lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (14.12.2018.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Komersanti, kuriem izdotas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas atkritumu apsaimniekošanai un kuri nav saņēmuši finanšu nodrošinājumu  (atjaunots 24.10.2019)

Informācija par izsniegtajam atļaujām un informācija par komersantiem, kuriem izdotas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas atkritumu apsaimniekošanai un kuri nav saņēmuši finanšu nodrošinājumu, tiek ievietota atbilstoši Valsts vides dienesta iesniegtajai informācijai.

Neskaidrību gadījumā rekomendējam iepazīties ar informāciju, kas pieejama Valsts vides dienesta mājaslapā http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/a-un-b-atlaujas/  vai sazināties ar Valsts vides dienestu.

Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [998]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Amatas novada pašvaldība Amatas ciema NAI, "Krāces", Amatas ciems, Drabešu pag., Amatas nov. (Juridiskā adrese: "Ausmas", Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101) 8.9.
Atļauja, 19.03.2010, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Atļauja, 11.04.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Krāslavas novada Aulejas PP, Aulejas ciemata NAI ar ŪSS Auleja, Aulejas pag., Krāslavas nov. (Juridiskā adrese: R.Pudnika iela 8, Auleja, Aulejas pag., Krāslavas nov., LV-5681) 8.9.
Atļauja, 10.04.2017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Dzelzceļš VAS Rēzeknes stacijas Rēzekne I parks un Ceļu distances Rēzeknes nodaļa (CDN-5), Ezera iela 16, Rēzekne, LV-4601 (Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3. Rīga, LV-1547) 8.4.
Atļauja, 05.04.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 14.02.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 06.02.2018, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 28.02.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Osta Lejasvoleri SIA Zilā iela 9, Rīga, LV-1007 (Juridiskā adrese: Zilā iela 3, Rīga, LV-1007) 8.5.
Atļauja, 31.03.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Cesvaines komunālie pakalpojumi Cesvaine, Cesvaines novads (Juridiskā adrese: Dārzu iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871) 8.9., 5.8.
Atļauja, 30.03.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Kalsnavas komunālais uzņēmums SIA „Jaunkalsnava”, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860 (Juridiskā adrese: Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860) 8.9., 5.8.
Atļauja, 29.03.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA NAI „Jēkabnieki”, Jelgavas nov., Svētes pag., Jēkabnieku ciemats, LV-3010 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9., 5.8.
Atļauja, 23.03.2017, Centrālās struktūrvienības
Kandavas komunālie pakalpojumi SIA Zemītes ciema NAI, Zemītes pag., Kandavas nov., LV-3135 (Juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pag., Kandavas nov., LV-3120) 8.9.
Atļauja, 22.03.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ludzas NP, Pureņu PP c. Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads, LV-5745 (Juridiskā adrese: c. Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads, LV-5745) 8.9., 5.8.
Atļauja, 20.03.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Rūpe SIA „Pumpji”, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4351 (Juridiskā adrese: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301) 8.9.
Atļauja, 14.03.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Sunākstes pagasta ŪSS Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads (Juridiskā adrese: „Palmas”, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5130) 8.9.
Atļauja, 14.03.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Daugavpils novada Nīcgales pagasta pārvalde Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads (Juridiskā adrese: Skolas iela 17, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, LV-5463) 8.9.
Atļauja, 13.03.2017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA "Mazlauki", Vircavas pag., Jelgavas nov., LV-3020 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9.; 5.8.
Atļauja, 10.03.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Strūžānu siltums SIA Strūžānu c., Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643 (Juridiskā adrese: Miera iela 14, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643) 8.9.
Atļauja, 10.03.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA "Oglaine", Vircavas pag., Jelgavas nov. (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9.; 5.8.
Atļauja, 28.02.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Banga KPU SIA NAI "Ciemats", Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas novads (Juridiskā adrese: "Attīrīšanas", Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., LV-4215) 8.9.
Atļauja, 27.02.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 08.09.2015, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Vinda Cēsu pilsētas SIA "Attīrīšanas iekārtas "Krīvi", Krīvu ciems, Vaives pag., Cēsu nov. (Juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, LV-4101) 8.9.
Atļauja, 24.02.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 05.05.2010, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 04.03.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 08.10.2015, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Vinda Cēsu pilsētas SIA Rīdzenes ciema NAI, "Mākoņi", Rīdzenes c., Vaives pag., Cēsu nov. (Juridiskā adrese: Valmieras iela 10, Cēsis, LV-4101) 8.9.
Atļauja, 24.02.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 05.05.2010, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 06.03.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 08.10.2015, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Limbažu Komunālserviss Umurgas ciema NAI, Umurgas ciems, "Lejasķērpji", Umurgas pag., Limbažu nov. (Juridiskā adrese: Mūru iela 17, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001) 8.9.
Atļauja, 24.02.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 12.04.2010, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 17.04.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
SKRĪVERU SAIMNIEKS SIA "Mācītājmuiža", Zemkopības institūts, Skrīveri, Skrīveru novads (Juridiskā adrese: Daugavas iela 37, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125) 8.9., 5.8.
Atļauja, 17.02.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde