Augsnes ielabotāji

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas (ES) 2022/1244 2022. gada 13. jūlija lēmumu “ar ko nosaka ES ekomarķējuma kritērijus augu augšanas substrātiem un augsnes ielabotājiem” tikuši pieņemti jauni ES Ekomarķējuma kritēriji produktu grupā “augu augšanas substrāti un augsnes ielabotāji”.

Iepazīties ar izstrādātajiem kritērijiem un faktu apkopojumu par produktu grupu “augu augšanas substrāti un augsnes ielabotāji” iespējams ES Ekomarķējuma mājaslapā, kā arī 2022.  gada 7. oktobrī Eiropas Komisija organizē tehnisko semināru par izstrādātājiem kritērijiem, kurā aicināti piedalīties visi interesenti. Pieteikšanās forma semināram pieejama šeit.

EU Ecolabel 30 stamp_istas krasas