lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lēmumi

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Lēmumi par piemērošanu / Lēmumi par nepiemērošanu /
Lēmuma Nr. Lēmuma pieņemšanas datums Plānošanas dokuments Izstrādātājs
4-02/1 13.01.2020 Detālplānojums nekustamā īpašuma “Alki” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9866 002 0022, Tārgales pagastā, Ventspils novadā Ventspils novada pašvaldība
4-02/7 14.02.2020 Stopiņu novada teritorijas plānojuma grozījumi Stopiņu novada pašvaldība