Paziņojums par Lietuvas Republikas Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības plānu Lietuvas teritoriālās jūras teritorijā un/vai Lietuvas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Baltijas jūrā, kas paredzēts atjaunojamās enerģijas attīstībai stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem

....

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk - Birojs) informē par Lietuvas Republikas Vides ministrijas oficiālo paziņojumu, ar kuru aicināts iepazīties ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem Lietuvas Republikas Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības plānam Lietuvas teritoriālās jūras teritorijā un/vai Lietuvas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Baltijas jūrā, kas paredzēts atjaunojamās enerģijas attīstībai (“Engineering Infrastructure Development Plan for Marine Areas of Lithuania’s Territorial Sea and/or the Exclusive Economic Zone of the Republic of Lithuania in the Baltic Sea, Designed for the Development of Renewable Energy”) (turpmāk - Plānošanas dokuments).

Lietuvas Republikas Vides ministrija lūdz Latvijas Republiku sniegt komentārus par izstrādāto vides pārskatu. Ņemot vērā Lietuvas Republikas Vides ministrijas lūgumu, Birojs aicina arī sabiedrības pārstāvjus iepazīties ar izstrādātā vides pārskata kopsavilkumu un izteikt viedokli līdz 2021. gada 30. septembrim.

Lietuvas Republikas Vides ministrijas informatīvā vēstule par Plānošanas dokumenta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem un vides pārskata kopsavilkums angļu valodā ir pieejama 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus lūdzam iesniegt vēlams angļu valodā Birojā  līdz 2021. gada 30. septembrim (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045; e–pasts: vpvb@vpvb.gov.lv). Iesniegtie komentāri un priekšlikumi tiks apkopoti un nosūtīti Lietuvas Republikas Vides ministrijai.