Latvijas un Igaunijas pieredzes apmaiņas seminārs saistībā ar pieredzi Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) ieviešanā un politikas (stratēģijas) izstrādē

 

Vides pārraudzības valsts birojs Igaunijā, Tallinā, 2022. gada 15. un 16. jūnijā kopīgi ar Igaunijas vides ministrijas un citu institūciju pārstāvjiem piedalījās pieredzes apmaiņas seminārā saistībā ar pieredzi Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) ieviešanā un politikas (stratēģijas) izstrādē.

Semināra galvenais mērķis bija iegūt zināšanas un pieredzi Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) ieviešanā un politikas (stratēģijas) izstrādē un EMAS jomā kopumā.

Pieredzes apmaiņas seminārs kopumā iekļāva tikšanos ar piecu Igaunijas valsts iestāžu pārstāvjiem EMAS jomā (Igaunijas Vides ministrijas vides pārvaldības nodaļu, Igaunijas Vides Aģentūru, Igaunijas nacionālo akreditācijas centru, vienu no diviem Igaunijas vides verificētājiem Bureau Veritas Eesti OÜ, Igaunijas ENHANCE projekta partneri - Stokholmas Vides institūta Tallinas centru, kā arī divu uzņēmumu (lielākais notekūdeņu attīrīšanas uzņēmuma Igaunijā “Tallinna Vesi” un elektroenerģijas ražošanas uzņēmums “Iru Elekrijam, Enefit Estonia”) apmeklējumu, kuri EMAS reģistrēti kopš 2005. gada un ir pirmie EMAS reģistrētie uzņēmumi Igaunijā.

Semināra gaitā gūtās atziņas par savstarpējās sadarbības un vienotas izpratnes būtisko nozīmi starp EMAS iesaistītajām pusēm nākotnē palīdzēs Vides pārraudzības valsts birojam veicināt EMAS atpazīstamību Latvijā un nodrošināt atbalstu tiem uzņēmumiem/organizācijām, kas vēlas reģistrēties EMAS.

Semināra gaitā Igaunijas puse ierosināja veidot informācijas/pieredzes apmaiņas semināru starp Igaunijas vides verificētājiem un potenciālajiem Latvijas vides verificētājiem, lai nodotu savas zināšanas un labāko praksi.

Vides pārraudzības valsts biroja dalība pieredzes apmaiņas seminārā finansēta no pasākuma “Kompetenču laboratorija” (Reģ. Nr. 1-08/33/2022), kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem ietvaros (Vienošanās Nr. 6-1/22/38).