lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pārrobežu SIVN

Informācija par Lietuvas Republikas speciālā Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas teritorijas plānojuma posmam Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža izstrādi un stratēģiskā novērtējuma procedūras uzsākšanu

- -

Informācija par Lietuvas Republikas speciālā Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas teritorijas plānojuma posmam Kauņa - Lietuvas/Latvijas valsts robeža izstrādi un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūras uzsākšanu.

Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2014.gada 26.marta paziņojumu, Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka Lietuvas Republika ir uzsākusi speciālā Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas teritorijas plānojuma posmam Kauņa - Lietuvas/Latvijas valsts robeža izstrādi un šāda dokumenta īstenošanas ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru. Plānošanas dokumenta stratēģiskā novērtējuma ietvaros paredzēta dzelzceļa trases koridora izvēle no vairākām alternatīvām, kas Latviju varētu šķērsot atšķirīgās vietās Bauskas novada pašvaldības teritorijā.

Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2015.gada 26.marta paziņojums Nr.(14-1)-D8-2288 pieejams šeit. Paziņojuma pielikums (karte) pieejams šeit.

Birojs ir informējis Lietuvas Republikas Vides ministriju par Latvijas Republikas nodomu piedalīties pārrobežu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā.

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus par plāna stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu saistībā ar iespējamo ietekmi uz Latvijas teritoriju, var iesniegt līdz 2015.gada 8.maijam Vides pārraudzības valsts birojā: vpvb@vpvb.gov.lv vai Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV -1045.

08.04.2015