lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Jaunpiebalgas novada dome "Meža asari", Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunjelgavas nov. (Juridiskā adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalgas pagast, Jaunpiebalgas novads, LV-4125) 8.9.
Atļauja, 10.03.2011, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Alojas Novada Saimniekserviss SIA Parka iela 2, Ungurpils ciems, Alojas pagasts, Alojas novads, LV-4065 (Juridiskā adrese: Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064) 8.9.
Atļauja, 28.02.2011, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 19.05.2015, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Dobeles ūdens SIA Aizstrautnieku ciems, Aizstrautnieku pag., Dobeles nov. (Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads) 8.9.
Atļauja, 23.02.2011, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
NORMA K Pašvaldības SIA Mālpils BNAI, Mālpils, Sidgundas BNAI, Sidgunda, Mālpils nov. (Juridiskā adrese: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152) 8.9., 5.8.
Atļauja, 22.02.2011, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.05.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 27.05.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 01.06.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Auces komunālie pakalpojumi SIA Īles ciemata BNAI, „Mālnieki”, Īles ciems, Īles pag., Auces nov. (Juridiskā adrese: Miera iela 29, Auce, Auces nov., LV-3708) 8.9., 5.8.
Atļauja, 22.02.2011, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 16.12.2014, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Salacgrīvas ūdens SIA Liepupes ciema NAI, "Līcīši", Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4023 (Juridiskā adrese: Ganību iela 4a, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV4033) 8.9.
Atļauja, 21.02.2011, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 19.04.2012, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Riebiņu novada dome Gaiļmuižas c. NAI, Gaiļmuiža, Rušonas pag., Riebiņu nov. (Juridiskā adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu nov., LV-5326) 8.9.
Atļauja, 14.02.2011, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.12.2011, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Riebiņu novada dome Galēnu c. NAI, Galēni, Galēnu pag., Riebiņu nov. (Juridiskā adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu nov., LV-5326) 8.9.
Atļauja, 14.02.2011, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Freja SIA Flotes iela 11/14, Rīga, LV-1016 (Juridiskā adrese: Flotes iela 11/14, Rīga, LV-1016) 8.5.
Atļauja, 09.02.2011, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 04.11.2011, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 21.03.2014, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Krustpils novada pašvaldība Vīpes ciema NAI ar ŪSS, Vīpe, Vīpes pag., Krustpils nov. (Juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202) 8.9.
Atļauja, 07.02.2011, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Ulbrokas vidusskola Ciemats „Vālodzes”, p/n Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130 (Juridiskā adrese: Ciemats „Vālodzes”, p/n Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130) 8.9.
Atļauja, 27.01.2011, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Dobeles ūdens SIA „Lāses”, Bikstu ciems, Bikstu pag., Dobeles nov. (Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads) 8.9.
Atļauja, 11.01.2011, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Komunālserviss TILDe SIA Slampes ciemata NAI, Slampe, Tukuma nov., LV-3119 (Juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tukuma nov., LV-3139) 8.9.
Atļauja, 03.01.2011, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Dokupes ciemata NAI, Ventspils novada Tārgales PP Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads (Juridiskā adrese: „Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621) 8.9.
Atļauja, 07.10.2010, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Dzintara ciemata Viljetes bioloģiskās NAI, Pūres un Jaunsātu PP Dzintars, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV - 3124 (Juridiskā adrese: „Vārpas”, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV - 3124) 8.9.
Atļauja, 05.10.2010, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Dobeles ūdens SIA Bioloģiskās NAI „Apgulde”, „Strauti”, Apguldes ciemats (Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads) 8.9.
Atļauja, 30.09.2010, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Lēmums, 10.05.2013, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Gulbenes nami SIA "Lejzemnieki" Ranka, Rankas pagasts (Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) 8.9.
Atļauja, 20.09.2010, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 02.12.2010, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 08.02.2012, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 06.02.2013, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 28.09.2015, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 30.07.2019, Madonas reģionālā vides pārvalde
Saldus komunālserviss SIA Nīgrandes centra NAI, Nīgrandes ciemats, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3899 (Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov., LV-3801) 8.9.
Atļauja, 20.09.2010, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.10.2011, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.04.2019, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Tērvete SAC, NAI "Mežmalieši" „Mežmalieši”, Tērvetes pag., Tēvetes nov., LV-3730 (Juridiskā adrese: „Mežmalieši”, Tērvetes pag., Tēvetes nov., LV-3730) 8.9.
Atļauja, 20.09.2010, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 30.10.2012, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 06.03.2015, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Rīgas kremācijas centrs-krematorija SIA Varoņu iela 3a, Rīga, LV-1005 (Juridiskā adrese: Varoņu iela 3a, Rīga, LV-1005) 8.2.
Atļauja, 03.09.2010, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 11.05.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.04.2019, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde