lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [999]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Apes novada pašvaldības aģentūra “Komunālā saimniecība” Trapenes pagasta ŪSS, Apes novads (Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 14, Ape, Apes novads, LV-4337) 8.9.
Atļauja, 19.05.2014, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 27.02.2018, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Jelgavas novada KU SIA NAI "Centrs", Platones pag., Jelgavas nov., LV-3011 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 3, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023) 8.9., 5.8.
Atļauja, 19.05.2014, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Ornaments SIA Subates pilsētas NAI ar ŪSS, Subate, Ilūkstes nov. (Juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447) 8.9.
Atļauja, 13.05.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Krimuldas NP SIA "Entalpija 2" Lēdurgas ciema NAI, Krimuldas pag., Krimuldas nov. (Juridiskā adrese: Vidus iela 12, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV – 2144) 8.9.
Atļauja, 09.05.2014, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 15.03.2021, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
PRIEKULES NOVADA DOME Bunkas ciema NAI, Bunkas PP, Priekules novads, LV-3446 (Juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434) 8.9.
Atļauja, 06.05.2014, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Skrundas komunālā saimniecība SIA Dzeldas ciemata NAI, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3326 (Juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326) 8.9.
Atļauja, 30.04.2014, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Madonas ūdens SIA Ļaudonas pagasta ŪSS, Upes iela ,Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov. (Juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, Madonas novads LV-4801) 8.9.
Atļauja, 29.04.2014, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 05.05.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 23.12.2020, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūra “Tīrumos”, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3905 (Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933) 8.9., 5.8.
Atļauja, 28.04.2014, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 06.05.2020, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Dobeles ūdens SIA Gardenes ciems, Auru pag., Dobeles nov. (Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads) 8.9.
Atļauja, 28.04.2014, Zemgales reģionālā vides pārvalde
TALSU ŪDENS SIA Talsu NP Balgales PP Dursupes ciema NAI , Dursupe, Balgales pag., Talsu nov., LV-3287 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201) 8.9.
Atļauja, 25.04.2014, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 27.11.2019, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Strenču novadu dome Sedas pilsētas NAI, Celtnieku iela 12, Seda, Strenču nov. (Juridiskā adrese: Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov., LV-4730) 8.9.
Atļauja, 25.04.2014, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Gulbenes nami SIA Ozolkalna ŪSS, Beļavas pag., Gulbenes nov (Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) 8.9.
Atļauja, 24.04.2014, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.04.2019, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 30.07.2019, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Salacgrīvas ūdens SIA Korģenes ciema NAI, ”Dūņas”, Korģene, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov. (Juridiskā adrese: Ganību iela 4a, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV4033) 8.9.
Atļauja, 24.04.2014, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 23.10.2015, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Vārkavas novada pašvaldība Vecvārkavas c. ŪSS ar NAI, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov. (Juridiskā adrese: Skolas iela 5, Vārkava, Upmalas pag,, Vārkavas nov., LV-5300) 8.9.
Atļauja, 22.04.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 02.06.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
MEGATRANS SIA Lācplēša iela 39-6, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 8.9.
Atļauja, 22.04.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Hagberg SIA Silenes robežkontroles punkts, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads (Juridiskā adrese: “Ozolkalni B”, Mārupes novads, LV-2167) 8.9.
Atļauja, 17.04.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 08.06.2015, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 05.08.2020, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Pārgaujas NP, Raiskuma PP ”Kūduma attīrīšanas iekārtas”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov. (Juridiskā adrese: "Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151) 8.9.
Atļauja, 16.04.2014, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Ciblas NP Pušmucovas PP c. Pušmucova ŪSS, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV–5742 (Juridiskā adrese: Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV–5742) 8.9.
Atļauja, 15.04.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Valmieras ūdens SIA Valmieras pilsētas komunālo NAI, Grīšļu iela 6, Valmiera, LV-4201 (Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201) 8.9., 5.8.
Atļauja, 15.04.2014, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Madonas ūdens SIA Ozolu ciemata ŪSS, Ozoli, Liezēres pag., LV-4884 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, Madonas novads LV-4801) 8.9.
Atļauja, 10.04.2014, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 15.06.2016, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.11.2016, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 30.11.2018, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 22.12.2020, Vidzemes reģionālā vides pārvalde