lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Paziņojumi


Par Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.- 2026.gadam grozījumu 2.0 redakcijas publisko apspriešanu

...


Informējam, ka saskaņā ar Priekules novada pašvaldības domes 2020.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.229 “Par Priekules novada pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.6, 2.punkts), sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota plānojuma grozījumu otrā redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2020.gada 25.jūnija līdz 2020.gada 16.jūlijam ieskaitot.

Ar Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 2.0 redakcijas dokumentiem publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

30.06.2020