lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [1002]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
MŪSU SAIMNIEKS SIA Bauskas iela 2, Vecumnieki, Vecumnieku nov., LV-3933 (Juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku nov., LV-3933) 8.9., 5.8.
Atļauja, 10.09.2014, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 02.05.2016, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Brocēnu siltums SIA Satiķu ciemats, Gaiķu pag., Brocēnu nov., LV-3873 (Juridiskā adrese: Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851) 8.9.
Atļauja, 05.09.2014, Liepājas reģionālā vides pārvalde
KS CĪRAVA SIA CĪRAVAS ciema NAI un katlu māja, Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453 (Juridiskā adrese: „Gaismas”, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453) 8.9., 1.1.2.
Atļauja, 01.09.2014, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Smiltenes NKUP SIA "Attīrīšanas iekārtas", Blomes pag., Smiltenes nov. (Juridiskā adrese: Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729) 8.9.
Atļauja, 01.09.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Rūjienas siltums pašvaldības SIA Vilpulkas c. Sadzīvas NAI, "Ziediņi 2", Vilpulkas pag., Rūjienas nov.. (Juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240) 8.9.
Atļauja, 29.08.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Nautrēnu pagastu apvienība” c. Sondori, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4647 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV4652) 8.9.
Atļauja, 28.08.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 04.03.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Bidrija SIA, ŪSS Lauderu pagastā c. Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722 (Juridiskā adrese: Bērzu iela 6, c. Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722) 8.9.
Atļauja, 28.08.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Ventspils lidosta SIA Ganību iela 103, Ventspils, LV-3600 (Juridiskā adrese: Ganību iela 103, Ventspils, LV-3600) 8.3.
Atļauja, 21.08.2014, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA NAI "Svēte", Jelgavas nov., Svētes pag., Svētes ciemats, LV-3010 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9., 5.8.
Atļauja, 20.08.2014, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Zasas pagasta padome Zasas ciemata NAI ar ŪSS, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV–5239 (Juridiskā adrese: „Astras”, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239) 8.9.
Atļauja, 15.08.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Kocēnu komunālā saimniecība SIA "Mežs 10", Kocēni, Zilākalna pag., Kocēnu nov. (Juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220) 8.9.
Atļauja, 15.08.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 17.03.2015, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Mazozolu PP Mazozolu pagasta bioloģiskās NAI Līčupe, Mazozolu pagasts, Ogres novads, LV-5065 (Juridiskā adrese: „Braki-3”, p.n. Līčupe, Ogres novads, LV-5065) 8.9.
Atļauja, 11.08.2014, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
MADONAS ŪDENS AS Dīķi 2, Aizpurve, Dzelzavas pag., LV-4873 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, LV-4801) 8.9.
Atļauja, 08.08.2014, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.02.2015, Madonas reģionālā vides pārvalde
KULDĪGAS ŪDENS SIA Mutuļi, Padures ciema NAI, Padure, Padures pag., Kuldīgas nov. (Juridiskā adrese: Ventspils iela15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301) 8.9
Atļauja, 08.08.2014, Liepājas reģionālā vides pārvalde
MADONAS ŪDENS AS Dīķa 1, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, LV-4801) 8.9.
Atļauja, 08.08.2014, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.02.2015, Madonas reģionālā vides pārvalde
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs VSIA 12.nod. "Vecpiebalga" NAI, "Greiveri", Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122 (Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005) 8.9.
Atļauja, 08.08.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Rūpe SIA Brūža iela 6, Alūksne, LV-4301 (Juridiskā adrese: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301) 8.9., 5.8.
Atļauja, 07.08.2014, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 17.05.2016, Madonas reģionālā vides pārvalde
Riebiņu novada dome Stabulnieku c. NAI, Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Riebiņu nov., LV-5333 (Juridiskā adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu nov., LV-5326) 8.12.
Atļauja, 05.08.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Man-Tess Tranzīts SIA Tvaika iela 7, Rīga, LV-1005 (Juridiskā adrese: Tērbatas iela 2, Rīga, LV-1050) 8.5.
Atļauja, 01.08.2014, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
KULDĪGAS ŪDENS SIA ĶIKURU ciema NAI, Ķikuri, Turlavas pag., Kuldīgas nov. (Juridiskā adrese: Ventspils iela15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301) 8.9.
Atļauja, 30.07.2014, Liepājas reģionālā vides pārvalde