lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par valsts plānošanas dokumenta „Jūras plānojums Latvijas Republikas iekšējiem jūras ūdeņiem, teritoriālajai jūrai un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem” apstiprināšanu

--

Paziņojums par valsts plānošanas dokumenta „Jūras plānojums Latvijas Republikas iekšējiem jūras ūdeņiem, teritoriālajai jūrai un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem” apstiprināšanu

1. Plānošanas dokumenta nosaukums un pieņemšanas datums  2019. gada 14. maija Ministru kabinetā sēdē ar Ministru kabineta 2019. gada 21. maija rīkojumu Nr. 232 “Par Jūras plānojumu Latvijas Republikas iekšējiem jūras ūdeņiem, teritoriālajai jūrai un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem līdz 2030. gadam” apstiprināts Jūras plānojums Latvijas Republikas iekšējiem jūras ūdeņiem, teritoriālajai jūrai un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem līdz 2030. gadam (Jūras plānojums 2030).

2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija, tālr. 67026533, http://www.varam.gov.lv/).  

3. Dokumenta pieejamība: Jūras plānojums 2030, tā vides pārskats un informatīvs ziņojums pieejami Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=23102. Vides pārraudzības valsts biroja 03.04.2019. atzinums Nr. 4-03/7 par vides pārskatu pieejams Biroja mājaslapas saitē http://www.vpvb.gov.lv/lv/strategiskais-ivn/atzinumi. Ar šiem dokumentiem iespējams iepazīties arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās Rīgā, Pils ielā 17, Telpiskās plānošanas departamentā, iepriekš vienojoties par vizītes laiku.

4. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitoringa ziņojumi tiks iekļauti informatīvajos ziņojumos par jūras plānojuma īstenošanu, kurus paredzēts reizi sešos gados (līdz 2024. gadam un 2030. gadam) izskatīt Ministru kabinetā un pēc tam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam
31.05.2019