lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Ziemeļkurzeme SIA Jaundundagas NAI, 1905.gada iela 4a, Dundaga, Dundagas nov. (Juridiskā adrese: Pils iela 5-3, Dundaga, Dundagas nov., LV-3270) 8.9.
Atļauja, 27.04.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Ogres NP, Taurupes PP, NAI Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., LV-5064 (Juridiskā adrese: Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., LV-5064) 8.9.
Atļauja, 27.04.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Brocēnu siltums SIA Brocēnu pilsētas NAI, Meža iela 15, Brocēni, Brocēnu nov., LV'-3851 (Juridiskā adrese: Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851) 8.9., 5.8.
Atļauja, 27.04.2018, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Banga KPU SIA Mazsalacas KNAI, Mazsalacas pag., Mazsalacas nov. (Juridiskā adrese: "Attīrīšanas", Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., LV-4215) 8.9., 5.8.
Atļauja, 27.04.2018, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Valkas novada dome Ērģemes ciema NAI, "Ērģemes skola", Ērģemes pag., Valkas nov., (Juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka,Valkas nov., LV-4701) 8.9.
Atļauja, 24.04.2018, Valmieras reģionālā vides pārvalde
MADONAS ŪDENS AS „Attīrīšanas iekārtas”, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834 (Juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, LV-4801) 8.9.
Atļauja, 21.04.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.11.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Port Milgrāvis SIA Meldru iela 3, Rīga, LV-1015 (Juridiskā adrese: Meldru iela 3, Rīga, LV-1015) 8.5.
Atļauja, 21.04.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Gulbenes nami SIA „Birzītes”, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417 (Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) 8.9.
Atļauja, 20.04.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Lēmums, 12.12.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Ogres komunikācijas Bumbieru iela 11a, Kārļi, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. (Juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001) 8.9.
Atļauja, 20.04.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 30.08.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Ikšķiles NP SIA „Ikšķiles māja” Ikšķiles pilsētas BNAI, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052 (Juridiskā adrese: Strēlnieku iela 10, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052) 8.9.
Atļauja, 04.11.2010, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Atļauja, 20.04.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 25.08.2011, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.05.2016, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 01.02.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Kokneses novada dome “Attīrīšanas iekārtas”, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 (Juridiskā adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113) 8.9.
Atļauja, 20.04.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Dzelzceļš VAS Daugavpils stacijas šķirošanas parks, sakaru un signalizācijas distances kompresoru stacija un Ceļu distances Daugavpils nodaļa (CDN-3) (Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3. Rīga, LV-1547) 8.4.
Atļauja, 18.04.2018, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 22.03.2019, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Valkas novada dome Kārķu ciema NAI, "Dīķkalni", Kārķu pag., Valkas novads (Juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka,Valkas nov., LV-4701) 8.9.
Atļauja, 17.04.2018, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 18.02.2015, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Stopiņu novada PA "Saimnieks" „Ulbrokas attīrīšanas iekārtas”, Stopiņu novads, LV-2130 (Juridiskā adrese: Institūta iela 30, Ulbroka, LV- 2130) 8.9., 5.8
Atļauja, 16.04.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.03.2020, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
BN Komforts SIA "Attīrīšanas iekārtas", Matīši", Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210 (Juridiskā adrese: Valmieras iela 12, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232) 8.9.
Atļauja, 13.04.2018, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Gulbenes nami SIA „Gaujaskalni”, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412 (Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) 8.9.
Atļauja, 12.04.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 30.07.2019, Madonas reģionālā vides pārvalde
Codes PP, Bioloģiskās NAI „Virsaiši” Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3910 (Juridiskā adrese: Lielā iela 2, Code, Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3910) 8.9., 5.8.
Atļauja, 11.04.2018, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari” VSIA Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008 (Juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008) 8.6., 1.1.1.
Atļauja, 10.04.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 02.07.2015, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 15.02.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Latvijas Lauksaimniecības universitāte MP un AK „Engure” BNAI, “Mežvecupes”, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113 (Juridiskā adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001) 8.9.
Atļauja, 11.02.2011, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Atļauja, 10.04.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Komunālserviss TILDe SIA Slampes ciema BNAI, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119 (Juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tukuma nov., LV-3139) 8.9.
Atļauja, 09.04.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 25.02.2019, Ventspils reģionālā vides pārvalde