lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Dricānu pagastu apvienība” Dricānu ciems, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615) 8.9., 5.8.
Atļauja, 03.07.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 19.02.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Dobeles ūdens SIA Skola, Penkules pagasts, Dobeles nov., LV-3725 (Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads) 8.9.; 5.8.
Atļauja, 29.06.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
JELD-WEN Latvija SIA Zaļā iela 105, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 (Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 13, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101) 8.1.4.
Atļauja, 20.06.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Priekuļu novada pašvaldība ”Lejas Klintis”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads (Juridiskā adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126) 8.9.
Atļauja, 19.06.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
STARTS-RĪGA AS Tvaika iela 68, Rīga, LV-1034 (Juridiskā adrese: Tvaika iela 68, Rīga, LV-1034) 8.5.
Atļauja, 15.06.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Valkas novada dome Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733 (Juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka,Valkas nov., LV-4701) 8.9.
Atļauja, 13.06.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Ciblas novada pašvaldība c. Lucmuiža, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, LV-5752 (Juridiskā adrese: „Domes nams” c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706) 8.9., 5.8.
Atļauja, 12.06.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Dricānu pagastu apvienība” c. Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4618 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615) 8.9.
Atļauja, 09.06.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.02.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Pasažieru vilciens AS Kandavas iela 42a, Rīga, LV-1083 (Juridiskā adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050) 8.1.4., 8.4.
Atļauja, 09.06.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums, Pašvaldības SIA Trasūna iela 45, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630 (Juridiskā adrese: Parka iela 10, Malta, Rēzeknes nov., LV–4630) 8.9., 5.8.
Atļauja, 09.06.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
MADONAS ŪDENS AS "Liezēres attīrīšanas iekārtas", Liezēres pagasts, Madonas novads, LV-4884 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, LV-4801) 8.9.
Atļauja, 09.06.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.11.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Ciblas novada pašvaldība c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706 (Juridiskā adrese: „Domes nams” c. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706) 8.9., 5.8.
Atļauja, 07.06.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Balvu NP Briežuciema PP, ŪSS Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV- 4595 (Juridiskā adrese: ,,Pagastmāja’’, c.Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595) 8.9.
Atļauja, 07.06.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Baltic Transshipment Center, Liepājas SEZ sabiedrība SIA Turaidas ielā 24, Liepājā, LV 3402 (Juridiskā adrese: Turaidas ielā 24, Liepājā, LV 3402) 8.5., 8.9.
Atļauja, 05.06.2017, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 28.06.2019, Liepājas reģionālā vides pārvalde
LIEPĀJAS ŪDENS SIA Lībiešu iela 33, Liepāja, LV 3401 (Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 12, Liepāja, LV 3401) 8.9., 5.8.
Atļauja, 31.05.2017, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 08.06.2017, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA Zaļenieku ciemats, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9., 5.8.
Atļauja, 30.05.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Amatas novada pašvaldība Mālpils iela 26, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads, LV-4112 (Juridiskā adrese: "Ausmas", Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101) 8.9.
Atļauja, 29.05.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Rūpe SIA „Burbuļi”, Alsviķu ciems, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333 (Juridiskā adrese: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301) 8.9.
Atļauja, 29.05.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 27.11.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvalde, Piltenes pilsētas NAI Upes iela 7, Piltene, Ventspils novads, LV-3620 (Juridiskā adrese: Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV-3620) 8.9.
Atļauja, 26.05.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ludzas novada pašvaldība Isnaudas pagasta pārvalde Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701 (Juridiskā adrese: Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701) 8.9., 5.8.
Atļauja, 19.05.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde