lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA Tuberkulozes un plaušu slimību klīnika, Upeslejas, Stopiņu nov., LV-2118 (Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038) 8.6., 1.1.1.
Atļauja, 27.05.2011, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļauja, 08.08.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 31.05.2013, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
JP Termināls SIA Zilā iela 3, 5a, 7, Rīga, LV-1007 (Juridiskā adrese: Kalna iela 9, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292) 8.5.
Atļauja, 06.08.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Vīgants SIA Biržu ciemata NAI ar ŪSS, Salas pag., Salas nov. (Juridiskā adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV–5230) 8.9.
Atļauja, 03.08.2018, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Rūpe SIA Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359 ( (Juridiskā adrese: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301) 8.9.
Atļauja, 30.07.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.11.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
MADONAS ŪDENS AS Oškalna iela 3, Ošupes pag., Madonas nov. (Juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, LV-4801) 8.9
Atļauja, 30.07.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.11.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
MADONAS ŪDENS AS "Attīrīšanas iekārtas", Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov. (Juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, LV-4801) 8.9.
Atļauja, 30.07.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.11.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Apbedīšanas nams - krematorija SIA "Krematorija", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads (Juridiskā adrese: Jēkabpils iela 28 - 1, Rīga, LV - 1003) 8.2., 1.1.
Atļauja, 23.07.2018, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Bauskas ūdens SIA „Konstrukcijas”, Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3910 (Juridiskā adrese: Biržu iela 8a, Bauska, LV - 3901) 8.9., 5.8.
Atļauja, 06.07.2018, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Rūpe SIA Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV 4354 (Juridiskā adrese: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301) 8.9.
Atļauja, 02.07.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.11.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Riebiņu novada dome Riebiņu c. NAI, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov. (Juridiskā adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu nov., LV-5326) 8.9.
Atļauja, 02.07.2018, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Rēzeknes slimnīca SIA 18.Novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601 (Juridiskā adrese: 18.Novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601) 8.7.
Atļauja, 28.06.2018, Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Engures ND pansionāts „Rauda” Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3101 (Juridiskā adrese: Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3101) 8.9
Atļauja, 27.06.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
VILKME SIA Silakroga ciemata katlu māja, „Silakrogs”, Silakrogs, Ropažu novads (Juridiskā adrese: Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133) 8.9., 5.8.
Atļauja, 26.06.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 13.05.2020, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Jēkabpils novada, Dignājas PP, Vandānu ciemata NAI ar ŪSS Vandānu ciems, Dignājas pag., Jēkabpils nov. (Juridiskā adrese: „Kames”, p.n. Dignāja, Jēkabpils nov., Dignājas PP) 8.9.
Atļauja, 25.06.2018, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
WT TERMINAL SIA Flotes iela 12A, Rīga, LV-1016 (Juridiskā adrese: Flotes iela 12A, Rīga, LV-1016) 8.5., 1.1.2.
Atļauja, 25.06.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 23.07.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.11.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ventspils NP Ances PP, Ances ciemata BNAI Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 (Juridiskā adrese: „Ausmas”,Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612) 8.9.
Atļauja, 22.06.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Dzelzceļš VAS Saldus stacija, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862 (Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3. Rīga, LV-1547) 8.4.
Atļauja, 21.06.2018, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 14.03.2019, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Tērvetes NP, NAI „Zelmeņi” „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads (Juridiskā adrese: „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730) 8.9.
Atļauja, 21.06.2018, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Riebiņu novada dome Galēnu ciems, Galēnu pagasts, Riebiņu novads (Juridiskā adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu nov., LV-5326) 8.9.
Atļauja, 19.06.2018, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Smiltenes NKUP SIA Bilskas ciema KNAI, Bilskas c., Bilskas pag., Smiltenes nov. (Juridiskā adrese: Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729) 8.9.
Atļauja, 19.06.2018, Valmieras reģionālā vides pārvalde