lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda darbības programmas izstrādes uzsākšanu

--

Paziņojums par Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda darbības programmas izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta trešo daļu un Ministra kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 2.1.2. apakšpunktu un 3. punktu, Finanšu ministrija paziņo, ka tiek uzsākta Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda darbības programmas izstrāde.

13.02.2020