese: "Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580) 8.9., 5.8.
Atļauja, 08.05.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Ciblas novada pašvaldība Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV-5709 (Juridiskā adrese: „Domes nams” c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706) 8.9., 5.8.
Atļauja, 02.05.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Ciblas novada pašvaldība c. Cibla, c. Felicianova, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV-5709 (Juridiskā adrese: „Domes nams” c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706) 8.9., 5.8.
Atļauja, 02.05.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Balvu NP, Kubulu PP c.Kurna, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566 (Juridiskā adrese: Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566) 8.9., 5.8.
Atļauja, 28.04.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Riga Bulk Terminal SIA Uriekstes iela 28, Kundziņsala, Rīga, LV-1005 (Juridiskā adrese: Uriekstes iela 28, Kundziņsala, Rīga, LV-1005) 8.5.
Atļauja, 27.04.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 30.04.2014, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 30.09.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 17.05.2019, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Vaiņodes internātpamatskolas NAI Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads (Juridiskā adrese: Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV3435) 8.9.
Atļauja, 27.04.2017, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Rūpe SIA Strautiņu ciemata ŪSS, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 (Juridiskā adrese: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301) 8.9.
Atļauja, 26.04.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 27.11.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Ciblas novada pašvaldība c. Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, LV-5709 (Juridiskā adrese: „Domes nams” c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706) 8.9., 5.8.
Atļauja, 26.04.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Ludzas NP Nirzas PP "Lupīnas", Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV-5729 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja” c. Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV-5729) 8.9., 5.8.
Atļauja, 21.04.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Viļakas NP, Šķilbēnu PP Rekovas vidusskola, Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587 (Juridiskā adrese: Meža iela 1, Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587) 8.9.
Atļauja, 21.04.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Ludzas NP Nirzas PP c. Nirza, c. Kušneri, c. Lideksna, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV-5729 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja” c. Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV-5729) 8.9., 5.8.
Atļauja, 21.04.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 02.09.2013, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Balvu novada pašvaldības Bērzkalnes pagasta pārvalde Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu novads, LV-4590 (Juridiskā adrese: Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4590) 8.9.
Atļauja, 21.04.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Stopiņu novada PA "Saimnieks" Ciemats Upeslejas, Stopiņu novads, LV - 2130 (Juridiskā adrese: Institūta iela 30, Ulbroka, LV- 2130) 8.9.
Atļauja, 20.04.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Strenču novadu dome Strenču pilsētas NAI, Gaujas iela 8, Strenči, strenču nov., LV-4730 (Juridiskā adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730) 8.9.
Atļauja, 12.04.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA NAI "Lielvircava", Lielvircavas c., Platones pag., Jelgavas nov., LV-3011 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9., 5.8.
Atļauja, 11.04.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde