lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (08.01.2020.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā.

Informācija par atļaujām  Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē tiek ievietota saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto informāciju. Neskaidrību gadījumā rekomendējam sazināties ar Valsts vides dienesta atbilstošo reģionālo vides pārvaldi.


Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Citas nozares (8.1.-8.9.) [997]

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
Brunavas pagastu pārvalde BNAI „Brunava”, Brunavas ciems, Brunavas pag., Bauskas nov. (Juridiskā adrese: „Ērgļi”, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907) 8.9., 5.8.
Atļauja, 06.04.2018, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Dobeles ūdens SIA NAI "Bērzaine" Bērzes c., Bērzes pag., Dobeles nov. (Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads) 8.9, 5.8.
Atļauja, 05.04.2018, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Dobeles ūdens SIA Bioloģiskās NAI "Ziedugravas", „Gravas”, Naudītes pag., Dobeles nov. (Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads) 8.9.
Atļauja, 05.04.2018, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.05.2013, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Joker Līzings SIA “Plosti”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV-3120 (Juridiskā adrese: Katrīnas iela 12, Rīga, LV-1045) 8.9.
Atļauja, 03.04.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Rojas DzKU SIA Rojas ciemata BNAI, Roja, Rojas pag., Rojas nov., LV-3264 (Juridiskā adrese: Selgas iela 8, Roja, Rojas pag., Rojas nov., LV-3264) 8.9.
Atļauja, 03.04.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 18.05.2016, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Lēmums, 25.10.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Rojas DzKU SIA Rudes ciema BNAI, Rudes ciems, Rojas nov., LV-3264 (Juridiskā adrese: Selgas iela 8, Roja, Rojas pag., Rojas nov., LV-3264) 8.9.
Atļauja, 29.03.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Īslīces ūdens SIA „Bērzi”, Īslīces pag'., Bauskas nov., LV-3901 (Juridiskā adrese: Liepu iela 21, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV3901) 8.9.
Atļauja, 28.03.2018, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Krustpils NP, Vīpes pagasta pārvalde Vīpes ciema NAI, Vīpes pag., Krustpils nov. (Juridiskā adrese: Neretas iela 6, Vīpe, Vīpes pag., Krustpils nov., LV-5238) 8.9.
Atļauja, 27.03.2018, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Aglonas novada Kastuļinas PP, Priežmalas c.NAI ar ŪSS Aglonas novada, Kastuļinas, pagasts, Priežmalas ciems (Juridiskā adrese: Ilzas iela 19., c. Priežmale, p/n Kapiņi, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685) 8.9.
Atļauja, 27.03.2018, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.08.2011, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Jaunmīlgrāvja ostas kompānija SIA Tvaika iela 70, Lēdurgas iela 1a, Lēdurgas iela 1b, Lēdurgas iela 1c, Lēdurgas iela 1e, Lēdurgas iela 2/4 Rīga, LV-1034 (Juridiskā adrese: Tvaika iela 70, Rīga, LV-1034) 8.5., 5.10.
Atļauja, 22.03.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 15.08.2014, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Engures NP Engures PP “Pagastmalas”, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113 (Juridiskā adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113) 8.9.
Atļauja, 21.03.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Dobeles ūdens SIA Auru ciemata NAI, Auru ciems, Auru pag., Dobeles nov. (Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads) 8.9.
Atļauja, 19.03.2018, Jelgavas reģionālā vides pārvalde
Dagdas novada Konstantinovas PP, Konstantinovas ciemata NAI ar ŪSS c. Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov. (Juridiskā adrese: Saules iela 7, c. Konstantinova. Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV -5680) 8.9.
Atļauja, 15.03.2018, Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Latvijas Dzelzceļš VAS Šķirotavas stacija, Krustpils iela 20-21b, Rīga, LV-1057 (Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3. Rīga, LV-1547) 8.4.
Atļauja, 14.03.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 05.02.2018, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 19.02.2019, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Gulbenes nami SIA Letes ciemata ŪSS, Beļavas pag., Gulbenes nov. (Juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) 8.9.
Atļauja, 13.03.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 29.03.2019, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 30.07.2019, Madonas reģionālā vides pārvalde
Jaunpiebalgas novada dome Sporta iela 8, Jaunpiebalgas pagast, Jaunpiebalgas novads (Juridiskā adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalgas pagast, Jaunpiebalgas novads, LV-4125) 8.9., 5.8.
Atļauja, 12.03.2018, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 19.05.2016, Valmieras reģionālā vides pārvalde
Rucavas novada Dunikas PP, Sikšņu ciema NAI Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480 (Juridiskā adrese: Purenītes, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480) 8.9.
Atļauja, 09.03.2018, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.04.2013, Liepājas reģionālā vides pārvalde
KULDĪGAS ŪDENS SIA Pelču ciemata NAI, „Vārpas”, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322 (Juridiskā adrese: Ventspils iela15, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301) 8.9.
Atļauja, 06.03.2018, Liepājas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 20.01.2014, Liepājas reģionālā vides pārvalde
MADONAS ŪDENS AS Mētriena, Mētrinas pagasts, Madonas novads (Juridiskā adrese: Raiņa iela 54, Madona, LV-4801) 8.9.
Atļauja, 05.03.2018, Madonas reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 26.11.2019, Madonas reģionālā vides pārvalde
Komunālserviss TILDe SIA Ozolnieku BNAI, Ozolnieki, Slampes pag., Tukuma nov. (Juridiskā adrese: Pasta iela 1A, Tume, Tukuma nov., LV-3139) 8.9.
Atļauja, 05.03.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 10.02.2015, Ventspils reģionālā vides pārvalde
Grozījumi, 25.10.2018, Ventspils reģionālā vides pārvalde