lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [999]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
KH Select SIA Muižas iela 18, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (Juridiskā adrese: „Lauki”, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164) 7.2.13.
Atļauja, 13.01.2014, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 12.08.2015, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
MEŽOTNES PAGASTA PĀRVALDE NAI „Anckaiši”, Mežotnes PP, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918 (Juridiskā adrese: Mežotnes pamatskola, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918) 8.9., 5.8.
Atļauja, 10.01.2014, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Naujenes pakalpojumu serviss SIA c. Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV- 5451 (Juridiskā adrese: Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5451) 8.9.
Atļauja, 10.01.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” Laivu iela 12, Carnikava, „Meldrukalns”, Kalngale, Carnikavas nov. (Juridiskā adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163) 8.9.
Atļauja, 10.01.2014, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 15.01.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 30.05.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Bērzaunes komunālais uzņēmums SIA Bērzaunes ciema ŪSS, Bērzaune, Bērzaunes pag., Madonas nov. (Juridiskā adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853) 8.9.
Atļauja, 07.01.2014, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Bērzaunes komunālais uzņēmums SIA Sauleskalna ciema ŪSS, Bērzaunes pag., Madonas nov. (Juridiskā adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853) 8.9., 5.8.
Atļauja, 07.01.2014, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Daugavpils novada Pašvaldības aģentūra „Višķi” Ambeļu ciems, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads (Juridiskā adrese: Skolas iela 17, Špoģu ciemats, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481) 8.9.
Atļauja, 06.01.2014, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 14.04.2021, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Pasažieru vilciens AS Rēznas iela 9, Rīga, LV-1019 (Juridiskā adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050) 8.4., 1.4.
Atļauja, 28.12.2013, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
VALMIERA-ANDREN SIA Cempu iela 23, Valmiera, LV-4201 (Juridiskā adrese: Cempu iela 23, Valmiera, LV-4201) 8.1.4.
Atļauja, 28.12.2013, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Dzīvokļu komunālā saimniecība SIA Dimzukalna ciemata NAI „Ziemeļi”, Ziemeļi, Dimzukalna ciemats, Iecavas nov., LV-3935 (Juridiskā adrese: Ed. Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas nov., LV-3913) 8.9.
Atļauja, 20.12.2013, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Beverīnas novada pašvaldība Cempu ciemata NAI, c. „Cempi”, Brenguļu pag., Beverīnas nov. (Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4221) 8.9.
Atļauja, 19.12.2013, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
JAUNBURTNIEKU CIEMS SIA ciemats „Jaunburtnieki”, Vīkuļi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2102 (Juridiskā adrese: Centra iela 2-37, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107) 8.9.
Atļauja, 19.12.2013, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rīgas ostas elevators AS Andrejostas iela 17,35, Rīga, LV-1045 (Juridiskā adrese: Andrejostas iela 15, Rīga, LV-1045) 8.5.
Atļauja, 18.12.2013, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 13.02.2015, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.08.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 23.05.2019, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Beverīnas novada pašvaldība Brenguļu ciemata NAI, Ūdeņi, Brenguļu pag., Beverīnas nov. (Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4221) 8.9.
Atļauja, 16.12.2013, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Viļakas NP Žīguru PP Žīguri, Žīguru pag., Viļakas nov., LV- 4584 (Juridiskā adrese: Ciemata iela 4, Žīguri, Viļakas nov., LV- 4584) 8.9., 5.8.
Atļauja, 11.12.2013, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.08.2016, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Daugavpils novada Pašvaldības aģentūra „Višķi” Vīgantu ciemata NAI ar ŪSS, c. Vīganti, Višķu pag., Daugavpils nov. (Juridiskā adrese: Skolas iela 17, Špoģu ciemats, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481) 8.9.
Atļauja, 06.12.2013, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Dricānu pagastu apvienība” c. Uļjanova ŪSS, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4638 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615) 8.9.
Atļauja, 04.12.2013, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 21.02.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Dricānu pagastu apvienība” c. Sakstagals, c. Ciskādi ŪSS, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4638 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615) 8.9.
Atļauja, 04.12.2013, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 21.02.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.06.2021, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Piejūras slimnīca VSIA Dārtas iela 31, Liepāja, LV-3401 (Juridiskā adrese: Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV-3401) 8.6., 1.1.2.
Atļauja, 04.12.2013, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Naujenes pakalpojumu serviss SIA Cibuļovkas ciema NAI, Cibuļovka, Tabores pagasts, Daugavpils novads (Juridiskā adrese: Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5451) 8.9.
Atļauja, 03.12.2013, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 16.02.2021, Daugavpils reģionālā vides pārvalde