lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Transporta pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu

--
Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 2.1.1.apakšpunktu un 3.punktu, Satiksmes ministrija paziņo, ka tiek uzsākta Transporta attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrāde.
17.09.2019