lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2021.-2027. gadam un Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu

--

Saskaņā ar 2004. gada. 23. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 3. punktu, informējam, ka Zemkopības ministrija ir uzsākusi izstrādāt vidēja termiņa plānošanas dokumentus – Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskais plāns 2021.–2027. gadam un Rīcības programma Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2021. – 2027. gadam.

13.03.2020