lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca SIA Inženieru 60, Pētera 33, Patversmes 15, Annas 11, Ventspils (Juridiskā adrese: Inženieru 60, Ventspils, LV-3601) 8.6.
Atļauja, 27.04.2015, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Saldus komunālserviss SIA Šķēdes pagasts, Saldus nov., LV-3875 (Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV-3801) 8.9.
Atļauja, 16.04.2015, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.02.2019, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Gulbenes nami SIA Stradu pagasta Stradu c. ŪSS, Stradu pagasts, Gulbenes novads (Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) 8.9.
Atļauja, 09.04.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 19.10.2017, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Dagdas novada Asūnes PP, Asūnes ciema ŪSS un NAI c.Asūne, Asūnes pagasts, Dagdas novads, LV- 5676 (Juridiskā adrese: Dārza iela 1, c. Asūne, Asūnes pagasts, Dagdas novads, LV – 5676) 8.9.
Atļauja, 31.03.2015, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Limbažu siltums SIA "Pociema attīrīšanas iekārtas", Pociems, Katvaru pag., Limbažu nov. (Juridiskā adrese: Sporta iela 10, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001) 8.9.
Atļauja, 27.03.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 31.07.2020, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Vārkavas novada dome Vārkavas ciemats, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads (Juridiskā adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335) 8.9.
Atļauja, 27.03.2015, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca Valsts SIA „Alejas”, Gārsenes pag., Aknīstes nov. (Juridiskā adrese: „Alejas”, Gārsenes pag., Aknīstes nov., LV-5208) 8.6., 8.9., 5.8.
Atļauja, 24.03.2015, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
TALSU ŪDENS SIA Dumpīšu iela 2a, Stende, Talsu nov., LV-3257 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201) 8.9.
Atļauja, 24.03.2015, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 25.05.2016, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Madonas ūdens SIA Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads (Juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, Madonas novads LV-4801) 8.9.
Atļauja, 19.03.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 15.06.2016, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.11.2016, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.11.2018, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA NAI Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov. (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9.
Atļauja, 19.03.2015, Zemgales reģionālā vides pārvalde
MEŽOTNES PAGASTA PĀRVALDE Bioloģiskās NAI "Mežotne", Mežotnes pag., Bauskas nov. (Juridiskā adrese: Mežotnes pamatskola, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918) 8.9., 5.8.
Atļauja, 17.03.2015, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Rūjienas siltums pašvaldības SIA Ciema Lode NAI, "Tilgaļi", Lodes pag., Rūjienas nov. (Juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240) 8.9.
Atļauja, 16.03.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Ventspils NP Vārves pagastu pārvalde Zūru ciemata NAI, Zūras, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 (Juridiskā adrese: Skolas iela 1, Ventava, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623) 8.9.
Atļauja, 11.03.2015, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 12.05.2016, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 18.05.2016, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Bauskas NP, Ceraukstes PP NAI „Mūsa”, Mūsas ciems, Ceraukstes pag., Bauskas nov. (Juridiskā adrese: „Tautas nams”, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908) 8.9., 5.8.
Atļauja, 11.03.2015, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Ogre novada Suntažu PP pašvaldības aģentūra "Rosme" NAI Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060 (Juridiskā adrese: Tautas nams”, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060) 8.9.
Atļauja, 05.03.2015, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Aglonas novada dome Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads (Juridiskā adrese: Somerseta iela 34, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.) 8.9., 5.8.
Atļauja, 27.02.2015, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Brunavas pagastu pārvalde BNAI „Grenctāle”, Grenctāles ciems, Brunavas pag., Bauskas nov. (Juridiskā adrese: „Ērgļi”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907) 8.9.
Atļauja, 27.02.2015, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Pārgaujas NP, Straupes PP "Straupes attīrīšanas iekārtas", Straupes pag., Pārgaujas nov., LV-4151 (Juridiskā adrese: "Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151) 8.9.
Atļauja, 27.02.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Ogres NP Ķeipenes pagasta pārvaldes NAI "Saulīte", Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV-5062 (Juridiskā adrese: "Saulīte", Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV-5062) 8.9.
Atļauja, 25.02.2015, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Madonas ūdens SIA "Lāses" Praulienas pagasts, Madonas novads (Juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, Madonas novads LV-4801) 8.9., 5.8.
Atļauja, 25.02.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 01.06.2016, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 23.12.2020, Vidzemes reģionālā vides pārvalde