lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Kārsavas NP, Mērdzenes PP, ŪSS Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads, LV-5726 (Juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717) 8.9.
Atļauja, 16.01.2015, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Dagdas NP Šķaunes PP, Šķaunes ciemata ŪSS ar NAI Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV-5695 (Juridiskā adrese: Šķaune, Šķaunes pag., Dagdas nov., LV-5695) 8.9.
Atļauja, 15.01.2015, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Dzīvokļu komunālais uzņēmums Varakļānu SIA Mehanizatoru ielā 42, Varakļāni, Varakļānu nov. (Juridiskā adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838) 8.9.
Atļauja, 15.01.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.06.2016, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Smiltenes NKUP SIA Palsmanes pag., Smiltenes nov. ; (Juridiskā adrese: Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729) 8.9.
Atļauja, 14.01.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Dricānu pagastu apvienība” c. Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615) 8.9.
Atļauja, 12.01.2015, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 20.02.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA Vircavas pag., Jelgavas nov., LV-3020 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9.
Atļauja, 09.01.2015, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Amatas novada pašvaldība Līvu ciema NAI, "Šķinderi", Līvu ciems, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101 (Juridiskā adrese: "Ausmas", Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101) 8.9.
Atļauja, 09.01.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Preiļu saimnieks SIA Aizkalnes ciemata ŪSS ar NAI, c.Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov (Juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi ,Preiļu nov., LV-5301) 8.9.
Atļauja, 08.01.2015, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Preiļu saimnieks SIA Līču ciemata ŪSS ar NAI, c.Līči, Preiļi pag., Preiļu nov. (Juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi ,Preiļu nov., LV-5301) 8.9.
Atļauja, 08.01.2015, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Liepājas SEZ sabiedrība „MOLS L” SIA Liepājas osta 60./61.piestātne, Liepāja, LV-3401 (Juridiskā adrese: Liepājas osta 60./61.piestātne, Liepāja, LV-3401) 8.5., 1.1.2.
Atļauja, 08.01.2015, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Smiltenes NKUP SIA Smiltenes pilsētas KNAI "Brutuļi", Smiltenes pag., Smiltenes nov. (Juridiskā adrese: Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729) 8.9., 5.8.
Atļauja, 08.01.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 19.05.2016, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Kocēnu komunālā saimniecība SIA "Upītes", Vaidavas pag., Kocēnu nov. (Juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220) 8.9.
Atļauja, 07.01.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 17.03.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Mazsalacas novada pašvaldība "Attīrīšanas iekārtas", Sēļi, Sēļu pag., Mazsalacas nov. (Juridiskā adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215) 8.9.
Atļauja, 30.12.2014, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
KULDĪGAS ŪDENS SIA Rendas ciema NAI, Laksīgalas", Rendas pag., Kuldīgas nov., LV-3319 (Juridiskā adrese: Ventspils iela 15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301) 8.9.
Atļauja, 23.12.2014, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 20.01.2014, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
VLAKON SIA Dolomīta atradne ,,Pērtnieki’’, ,,Pērtnieki’’, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638 (Juridiskā adrese: Pļavu iela 1, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650) 8.9.
Atļauja, 23.12.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 06.11.2015, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Dobeles ūdens SIA Jaunbērzes ciems, Jaunbērzes pag., Dobeles nov. (Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads) 8.9., 5.8.
Atļauja, 22.12.2014, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Aknīstes Pakalpojumi SIA Aknīstes pilsētas NAI, Dzirnavu iela 21A, Aknīste, Aknīstes novads (Juridiskā adrese: Saltupes iela 9, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208) 8.9.
Atļauja, 19.12.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Kocēnu komunālā saimniecība SIA "Attīrīšanas iekārtas", Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov. (Juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220) 8.9.
Atļauja, 19.12.2014, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 17.03.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Aglonas novada dome Aglonas ciemata BNAI, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov. (Juridiskā adrese: Somerseta iela 34, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.) 8.9.,5.8.
Atļauja, 16.12.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latgales nafta SIA c. Borovka, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 (Juridiskā adrese: c. Borovka, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651) 8.9.
Atļauja, 16.12.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde