lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas (4.0) publisko apspriešanu.

....

Ir sagatavota Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam (SNTP2030) 4.0 redakcija, kas ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 11.decembra lēmumu Nr.496 nodota publiskajai apspriešanai. Publiskā apspriešana norisinās laika posmā no 2019.gada 27.decembra līdz 2020.gada 17.janvārim.

Aicinām iepazīties ar SNTP2030 saturu, kas pieejams:

• vietnes ĢeoLatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”

• Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā “Teritorijas plānošana”

• Salacgrīvas novada domes ēkā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par SNTP2030 4.0 redakciju tiks organizēta 2019.gada 16.janvārī, 11:00, Salacgrīvas novada domē
30.12.2019