lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [999]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
PNB Print SIA „Jāņsili”, Silakrogs, Ropažu nov., LV-2133 (Juridiskā adrese: „Jāņsili”, Silakrogs, Ropažu nov., LV-2133) 8.1.4.
Atļauja, 28.11.2013, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Priekuļu novada pašvaldība Mārsnēnu ciema NAI, ”Dīķmalas”, Mārsnēnu pag., Priekuļu nov. (Juridiskā adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126) 8.9.
Atļauja, 21.11.2013, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Saldus novada pašvaldības Apvienotās Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde “Internātskola”, p/n Reņģe, Rubas pagasts, Saldus rajons, LV-3894 (Juridiskā adrese: Pagastmāja, Ruba, Rubas pag., Saldus nov., LV-3894) 8.9.
Atļauja, 19.11.2013, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 15.04.2020, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 01.07.2020, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 24.09.2020, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
TALSU ŪDENS SIA Strazdes ciema BNAI, Strazde, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV-3291 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov., LV-3201) 8.9.
Atļauja, 12.11.2013, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 16.04.2019, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA AS Dzintaru iela 22, Ventspils, LV-3602 (Juridiskā adrese: Dzintaru iela 22, Ventspils, LV-3602) 8.5.
Atļauja, 04.11.2013, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.06.2014, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Dzīvokļu komunālā saimniecība SIA Iecavas BNAI, Iecava, Iecavas nov. (Juridiskā adrese: Ed. Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas nov., LV-3913) 8.9., 5.8.
Atļauja, 01.11.2013, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.04.2016, Zemgales reģionālā vides pārvalde
Troja SIA Bauskas iela 143, Rīga, LV-1004 (Juridiskā adrese: Bauskas iela 143, Rīga, LV-1004) 8.1.4.
Atļauja, 31.10.2013, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Saldus komunālserviss SIA Zirņi, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV 3853 (Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV-3801) 8.9.
Atļauja, 29.10.2013, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 13.09.2018, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Pārgaujas NP, Straupes PP ”Baukalnciems III”, Plācis, Straupes pag., Pārgaujas nov. (Juridiskā adrese: "Iktes", Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151) 8.9.
Atļauja, 25.10.2013, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
VNK serviss SIA Zlēkas, Zlēku pagasts, Ventspils novads, LV-3617 (Juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615) 8.9.
Atļauja, 21.10.2013, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 17.07.2020, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Smiltenes NKUP SIA Grundzāles c.NAI, "Gaides", Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713 (Juridiskā adrese: Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729) 8.9.
Atļauja, 21.10.2013, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
STREK SIA Ulriekstes iela 9, Rīga, LV-1005 (Juridiskā adrese: Rīga, Zilā iela 23A, LV-1007) 8.5.
Atļauja, 18.10.2013, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Kaunatas pagastu apvienība” Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617 (Juridiskā adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV4622) 8.9.
Atļauja, 16.10.2013, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 03.02.2015, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 07.03.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Viļakas NP, Kupravas PP Kupravas ciema ŪSS, Kupravas pag., Viļakas nov., LV–4582 (Juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov., LV–4582) 8.9.
Atļauja, 14.10.2013, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Kaunatas pagastu apvienība” Ratnieki, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617 (Juridiskā adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV4622) 8.9.
Atļauja, 07.10.2013, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 07.03.2019, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
LDZ Cargo SIA Daugavpils reģionālā centra parks „B”, Nometņu iela 33a, Daugavpils, LV-5400 (Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 147 k-1, Rīga, LV-1050) 8.4., 5.13.
Atļauja, 01.10.2013, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Pļaviņu Komunālie Pakalpojumi SIA Stukmaņi, Rīteri, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads, LV-5129 (Juridiskā adrese: Daugavas iela 43, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120) 8.9.
Atļauja, 30.09.2013, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 20.01.2020, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Krāslavas novada dome, Tartakas ciema NAI ar ŪSS "Vīraki", c.Tartaks, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov. (Juridiskā adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601) 8.9.
Atļauja, 30.09.2013, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
VNK serviss SIA NAI Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614 (Juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615) 8.9.
Atļauja, 25.09.2013, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 19.05.2016, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 27.02.2020, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
LC Berģi SIA Rīgas-Siguldas šoseja 1E, Berģi, Garkalnes nov., LV-1024 (Juridiskā adrese: Elizabetes iela 85A-1, Rīga, LV-1050) 8.9.
Atļauja, 23.09.2013, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 24.03.2015, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 13.04.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 15.08.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 14.03.2019, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde