lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pārrobežu SIVN

Igaunijas Republikas Vides ministrijas paziņojums par vēja elektrostaciju būvniecību Pērnavas apriņķa Sārdes pagastā

--

Igaunijas Republikas Vides ministrija, atsaucoties uz Līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā, informē, ka Pērnavas apriņķa Sārdes pagasta teritorijā plānota trīs vēju elektrostaciju (P14, P15 un P16) izvietošana un to darbības ietekmes uz vidi novērtēšanai ir veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Tuvākās vēju elektrostacijas atrašanās vieta ir 7 km attālumā no Latvijas – Igaunijas robežas. Ņemot vērā izstrādāto stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, plānoto vēja elektrostaciju ietekme uz Latviju ir maz ticama.

Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2019. gada 4. jūlija vēstule ir pieejama šeit. Vēja elektrostaciju izvietojums kartē ir pieejams šeit.

05.07.2019