lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A,B atļaujas

A kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumu saraksts (informācija atjaunota (14.12.2018.)

Sabiedrība var iepazīties ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu atsauces dokumentiem un to secinājumiem, kas attiecas uz konkrētu piesārņojošo darbību vai iekārtu

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma reģistrs ir pieejams Valsts Vides dienesta mājaslapā  http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/atkritumu-apsaimniekosanas-atlaujas/atkritumu-apsaimniekosanas-finansu-nodrosinajuma-registrs/

Uzņēmums Adrese Piesārņojuma kategorija
TRANS TRADES LOGISTICS SIA Rencēnu iela 29, Rīga, LV-1073 (Juridiskā adrese: Rencēnu iela 29, Rīga, LV-1073) 4.2., 8.4.
Atļaujas un ar tām saistītie lēmumi B kategorijas piesārņojošām darbībām / Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem (4.1.-4.22.)
Atļauja, 02.02.2017, Lielrīgas reģionālā vides pārvalde