lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [996]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Vārkavas novada pašvaldība Vecvārkavas c. ŪSS ar NAI, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov. (Juridiskā adrese: Skolas iela 5, Vārkava, Upmalas pag,, Vārkavas nov., LV-5300) 8.9.
Atļauja, 22.04.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 02.06.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
MEGATRANS SIA Lācplēša iela 39-6, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 8.9.
Atļauja, 22.04.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Hagberg SIA Silenes robežkontroles punkts, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads (Juridiskā adrese: “Ozolkalni B”, Mārupes novads, LV-2167) 8.9.
Atļauja, 17.04.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 08.06.2015, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 05.08.2020, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Pārgaujas NP, Raiskuma PP ”Kūduma attīrīšanas iekārtas”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov. (Juridiskā adrese: "Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151) 8.9.
Atļauja, 16.04.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Ciblas NP Pušmucovas PP c. Pušmucova ŪSS, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV–5742 (Juridiskā adrese: Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV–5742) 8.9.
Atļauja, 15.04.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Valmieras ūdens SIA Valmieras pilsētas komunālo NAI, Grīšļu iela 6, Valmiera, LV-4201 (Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201) 8.9., 5.8.
Atļauja, 15.04.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
MADONAS ŪDENS AS Ozolu ciemata ŪSS, Ozoli, Liezēres pag., LV-4884 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, LV-4801) 8.9.
Atļauja, 10.04.2014, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 15.06.2016, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.11.2016, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 30.11.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas pagastu apvienība” c. Vecružinas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar projektēto jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī (Juridiskā adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4630) 8.9.
Atļauja, 09.04.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 25.02.2019, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Aknīstes Pakalpojumi SIA Aknīstes pilsētas NAI, Saltupes iela 9a, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208 (Juridiskā adrese: Saltupes iela 9, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208) 8.9.
Atļauja, 08.04.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūra „Attīrīšanas iekārta”, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3933 (Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933) 8.9., 5.8.
Atļauja, 04.04.2014, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 06.05.2020, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Krustpils novada pašvaldības aģentūra „Jaunāmuiža” „Pansionāts Jaunā Muiža”, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5202 (Juridiskā adrese: „Pansionāts Jaunā Muiža”, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5202) 8.9., 1.1.1.
Atļauja, 04.04.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Beverīnas novada pašvaldība Mūrmuižas ciemata NAI, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov. (Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4221) 8.9.
Atļauja, 03.04.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Balvu novada pašvaldības pansionāts "Balvi" Celmene, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566 (Juridiskā adrese: Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4501) 8.9.
Atļauja, 31.03.2014, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Daugavpils NP Sventes PP Sventes c.NAI ar ŪSS, Svente, Sventes pa., Daugavpils nov., LV-5473 (Juridiskā adrese: Alejas iela 9, c. Svente, Sventes pag., Daugavpils nov., LV-5473) 8.9.
Atļauja, 31.03.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Vecpiebalgas novada pašvaldība ”Jaunmelderi”, Taurenes pag., Vecpiebalgas nov. (Juridiskā adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122) 8.9.
Atļauja, 25.03.2014, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Aizputes novada dome Kalvenes c. NAI, Kalvenes pag., Aizputes nov., LV-3456 (Juridiskā adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456) 8.9.
Atļauja, 20.03.2014, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 08.11.2019, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Jēkabpils reģionālā slimnīca SIA A. Pormaļa iela 125, Jēkabpils, LV-5201 (Juridiskā adrese: A. Pormaļa iela 125, Jēkabpils, LV-5201) 8.6., 1.1.1., 1.1.2.
Atļauja, 20.03.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 15.06.2015, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Pilskalnes pagasta parvalde Pilskalne, Pilskalnes pag.,Neretas nov.,LV-5110 (Juridiskā adrese: Nākotnesiela 4, Pilskalne, Pilskalnes pag.,Neretas nov., LV-5110) 8.9.
Atļauja, 20.03.2014, Madonas reģionālā vides pārvalde
Skrundas komunālā saimniecība SIA Kušaiņi, Skrundas pag., Skrundas nov., LV-3326 (Juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326) 8.9.
Atļauja, 20.03.2014, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Saldus komunālserviss SIA Draudzība, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801 (Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV-3801) 8.9.
Atļauja, 14.03.2014, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 13.07.2018, Liepājas reģionālā vides pārvalde