lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Saldus komunālserviss SIA Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvalde, Ezeres ciemata NAI (Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV-3801) 8.9.
Atļauja, 12.08.2016, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 05.11.2019, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
LIELVĀRDES REMTE SIA "Noteces", Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, LV-5011 (Juridiskā adrese: Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070) 8.9.
Atļauja, 29.07.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Tukuma ūdens SIA „Tukuma Tīle”, Smārdes pag., Engures nov., LV-3129 (Juridiskā adrese: Pasta iela 29, Tukums, Tukuma nov., LV-3101) 8.9.
Atļauja, 28.04.2014, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Atļauja, 29.07.2016, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
VILKME SIA NAI Tumšupes ciemā, Tumšupē, Ropažu novadā (Juridiskā adrese: Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133) 8.9.
Atļauja, 15.07.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 13.05.2020, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Zilupes LTD SIA Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751) 8.9., 5.8.
Atļauja, 05.07.2016, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Aglonas novada pārvalde Grāveru PP c. Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads (Juridiskā adrese: Ezeru iela 21, Gr;averi, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV-5655) 8.9.
Atļauja, 22.06.2016, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
LUXURY MARINE DEVELOPMENTS, SIA Tvaika iela 27, Rīga, LV-1005 (Juridiskā adrese: Audēju iela 15-4, Rīga, LV-1050) 8.1.4.
Atļauja, 02.06.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 21.02.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 27.01.2020, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 17.12.2020, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Garkalnes komunālserviss SIA "Kāpas", Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137 (Juridiskā adrese: Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137) 8.9.
Atļauja, 02.06.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.04.2019, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 27.12.2019, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Nīcas ND, Otaņķu pagasta Rudes ciema NAI Rudes ciems, Otaņķu pag., Nīcas nov., LV-3475 (Juridiskā adrese: Bārtas iela 6,Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3474) 8.9.
Atļauja, 28.04.2016, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Auces komunālie pakalpojumi SIA NAI "Ukri", Ukri, Ukru pagasts, Auces novads, LV - 3708 (Juridiskā adrese: Miera iela 29, Auce, Auces nov., LV-3708) 8.9., 5.8.
Atļauja, 12.04.2016, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Krustpils novada pašvaldība Variešu ciemata NAI, Varieši, Variešu pag., Krustpils nov., LV-5236 (Juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202) 8.9.
Atļauja, 05.04.2016, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Zeiferti SIA Stūnīšu ciema NAI un ūdens apgāde, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov. (Juridiskā adrese: „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127) 8.9.
Atļauja, 18.03.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Madonas ūdens SIA Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads (Juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, Madonas novads LV-4801) 8.9.
Atļauja, 11.03.2016, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 23.12.2020, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Rundāles novada dome Viesturu ciema NAI "Viesturi", Viesturu pag., Rundāles novads, LV - 3921 (Juridiskā adrese: „Pilsrundāle-1”, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921) 8.9., 5.8.
Atļauja, 08.03.2016, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Valsts nekustamie īpašumi VAS Robežkontroles punkts "Vientuļi", Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV - 4585 (Juridiskā adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980) 8.9., 1.1., 1.3.
Atļauja, 07.03.2016, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Dagdas NP Svariņu PP Svarincu ciema NAI ar ŪSS Svarinci, Svariņu pagasts, Dagdas novads (Juridiskā adrese: Skolas iela 5, Svarinci, Svariņu pagasts, Dagdas novads, LV-5698) 8.9.
Atļauja, 07.03.2016, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Rundāles novada dome Bērsteles ciema NAI, "Bērstele", Viesturu pag., Rundāles nov., LV - 3921 (Juridiskā adrese: „Pilsrundāle-1”, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921) 8.9.
Atļauja, 02.03.2016, Zemgales reģionālā vides pārvalde
TALSU ŪDENS SIA Talsu novada Laucienes pagasta pārvalde Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201) 8.9.
Atļauja, 01.03.2016, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Talsu NP Valdemārpils pilsētas un Ārlavas PP Lubezeres ciema NAI, Lubezere, Ārlavas pagasts, Talsu novads, LV - 3262 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260) 8.9.
Atļauja, 23.02.2016, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
LIELVĀRDES REMTE SIA Viļņi-1”, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV-5022. (Juridiskā adrese: Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070) 8.9.
Atļauja, 19.02.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 20.11.2019, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde