lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Ādaži-Triāde SIA „SŪNAS”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 (Juridiskā adrese: „SŪNAS”, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164) 8.9.
Atļauja, 06.07.2012, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 04.01.2013, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grobiņas namserviss SIA Lauku iela, Cimdenieki, Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3406 (Juridiskā adrese: Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430) 8.9.
Atļauja, 06.07.2012, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 20.12.2016, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Saldus komunālserviss SIA p/n „Vadakste”, Vadakstes pag., Saldus nov., LV-3895 (Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV-3801) 8.9.
Atļauja, 04.07.2012, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 12.06.2019, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Aizputes ND Kazdangas PP, Kazdangas ciema NAI „Avenes”, Kazdangas pag., Aizputes nov., LV-3457 (Juridiskā adrese: Ķiršu gatve 1, Kazdangas pag., Aizputes nov., LV-3457) 8.9.
Atļauja, 29.06.2012, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 07.12.2018, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka SIA Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV-2011 (Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV-2011) 8.6.
Atļauja, 29.06.2012, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
DURBES KS SIA Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447 (Juridiskā adrese: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447) 8.9.
Atļauja, 29.06.2012, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
RTR SIA Flotes iela 2, Rīga, LV-1030 (Juridiskā adrese: Flotes iela 2, Rīga, LV-1030) 8.8.
Atļauja, 22.06.2012, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Beverīnas novada pašvaldība Ciema "Kauguri" NAI, Kauguru pag., Beverīnas nov. (Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4221) 8.9.
Atļauja, 21.06.2012, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Ķeguma NP Birzgales PP Birzgales pagasta NAI „Attīrīšanas ietaises”, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033 (Juridiskā adrese: Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033) 8.9., 5.8.
Atļauja, 20.06.2012, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 24.02.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Višķi Pašvaldības aģentūra, Višķu ciema NAI ar ŪSS c. Višķi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481 (Juridiskā adrese: Špoģu ciemats, Skolas ielā 17, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481) 8.9., 5.8.
Atļauja, 20.06.2012, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
VNK serviss SIA Ventavas ciema NAI, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623 (Juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615) 8.9.
Atļauja, 18.06.2012, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.05.2018, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Naukšēnu novada pašvaldība „Eriņu ciema NAI”, Eriņi, Ķoņu pag., Naukšēnu nov. (Juridiskā adrese: "Pagasta nams", Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244) 8.12.
Atļauja, 07.06.2012, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Bunkas pagasta pārvalde Krotes ciemata NAI, ,,Purenes”, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3326 (Juridiskā adrese: Bunkas kultūras nams, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446) 8.9.
Atļauja, 06.06.2012, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Ornaments SIA c. Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov. (Juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447) 8.9.
Atļauja, 04.06.2012, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
DSG KARJERI SIA Dolomīta atradne “Ape”, zemes īpašumā “Lāči 3”, Apes pag., Apes nov., LV-4337 (Juridiskā adrese: Katlakalna iela 11c, Rīga, LV-1073) 8.9.
Atļauja, 01.06.2012, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 09.09.2016, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 16.10.2019, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Naujenes pakalpojumu serviss SIA Naujenes-2 ciema NAI ar ŪSS, Naujenes pag., Daugavpils nov. (Juridiskā adrese: Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5451) 8.9.
Atļauja, 28.05.2012, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Saldus komunālserviss SIA Dīķi, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads (Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV-3801) 8.9.
Atļauja, 25.05.2012, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 18.12.2018, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Neretas NP Mazzalves PP Ērberģes ciemata ŪSS, Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133 (Juridiskā adrese: Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133) 8.9.
Atļauja, 25.05.2012, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 07.05.2018, Vidzemes reģionālā vides pārvalde
Skrundas komunālā saimniecība SIA Skrundas pilsētas NAI, Rūpniecības iela 14, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326 (Juridiskā adrese: Stūra iela 7, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326) 8.9.
Atļauja, 17.05.2012, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 31.05.2016, Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Ekolinks SIA Vizbuļu iela 2, Mežāres, Babītes pag., Babītes nov., LV-2101 (Juridiskā adrese: Ciemupes iela 1-81, Rīga, LV-1024) 8.9.
Atļauja, 07.05.2012, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde