lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [996]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Rīgas ostas elevators AS Andrejostas iela 17,35, Rīga, LV-1045 (Juridiskā adrese: Andrejostas iela 15, Rīga, LV-1045) 8.5.
Atļauja, 18.12.2013, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 13.02.2015, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.08.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 23.05.2019, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Beverīnas novada pašvaldība Brenguļu ciemata NAI, Ūdeņi, Brenguļu pag., Beverīnas nov. (Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4221) 8.9.
Atļauja, 16.12.2013, Valmieras reģionālā vides pārvalde
KULDĪGAS ŪDENS SIA Mežvaldes ciemata NAI, Mežvalde, Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV-3301 (Juridiskā adrese: Ventspils iela15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301) 8.9.
Atļauja, 13.12.2013, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 20.01.2014, Liepājas reģionālā vides pārvalde
KULDĪGAS ŪDENS SIA Ventas ciemata NAI, Ventas ciemats, Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV-3301 (Juridiskā adrese: Ventspils iela15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301) 8.9.
Atļauja, 13.12.2013, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 20.01.2014, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Viļakas NP Žīguru PP Žīguri, Žīguru pag., Viļakas nov., LV- 4584 (Juridiskā adrese: Ciemata iela 4, Žīguri, Viļakas nov., LV- 4584) 8.9., 5.8.
Atļauja, 11.12.2013, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.08.2016, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Daugavpils NP, Pašvaldības aģentūra „Višķi”, Vīgantu ciemata NAI ar ŪSS c. Vīganti, Višķu pag., Daugavpils nov. (Juridiskā adrese: Skolas ielā 17, Špoģu ciemats, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481) 8.9.
Atļauja, 06.12.2013, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Dricānu pagastu apvienība” c. Uļjanova ŪSS, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4638 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615) 8.9.
Atļauja, 04.12.2013, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 21.02.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Dricānu pagastu apvienība” c. Sakstagals, c. Ciskādi ŪSS, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638, Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4638 (Juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615) 8.9.
Atļauja, 04.12.2013, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 21.02.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Piejūras slimnīca VSIA Dārtas iela 31, Liepāja, LV-3401 (Juridiskā adrese: Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV-3401) 8.6., 1.1.2.
Atļauja, 04.12.2013, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Daugavpils NP Tabores PP Cibuļovkas ciema NAI ar ŪSS, c. Cibuļovka, Tabores pag., Daugavpils raj., LV-5461 (Juridiskā adrese: Oktobra iela 2a, Tabore, Tabores pag., Daugavpils raj., LV-5461) 8.9.
Atļauja, 03.12.2013, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
KULDĪGAS ŪDENS SIA Novadnieku ciemata NAI, Novadnieki, Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV-3309 (Juridiskā adrese: Ventspils iela15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301) 8.9.
Atļauja, 29.11.2013, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 20.01.2014, Liepājas reģionālā vides pārvalde
PNB Print SIA „Jāņsili”, Silakrogs, Ropažu nov., LV-2133 (Juridiskā adrese: „Jāņsili”, Silakrogs, Ropažu nov., LV-2133) 8.1.4.
Atļauja, 28.11.2013, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Priekuļu novada pašvaldība Mārsnēnu ciema NAI, ”Dīķmalas”, Mārsnēnu pag., Priekuļu nov. (Juridiskā adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126) 8.9.
Atļauja, 21.11.2013, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde “Internātskola”, p/n Reņģe, Rubas pagasts, Saldus rajons, LV-3894 (Juridiskā adrese: Pagastmāja, Ruba, Rubas pag., Saldus nov., LV-3894) 8.9.
Atļauja, 19.11.2013, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 15.04.2020, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 01.07.2020, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 24.09.2020, Liepājas reģionālā vides pārvalde
TALSU ŪDENS SIA Strazdes ciema BNAI, Strazde, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV-3291 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201) 8.9.
Atļauja, 12.11.2013, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 16.04.2019, Ventspils reģionālā vides pārvalde
VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA AS Dzintaru iela 22, Ventspils, LV-3602 (Juridiskā adrese: Dzintaru iela 22, Ventspils, LV-3602) 8.5.
Atļauja, 04.11.2013, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.06.2014, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Dzīvokļu komunālā saimniecība SIA Iecavas BNAI, Iecava, Iecavas nov. (Juridiskā adrese: Ed. Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas nov., LV-3913) 8.9., 5.8.
Atļauja, 01.11.2013, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.04.2016, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Troja SIA Bauskas iela 143, Rīga, LV-1004 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 143, Rīga, LV-1004) 8.1.4.
Atļauja, 31.10.2013, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Saldus komunālserviss SIA Zirņi, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV 3853 (Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV-3801) 8.9.
Atļauja, 29.10.2013, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 13.09.2018, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Pārgaujas NP, Straupes PP ”Baukalnciems III”, Plācis, Straupes pag., Pārgaujas nov. (Juridiskā adrese: "Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151) 8.9.
Atļauja, 25.10.2013, Valmieras reģionālā vides pārvalde