lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Ludzas NP Nirzas PP c. Nirza, c. Kušneri, c. Lideksna, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV-5729 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja” c. Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV-5729) 8.9., 5.8.
Atļauja, 21.04.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 02.09.2013, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Balvu novada pašvaldības Bērzkalnes pagasta pārvalde Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu novads, LV-4590 (Juridiskā adrese: Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu nov., LV-4590) 8.9.
Atļauja, 21.04.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Stopiņu novada PA "Saimnieks" Ciemats Upeslejas, Stopiņu novads, LV - 2130 (Juridiskā adrese: Institūta iela 30, Ulbroka, LV- 2130) 8.9.
Atļauja, 20.04.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 03.04.2020, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Strenču novadu dome Strenču pilsētas NAI, Gaujas iela 8, Strenči, strenču nov., LV-4730 (Juridiskā adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730) 8.9.
Atļauja, 12.04.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA NAI "Lielvircava", Lielvircavas c., Platones pag., Jelgavas nov., LV-3011 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9., 5.8.
Atļauja, 11.04.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Amatas novada pašvaldība Amatas ciema NAI, "Krāces", Amatas ciems, Drabešu pag., Amatas nov. (Juridiskā adrese: "Ausmas", Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101) 8.9.
Atļauja, 19.03.2010, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Atļauja, 11.04.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Krāslavas novada Aulejas PP, Aulejas ciemata NAI ar ŪSS Auleja, Aulejas pag., Krāslavas nov. (Juridiskā adrese: R.Pudnika iela 8, Auleja, Aulejas pag., Krāslavas nov., LV-5681) 8.9.
Atļauja, 10.04.2017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Dzelzceļš VAS Rēzeknes stacijas Rēzekne I parks un Ceļu distances Rēzeknes nodaļa (CDN-5), Ezera iela 16, Rēzekne, LV-4601 (Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3. Rīga, LV-1547) 8.4.
Atļauja, 05.04.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 14.02.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 06.02.2018, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 28.02.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Cesvaines komunālie pakalpojumi Cesvaine, Cesvaines novads (Juridiskā adrese: Dārzu iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871) 8.9., 5.8.
Atļauja, 30.03.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Kalsnavas komunālais uzņēmums SIA „Jaunkalsnava”, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860 (Juridiskā adrese: Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860) 8.9., 5.8.
Atļauja, 29.03.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA NAI „Jēkabnieki”, Jelgavas nov., Svētes pag., Jēkabnieku ciemats, LV-3010 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9., 5.8.
Atļauja, 23.03.2017, Centrālās struktūrvienības
Kandavas komunālie pakalpojumi SIA Zemītes ciema NAI, Zemītes pag., Kandavas nov., LV-3135 (Juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pag., Kandavas nov., LV-3120) 8.9.
Atļauja, 22.03.2017, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ludzas NP, Pureņu PP c. Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads, LV-5745 (Juridiskā adrese: c. Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads, LV-5745) 8.9., 5.8.
Atļauja, 20.03.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Rūpe SIA „Pumpji”, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4351 (Juridiskā adrese: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301) 8.9.
Atļauja, 14.03.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Sunākstes pagasta ŪSS Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads (Juridiskā adrese: „Palmas”, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5130) 8.9.
Atļauja, 14.03.2017, Madonas reģionālā vides pārvalde
Naujenes pakalpojumu serviss SIA Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads (Juridiskā adrese: Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5451) 8.9.
Atļauja, 13.03.2017, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 17.12.2019, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA "Mazlauki", Vircavas pag., Jelgavas nov., LV-3020 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9.; 5.8.
Atļauja, 10.03.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Strūžānu siltums SIA Strūžānu c., Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643 (Juridiskā adrese: Miera iela 14, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643) 8.9.
Atļauja, 10.03.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA "Oglaine", Vircavas pag., Jelgavas nov. (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9.; 5.8.
Atļauja, 28.02.2017, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Banga KPU SIA NAI "Ciemats", Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas novads (Juridiskā adrese: "Attīrīšanas", Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., LV-4215) 8.9.
Atļauja, 27.02.2017, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 08.09.2015, Valmieras reģionālā vides pārvalde