lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas norisē

--

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma redakcijas un

Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas norisē

2020.gada 20.februārī ir pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.92 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Pašlaik izsludinātais publiskās apspriešanas termiņš ir no 2020.gada 9.marta līdz 2020.gada 22.aprīlim.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju un Vides pārskatu var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam sniegt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību, tiek atcelta apmeklētāju pieņemšana un visi izsludinātie Teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas klātienes pasākumi. Aicinām izmantot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruņiem 67754071, 29425622, 67751590 un elektronisko pastu ilze.karjuse@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv.

Aicinām sekot līdzi informācijai Jūrmalas pilsētas interneta vietnē www.jurmala.lv un publikācijām Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, kur tiks ievietota aktuālā informācija par Teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas pasākumiem.

Paziņojums par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu un vides pārskata publisko apspriešanu ir pieejams šeit.

23.03.2020