lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0 un vides pārskata projekta publisko apspriešanu

--

PAZIŅOJUMS PAR daugavpils pilsētas TERITORIJAS PLĀNOJUMA REDAKCIJAS 3.0 UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU

2020. gada 23. janvārī Daugavpils pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.22 (prot. Nr.3, 3§) par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 12. februāra līdz 2020. gada 4. martam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 24. februārī plkst. 17:00 Daugavpils pilsētas domes Konferenču zālē (1.stāvā), Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Ar teritorijas plānojuma 2.0.redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis vai pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/2020.-gads/teritorijas-planojuma-redakcijas-3.0.materiali, kā arī izdrukas veidā darba laikā Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Rakstiskus priekšlikumu var iesniegt līdz 24.02.2020. Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā un Domes informācijas birojā, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī darba laikā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm: ppdep@daugavpils.lv , info@daugavpils.lv  vai birojs@rp.lv. Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 13:00 – 18:00, trešdienās no 8:00 – 12:00, Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

14.02.2020