lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pārrobežu SIVN

Paziņojums par Igaunijas Republikas plānošanas dokumentu radiācijas drošibas jomā (National Radiation Safety Development Plan 2018 – 2027, the National Radon Action Plan and the National Action Plan for Radioactive Waste management) apstiprināšanu

__

Igaunijas Republikas Vides ministrija informē, ka ir apstiprināti plānošanas dokumenti radiācijas drošības jomā - Radiācijas drošības valsts attīstības plāns 2018-2027. gadam, Radona valsts rīcības plāns un Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas valsts rīcības plāns.

Igaunijas Republikas Vides ministrijas vēstule ir pieejama šeit.

07.02.2020