lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Paziņojums par Notekūdeņu apsaimniekošanas un ūdensapgādes investīciju plāna 2021. - 2027. gadam un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

...


Plānošanas dokumenta nosaukums:

Notekūdeņu apsaimniekošanas un ūdensapgādes investīciju plāns 2021. - 2027. gadam

Plānošanas dokumenta izstrādātājs:

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494; tālrunis: 6601 6740 mājas lapas adrese: http://www.varam.gov.lv

Vides pārskata izstrādātājs:

SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”; adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010; tālrunis: 67242411; mājas lapas adrese: http://www.environment.lv

Plānošanas dokuments ir vidēja termiņa investīciju plānošanas dokuments ūdenssaimniecības sektorā. Investīciju plāni sagatavoti laikā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada jūnijam, bet to īstenošanas termiņš – no 2021. līdz 2027. gadam.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), plānošanas dokumenta un vides pārskata sabiedriskā apspriešana notiks neklātienē no 2020. gada 19. jūnija līdz 2020. gada 18. jūlijam.

Plānošanas dokuments un vides pārskats pieejams www.varam.gov.lv un www.environment.lv

No 2020. gada 6. jūlija līdz 2020. gada 10. jūlijam http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/attistibas_planosanas_dokumentu_projekti/ būs pieejama plānošanas dokumenta un vides pārskata videoprezentācija.

Informatīvā sanāksme notiks attālināti 2020. gada 7. jūlijā plkst. 10:00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot VARAM tīmekļa vietnē http://www.varam.gov.lv/ publicēto saiti.

Sabiedrība ir aicināta sūtīt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas dokumenta un vides pārskata projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pa pastu (adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494) vai elektroniskā formā uz e-pastu pasts@varam.gov.lv līdz 2020. gada 18. jūlijam.

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļa, 25.06.2020