lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lēmumi

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Lēmumi par piemērošanu / Lēmumi par nepiemērošanu /
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
4-02/6 15.02.2019 Ikšķiles novada teritorijas plānojums Ikšķiles novada pašvaldība
4-02/7 19.02.2019 Līgatnes novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam grozījumi Līgatnes novada pašvaldība
4-02/9 27.02.2019 Detālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienība Salas pagastā un nekustamā īpašuma “Klūgas” zemes vienība Babītes pagastā Babītes novada pašvaldība
4-02/11 05.03.2019 Skrīveru novada teritorijas plānojums Skrīveru novada pašvaldība
4-02/12 12.03.2019 Ventspils novada attīstības programma 2020.-2026. gadam Ventspils novada pašvaldība
4-02/13 12.03.2019 Engures novada attīstības programma 2019.-2025. gadam Engures novada pašvaldība
4-02/16 27.03.2019 Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumi Valkas novada pašvaldība
4-02/22 02.05.2019 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ievas”, Ulbrokā, Stopiņu novadā Stopiņu novada pašvaldība
4-02/23 07.05.2019 Paplašinātais publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojums Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
4-02/25 10.05.2019 Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Saulstari" teritorijā, grozot Salaspils novada teritorijas plānojumu Salaspils novada pašvaldība
4-02/26 30.05.2019 Mārupes novada attīstības programma 2020.-2026. gadam Mārupes novada pašvaldība
4-02/28 05.06.2019 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Lieldimdas” (kadastra numurs 8096 007 0029), Rumbulā, Stopiņu novadā Stopiņu novada pašvaldība
4-02/33 21.06.2019 Rēzeknes novada teritorijas plānojums Rēzeknes novada pašvaldība
4-02/34 21.06.2019 Līgatnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2019.-2043. gadam Līgatnes novada pašvaldība
4-02/36 25.06.2019 Lokālplānojums, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 14. novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu, Liepājā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas būvvalde"
4-02/41 01.08.2019 Priekules novada attīstības programma 2020. - 2026. gadam Priekules novada pašvaldība
4-02/42 01.08.2019 Lokālplānojums zemes vienībām “Jaunliepiņas” (kadastra apzīmējums 8060 012 0023) un “Amatnieki” (kadastra apzīmējums 8060 012 0106) Garkalnes novadā Garkalnes novada pašvaldība
4-02/46 23.08.2019 Mērsraga novada attīstības programma 2019. - 2025. gadam Mērsraga novada pašvaldība
4-02/49 25.09.2019 Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Jauda 2", Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā Inčukalna novada dome
4-02/50 26.09.2019 Detālplānojums nekustamā īpašuma "Sārce" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9856 004 0061, Popes pagastā, Ventspils novadā Ventspils novada pašvaldība
4-02/51 01.10.2019 Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Strauti”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007 daļai, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu Madonas novada pašvaldība
4-02/60 03.12.2019 Lokālplānojums nekustamā īpašumā “Janči”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 003 0783, kas groza Limbažu novada teritorijas plānojumu Limbažu novada pašvaldība