lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Procedūra

Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūru nosaka:

1.Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
2.Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumi Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"

Lsivn_sh