lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma redakcijas 1.0 un vides pārskata projekta publisko apspriešanu

--

PAZIŅOJUMS PAR rēzeknes novada TERITORIJAS PLĀNOJUMA REDAKCIJAS 1.0 UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2020.gada 6.februāra lēmumu (protokols Nr.5, 3.§.) no 14.02.2020. līdz 16.03.2020. tiek organizēta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • Nautrēnu “Hallē”, Nautrēnu pag. Rogovkā – 2020. gada 3. martā plkst. 10:00;
  • Rikavas kultūras namā, Jaunības ielā 15, Rikavas pag. Rikavā – 2020. gada 3. martā plkst. 14:00;
  • Kaunatas tautas namā, Rāznas ielā 14, Kaunatas pag. Kaunatā – 2020. gada 4. martā plkst. 10:00;
  • Maltas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 6, Maltas pag. Maltā – 2020. gada 4. martā plkst. 15:00;
  • Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē – 2020. gada 5. martā plkst. 12:00.

Ar Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Rēzeknes novadā novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ar Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) 17. kabinetā, pašvaldības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 16.03.2020. (pasta zīmogs, ja sūta pa pastu) visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17. kabinetā (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) darbdienās no plkst. 8:00 līdz 16:30, vai arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, kā arī elektroniski tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv

Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Enviroprojekts”, adrese Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, www.enviro.lv

13.02.2020