lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Arhīvs

Atzinumi par plānošanas dokumentu stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (2005.-2009.gads)

Lēmumi par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu (2005. 2009. gads)

Lēmumi par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu (2005. 2009. gads)


Paziņojumi

Stratēģiskā IVN arhīvs, 22.01.2010