lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Aknīstes Pakalpojumi SIA Aknīstes pilsētas NAI, Dzirnavu iela 21A, Aknīste, Aknīstes novads (Juridiskā adrese: Saltupes iela 9, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208) 8.9.
Atļauja, 19.12.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Kocēnu komunālā saimniecība SIA "Attīrīšanas iekārtas", Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov. (Juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220) 8.9.
Atļauja, 19.12.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 17.03.2015, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Aglonas novada dome Aglonas ciemata BNAI, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov. (Juridiskā adrese: Somerseta iela 34, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov.) 8.9.,5.8.
Atļauja, 16.12.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latgales nafta SIA c. Borovka, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651 (Juridiskā adrese: c. Borovka, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5651) 8.9.
Atļauja, 16.12.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas pagastu apvienība” c. Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4623 (Juridiskā adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4630) 8.9.
Atļauja, 12.12.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 03.05.2017, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 27.02.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Smiltenes NKUP SIA "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas", Variņu pag., Smiltenes nov. (Juridiskā adrese: Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729) 8.9.
Atļauja, 12.12.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Zeiferti SIA NAI un ūdensapgāde Jaunolainē, Jaunolaine, Olaines nov., LV-2161 (Juridiskā adrese: „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127) 8.9.
Atļauja, 11.12.2014, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 27.05.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Dāviņu pagasta pārvalde, NAI Dāviņu ciemats, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, LV3929 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 1, Dāviņu pagasts, Bauskas novads, LV-3929) 8.9., 5.8.
Atļauja, 10.12.2014, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Nautrēnu pagastu apvienība” “Vērēmu pagasta pārvalde”, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV4652) 8.9.
Atļauja, 28.11.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 22.10.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Salacgrīvas ūdens SIA Salacgrīvas pils. NAI, Ganību iela 4, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033 (Juridiskā adrese: Ganību iela 4a, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV4033) 8.9.
Atļauja, 26.11.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 19.05.2016, Valmieras reģionālā vides pārvalde
TALSU ŪDENS SIA Abavas pagasta apdzīvotas vietas “Priedes” BNAI (Juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201) 8.9.
Atļauja, 25.11.2014, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 16.04.2019, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Valkas novada dome Attīrīšanas iekārtas "Nagliņas", Vienības gatve 37, Valkas novads (Juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka,Valkas nov., LV-4701) 8.9., 5.8.
Atļauja, 25.11.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
ALFA TREND SIA Stacijas iela 12, Tukums, LV-3101 (Juridiskā adrese: Katlakalna iela 11h, Rīga, LV-1073) 8.9.
Atļauja, 21.11.2014, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Valsts nekustamie īpašumi VAS c. Grebņeva, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750 (Juridiskā adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, LV-1980) 8.9.
Atļauja, 20.11.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
PĻAVIŅU DM SIA Rīgas iela 28 un Rīgas iela 44, Pļaviņas (Juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120) 8.9., 4.2
Atļauja, 19.11.2014, Madonas reģionālā vides pārvalde
Kārsavas NP, Goliševas pagasta ŪSS c. Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, LV-5704 (Juridiskā adrese: Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV-5717) 8.9.
Atļauja, 10.11.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Auces komunālie pakalpojumi SIA "Lielauce", Lielauces pagasts, Auces novads (Juridiskā adrese: Miera iela 29, Auce, Auces nov., LV-3708) 8.9., 5.8.
Atļauja, 07.11.2014, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.06.2015, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
CompositeLine SIA Liepnieku iela 13, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851 (Juridiskā adrese: Liepnieku iela 13, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851) 8.1.4.
Atļauja, 06.11.2014, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 28.12.2015, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Viļakas NP, Šķilbēnu PP c.Upīte, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587 (Juridiskā adrese: Meža iela 1, Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587) 8.9.
Atļauja, 06.11.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
TALSU ŪDENS SIA Ķūļciema PP, NAI, Kūļciems, Ķūļciema pag., Talsu nov., LV-3283 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201) 8.9.
Atļauja, 05.11.2014, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 27.11.2019, Ventspils reģionālā vides pārvalde